lørdag 9. september 2023

Nr. 3272: Det er akkurat samme onde Djevelske Ånd som virker i plan og bygningsetaten her i Oslo som virket i Nazi Tyskland og Adolf Hitler ovenfor jødene! Og storparten sitter og ser på, eller er med på det med stilltiende godta det!

 Nr. 3272:

Det er akkurat samme onde Djevelske Ånd som virker i plan og bygningsetaten her i Oslo som virket i Nazi Tyskland og Adolf Hitler ovenfor jødene! Og storparten sitter og ser på, eller er med på det med stilltiende godta det!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3271-vi-er-ikke-uviten-om-satans.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

Nazismen og Adolf Hitlers regime i Tyskland fremmet troen på den hvite rases overlegenhet og målet om et «rent» Europa der uønskede grupper som jøder, sigøynere og andre som de så på som avvikere.

Slik er det også med PBE og myndighetene her i Oslo, Norge.

De mener at vi kan de gjøre med hva de vil. Da vi har oppgradert vår eiendom som myndighetene dikter opp en røverhistorie at det er ulovlig.

Motsette seg dette, at vi mener at det de gjør er et overgrep.

Skal straffes på mest mulig og brutale måte.

Da med å bli fratatt råderett over eget hus og hjem.

 


Forkynneren 1. 9. Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.

 

Etterpåklokskap er verdens dårligste klokskap – det er å handle NÅ IMOR URETT SOM SKAPER FORANDRING!

 

Jeg og min kone har vært en gang i Yad Vashem - World Holocaust Remembrance Center.

Den følelsen av å være der er overveldende. Derfor er det et sted som jeg ikke har hatt lyst å besøke igjen selv om vi har vært i Jerusalem, Israel etterpå.

Så meningsløst det som skjedde. Hva var grunnen til denne utslettelsen?

Kort fortalt, den ariske rasen skulle bevares ren.

Jødene tilhørte ikke den, og skulle dermed utryddes.

Dette er selvsagt veldig forenklet, men allikevel kort fortalt. Det som skjedde da Adolf Hitler og Nazistene kom til makten i Tyskland og startet 2 Verdenskrig.

 

Nå kan selvsagt ikke omfanget, størrelsen og brutaliteten sammenlignes hva vi blir utsatt for av myndighetene her i Norge.

Men det er mange likheter – slående mange likheter!

 

Hva er det vi har gjort feil? Prøvd å oppgradere vår eiendom. Der vi har fått bort overvann og annet uønsket. Og lage en eiendom som er bedre for utenomhusopphold og få en grønnere plen.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Hva er det vi da har gjort feil, og skal straffes med at vi skal nå få huset vårt tvang solgt.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3271-vi-er-ikke-uviten-om-satans.html

https://www.sokelys.com/kommunal-inkasso-varsler-at-de-vil-kreve-christensens-eiendom-solgt-for-a-inndrive-boter-pa-naermere-300-000/

 

Det er at plan og bygningsetaten hevder at vi har ei flat tomt. Derfor har vi ikke lov å ha en mur høyere enn 0.5 meter.

Vi hevder at tomten vår er ikke flat, derfor kan vi har en mur som vår.

Muren vår er etter PBE eget regelverk lovlig, hvorfor skal vi da måtte rive den da????? Spør jeg i denne artikkelen:

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Så er det ikke bare det, vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren.

Tar en med dette og at muren vår er satt opp på en tomt som er stupbratt.

Da er vi milevis innafor å ha en lovlig mur.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Hva er da likhetene mellom oss og hva jødene erfart under den 2 Verdenskrig?

 

Flere, ikke minst at vi blir forfulgt for forhold som er helt hinsides og meningsløse!

Det er klart at det er også andre forhold å ta med hvorfor Jødene ble forfulgt og drept. Men at det var bygget på forhold som nevnt, er kort fortalt.

https://snl.no/Holocaust

 

Vi blir også nå prøvd først å bli ruinert. Noe som de ikke har lykkes til nå med.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3073-namsmannen-skriver-at-de-270000.html

 

Nå prøver de å tvangsselge huset! Men hva skjer da?

 

Det som de gjør, er totalt grunnløst og ondt. Akkurat som det som Adolf Hitler og Nazistene gjorde det imot Jødene!

 

Men dessverre, nå som da er flesteparten tause og lar dette skje!

 

Det er demonene og Satan som virker gjennom Hitler og Nazistene.

Men det er den samme Satan, og samme demonene som virker igjennom Plan og bygningsetaten i Oslo.

Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Bare på en mer fordekket, elegant, raffinert, sofistikert og minnelig måte enn gjennom Hitler og Nazistene.

Men resultatet er det samme, knekke, ruinere og ødelegge de som skal tas.

Hvorfor er majoritetene tause og lar denne uretten skje?

Jeg og min kone Berit er vel de to mest lovlydige og rolige personer som bor i Oslo By. Eier ikke et våpen – noe vi aldri har gjort.

Har jobbet og betalt skatt og er og har vært lovlydige borgere alltid.

Gjennom hele livet, fra ungdommen til i dag som godt voksne.

Men nå skal vi fratas huset og forsøke å bli knekt. For hva da?

For kun å ha oppgradert vår egen eiendom og vil ikke rive det som vi har fått pålegg om.

Da selve vedtakene og dommene imot oss er kun oppspinn og løgner!

Hvordan er det mulig at hverken presse elle andre ikke vil tale vår sak? Alle er tause på vår vegne!

Det oppleves som surrealistisk alt. Men at faktisk omtrent ingen – kun noen få vil tale vår sak imot dette gedigne overgrepet. Det er for meg like vanvittig som så mange ikke ville og ønsket å forsvare jødene før de ble deportert og gasset i hjel. Kunnskapen i vår sak er større enn det var under krigen. Men for de som ville vite, er alltid kunnskapen tilgjengelig.

Klart at det er den samme Satan som står bak det som skjer med oss.

Hvorfor reagerer ingen – nesten?

Er det slik at ondskap blir tålt og akseptert?

Her gjør en onde til godt. Godt til ondt. Sannhet til løgn. Og løgn til sannhet.

Mørke til lys, og lys til mørke!

Sluttkommentar:

Vi et at mange som ikke sto opp for Jødene under 2 Verdenskrig.

De gjorde det virkelig etter krigen.

Alle med litt vet og sunn tanke i behold vet at det som myndighetene forsøker å gjøre imot oss – et enkelt ektepar. Er helt meningsløst, rigid og bare ondt.

Det er så få som gjør noe for OSS NÅ, DET ER VIRKELIG DET SAMME SOM SKJEDDE MED JØDENE.

DET ER NÅ VI TRENGER DIN OG ALLE GODE KREFTER SOM VIL STÅ OPP FOR OSS IMOT OVERGRIPERNE!

 

Vi trenger ikke noen hjelp og sympati når saken er over.

Det er NÅ MENS SAKEN PÅGÅR VI TRENGER HJELP!

Senere er det for sent, slik det var for 6 Millioner Jøder som aldri fikk den hjelp og beskyttelse de trengte under 2. Verdenskrig!

 

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-gud-kaller-domstolene-i-norge-for-fordervelsene-domstol/

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

 https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3270-det-var-med-en-enorm-glede-jeg.html

Ingen kommentarer: