onsdag 13. september 2023

Nr. 3275: Innkrevingsetaten har ombestemt seg igjen, vil nå ikke ta lønn, hus eller bil. Foreløpig!

  Nr. 3275:

Innkrevingsetaten har ombestemt seg igjen, vil nå ikke ta lønn, hus eller bil. Foreløpig!

 

Sendte denne mailen som et lite tillegg:

 

«Dere er dus med Plan og bygningsetaten.

Istedenfor å bruke tid og energi på oss som ikke har gjort noe annet enn å bygge en mur som er til gunst for alle.

Burde dere heller brukt energien på PBE.

Der dere hadde sagt at de burde løse saken med samtaler og innrømmelser.

Saken her vil aldri løses uten samtale er min overbevisning.

Vi står for langt ifra hverandre, og er blitt utsatt for grov urett.

Da er det en umulighet å godta slike meningsløse ting PBE holder på med.

 

Salomo sa, den viseste mann som har levd etter Mesteren:

«En bror som en har gjort urett mot, er vanskeligere å vinne enn en festning, og trette med ham er som en bom for en borg.»

 

MVH

Jan Kåre Christensen»

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3274-namsmannen-har-ombestemt-seg.html

 

Fikk denne mailen ifra innkrevingsetaten:

 

Hei

 

Det er ikke slik det foregår. Først må det sendes et varsel om tvangssalg av kjøretøyet med en betalingsfrist på 14 dager og deretter vil det bli sendt en begjæring om tvangssalg etter at varselet har forfalt dersom kravet ikke er betalt.

Vi har forstått at dere er uenige og at dere ikke akter å betale kravet. Vi går ikke inn i ytterligere diskusjon rundt dette men forholder oss til at det foreligger en rettskraftig dom og at kravet er sikret med utleggspant som kan realiseres ved et tvangssalg. Dette til informasjon. Ytterligere henvendelser vedrørende kravets rettmessighet vil ikke bli besvart. Dersom du er åpen for å inngå en avdragsavtale kan du ta kontakt, men dette gjelder altså bare frem til en tvangssalgssalgsbegjæring er sendt.

 

 

Vennlig hilsenInnkrevingsetaten
Kommunal inkasso
oslo.kommune.no/ine
Kundesenter: 21 01 40 04

 

 

Vi svarte dette:

 

Til innkrevingsetaten

 

Oslo 12/9. 2023

 

Dere skriver:

Vi har til informasjon også utleggspant i kjøretøy med registreringsnummer EK78190 og dersom kravet ikke betales frivillig eller dere ønsker å inngå en avdragsavtale vil vi sende deg et varsel om tvangssalg av bilen og deretter begjære den tvangssolgt dersom kravet ikke innfris innen fristen i varselet.

 

Svar:

Etter dere først ønsket å selge huset vårt – men ombestemte dere.

Så forstår jeg det slik at bilen er det som dere går for i neste omgang?

 

Til det er det bare å si, ta den hvis det gleder dere. Vi skal ikke motsette oss det.

 

Dere skriver:

dersom kravet ikke betales frivillig eller dere ønsker å inngå en avdragsavtale vil vi sende deg et varsel om tvangssalg av bilen og deretter begjære den tvangssolgt dersom kravet ikke innfris innen fristen i varselet.

 

Svar:

Vi betaler ikke 1 krone frivillig. Og betale avdrag til Stråmenn for plan og bygningsetaten. Som er i ledtog med åpenbart mørke.

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

 

Aldri aktuelt.

 

For slik oppførsel den etaten legger for dagen (PBE).

Med først veilede oss hvordan bygge.

Dernest så har de funnet ut av det at vi skal ha et stakitt gjerde helst!

Mur på 0.5 meter maks, selv om deres eget regelverk sier at vi kan ha en mur som vi har i dag noenlunde.

Men her ser en noe som ingen andre oppfatter, ikke vi i hvert fall.

Da vi som har en stupbratt tomt. Har de funnet ut av en den er flat som om den ikke er. PBE har bestemt at vi som har en tomt som i utgangspunktet er veldig kuppert. Den er flat!

Om Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. Legger til grunn at PBE skriver at tomta vår er flat, selv om den er stupbratt og kuppert.

Så er det på det nivåene at alle vedtak og dommer imot oss er.

 

Vil minne dere om at dere er nå flere justismord som er avdekket i Norge i løpet av bare det siste året. Dette er selvfølgelig toppen av et isfjell. Dommen og vedtakene imot oss er mye verre i den forstand at vi har overhode ikke gjort engang noen små ting som er klanderverdige og kriminelle.

Med andre ord, da blir denne trakassering av oss ekstra ille!

 

Hovedgrunn for at jeg ønsker å beholde bilen, er at jeg har fått meg ny jobb i Vestby.

Da å ha den BMW I3, veldig greit og rimelig måte å komme frem og tilbake på jobb til alle døgnets timer 7 dager i uken som det er å kjøre buss.

Klager ikke på det, for egentlig så har jeg utrolig glad å ha fått meg den jobben. 

Men trenger selvfølgelig en bil å komme til og fra jobb.

 

De er nå slik at de ikke ønsker kontakt med oss (PBE).

Men la sine Stråmenn utføre det som de har til hensikt.

Knekke et lovlydig eldre ektepar.

Selv i Kongo holder de ikke på slik, der har de faktisk respekt for eldre mennesker som vi er nå blitt.

 

Dere skriver:

Vi har imidlertid tatt en nærmere vurdering av saken og konkludert med at på nåværende tidspunkt er det ikke hensiktsmessig å begjære boligen tvangssolgt. Det kan bli aktuelt senere dersom saken ikke løses på andre måter.

 

Svar:

PBE er kun interessert i en ting. Forholde seg tause.

De er fornøyd med at alle instanser og etater har forsvart demmes mange og stygge løgner og ugjerninger. For det er det virkelig.

Nå er det deres Stråmenn som skal knekke oss.

Hvordan saken skal løses?

Kan ikke se en feil med det vi har bygget. Faktisk kun positive ting.

At PBE mener dette er ulovlig. Dem om det.

Uansett, vi kommer aldri til å røre noe av det vi har bygget.

Det kommer til å stå som det står. Hvis PBE mener det er så ille, så får de komme og gjøre noe. Ikke vi, men det beste er da å bli noenlunde normale i forstand og sinn. Godkjenne det og legge dette bak seg!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3270-det-var-med-en-enorm-glede-jeg.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3273-det-er-direkte-lgn-at-var-tomt.html

 

Dere skriver:

dersom saken ikke løses på andre måter.

 

Svar:

Er en konflikt så fastlås som denne, uten dialog. Uten samtale og gjerne en 3. objektiv part inne i bildet. Tvilsomt om det blir noen løsning? Er dere fornøyde med kunne å være Stråmenn for PBE?

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

 

En stråmann brukes også om en person som påtar seg det formelle ansvaret for en (ofte tvilsom) transaksjon, spekulasjon eller lignende.

 

Det er nøyaktig hva den kriminelle og rigide etaten PBE bruker Innkrevingsetaten til. Og alle andre som de ser som tjener dem.

Stakkars mennesker dere er som ikke har såpass ryggrad som ser galskapen i det hele! Og nekter å være med på det!

Det er da lov å ha en samvittighet og følge den? Og ikke undertrykke den, alltid?

Jeg skammer meg over hvordan man fornedrer egne innbyggere slik som PBE turer frem, støttet av sine mange dyktige og mindre dyktige stråmenn!

 

Sluttkommentar:

 

Vi er selvsagt glade for at Namsmannen har gått bort i fra det som de holdte på med før. Men saken er ikke løst, da rent juridisk har vi en ulovlig mur, trapp og bod.

Alt det vi har bygget, skulle vært godkjent for mange år siden.

Fallet på vår eiendom er det egentlige problemet slik jeg har forstått saken.

PBE svarer oss ikke mer, så det er her løsningen må kommen.

Gjennom samtale og drøftelser.

 

Fallet på vår eiendom er akkurat motsatt enn hva PBE hevder.

Så når de legger dette til grunn i alle sine vedtak.

At vi har ei flat skrånet tomt.

Det er den ikke, men stupbratt.

 

Her er bilder av muren og plen som skal etter PBE bestemmelser jevnes med jorden!

Vet at mange ikke skjønner dette.

Men det er nå dette som er pålegget for oss.

Rive og vandaliserer vår egen eiendom.

  

2 kommentarer:

Anonym sa...

Helt riktig å sende dem flere mailer der du forklarer dem sakskomplekset. Ingen av de andre etatene vil ha dialog eller høre dine synspunkter.

Jan Kåre Christensen sa...

Innkrevingsetaten er åpenbart mennesker med litt av sine ansatte med litt av sin samvittighet sin inntakt.