fredag 1. september 2023

Nr. 3266: Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!

 Nr. 3266:

Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!

 

Bryt alle demoniske og Sataniske bånd over disse etater.

Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Slik at Guds vilje og rettferdighet skjer i saken.

Der  vi får godkjent mur,  trapp og bod. 

Og oppreisning i Jesu Navn! 🙏


Domstolene og domstolene apeartene i Norge, har Gud selv i sitt ord kalt for «fordervelsens domstol». Her er det den godes kamp imot de onde. Sannhet imot løgn. Lys imot mørke. Her har domstolene valgt å legge seg ut imot et ektepar som står for Gud og det gode! De vil aldri vinne frem, men bli til spott og spe. Tape kampen, og lide nederlag, vær du sikker!

Ekteparet Jan Kåre og Berit Christensen

 


 

Jeg fikk den salmen før jeg fikk dommen.

Salme 94. Vers 20 er treffende "Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?"

 

Jeg tolker det slik, at Gud har full kontroll.

Han ser den uretten som blir begått imot oss.

Vi vet, da Israel skulle gå ut av Egypten.

Var sjansen minimalt for at kanskje en mengde av 3 Millioner skulle klare det.

Vi vet hvordan det gikk.

Alle Israelittene gikk tørrskodd over det Røde Havet!

Mens Egypterhæren – datidens sterkeste hær – druknet alle som en mann!

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3125-israels-barns-utgang-i-fra.html

 

Det blir spennende å se hvilken vei som Herren vil ta denne saken!

Bare fortsett med å be!

Takk! Gud er god, har full kontroll!

 

Jesus selv sier han har all makt i himlene og på jorden!

Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!

Det er litt av en attest å få!

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3265-norges-hyesterett-tok-seg-ikke.html

 

Sluttkommentar:

 

Synes betydning av ord er spennende. Derfor legger jeg ut det som står.

Interessant at det betyr ødeleggelse.

Det er akkurat det som PBE og det offentlige vil på vår eiendom.

Ødelegge!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Det er også hva Jesus selv sier om Satans oppgave i Johannes 10. 10 Tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge.

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og de skal ha det i overflod

 

Hva Fordervelse betyr: https://naob.no/ordbok/fordervelse

fordervelse 

substantiv

BØYNINGen

UTTALE[fårdæ´rv(ə)lsə]Uttale-veiledning 

ETYMOLOGI

verbalsubstantiv til forderve, avledet med suffikset -else

BETYDNING OG BRUK

til dels litterært

 det å forderve(s)

; forderv

; ødeleggelse

SITATER

 • [draugen] havde ført ham i fordærvelse

 (Jonas Lie Den Fremsynte 73 1873)

 • du kalder fordærvelse over os!

 (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 54 1873)

 • [mange] kjente [Sokrates] skyldig i gudløshet og fordervelse av ungdommen

 (Thomas Hansen En ambolt av en viss størrelse LBK 2003)

UTTRYKK

død og fordervelse

ofte med svekket betydning

 endelikt og ødeleggelse

 • fiendtlige batterier saaede død og fordærvelse over staden

 (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 102)

 • [hun] kunne kaste død og fordervelse over hvem hun ville

 (Bergljot Hobæk Haff Sigbrits bålferd LBK 1999)

 • han ønsket å spre død og fordervelse blant sin familie og venner

 (Hans Olav Lahlum Satellittmenneskene LBK 2011)

lukte død og fordervelse

overført

 lukte særlig vondt, vemmelig

 • han slo lens i pissoiret … Det luktet død og fordervelse

 (Lars Saabye Christensen Blodets bånd LBK 1985)

 • inne hos naboen sto en kasserolle med brente melkerester på en glødende kokeplate og spredte lukten av død og fordervelse

 (Olav Angell Oslo i skumring LBK 1991)

 • jf. også

 

det stinket død og fordervelse fra det åpne hullet i benken

 (Lars Saabye Christensen Bernhard Hvals forsnakkelser 155 2010)

muntlig

 tilstand som følge av ødeleggelse eller skade

 | jf. forderve seg

SITAT

 • Brede, saa du hans fordærvelse

 (Knut Hamsun Markens Grøde II 55 1917)

overført, især bibelspråk

 moralsk undergang

; fortapelse

SITATER

 • [Herren] dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen

 (Sal 40,3)

 • den vei er bred, som fører hen til fordærvelsen

 (Matt 7,13 eldre oversettelse; 2011: fortapelsen)

 • [prestefruen] har hjulpet hende til at styrte den ulykkelige mand i fordærvelsen

 (Bernt Lie Mot Overmagt 258 1907)

 • [jeg har] set den fordærvelsens ånd, som ligger knugende over evnerne og holder dem nede i det lave

 (Henrik Ibsen De unges forbund 26 1874)

 • og jeg prekte. Om synd og fordervelse, frelse og fortapelse, død og oppstandelse

 (Inge Eidsvåg Minnene ser oss LBK 2010)

overført

 tilstand av moralsk skade, forfall

; fordervethet

; depravasjon

SITATER

 • politiet [utretter] intet imod den almindelige fordærvelse

 (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VII 94)

 • [den vranglære] at laster og fordærvelse og alskens åndeligt svineri, det er noget som siver ud af kulturen

 (Henrik Ibsen En folkefiende 165 1882)

 • romantikk er fordervelse, opløsning, anarki [ifølge Charles Maurras]

 (Lorentz Eckhoff Førerne i vår tids franske litteratur 164 1928)

 • konservative var redd for fordervelsen denne typen litteratur brakte med seg

 (Tore Rem Henry Gibson/Henrik Ibsen LBK 2006)

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer: