fredag 8. september 2023

Nr. 3271: Vi er ikke uviten om Satans tanker, ider og hensikter hvem han enn bruker til det!

 Nr. 3271:

Vi er ikke uviten om Satans tanker, ider og hensikter hvem han enn bruker til det!

 

https://www.sokelys.com/kommunal-inkasso-varsler-at-de-vil-kreve-christensens-eiendom-solgt-for-a-inndrive-boter-pa-naermere-300-000/

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2020/06/nr-2727-den-onde-har-en-strategi.html

https://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1920-satan-gar-rundt-som-en-brlende.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3270-det-var-med-en-enorm-glede-jeg.html

 

2 Kor. 2. 11 Det gjør jeg for at Satan ikke skal få overliste oss, for vi er ikke uvitende om hva han har i sinne.

 

Nå vil Namsmannen selge huset vårt – på tvang. Dette har vi egentlig vært klar over lenge, at Satan og hans demoner har påvirket egentlig hele myndighets aperattet med alle instanser og etater. Der de har forsvart hverandre og brutt alle spilleregler og alle lovverk. Med den ene mål, knekke og ta oss.

Om det er Plan og bygningsetaten her i Oslo. Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. De er alle like inkompetente, løgnaktige og overser totalt våre argumenter og synspunkter i denne saken!

Da er det fritt frem for Satan og demonene.

 

Dette skrev jeg før salget av huset vårt ble lansert av den Ondes støttespillere på jorden. Her ved PBE og Namsmannen.

 

Sivilombudsmannen vil ikke gjøre noe med saken       Oslo 30/8.2023

 

Det må da være mulig å godkjenne det vi har bygget allikevel?

 

Leser her følgende:

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/snuoperasjon-far-beholde-mesternes-basseng/80122476?fbclid=IwAR1gLM5Ha4V4ZsSe7NI8SdVDQeIfH-cdNgsSEvq5oPCz8O4GTHQUFOUeR6M

 

Grunnen for at vi går for å tillate dette nå er fordi det er litt meningsløst å rive dette.

 

Det er også med mur, trapp og bod hos oss.

Det er meningsløst totalt å rive dette.

Hvor er gevinsten?

Eksisterer ikke.

 

Vi mener at det eneste riktig er at alle tidligere vedtak blir omgjort, og fornuften får seire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Vi kommer aldri til å etterkomme noe pålegg som er til vår ugunst.

Aldri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Namsmannen kan ikke trekke oss heller for penger, regner jeg med Høyesterett kommer til å bli konklusjonen.

Med andre ord, mur, trapp og bod vil bli stående for alltid.

Her bør dere skjønne at eneste fornuftige er å omgjøre alle tidligere vedtak.

Og la vi få beholde det vi har bygget.

https://www.sokelys.com/bibellaerer-og-evangelist-tapte-hos-sivilombudet-avviste-christensens-klage/

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3257-hva-er-det-norges-hyesterett.html

 

Det er da en fordel for alle parter å få dette inn i lovlige former.

 

Dere kan selvsagt la galskap få fullstendig overhånd, og tvangsselge huset vårt?

Det hilser vi med «glede», for da er galskapen og ondskapen komplett i fra myndighetens sin side!

 

For der som det offentlige her driver imot oss, er ikke noe annet enn ondskap, løgn og vrangskap fra begynnelse til slutt!

Slik er det nå bare slik vi set saken da!

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Sluttkommentar:

 

Jeg skrev dette:

«Dere kan selvsagt la galskap få fullstendig overhånd, og tvangsselge huset vårt?

Det hilser vi med «glede», for da er galskapen og ondskapen komplett i fra myndighetens sin side!»

 

Dette har de nå gjort. Se her for den mailen vi fikk:

 


 

 Ingen kommentarer: