mandag 29. juni 2015

Nr. 1162: Nøkler til bønnesvar og all bønnhørelse er ikke et tegn på Guds gunst!Nr. 1162:

Nøkler til bønnesvar og all bønnhørelse er ikke et tegn på Guds gunst!

Det er ganger der jeg tenker at dette med bønn blir misbrukt. Og det er også såkalte bønnhørelser som nødvendigvis ikke forteller om vedkommende standard på sitt åndelige liv.

Jeg betviler ikke et sekund at f.eks. Jan Hanvold også kan ha fått bønnesvar, om han er en ekteskapsbryter, horkarl, falsk profet og avgudyrker. Hvorfor? Det å bruke Jesu navn, selv om en lever som en åndelig rebell som Hanvold og alle andre pinse karismatiske kristne er stort sett gjør, så finnes det uanede velsignelser i bønn i Jesu navn. Hvor mye mer burde ikke vi som lever rett og i samsvar med Guds ord be? Og be til Gud Fader i Jesu navn? Det er denne frimodigheten som Hebreerbrevets forfatter som jeg mener er Apostelen Paulus vi ikke skal kaste fra oss da den har stor lønn.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 35 Kast ikke fra dere frimodigheten! For den gir stor lønn.

Hvilken frimodighet er det vi ikke skal kaste bort og benytte oss av?

v. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.

Den frimodigheten vi har i Jesu blod å komme innfor vår Far og Gud skal vi aldri kaste bort men bruke daglig og flere ganger om dagen både alene og sammen med andre troende.

BILDE: "Utrustet til liv og tjeneste" er mottoet for Visjon bibel- og mediaskole. Jan Hanvold vil ha bibel- og mediaskole fra høsten av også i Forum Scene, Bergen.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet
 
Det er de som ber, og som får bønnesvar, men vil allikvel gå fortapt!

Dette er noe veldig, hvorfor er det slik? Dette spørsmålet krever et langt og omfattende svar, men for å kompromittere meg ned til et enkelt svar. Så vil jeg si følgende: «Bønn i Jesu navn uansett person utløser det helt store!»

Så enkelt vil jeg si det, at det er mange personer som ber, og de ber rett i den forstand at de gjør seg bruk av Jesu navn. For å gi en sammenligning, som jeg synes faktisk er veldig treffende og god.

Et visa kort virker hvis en har den rette koden, selv om det er innehaveren eller en kjeltring som bruker det. Slik er det på mange måter med bønn i Jesu navn, det fungerer!

Selv for de falske profeter?

Matt. 7. 21 Langt fra alle som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i det kommende rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!

Her har Jesus ingenting å si på dem at de ikke erfarte følgende: «Vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn.»

Selv Jesus nekter ikke for det, men han sier noe mer: «Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!»

De levde som de selv ville, men erfarte allikvel Guds godhet. Slik tror jeg det kan og er for mange, de får det de ber om. Da de bruker «visa-kortet» som er bønn i Jesu navn, og det fungerer. Men de lever et liv imot Jesu lære.

Men for en sann Jesu disippel er også dette med å be, og erfare bønnesvar veldig viktig og med på å gjøre oss i stand til å utføre Jesu befaling om å gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen!

Hvordan da be, for å begynne med det.

Dette har jeg egentlig allerede gitt svaret på. Vi skal fremfor alt be til Gud i Jesu navn, dette er mønster bønnen og mønster måten å henvende oss til Gud på. 

Det skal gå igjennom Jesus, da får vi et direkte adgang og mulighet til å ha med den levende Gud å gjøre. Dette kan jeg ta veldig mange skriftsteder på, tar et par her:

Joh.e. 14. 13 Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. 14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

16. 23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

Ap. gj. 3. 6 Men Peter sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!»  7 Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene, 8 han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud.  9 Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. 10 De kjente ham igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved Fagerporten og tigge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham.
    11 Mannen holdt seg nær til Peter og Johannes, og fulle av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salomos søylehall. 12 Da Peter så det, begynte han å tale til folket:
        «Israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? 13 Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. 14 Dere fornektet Den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. 15 Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om. 16 Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se.

Legg merke til at bønn skulle skje i Jesu navn til Gud fader og underet med denne lamme mannen skjedde også ved bønn i Jesu navn. Hva lærer vi av dette?

BØNN I JESU NAVN TIL GUD FADER I HIMMELEN GJØR AT VI KAN UTFØRER OG FORVENTE Å FÅ ALLE DE BØNNESVAREN VI TRENGER OG ER I BEHOV UT AV!

Sluttkommentar:

Jakob 5. 1. Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere!  2 Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist, 3 gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle skatter!  4 Men hør: Den roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres, og nødropet fra dem som høster inn, har nådd fram til Herren Sebaots øre.  5 Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen.  6 Den rettferdige har dere dømt og drept, og ingen gjør motstand mot dere.

Jeg tror på å be, og å få bønnesvar. Men hva bruker du bønnesvaret til? Det er DET STORE SPØRSMÅLET!

Relaterte linker:

tirsdag 23. juni 2015

Nr. 1158: NLM gjør forskjell på mennesker og hykler ved å være imot de homoseksuelle men samtidig se gjennom fingrene med gjengifte!

Nr. 1158:
NLM gjør forskjell på mennesker og hykler ved å være imot de homoseksuelle men samtidig se gjennom fingrene med gjengifte!

Hadde det vært slik at kristenfolket hadde vært for homilie men imot gjengifte så hadde det vært likeså ille!

Synd er synd, vi kan ikke godta noen synder og overse andre, slik som det foregår i dag.

Det som jeg lærte som nyfrelst er like aktuelt som i dag som før, gir en Satan lillefingeren så tar han snart hele hånda.

Som troende, ikke minst de som er forkynnere og har et lærer ansvar er gjengifte slik jeg ser det den «synden» som vil lamme Guds menighet fremfor alle andre ting.

Hvorfor jeg «kjemper» så hardt imot gjengifte? Fordi det er en synd som dessverre Guds folk ikke aner konsekvensen og ettervirkningen av. Vi ser det nå mer og mer at de homosekuelle vil ha den samme aksepten som de gjengiftede har fått. Hva resulterer det i?

Frafall, forførelse og enda mer synd iblant de troende!

Det er nesten blitt umulig f.eks. å være fulltids forkynner å påpeke at gjengifte er synd, i hvert fall innforbi de pinse karismatiske menigheter som jeg kommer i fra!
Norsk Luthersk Misjonssambands avlysing av konserten med Solveig Slettahjell skaper reaksjoner da hun er for homo-lesbiske forhold som en kristen sanger. 
Foto: Pressebilde

Det er helt utrolig hvordan ledelsen i NLM er konsekvent og gjør det rette overfor de sangerne og forkynnerne som er for å legalisere og godta homoseksuell praksis i kirke og menighet, veldig bra!
 
Men samtidig kan de samarbeide og på ingen måte ha de holdningene over de som er gjengiftet som kristne på samme måte, hvorfor?
 
Den samme bibel som sier at homoseksuell aktivitet er synd, sier at gjengiftet for troende er synd.
Den samme Gud som ikke tillater at homoseksuelle gifter seg, sier det samme også om gjengifte!

Hykleri hva er det?

Det er f.eks. at de homoseksuelle skal avstå fra sin kjærlighet, mens de gjengifte skal ikke, selv om den samme bibelen sier at både gjengifte og homoseksuell praksis er synd! Vi kan ikke være imot de homoseksuelle, at de ikke skal få praktisere det som bibelen sier er synd.

At de har kjønnslig omgang og eventuelt innleder et forhold. Mens de som er gjengiftet, de får lov, dette er hykleri og dobbeltmoral. Alt dette er synd etter Guds ords lære!

Hva sier skriften?

Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.

Her ser vi, som så mange andre steder i Guds ord. At det å drepe et menneske, leve som gjengiftet, eller stjele. Alt er synd.

Ekteskapsbrytere, drankere, mordere, ingen som gjør synd, skal arve Guds rike. Her blir gang etter gang alle som lever i synd utesteng, fra Guds rike om de ikke blir det fra menigheten

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

Ingen som gjør uret skal arve Guds rike, dette er bibelens klare og konsise lære!

Legg merke til at det i «synderegisteret» så er homoseksuelle, gjengifede (ekteskapsbrytere), tyver og «alle» andre synder som utelukker deg til Guds rike hvis en ikke omvender seg!

Hvorfor skal alltid de som er gjengiftet som troende som da lever i hor alltid tas med silkehansker, men de som lever som homser eller lesber skal en i kristne sammenheng tas med jernhånd? Begge forhold er imot Guds ord, og skriften sier vi ikke skal gjøre forskjell på mennesker? Dette er inkonsekvent, ubibelsk og hykleri av verste sorten slik jeg ser det!

Sluttkommentar:

Dypest sett er å tale imot gjengifte hundre ganger viktigere og mer i samsvar med Guds vilje da gjengifte er så utbredt blant såkalte evangeliske kristne. Mens derimot å leve som homoseksuell eller lesbisk er i de alle fleste evangeliske kristne sine sammenhenger fremdeles synd.
Med det mener jeg at de slår ned på og taler imot det å leve ut i slike forhold. Men så tillater en gjengifte over en lav sko, enten forsvarer en det eller så stiletiende godtar en denne synden og dette horeri som skriften sier det er.

Vil ta med noen skriftsteder som sier at det å leve som gjengiftet som troende er å være en ekteskapsbryter, leve i synd, leve i hor, få Guds dom over seg, være en opprører mot Gud, horkarl, horkvinne og mange andre sterke ord og beskrivelser som Guds ord sier det er. Jeg kunne tatt med så mange. Vil også si til å begynne med at hvis en er gjengiftet som en kristen så må en komme seg ut av det forholde. Og deretter enten leve enslig eller forsone og forene seg med sin rette ektefelle.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Legg også merke til at de som skal stå utenfor Guds Hellige Himmel er de som gjøre seksuelle synder som gjengifte, homoseksuelle, lesber og andre synder som er imot Guds ord og Guds skaperordning angående ekteskapet.

Joh. Åpenb. 21. 8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»
22. 15 Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom, og de som driver hor, morderne, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

Igjen, legg merke til at de som er gjengiftet som troende som da lever i hor, homoseksuelle, lesber og andre former for seksuelle synder blir klassifisert under samlebegrepet hor. Og de alle får ikke adgang til Guds Hellige Himmel i sammen med mordere, trollmenn/kvinner, avgudsdyrkere og løgnere etc.!

Relaterte linker:

søndag 21. juni 2015

Nr. 1156: Arvid Bentsen syk fordi han stiller opp på Visjon Norge eller av naturlige årsaker?

Nr. 1156:

Arvid Bentsen syk fordi han stiller opp på Visjon Norge eller av naturlige årsaker?

Jeg skrev en artikkel for en tre-fire år siden som jeg kalte for «Nr. 343: Visjon Norge eren åndelig svinesti!» etter en tiltale fra Herren og jeg nevnte spesielt Arvid Bentsen: «Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold.

Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!». Jeg er flau og forferdet på deres vegne som Arvid Bentsen og alle andre som samarbeider med Hanvold, må Gud forbarme seg over dem og de må våkne opp før det er for sent!»

Bilde av Jan Kåre Christensen, frisk som en fisk men så holder jeg meg langt, langt unna Visjon Norge og den «Åndelige svinestien der!»


 


Jeg tror at Arvid Bentsen ble syk p.g.a. ulydighet imot Herren og Guds ord!

Det er en stor, stor velsignelse å lyde Gud og Guds ord. Her er noen «godbiter» fra Guds ord angående å lyde Herren og Herrens ord:

Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud
          for at de skal holdes nøye.
          5 La meg vandre med faste skritt
          så jeg holder dine forskrifter!

5 Mosebok 28. 1. Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, 2 og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud:
          
     3 Velsignet er du i byen
          og velsignet ute på marken!
         
     4 Velsignet er frukten av ditt morsliv,
          frukten av din åkerjord
          og frukten av din buskap,
          avkommet av ditt storfe
          og tilveksten til ditt småfe!
         
     5 Velsignet er din kurv og ditt bakstetrau!
         
     6 Velsignet er du når du går inn,
          og velsignet er du når du går ut!
 7 Når fiender angriper deg, skal Herren gjøre det slik at du beseirer dem. Om de kommer mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju.
     8 Herren skal befale velsignelse over deg, over din matbod og i alt ditt arbeid. Ja, Herren din Gud skal velsigne deg i det landet som han gir deg.
     9 Dersom du holder budene fra Herren din Gud og går på hans veier, vil Herren gjøre deg til sitt hellige folk, slik han med ed har lovet deg. 10 Da skal alle folk på jorden få se at Herrens navn er ropt ut over deg, og de skal frykte deg.
    11 Herren skal gi deg rikelig av det som godt er, både frukt av ditt morsliv og frukt av din buskap og frukt av din åkerjord, på den jorden Herren med ed lovet dine fedre at han ville gi deg. 12 Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, for deg. Han skal gi landet regn i rett tid og velsigne alt dine hender gjør. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. 13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri lavere, så sant du lyder budene fra Herren din Gud som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem. 14 Du skal ikke vike av fra noen av de budene jeg gir deg i dag, verken til høyre eller venstre, ikke følge andre guder og ikke dyrke dem.
15 Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg:
         
    16 Forbannet er du i byen
          og forbannet ute på marken!

Sluttkommentar:
Er alt sykdom fra Satan? Eller kommer det av ulydighet? Jeg tror at Herren taler til oss gjennom omstendigheter. Bentsen hadde aldri hatt så mye problemer med helsa si hadde han gått Herrens vei i samsvar med Guds ord og holdt seg unna den «Åndelige svinestien Visjon Norge»!

Dette er min full overbevisning, og skulle du være frisk og støtte Visjon Norge, så er det virkelig nåde over nåde. Og Gud gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger da han også lar sin sol gå opp over onde og gode. 
Men for min del, jeg ville ikke for all verdens av penger satt mine føtter på Visjon Norge uten jeg hadde forkynt imot alle gjengifede troende!

fredag 19. juni 2015

Nr. 1155: Nye You Tube undervisningsvideoer og annet på hjemmesiden og undervisningsbloggen til Smyrna Oslo!Nr. 1155:

Nye You Tube undervisningsvideoer og annet på hjemmesiden og undervisningsbloggen til Smyrna Oslo!

Takk for gode ord som styrker og varmer. Er så glad for all støtte i denne situasjonen. Det er totalt meningsløst og stygt det Torp, politiet og andre gjør. Men ved Guds hjelp og ved forbønn går det til fremgang for Guds rike.

Bilde av apostelen Johannes som jeg holder på med å skrive bibelkommentarer over. 

Vi trenger din hjelp, støtte og forbønn for dette.

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Bilderesultat for apostelen johannes
Og taler ligger også på vår hjemmeside: http://janchristensen.net/index2.php?side=taler
 

Vi har en engelsk blogg, en undervisningsblogg, hjemmeside og den Himmelske blogg.

Men vi har også en You Tube kanal som vi har lagt ut noen nye undervisnings videoer. Se her: https://www.youtube.com/channel/UC0eAUwv77Vqm3GJ05IftWhQ

Den har vi også på hjemmesiden vår:

Videre har vi en engels språklig blogg:

En undervisningsblogg:

Hjemmeside for Smyrna Oslo:

Sluttkommentar:

Jeg holder på med å skrive bibelkommentarer for Johannes Evangeliet, er kommet til kapitel 3. 
Vil du være med på å finansierer dette og videre arbeid for Smyrna Oslo?

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845