tirsdag 19. september 2023

Nr. 3278: Innkrevingsetaten har nå lagt av «silkehanskene», nå skal vi tas, og de begynner med bilen!

 Nr. 3278:

Innkrevingsetaten har nå lagt av «silkehanskene», nå skal vi tas, og de begynner med bilen!

 

 https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

 https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

 

Det er en enorm demonisk aktivitet imot oss ifra hele den offentlige fjøla. Der en holder sannheten nede i urettferdighet.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

 

 

Denne enorme, onde og meningsløse heksejakten på oss, meg og min kone

 

For å ha oppgradert og bygget en mur veiledet av PBE.

Er uten tvil demoniske og mørke krefter som ligger bak og trigger disse menneskene.

Det er helt, helt ute av alle proporsjoner og det vi har bygget er lovlig – dobbelt opp. Da vi ble veiledet hvordan bygge, og fallet på vår eiendom er stupbratt.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3272-det-er-akkurat-samme-onde.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3073-namsmannen-skriver-at-de-270000.html

 

Fikk denne mailen ifra innkrevingsetaten:

 

Hei

 

Saldoen ble oppgitt i forrige epost.

Kontonummeret vårt er 1315 01 01 837, kid: 5900000735242595.

 

Dersom kr 277 130,50 ikke betales innen 20.09.23 vil du motta et varsel om tvangssalg av bilen med en betalingsfrist på 14 dager.

 

Dersom kravet fortsatt ikke betales frivillig sender vi begjæring om tvangssalg av bilen. Dette til informasjon.

 

 

Vennlig hilsen


Innkrevingsetaten
Kommunal inkasso
oslo.kommune.no/ine
Kundesenter: 21 01 40 04

 

Her er mitt klare og korte svar:

 

Betaler ikke en krone til løgnere og kriminelle!

 

Jan Kåre Christensen

 

 

Vil bare si, for er renkespill myndighetene og Oslo Kommune holder på med!

 

Nå sist, Innkrevingsetaten og Oslo Kommune er styrt av de samme mørke og demoniske krefter og åndsmakter som styrte Farao og Egypterne da Israels barn dro ut av Egypten land for 3400 år siden!

Der en er kun ute etter å undertrykke og dominere den andre.

Som en ikke har lov til. Ingen mennesker har lov til å undertrykke og neglisjerer andre. Herske og drive med represalier uten det er rettferdig og har sjekket faktum i saken.

 

Egypterne hadde ingen rettigheter å holde Israels barn som slaver

 

Myndighetene her i Norge, har ingen legal rettighet å kreve mur, trapp og bod revet.

For at vi ikke vil gjøre dette, skal vi straffes på hardes og mest brutale måte.

Der de vil gå inn å ta min lønn, vår bil og hus.

Alt etter som, dirkete ond og demonisk det de holder på med.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3275-innkrevingsetaten-har-ombestemt.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3277-innkrevingsetaten-med-nytt.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3134-innkrevingsetaten-her-i-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2980-plan-og-bygningsetaten-prver.html

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2875-na-brukermisbruker-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3112-for-2-gang-aviste-namsmannen.html

 

Det er de som tror at mørke, Satan, demonene og alle de onde krefter er borte i fra Norge, Europa og den vestlige verden!

 

Skulle de finnes, så er det kanskje i Asia, Sør Amerika eller Afrika.

Men åndsmaktene er de samme overalt, bare mer sofistikert, «snillere», harmløse, fordekt og gjennom personer som ikke nødvendigvis skriker.

Men allikevel, de samme åndskrefter og makter virker i dag over hele verden.

De har alltid vært virksom. Det sies på et av A. A. Allens møter på 1950 tallet skrek noen åndsmakter som ble kastet ut av en person.

Vi er de samme åndsmaktene som var i Saulus fra Tarsus, som var en av Jesu sine apostler som levde for 2000 år siden.

Men ble herlig utfridd og frelst på vei til Damaskus.

 

Vi leser om Israels barn:

1 Mosebok 47. Josef gikk og fortalte dette til farao. Han sa: «Faren min og brødrene mine er kommet fra Kanaan med småfeet og storfeet sitt og alt de eier. Nå er de i Gosen.»  2 Han tok ut fem av brødrene sine og stilte dem fram for farao.  3 Farao sa til brødrene: «Hva har dere til levevei?» De svarte ham: «Dine tjenere er gjetere, vi som våre fedre.  4 Vi er kommet for å bo i landet», sa de til farao. «Dine tjenere fant ikke beite for småfeet sitt, for hungersnøden lå tungt over Kanaan. La nå dine tjenere få bo i Gosen!»  5 Da sa farao til Josef: «Faren din og brødrene dine er kommet til deg.  6 Hele Egypt ligger åpent foran deg. La faren din og brødrene dine bo i den beste delen av landet! De kan bo i Gosen. Og om du vet at det finnes dyktige folk blant dem, så gi dem ansvaret for buskapen min.»

 

Legg merke til at Israels barn fikk et landområde som egentlig var det beste, men ikke mest verdsett av Egypterne

 

Da dette området ikke lå tett opp til Nilen, men var mest egnet for hushold.

Det er noe av det samme som med oss. Vi bor egentlig ikke i det dyreste område i Oslo, men allikevel slik jeg ser det. Den «beste» plassen da det er kort vei til marka og byen. Holmenkollen som blir sett på å være den beste plassen. Ligger vi også på 250 meter høyde over havet, og luften og utsikten er herlig.

Hellerudtoppen er hva Gosen var for Egypterne i mange henseende.

 

Vi leser videre:

2 Mosebok 1. 8 Det sto fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef.  9 Han sa til folket sitt: «Se, Israelsfolket er blitt for stort og tallrikt for oss. 10 Kom, la oss gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda flere! For blir det krig, slår de seg kanskje sammen med fiendene våre, kjemper mot oss og drar fra landet.»

 

Legg merke til det ordet, at de «Det sto fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef.»

 

Med andre ord, Josef var blitt glemt.

Vi fikk veiledning hvordan bygge muren vår.

Men hun som veiledet oss å bygge. Kaja Aubert Lange, «glemte» alt hvordan hun veiledet oss.

 

Høyt utdannende Kaja Lange Aubert som var vår saksbehandler husker ikke lengre flere telefonsamtaler jeg hadde med henne, men jeg husker dem meget godt!

Å ta den «hvite» løgnen når en kommer opp i vanskelige situasjoner at en «ikke husker!» Er et velkjent og velbrukt triks for å komme ut av vanskeligheter. Da fraskriver enn seg eget ansvar, og på den måten slipper en å stå til rette. Skittent er det, men velbrukt. Vi skal ikke måtte betale for at hun ikke husker.

Disse menneskene er gjennom korrupte og uærlige!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

At vi skal straffes og ikke det skal bli tatt hensyn til at vi er blitt veiledet hvordan bygge muren, er imot Norges lov.

Der loven sier at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige.

Dette er Norges lov i dag.

Hele det offentlige Norge opptrer med en slik arroganse ovenfor oss, at det er rent ut sadisme, ondt og krenkende!

 

Kong Kristian den femtes lov.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1687-04-15/KAPITTEL_3-1#a1

 

Ved forordning 14 apr 1688 ble loven satt i kraft fra Mikkelsdag (29 sep) 1688. Her er bare tatt med de bestemmelser som antas å være gjeldende fremdeles. Om opphevelse av forskjellige bestemmelser og om endel bestemmelser som antas bortfalt, henvises til eldre utgaver av Norges Lover.

 

Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.

I Cap. Om Contracter og Forpligter.

1 Art. En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.

2 Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2543-det-er-apenbart-en-tjenestefeil.html

 

Videre står det i skriften etter Israels barn hadde fått lov å dra av Farao imot løftes landet

 

2 Mosebok 14. 2 Si til Israels barn at de skal vende om og slå leir foran Pi-Hakirot, mellem Migdol og havet; midt imot Ba'al-Sefon, der skal I slå leir ved havet.  3 Farao vil da si om Israels barn: De farer vill i landet, ørkenen har lukket dem inne.  4 Og jeg vil forherde Faraos hjerte, så han forfølger dem, og jeg vil åpenbare min herlighet på Farao og hele hans hær, og egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Og de gjorde så.  5 Da det nu blev meldt kongen i Egypten at folket var flyktet, skiftet Farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa: Hvorledes kunde vi gjøre dette og la Israel dra bort fra vår tjeneste?  6 Så lot han spenne for sin vogn og tok sitt hærfolk med sig.  7 Han tok seks hundre utvalgte vogner og alle de andre vogner i Egypten, og krigsmenn var det på dem alle.  8 For Herren forherdet Faraos, egypterkongens, hjerte, så han forfulgte Israels barn; men Israels barn drog ut med løftet hånd.

 

Innkrevingsetaten har nå vært helt ville som Farao var imot Israels barn

 

Så lot Egypterne Israels barn dra, det står at de fikk godvilje blant Egypterne.

2 Mosebok 11. 2 Si nå så folket hører det at hver mann skal be sin granne og hver kvinne sin grannekvinne om smykker av sølv og gull.  3 Og Herren gav folket yndest hos egypterne; og så var også Moses en meget stor mann i Egypten, både for Faraos tjenere og for folket.

 

Først gikk Innkrevingsetaten inn og trakk lønna mi.

Da operer de også i sammen med Namsmannen, som spiller på lag med Satan her. Der egentlig de alle er styrt av samme Ånd og løgner.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3068-namsmannen-vil-na-ta-huset-og.html

 

Så skulle de ta bilen, så huset.

De har vært grusomme og rent ut demoniske i sin oppførsel, helt styrt av Satan.

Så tilsynelatende fikk vi godvilje, om for en tid.

Satan har ikke forandret seg han, ikke et milligram.

 

Vi fikk da «slippe» å bli trukket av min lønn. Så slapp vi med bilen, og så huset.

Men så ble de igjen oppildnet av Satan og hans demoner.

Akkurat som Egypterne og Farao, det står om dem følgende:

«Da det nu blev meldt kongen i Egypten at folket var flyktet, skiftet Farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa: Hvorledes kunde vi gjøre dette og la Israel dra bort fra vår tjeneste?»

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3274-namsmannen-har-ombestemt-seg.html

 

Gud lot en forherdelse komme over Farao og hans hær

 

Slik har Gud det også latt det komme en forherdelse over Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. De er alle like forherdet, og styrt av mørke og demoniske krefter.

Vi har en fullt ut lovlig mur da fallet på vår eiendom er stupbratt.

Samt, vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren.

Således er vår mur «dobbelt» lovlig!

 

Legg merke til, at dette var for at Gud ville vise sin makt.

Eller rettere sagt, allmakt.

Slik er det også i denne vår situasjon.

Disse menneskene tror de har makt, det trodde også Farao og hans hær.

 

Vi leser i skriften hva som skjedde:

 

2 Mosebok 14. 21 Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind, som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes at. 22 Og Israels barn gikk midt igjennem havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side. 23 Og egypterne satte efter og fulgte dem til midt ut i havet, alle Faraos hester, hans vogner og hestfolk. 24 Men ved morgenvaktens tid skuet Herren fra ild- og skystøtten ned på egypternes leir, og han forvirret egypternes leir, 25 og han slo hjulene av deres vogner, så det blev tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne: La oss flykte for Israel; for Herren strider for dem imot egypterne. 26 Da sa Herren til Moses: Rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk. 27 Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da det led mot morgenen, vendte havet tilbake til sitt vanlige leie, og egypterne flyktet like mot det; og Herren styrtet egypterne midt ut i havet. 28 Vannet vendte tilbake og skjulte vognene og hestfolket i hele Faraos hær, som var kommet efter dem ut i havet; det blev ikke en eneste tilbake av dem. 29 Men Israels barn gikk på det tørre midt igjennem havet, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side. 30 Således frelste Herren den dag Israel av egypternes hånd, og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. 31 Og da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren; og de trodde på Herren og på hans tjener Moses.

 

Hvem var de «mektige» her? Egypterne og dets hær!

 

I kampen her var den Egyptiske tilsynelatende den mektigste.

I kampen mellom oss og det offentlige, er det akkurat det samme.

De er mye «mektigere» enn oss. Hva skjedde med den Egyptiske hær?

De led nederlag, ikke en slapp unna med livet i behold.

 

Slik vil det skje også i denne saken her. Vi vil vinne og de offentlige myndigheter vil lide et nederlag. Nederlag vil bli desto større til mer de holder på.

Stopper de opp nå, så vil det stå igjen med noe av æren i behold.

Fortsetter de, så vil de når Gud sier nok. Vil nederlag og dommen bli desto strengere.

Det heter i en fjellvettregel. «Vend i tide, det er ingen skam å snu.»

Og en annen, «Tilpass turen etter evne og forhold.»

 

Det som disse ikke var klar over, når de skulle gå imot Israels barn. Det var at de egentlig gikk imot Gud.

Slik også i vår situasjon, disse som holder på med oss. De er ikke klar over hvem de terger og holder på med, det er Gud selv!

Derfor er det så viktig at en tilpasser seg. For den uredeligheten, de løgnene.

Slik urimelighet og frekkhet som myndigheten legger for dagen imot oss.

Det er noe som Gud ikke tillater, da vi er hans barn. Vi er Guds eiendom.

 

1 Pet. 2. Men dere er en utvalgt sort — utvalgt til konger og et hellig presteskap av folkeslagene, et kjøpt folk som skal forkynne hans herlighet. Dere ble tatt ut av mørket og skal bli satt inn i hans underfulle lys.

10 Før var dere ikke et folk, men nå er dere Guds folk. Før var dere uten barmhjertighet, men nå har dere fått barmhjertighet.

 

Legg merke til at da de gikk igjennom det Røde havet. Så ble det til frelse for Israels barn.

Men til dom for Egypterne og den Egyptiske hæren.

I vår sak kommer det samme til å skje, at Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. De er alle like forherdet, vil lide et enormt nederlag.

De er like forherdet, like mye styrt av Satan og demoniske krefter.

Slik som Farao og den Egyptiske hæren var det!

 

Sluttkommentar:

 

Hadde jeg vært og jobbet innenfor Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. Så vil jeg snudd om, og begynt å arbeide for rettferdighet, sannhet og verdighet i denne saken her.

 

Muren, trapp og bod er dobbelt godkjente, da vi ble veiledet hvordan bygge.

Samt, fallet på vår eiendom er så stort. At med det, er muren vår godkjent.

De andre tingene, med boden. Er det kun minimale overskridelser, som skulle og er rettferdig skal det gis dispensasjon og godkjennelse!

 

Hele saken imot oss bygger på løgn og fordreid virkelig.

Faktum i saken har vi, og blir ikke hensyntatt.

 

Dette er det korrupte og kriminelle Norge vi er kommet i kontakt med.

 

1.)  Vi ble veiledet hvordan bygge mur, og bygde bod og trapp i god tro da det var regle for å bygge. Boden under 15 kvm2 var ikke søknads pliktig.

 

2.)  Muren vår er lovlig da fallet på vår eiendom er stupbratt. Ikke flat som PBE og det offentlige hevder. Ikke engang skrånet, men loddrett nesten.

 

Når en ikke engang vil høre eller svare på våre argumenter. Prøver å knekke oss og gir oss bøter for å ha oppgradert vår eiendom. Da er det er overgrep. Og før eller siden vi alt dette slå tilbake på overgriperne som er både urimelige og sadistiske i sin oppførsel og i sin håndtering av denne saken.

Gud selv sier i sitt ord at hevnen hører han til. Og han skal stride for oss som troende. Derfor er det ikke aktuelt for oss å etterkomme noe som helst som disse onde og demon inspirerte mennesker holder på med ovenfor oss!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/07/nr-3245-det-er-ikke-spesielt-bra-for.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3125-israels-barns-utgang-i-fra.html

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2748-alle-guds-lfter-guds.html


6 kommentarer:

Anonym sa...

En herlig preken. Takk!

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, Guds ord er kjempe spennende.
Vi vet at det som skjedde i fordums dager. Både med Israels, menigheten og enkelt personer.
Samme mønsteret i dag. Satan har ikke forandret seg.
Jesus har ikke forandret seg.
Hebr. 13. 8 For Jesus Kristus er den samme i dag som i går, og i tider.


Anonym sa...

På høy tid PBE tar av silkehanskene og rydder opp i denne saken

Jan Kåre Christensen sa...

På hvilken måte?

Anonym sa...

På hvilken måte? at muren rives og at kommunen inndriver bøtene du skylder

Jan Kåre Christensen sa...

Slik at den Onde får viljen sin?
Muren er lovlig.