lørdag 30. september 2023

Nr. 3287: Innkrevingsetaten i full spagat – de nekter å svare på spørsmål – men de skal nå ta bilen fra min kone kjøpt av hennes arvepenger. Satan og innkrevingsetaten her i Oslo er like!

 Nr. 3287:

Innkrevingsetaten i full spagat – de nekter å svare på spørsmål – men de skal nå ta bilen fra min kone kjøpt av hennes arvepenger. Satan og innkrevingsetaten her i Oslo er like!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3286-ikke-bare-norges-hyesterett.html

 

Alle tidligere vedtak og dommer imot meg i denne saken.

Har vært begrunnet med at jeg har 2 biler juridisk.

Da de har stått i mitt navn. Det gjelder da min Audi A8 1998 modell.

Min kones BMW I3, kjøpt av henne.

Da av penger i fra arv ifra da hennes mor døde.

 

Nå la de beslag og pant i den ene bilen, den nyeste og med størst verdi.

Min kones BMW, og ikke i min gamle Audi.

Da bare «solgte» jeg min Audi, og er da ikke juridisk eier av flere biler.

Da er deres argumenter borte fra å kunne selge og stjele BMW`en.

 

Da jeg har påpekt dette, vil de ikke svare.

Hvordan forholde seg til noen som lyver, er manipulative og driver med regelrett tyveri?

 

Her fra dommen ifra Oslo Tingrett. Kunne tatt med mange flere, men får holde med denne:

 

Klager har dokumentert at ektefellen er avhengig av bil fot å komme seg rundt grunnet et komplisert ankelbrudd i sommer. Dokumentasjonen tilsier at ektefellen fortsatt et i rekonvalesens. Basert på dokumentasjonen er ektefellen utvilsomt avhengig av eget transportmiddel for å komme seg til jobb og andre steder. Et beinbrudd må derimot kunne betraktes som en forbigående helseutforseinger og ektefellen vil i tillegg ha anledning til å benytte seg av bilen frem til en eventuell begjæring om tvangssalg, uten at dette et moment for saken. Klager står videre oppført som eiet av enda et motorvogn, med registreringsnummer DJ 97755. Klager hevder at ektefellen ikke kan bruke en "gammel" og "stor" bil, da den kan være vanskelig for henne h manøvrere. Klager har ikke sannsynliggjort at ektefellen ikke kan bruke en større og eldre bil. Den store og eldre motorvognen er en Audi A8 fra 1998. Riktignok er en Audi A8 en relativt lang bil, men i den grad motorvognen anses å kunne brukes av klager, har namsmannen ingen opplysninger som tilsier at den større og eldre bilen ikke skal kunne brukes av klager sin ektefelle. Det må derfor kunne antas at ektefellen har anledning til å benytte seg av klager sin andre bil.

Namsmannen finner følgelig at det ikke er rimelig å ta hensyn til ektefellens helsetilstand i den grad at klager sin bil må anses som beslagsfri etter dekningsloven. $ 2-3 annet ledd. Namsmannen opprettholder med dette beslutning om pant i motorvogn med registreringsnummer EK7 8 1 90. Konklusjon Namsmannen har funnet at klager ikke kan høres med sine anførsler og opprettholder følgelig beslutningen om å fremme saken, samt utleggspant i motorvogn med registreringsnummer EK78190.

(sitat slutt.)

 

Her er det igjen og igjen at vi kan og skal bruke min andre bil

 

Med andre ord. Her møter det offentlige seg selv i døra.

Dette vil ikke Innkrevingsetaten engang svare på.

For en råtten etat med mennesker som åpenbart er styrt av mørkets åndskrefter som lyver og lyver!

Nå har jeg ikke 2 biler, men 1 bil.

Hvordan skal jeg da komme meg på jobb kl. 4 på morgen. Og slutter kl. 2 på natta?

Det går ikke noe kollektiv da, det vil gjøre det umulig for meg å jobbe!

Innkrevingsetaten og det offentlige har samme agenda som Satan åpenbart.

Sende med ut av arbeidslivet og til NAV!

Snakke om å være råtten!

 

Her er salgsmeldingen.

 


 

 

Her er kravet ifra Innkrevingsetaten, oppdiktet selvsagt da jeg ikke har 2 biler lengre. Kun 1, da de er enig med meg at jeg trenger 1 bil å komme til jobb med. Men ikke 2 biler. Nå har jeg kun 1 bil, da å ta den ifra meg.

Det er et av mange overgrep i denne saken.

Jeg har en jobb der jeg MÅ HA BIL.

Da det ikke er kollektiv jeg kan benytte meg av. Og avstanden er alt for lang og omstendelig også.

Bil er jeg avhengig av å for å jobbe i Vestby når en bor i utkant Oslo.

 


 

 

Her er noe mailutveksling mellom meg og den mørke Innkrevingsetaten:

 

Fra Innkrevingsetaten:

 

Hei


Som vi tidligere har vist til, har ikke dine innsigelser i saken ført frem og du har anket saken helt til Høyesterett som nektet anken fremmet. Dette betyr at det foreligger en rettskraftig dom som Innkrevingsetaten forholder seg til.

 

Det er tatt utleggspant i kjøretøy med registreringsnummer EL78190 og dette utleggspantet er senere opprettholdt i dom. Vi har gjort det helt klart at dersom kravet ikke betales innen fristen i varselet vil det bli begjært tvangssalg av dette kjøretøyet. Vi forstår at du er uenig i at vi kan tvangsselge din bil, men vi forholder oss til at dette er avgjort av domstolene og ytterligere henvendelser vedrørende dette vil ikke bli besvart.

 

Vennlig hilsen

Innkrevingsetaten

Kommunal inkasso

oslo.kommune.no/ine

Kundesenter: 21 01 40 04

 

Fra meg:

Dere skal nå selge bilen.

Dette mener jeg er uriktig, da dere gjorde vedtaket hadde jeg 2 biler juridisk.

Nå har jeg kun 1 bil, juridisk.

Jeg trenger bilen til og fra jobb.

Derfor, dette er et vedtak jeg bestrider.

Dere er styrt av mørkets krefter temmelig åpenbart som ikke svarer på dette som jeg har bestridt før!

Redeligheten deres er ikke eksisterende, stakkars lave mennesker!

 

Jan Kåre Christensen

 

Neste mail i fra dem:

Hei

 

Du har kontaktet oss pr. telefon da du mener at det er 2 punkter du ikke har fått svar på.  

 

Vi forholder oss til det utleggspantet som er besluttet av namsfogden og som alle rettsintanser har opprettholdt. Dette fremgikk også klart av forrige epost. Det faktum at du kun eier 1 bil og at det blir vanskelig å kommes seg til jobb er ikke relevant på dette tidspunktet. Du har tidligere fremmet innsigelse mot at det skulle tas beslag i denne bilen og du har ikke fått medhold i at utleggspantet skal slettes. Utleggspantet vårt består og vi kommer til å sende begjæring om tvangssalg til namsfogden med mindre hele kravet betales innen utløpet av fristen på varselet.

 

Du sender oss stadige henvendelser hvor du kommer med innsigelser mot kravet på tross av at hele saken er avgjort av høyeste domstol. Innkrevingsetaten går ikke inn i noen diskusjon med deg rundt kravets rettmessighet eller hvorvidt bilen kan tvangsselges og derfor skrev vi klart i forrige epost at ytterligere henvendelser vedrørende dette vil ikke bli besvart.

Vennlig hilsen

Innkrevingsetaten
Kommunal inkasso
oslo.kommune.no/ine
Kundesenter: 21 01 40 04

 

Her er 2 mailer i fra meg:

Nye forhold!           Oslo 29/8.2023

 

Alle dommer som du referer til, er begrunnet med at jeg hadde da 2 biler.

Nå har jeg kun 1 bil.

Det er dette jeg har nevnt som dere ikke besvarer!

Det viser bare hvilken uærlige og lugubre mennesker dere er!

Svar på dette!

 

Jan Kåre Christensen

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3281-na-har-jeg-kun-juridisk-eier-av.html

 

 Nr. 3281:

Nå har jeg kun juridisk eier av en bil – ikke to, da faller argumentet på at de kan stjele den ene bilen ifra Innkrevingsetaten her i Oslo!

 

Her er eierskifte bekreftelsen

 

 


 

 

I alle vedtak og dommer imot meg, er det kun en begrunnelse.

At jeg ikke er juridisk eier av en (1) bil, men to (2).

Det står de faktisk i samtlige begrunnelser om det er en etat eller domstolene.

Alt er selvsagt direkte ondsinnet!

 

Da sendte jeg dette i vår sak til Innkrevingsetaten:

 

Audi DJ97755 tilhører ikke lengre meg

Oslo 18/9. 2023

 

Da dere mener jeg skal klare meg med denne bilen som ikke holer mål overhodet.

Så har jeg kvittet meg med den bilen, og står som eier kun av BMW i3 med Reg. nr. EK 78190

Det er ikke sikkert og trygt for meg å stole på en bil som kan bryte i sammen hver dag p.g.a. alder, slitasje etc.

I deres fantasi så kan det sikkert være bra med en bil som er utslitt.

Men i det virkelige livet, jeg som skal møte på jobb gjerne kl. 4. på natta i Vestby som er ca. 4.5 mil å kjøre bare en vei. Eller slutter kl. 2 på natta, er jeg 100 % avhengig av bil. En bil som jeg kan stole på og er trygg på og med.

Det er jeg ikke i Audien overhodet.

Det er jeg med den bilen dere vil stjele fra meg.

 

Tar dere den bilen i fra meg så har jeg ingen mulighet for å fortsette i jobb.

Da jeg MÅ ha bil.

Men siden dere ikke har empati, redelighet eller til nå vist noen form for gode egenskaper. Så regner jeg med å ikke bli hørt av slike nedrige mennesker.

Hvis dere fortsatt vil frata meg bilen, er det egentlig å sende meg ut i arbeidsledighets køen.

Men dere tilhører og tjener mørke, forventer ikke noe av dere.

Dere har i sammen med alle andre offentlige instanser, beviselig vist dere som overgripere. Og nyter det, enn så lenge!

Og kun ute etter å lage kvalme. Rene vandaler og sadisme dere driver på med.

 

Jan Kåre Christensen

 

Sluttkommentar:

 

Det er noe jeg er forundret over. Da når slik som meg som har jobbet opp imot PBE i 9 år. Og alle andre instanser som alle er offentlige. Da tenker jeg på Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Det er at de aller fleste tror hvis jeg skal si hva de gir utrykk for.

At jeg er en kverulant og de gjør jobben sin.

De er redelige og renferdige mennesker.

Sannheten er stikk motsatt, de lyver og mener det er rett.

Målet helliger midlet, alt er tillatt.

De lyver mer profesjonelt enn kriminelle.

Ikke en mime engang.

 

Dette skrev en på Facebook til meg som jeg tar med til slutt:

 

Glenn Iversen

Hele det parlamentariske dypstatsystemet faller pladask.

Vi skal fra 3 dimensjon til 5 dimensjon.

Er ikke rom for det satanistiske kriminelle kjeltringstreker lenger.

Oppvåkningen er massiv, vi går fra mørket til lys.

 

Mail 2:

Nye forhold 2                  Oslo 29/9.2023

 

Hei!

 

Takk for svar om det var drittdårlig og løgnaktig som ellers av dere!

 

Alle dommer er begrunnet med at jeg har juridisk 2 biler.

Nå har jeg kun juridisk 1 bil.

 

Ergo – da er alle dommer og vedtak ikke relevante lengre da de bygger utelukkende på at jeg har 2 biler

 

Med andre ord – dere vil da ikke forholde dere til faktum i saken!

 

Jeg har da skjønt at «problemet» for meg var den gamle, nedslitte 26 år holken min.

Den er nå ikke i mitt eie lengre, ergo.

BMW I3 kan dere ikke lengre lovlig selge!

Men lov og rett bryr ikke dere dere noe om, som ellers det offentlige.

En gjeng med kjeltringer for ingenting er dere alle!

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3286-ikke-bare-norges-hyesterett.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

 

Jan Kåre Christensen

fredag 29. september 2023

Nr. 3286: Ikke bare Norges Høyesterett lyver og er manipulative, men også Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet! For et samrøre!

 Nr. 3286:

Ikke bare Norges Høyesterett lyver og er manipulative, men også Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet! For et samrøre!


https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3285-norges-hyesterett-som-skal-vre.html

 

Den mørke triaden er et passende ord om det offentlige.

Der en møter etater og mennesker som alle mer eller mindre passer inn under dette. De er styrt ut av mørke og demoniske makter i et og alt som de gjør.

F.eks. først veilede oss hvordan bygge. Så husker enn det ikke etterpå!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

At presse og media også forholder seg tause. Gir da anledning for dette overgrepet, makt- og myndighetsmisbruket imot oss.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3279-avisen-oslo-nsker-ikke-skrive.html

 

Alle de tre personlighetstrekkene som utgjør den mørke triaden, er konseptuelt forskjellige, selv om empiriske funn viser at de er overlappende.

Akkurat det som det er, det er overlappende og går inn i hverandre. Synes det jeg her skriver. Den mørke triaden er et passende ord om det offentlige. Det passer perfekt!

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3285-norges-hyesterett-som-skal-vre.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3282-oslo-kommune-og-det-offentlige.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3279-avisen-oslo-nsker-ikke-skrive.html

 


Den mørke triaden - Wikipedia

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_m%C3%B8rke_triaden

 

Den mørke triaden er et fenomen innenfor psykologi som omfatter tre personlighetstrekk: narsissisme, machiavellisme og psykopati. Disse personlighetstrekkene kalles «mørke» på grunn av sine ondskapsfulle egenskaper

Det forskes på den mørke triaden innenfor anvendt psykologi, særlig innenfor rettshåndhevelse, klinisk psykologi og bedriftsledelse. Mennesker som scorer høyt på disse trekkene, har høyere sannsynlighet for å begå forbrytelser, forårsake sosialt stress og skape alvorlige problemer i en organisasjon, spesielt hvis de er i lederstillinger.

Alle de tre personlighetstrekkene som utgjør den mørke triaden, er konseptuelt forskjellige, selv om empiriske funn viser at de er overlappende. De er forbundet med en ufølsom-manipulerende interpersonlig stil.

En faktoranalyse fra Glasgow Caledonian University fant at blant de fem store personlighetstrekkene var lav score på medmenneskelighet sterkest knyttet til den mørke triade. Nevrotisisme (dvs. følelsesmessig ustabilitet med sterkt svingende humør og tilbøyelighet til angst, irritabilitet, depresjon, bekymring og forlegenhet) og mangel på planmessighet forbindes med enkelte medlemmer av den mørke triade.

Historie

I 1998 kom forskerne McHoskey, Worzel og Szyarto   med den kontroversielle påstanden om at de tre personlighetstrekkene narsissisme, machiavellisme og psykopati er til forveksling like i en normal befolkning. Påstanden ble debattert på en konferanse i regi av American Psychological Association (APA), og førte til økt forskning på området. Forskerne Delroy Paulhus og McHoskey fant tilstrekkelig atferdsmessige, personlighetsmessige og kognitive forskjeller mellom de tre personlighetstrekkene til å hevde at de er tre forskjellige konstrukter. Samtidig konkluderte de også med at mer forskning trengs for å belyse hvordan og hvorfor de overlapper.

(sitat slutt.)

 

Dette er dessverre dette som preger hele den offentlige forvaltningen i saken vår.

Om det er Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. Ja, alle involverte i denne saken imot oss!

 

Alle disse instanser i saken imot oss, kommer inn under den mørke triaden!

 

Her lyver de i og under alle forhold! Hvordan forholde seg til myndigheter der alle og alt de sier egentlig er løgn og manipulering av faktum!!!!!!

 

Vil nevne 3 store løgner som er direkte løgner. Samt 4 forhold som overhodet ikke blir berørt. At ikke presse eller media vil skrive noe her.

Forholder seg tause, gjør at myndighetene som er styrt av demoniske og løgnaktige krefter og ånder.

Har «blankofullmakt» til å bedrive alt de finner på til enhver tid!

De har egentlig fått uinnskrenkede rettigheter, uansett hva ondskap og løgner de holder på med.

Men jeg sier ifra, og i Jesu navn skal de bli stoppet da Jesus vant en fullkommen og evig seir på Golgata over denne ondskapen og disse demonene som virker gjennom myndighetene og de offentlige instanser.

 

Kol. 2. 15 Han avvæpnet fyrster og myndigheter og satte dem i vanry ved at han så åpenbart triumferte over dem.

 

1930 oversettelsen: Kol. 2. 15 Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.

 

1.)  Vi ble veiledet hvordan bygge muren. Dette tar de overhodet ikke hensyn til. Vil ikke kommentere det engang. Boden bygget vi i god tro da det var lovlig å bygge tint under 15 kvm2. At den er noen kvm2 for stor, er kun bagatellmessig. Har ingen praktisk betydning, derfor er dispensasjon og godkjennelse noe vi har krav og rett på.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2542-tilleggsopplysninger-til.html

 

2.)  Fallet på vår eiendom hevder PBE og samtlige offentlige etater er flat. Tomten vår er kuppert og stupbratt. Her er løgnene så store og enorme. At ord ikke strekker til!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3273-det-er-direkte-lgn-at-var-tomt.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3186-anke-til-lagmannsretten-muren.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

3.)  Forskjellsbehandlingen og vrangskapen til PBE og det offentlige er så enorm. At dette er direkte usaklig og ond forskjellsbehandling.

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Andre forhold!

 

1.)  Eiendomsretten blir overhodet ikke nevnt her. Vi blir behandlet som den er ikke eksisterende. Dette er virkelig også et moment å ta med.

https://folketdirekte.com/wp-content/uploads/Dokumenter-PDF/Justis-og-beredskapsdepartementet-Aapent-svarbrev-signert--22.09.2023.pdf?fbclid=IwAR04hnqbEzbGru5BDUn_6fTt53RfeVaqSTOdS3GoeIy4I0uvBhWCWMva24g

https://snl.no/eiendomsrett

 

2.)  PBE og det offentlige er veldig opptatt at en skal sammenligne det med andre i nabolaget. Når det passer dem, så er dette viktig. Når det ikke passer dem, er dette uvesentlig. Alt det PBE og det offentlige gjør i denne saken. Er kun for å fordreie og manipulere alt til vår bakdel! Hele etaten og alle andre offentlige etater står i sammen imot oss og Gud i denne saken.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3282-oslo-kommune-og-det-offentlige.html

 

3.)  Nå som alle vedtak har dreid seg om at jeg har 2 biler. Nå har jeg kun 1 bil. Dette vil de ikke engang svare på. Hvor råtten er det mulig å være.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3281-na-har-jeg-kun-juridisk-eier-av.html

 

4.)  Det vi gjør, er også en Nødrett.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3182-det-at-vi-ikke-etterkommer-oslo.html

 

Det er Satan og demonene som står bak Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Norges Høyesterett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet. De alle står i sammen imot oss, som ikke lyver eller er manipulative. Det gjør det offentlige og myndighetene hele veien i denne saken.

Det offentlige og myndighetene er en stor skam og noen kjeltringer som lyver.

Norges Høyesterett er dessverre på et like lavt og demonisk nivå som alle andre her.

Skriften sier følgende:

Joh.e. 8. 44 For dere har Djevelen til far, og dere lengter etter å gjøre deres fars vilje. Han var en manndraper fra begynnelsen, og han holdt seg ikke til sannheten, for det fantes ikke sannhet i ham. Når han taler løgner, taler han av seg selv. Han er løgnerens far.

 

Sluttkommentar:

 

Min erfaring er at egentlig er det offentlige i Norge som en Stat i staten. Der alt er tillatt. Ikke noen som ikke er lov.

Når også pressen og media forholder seg tause.

Da er det fritt frem.

Hele saken imot oss er så råtten, løgnaktig og tvilsom.

At dette ikke fanger noens oppmerksomhet forteller meg at her får demone og løgnene fritt spillerom. Ingen hindrer de å få holde på!

Dette vi opplever er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk!

https://www.sokelys.com/har-fatt-14-dagers-frist-pa-a-betale-tvangsmulkt-ellers-blir-bilen-solgt-pa-tvangsauksjon/

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3147-avslag-ifra-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3280-nar-pbe-og-det-offentlige-lyver.html