søndag 22. februar 2015

Nr. 1043: Guds ledelse gjennom urim og tummim!Nr. 1043:

Guds ledelse gjennom urim og tummim!

Hva er urim og tummim? Leser vi i GT så skulle Ypperstepresten gå med en brystduk som var firkantet og brodert med gulltråder. På den var der tolv forskjellige kostelige stener, i en innfatning av gull, med navnene på Israels tolv stammer inngravert. Her åpenbart Gud sin vilje ved og gjennom denne brystduken. Dette forteller oss om Guds nærvær og ledelse, men vi har det på samme måte i NT. Men da ved Guds iboende Ånd som åpenbarer Guds vilje for den enkelte troende.

Bilde av Yppersteprestens med de klær han hadde på seg. Som symboliserer sider ved Kristus og vår vandring med ham.
Ved denne brystduken fantes Urim og tummim

Brystduken skulle brettes dobbelt. Hvorfor? Fordi noe var gjemt i den, det kalles urim og tummim. Mest sannsynligvis var dette edelstener, og ordene betyr lys og fullkommenhet.

Når noen måtte gjøre en viktig avgjørelse, men ikke visste nøyaktig hva Gud ville de skulle gjøre, gikk de til ypperstepresten. Han var i stand til å fortelle dem hva Guds vilje var ved hjelp av urin og tummim. Ved dem gav Gud sitt svar, og den som spurte fikk fullkomment lys over hva han skulle gjøre.

Kanskje noen tenker som så: ‘Jeg skulle ønske vi hadde en yppersteprest som alltid kunne vise oss veien!' Vel, det er nettopp hva vi har, men heldigvis ikke på jorden hvor vi kanskje måtte ha reist langt for å få hjelp! Vår yppersteprest er i himmelen, og ved bønn har vi direkte forbindelse med ham.

Vi kan nærme oss vår yppersteprest med alle våre problemer. Han er der for oss. Han lever for sitt folk. Han lar oss ikke være i tvil. Vi kan fortelle ham alt, og så må vi rolig vente på hans svar. I sin tid vil han gjøre det klart for oss hvilken vei vi skal gå.

Her leser vi om dette i GT:

5 Mosebok 33. 8 Om Levi sa han:
        Dine tummim og urim
        skal være hos din trofaste mann,
        han som du satte på prøve ved Massa
        og stridde mot ved Meriba-kilden.

2 Mosebok 28. 30 I brystduken skal du legge urim og tummim. De skal ligge ved Arons hjerte når han trer fram for Herren. Aron skal alltid bære domsavgjørelsen for Israels sønner ved sitt hjerte for Herrens åsyn.

Dagens urim og tummim er dette som Apostelen Paulus taler om:

Rom. 9. 1. Det jeg nå sier, er sannhet; jeg lyver ikke! For jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet bekrefter det i den hellige Ånd.

Samvittigheten vår ved Guds Ånd og Guds ord, det virker som urim og tummim i GT.

Dette kunne vi ha talt mye om. Men her er en artikkel jeg skrev om Guds ledelse jeg tar med. Denne skrev jeg for en del år siden.

Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!

Rom 8. 14 Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

Efes. 2. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

1.) Å ikke bli ledet av Gud

Det er en kamp å bli ledet av Gud. Det å bli misledet er viktig å ta med seg. Det går an å bli villedet også. Vil en ikke la seg bli ledet, så blir en det ei heller ikke.

Salme 32. 8 Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. 9 Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Deres villskap må tøyles med tømme og bissel, ellers kommer de ikke til deg.

Vi blir oppfordret til å ikke være som hest og muldyr som må tvinges. Men å la Herren gi seg vårt råd med bare øye om så er, slik intim felleskap kan det være.

2.) Alltid i samsvar med Guds ord.

Gud leder ikke utenfor ordet men i samsvar med ordet. Vi kan alltid være forvisset at Herren leder ikke uten forbi ordet, men i samsvar med ordet. Salme 119. 105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Vi må alltid kontrollere og bli justert av Guds ord. Jeg tror at Herren leder men av og til så er det noe fra oss selv, da må og skal Ordet justerte og korrigere oss!

3.) Kjenn din begrensning, begynn i det lille.

Vi leser om mange store Guds menn og kvinner både i bibelen og i litteratur. De opplevde mange av dem Gud på en herlig måte, men alle de måte begynne å tro Gud i det lille. Vi må aldri tro at Gud alltid gjøre store ting før han gjøre det lille. Vi må lære å sette pris på det lille før vi kan oppleve det store. Takknemlige mennesker og takknemlige kristne er verdens sterkeste og lykkeligste mennesker. Lukas 16. 10 Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Vi må være tro i det lille før vi kan få mer og oppleve enda større ting. Er vi uredelig i det lille så vil vi etter all sannsynlighet ikke oppleve det store. Og skulle vi få oppleve det store uten å være tro i det lille, så er det ikke slik Gud gjør det som regel og det vil alltid da ha en form for bitterhet i seg.

4.) Samvittigheten er Guds instrument.

Fra min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen så er det et område som det har vært og er utrolig liten forståelse for, er viktigheten av samvittigheten og hvordan den leder oss. Når vi tar imot Jesus får vi en renset samvittighet og den oppfører seg annerledes en før. Det gjelder bare å aldri gå imot sin egen samvittighet på noen områder i sitt liv, den er et Guds instrument og gjennom den taler Gud. Paulus la vinn på å aldri skade sin samvittighet. Ta deg tid i stillhet og lytt etter din samvittighet, den vil lede deg og advare deg imot hva du ikke skal gjøre og lede deg til hva du skal gjøre.

5.) Gjør det du kjenner som rikt og du har lyst til.
Gud er all Gledens Gud. Han leder deg og meg gjennom glede. Har du lyst på en tjeneste så er det en gave Gud har gitt deg. Vi snakker ikke om kjødelig lyst, men ren og sunn glede. Gud gir oss lyst og glede over de ting vi skal gjøre og uvilje mot det vi ikke skal gjøre når vi har en god og ren samvittighet. Det ene åpner opp for det andre, dette gjelde både positivt og negativt. Har du en dårlig samvittighet så ligger ditt åndelige liv i mørke og du kan ikke forvente å bli ledet av Gud på en rett måte. Jeg snakker ikke om frelse her, du kan være herlig frelst men allikevel uten forbi Guds vilje med ditt liv. Men det aller beste er å være herlig frels, og herlig løst og satt i frihet.

1. Joh. b. 3. 19 Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. 20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. 21 Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. 22 Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje.

6.) Bruk det du har og ikke har.
Det er viktig og nødvendig å ikke bli helt overspent og drømmende når Gud skal lede deg. Fortell meg hva du har i huset, spurte profeten? Det var det enka skulle bruke, ikke mer eller mindre. Bruk du også det du har og ikke har. Ikke lev på et luftslott men prøv å finne Guds vei for ditt liv på en konkret, enkel og liketil måte. Det er det som vil fungere best og er etter Herrens vilje. Men sender Gud flere medarbeidere til deg, så gjør deg også bruk av dem, de aller fleste har en familie og andre har også venner, gjør deg bruk av dem og spill på lag med dem. Gud leder deg ut i fra de forholdene du er i og har, ikke det du drømmer og ønsker. Drømmene og ønske er viktige, de kan virke ansporende og være som et mål. Men bruk de talentene og gavene Gud har gitt deg.

Rom. 12. 3 I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.

7.) Omstendighetene vil tale for eller imot deg.
Gud er ikke slik at alt skal hele tiden være imot oss, men heller for oss. Det kan godt være at Herren vil sprenge porter, fjell og mye mer for oss. Og mette oss i ødemarken, men da er det viktig å kunne vente til dette skjer og ikke løpe foran Gud. Omstendigheten vil og må gå med oss, eller så springer vi foran Gud. Og vi trenger ikke å mase hverken på Gud eller andre, men kun å gjøre våre behov kjent, resten vil Herren gjøre og virke frem.

8.) Du vil trives i Guds vilje.

Det er de som tror at alt det Gud gjør skal være vanskelig og en skal ikke ha lyst til det. Skal Gud lede deg til en ektefelle så skal en mistrives med vedkommende. Slik er ikke Gud! Gud gjør at vi vil trives og få en lidenskap for å gjøre hans vilje. Gud er god og gjør gods sier salmisten. Har du lyst har du lov sier ordtaket. Dette kan selvfølgelig misbrukes, men Gud vil at vi skal trives å gå med ham. Selv om det enkelte ganger kan være kampfullt så skal grunntonen være at dette er godt og dette vil du, ikke av ulyst men av glede.

Salme 73. 28 Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren. Jeg vil vitne om alle dine gjerninger.

9.) Den Hellige Ånd vil vitne.

Rom. 8. 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.

Dette at Ånden vitner er selvfølgelig veldig viktig. Vi har Guds egen Ånd på innsiden og han vitner. Du vil gjerne kjenne hjertebank, du blir varm og klam eller noe annet. Det er Gud som virker i deg, da vil det merkes på en eller flere måter. Jeg kjenner det veldig ofte med hjertebank og at hjerte slår en fase fortere. Dette er individuelt, men en lærer seg det etter hvert som en blir vant med og går ut på det en kjenner i sitt indre.

10.) Intuisjonene

Gud leder oss ved en indre lampe som jeg velger å kalle intuisjonen. Ved dette så kjenner vi en forvarsel ved hva som er rett, hva som vil hende etc. Og når vi ikke skal gjøre og være med. Denne forvarselen er også som en indre stemme, derfor trenger en å læres opp til å høre og bli var for den stemmen.

11.) Guds Ånd taler direkte.

Dette er meget sjelden, men det er en mulighet, Gud taler direkte ved Ånden. Vi må være åpen for at Gud leder på mange og forskjellige måter.
Ap.gj. 10. 19 Peter tenkte fremdeles på synet da Ånden sa til ham: «Her er tre menn som spør etter deg. 20 Skynd deg og gå ned; du skal følge med dem uten å nøle, for jeg har sendt dem.» 21 Peter gikk ned til mennene og sa: «Det er meg dere spør etter. Hvorfor er dere kommet hit?»

12.) Overnaturlige manifestasjoner.

Drømmer, syner, engleåpenbarelse, henrykkelse og mye annet. Alt dette må vi forvente at Gud vil lede oss med. Evangelisten Filip fikk oppleve noe stort når Gud ledet ham, han ble rykket bort. Gud er den samme og gjør det samme i dag også, bare vi tror og er åpen for ham.

Ap.gj. 8. 39 Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig sin reise. 40 Men Filip ble sett igjen i Asjdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Cæsarea.

Hvorfor bli ledet av den Hellige Ånd?

1.) Gjennom det å bli ledet av Gud lærer vi først og fremst Gud å kjenne. Og også oss selv og andre mennesker. Det er mange ganger gjennom et nei fra Herren og et ja fra Herren at vi forstår hvordan han er og hva han mener. Vi tror at Gud ikke svarer, men han svarer alltid. Hvis han ikke svarer så er det noe han vil ha sagt oss gjennom det også.

2.) Det virker til oppbyggelse for oss.

Vi trenger å bli ledet for vår egen del eller så går vi feil og blir misledet på veien. Gud ønsker å ta hver eneste av oss ved hånden og å lede og styre oss i ferdiglaget gjerninger. Vi trenger først selv å bli salige før vi kan være med å gjøre andre det.

3.) Når vi lesker andre blir vi selv lesket.

Det er en større velsignelse å hjelpe andre og å være til hjelp for dem enn vi aner. Gud har skapt oss til felleskap og ved at Gud leder oss, så styrer han oss veldig ofte slik at vi velsigner andre og er til hjelp for dem! Menneskene skal se våre gode gjerninger og bli frelst!
Alt dette vil Guds ledelse ved sin Ånd føre til. At mennesker får møte Gud gjennom våre liv og vi selv får erfare ham, underbart, stort og det er en virkelighet for oss alle i Kristus Jesus!

Sluttkommentar:

I GT ble Israels barn ledet av Gud ved åpenbaring. Slik er det også i NT. Men i NT og den nye pakt trenger vi ikke en Yppersteprest, da Ypperstepresten vår bor ved troen i våre hjerter. Ut i fra der, så leder Gud oss!

Guds ledelse, hva er det? Det er å følge sitt hjertes overbevisning!

Ingen kommentarer: