fredag 1. september 2023

Nr. 3267: Viggo Kristiansen satt 21 år uskyldig – da må vi vel også tåle å lide urett og ikke akseptere domstolene sine løgner og narrativ?

Nr. 3267:

Viggo Kristiansen satt 21 år uskyldig – da må vi vel også tåle å lide urett og ikke akseptere domstolene sine løgner og narrativ?


Bryt alle demoniske og Sataniske bånd over disse etater.

Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Slik at Guds vilje og rettferdighet skjer i saken.

Der  vi får godkjent mur,  trapp og bod. 

Og oppreisning i Jesu Navn! 🙏


https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-gud-kaller-domstolene-i-norge-for-fordervelsene-domstol/

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

Gud kaller de Norske domstolene for fordervelsens domstoler i sitt eget ord, slik de oppfører seg imot oss!

Salme 94. vers 20 er treffende "Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?"

Justismordet vi er utsatt for, det skal vi nok klare å takle fint med Guds og gode mennesker hjelp!

Forferdelse og ødeleggelse fører dette med seg, og det er akkurat dette PBE og det offentlige prøver seg ovenfor oss. De vil aldri lykkes å rive denne muren!

 

Ved siden av den veiledningen vi fikk, så er det fallet på vår eiendom.

Murer med fall som vi har, tillater PBE vår mur.

For at de skal passe inn i deres narrativ og løgner, så sier de vi har en flat tomt.

Skjønner dere virkelig ikke at det vi er utsatt for, er et justismord så må dere få skolepengene tilbake. Og det fort!!!!!!!!!!!!!

 

Muren vår er etter PBE eget regelverk lovlig, hvorfor skal vi da måtte rive den da?????

 

Her sier PBE egen lov her i Hovedstaden følgende

 

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Vår mur går inn under punkt c med god margin – da den er loddrett

 

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Da å påstå og fabrikkere at vår mur skulle vært 0.5 meter bryter også med den naturlige utførelsen av å sette opp en mur. Dette ser vi med den linjen ellers PBE ligger på. Mange med en langt flatere tomt og eiendom enn oss. Ønsker å gjøre eiendommen mest mulig flat. For utenomhusopphold og det estetiske, som en rett og pen plen/eiendom utgjør. Dette gjelder vel også vår eiendom?

Eller er det slik som PBE og myndighetene mener, at vi skal ha en bratt skråning og der sørpe og dritt renner ut i veibanen?

Vår mur ligger minst en ½ meter lengre inne enn den lå før, som vår nabo har det i dag. Til ugunst for både seg selv og alle som ferdes i Stormyrveien.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

 

Ingen kommentarer: