søndag 22. februar 2015

Nr. 1042: Menneske svikter alltid, Gud svikter aldri! Dette er noe som gjentar seg alltid!Nr. 1042:

Menneske svikter alltid, Gud svikter aldri! Dette er noe som gjentar seg alltid!

Det vi opplever i dag med at det fremstår mer og mer en skjøgekirke der en nok elsker Jesus, men en elsker også alt det andre. Det er ikke noe nytt, det er bare historien som gjentar seg.


Bilde av Jan Kaare Hanvold som representerer skjøge kirken mer enn noen annen da han lever i hor og driver med vranglære. Han er en av de mange falske profeter som skulle komme og fremstå i endetiden http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Det er de som tror at menighetslivet er herlig og underbart, men det er å være i en kampsone!

De aller fleste, for å ikke å si alle, så lengter enn etter en trygg havn der en kan få lov å kjenne på trygghet, fred og glede. Slik burde og skulle menigheten vært for den enkelte. Ja, for mange er det nok det. Men hvorfor? Fordi en har evnet, villet og klart å gå på akkord med Guds ord og sin egen samvittighet og tilpasset seg frafallet som er utbredt over og i alle menigheter over hele Norge. Og helt sikkert, også den vestlige verden!

Da jeg var nyfrelst trodde jeg nesten at de kristne var engler, men uten vinger.
I dag tenker jeg at de kristne er mer frafalne enn de er levende. De er mer åndelig døde, enn de er levende. De er mer lik verden enn de er lik Jesus. De lever mer i kjødet enn de lever et liv i Ånden. De er pa mange måter som halvfabrikater å regne. De vandrer rett og slett mer i på en løgn, enn de vandrer i sannhet!

Den virkelige sannhetten er nedslående!

Jeg treffer på ganske så mange kristne. De er nesten overrasket over dette. At menigheten er mer dø enn levende. Mer frafallen en den er sann. Selvfølgelig, det er et sjokk når dette går opp for en, og det fører til en åndelig krise for de aller fleste, om ikke for alle!

For min del, så erfarte jeg noe av dette for 20 år siden, og det var å gå i kjelleren.

Trenger ikke å utbrodere dette. Men for om lag godt 20 år siden, så gikk det opp for meg at menigheten er helt ute av kurs. På mange måter er den helt motsatt en det den skal være. Men tror om seg selv at den er på rett kjøl. Akkurat som menigheten i Laodikea, så innbiller den seg at den er noe den ikke er. Og det som den er, det mener en egentlig er løgn!

Menigheten i Laodikea sa om seg selv følgende: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.»

Jesus sa følgende om menigheten: «du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken».

Her er kontrastene store, så store at de ikke kan bli større.

Da menigheten i Laodikea sa den var rik så sa Jesus den var fattig.
Da menigheten i Laodikea sa den hadde overflod så sa Jesus den var fattig.
Da menigheten i Laodikea sa den manglet ingenting så sa Jesus den var naken.
Da menigheten i Laodikea sa den var fortreffelig så sa Jesus den var ynkelig.
Da menigheten i Laodikea sa den var seende så sa Jesus den var blind!

Kontrastene blir store, ikke minst når de åndelige realitetene går opp for en!

Men det som var en «løsning» for meg, det var egentlig to ting, som vil og kan bli til stor hjelp for deg også er jeg overbevist om. For det første, dette er historien som gjentar seg. Og alt dette har Guds ord talt om ville skje med menigheten rett før Jesus kommer tilbake for å hente bruden – menigheten.
Og Antikrist og den falske profet vil stå frem og styre hele verden imot der ragnarokket og det klimakset vi fonner i Johannes Åpenbaring og vil ende i et blodbad og inferno ved Harmageddon omtalt i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring. http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring


1.     Historien er full av eksempler på at det vi erfarer i dag, er ikke unikt.

2.     Guds ord har selv talt om dette vil være bilde av menneskene og kristenheten rett for Jesus kommer og endetiden er her.


Eksempler fra historien.

Her er det mange, virkelig mange eksempler. For at det ikke skal blir for mange, så la oss stoppe ved to. Abraham, Isak og Ismael tar vi først.

Abraham hadde fått løfte, om en sønn. Og det var med Sara. Men hva skjedde? Sara ble ikke med barn, hun kunne ikke få barn. Men hva gjorde Abraham og Sara sa? De fant på noe «lurt». Abraham fikk en sønn, men ikke med Sara. Men med trellkvinnen Hagar, og Ismael ble født. Men dette var ikke i samsvar med løfte og Guds vilje.

Hva sa Abraham da Gud gav ham en korreks for dette?

1 Mosebok 17. 18 Og Abraham sa til Gud: «Måtte Ismael få leve for ditt ansikt!»

Det er slik det er i dag også, her er det skilte og gjengiftet over alt, også i ledelsen. Det er kvinnelige eldste, Pastorer og jeg vet ikke hva. Alt dette er direkte imot Guds eget ord, men hva ønsker de troende? Gud møte oss, men ikke å forandre noe for oss. Vi vil ha din velsignelse og fornyelse, men ikke forstyrr oss i vår synd. Vi vil bare la «18 Og Abraham sa til Gud: «Måtte Ismael få leve for ditt ansikt!».

Menneske er seg selv likt, vi ønsker sol, men ikke regn, vi ønsker en vår, men ikke en høst. Men alt hører i sammen, vi kan ikke utelate det ene og få det andre hvis det skal skje på rette måte. Vi kunne gått videre med Abraham, men stopper her. Kjødet vårt ønsker vi å ha i høysete, ikke minst hvis det er kommet der. Men det går ikke, da vil vi ende opp med Ismael isdenfor Isak, løftesønnen!

Det neste eksemplet jeg vil ta, det er angående presten Eli og Samuel.

Presten Samuel var en gudfryktig mann, på mange måter en Guds mann og en prest som stor for den bibelske normen i sitt eget liv. Han var en åndelig sinnet mann. Men han hadde også store og farlige brister i sitt liv. Han tillot synden i menigheten, ikke minst blant presteskapet. Der var han ikke så nøye, og lot «humla» suse. Dette ble også hans bane!

Vi må evne å si i fra hvis vi skal ha en åndelig tjeneste og et embete. Skal vi stå for Gud, og være hans representant. Så kan vi ikke holde kjød for vår arm. Vi leser i Samuelsbøkene følgende:

1 Sam. 2. 12 Elis sønner var ugudelige. De kjente ikke Herren. 13 Slik oppførte prestene seg mot folket: Når noen bar fram et slaktoffer, kom prestens tjener mens de kokte kjøttet. Han hadde med seg en tretindet gaffel. 14 Den stakk han ned i pannen eller gryta, kjelen eller krukken, og alt det som kom opp med gaffelen, tok presten selv. Slik gjorde de mot israelittene som kom til Sjilo. 15 Enda før de hadde brent fettet, kom prestens tjener og sa til den som ofret: «Gi presten kjøtt å steke! Han tar ikke imot kokt kjøtt fra deg, bare rått.» 16 Om mannen da svarte: «Først må fettet brennes, siden kan du ta det du vil», så sa tjeneren: «Nei, gi meg det straks, ellers tar jeg det med makt.» 17 Den synden de unge mennene gjorde for Herrens ansikt, var meget stor; de viste ingen respekt for Herrens offer.

Det hjelper ikke å være en gudfryktig mann eller kvinnen selv, hvis vi spiller på lag med synden, verden og kjødet. Her var Elis sønner ugudelige, de kjente ikke Herren. Her er Herrens vitnesbyrd over dem: «synden de unge mennene gjorde for Herrens ansikt, var meget stor; de viste ingen respekt for Herrens offer».

Det samme ser vi i dag, at den generasjonen som nå er vokst opp, de kjenner ikke Herren og er ryggesløse. De er mer Djevelens sendebud enn de er Guds. Men de har vokst opp på et lederskap som har vært unnfallende, unnvikende og ikke vært de tjenerne som Gud har fått lov å fått sin vei og vilje med.
De er medskyldige i denne forferdelige, store og stygge frafallet vi ser i dag.

2 Joh.b. 10 Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. 11 For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.

I dag er faktisk dette som har skjedd! Den generasjonen som har vokst opp i dag er som Elis sønner Hofni og Pinhas som er ryggesløse, kjenner ikke Herren og er gudløse. De kjenner hverken Guds ord eller Herren! Så stort er frafallet, men dette er ikke noe nytt det er historien som gjentar seg:

Predikeren 1. 9 Det som har skjedd, skal atter skje,
          og det som ble gjort, skal gjøres på nytt.
          Intet er nytt under solen.

Guds ord har også talt om dette frafallet, forførelsen og utglidningen vi ser i dag. Derfor skal vi ikke være motløse, men løfte våre hoder sier skriften:

Lukas 21. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»
1978 oversettelsen: 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.

Dette skrev jeg for noen år siden:

Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill

Nå er dette et meget omfattende emne. Men jeg kan nevne noen andre falske profeter her i Norge og her i Norden:

«Apostel» Jan Åge Torp, «Apostel» Jan Hanvold, «Apostel» Ulf Ekman, «Apostel» Åge Åleskjær, «Evangelist» Emanuel Minos, «Evangelist» Svein Nordvik og mange, mange andre er blant de falske profeter Jesus nevnte.

Det skal i endetiden blir følgende: 2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Vi lever i en vanskelige og prøvsom tid sier Guds ord: Matt. 24. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Det samme sier Apostelen Paulus: 2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

I den kategorien finnes nok dessverre Roger Larsson og så alt for mange av dagens forkynnere, som igjen fører andre troende inn i det samme. Jesus selv sa følgende: Lukas 18. 8b. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Menigheten vil kjøre i «motbakke» i endetiden lærer skriften

Når selv Jesus kaster ut slike kraftfulle påstander, så er ikke Apostelen mindre: Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Legg merke til hva han sier: «efter min bortgang skal det komme». Det var etter Apostlene var døde at frafallet ville skje i full blomst. Dette ser vi ikke minst i dag. Det er i sannhet en trøblete tid for de sanne troende i dag.

Apostelen Johannes sier også det samme, bare på en annen måte: 1 Joh. b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Dette var kraftfull tale, men alle bibelens menn og kvinner er inne på det samme at endetiden vil være en villfarelsen tid. Apostelen Peter sier også det samme, men på en annen måte en de andre Apostlene: 2 Pet. 2. 1. Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. 2 Og mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, 3 og av havesyke skal de med oppdiktede ord utnytte eder til sin vinning. Men dommen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke.

Dette ser vi over hele kristenheten i dag, ikke minst blant pinse/karismatikerne som Roger Larsson tilhører. De holder seg til oppdiktede lærere, oppdiktete vekkelser, oppdiktede læresetninger etc. Vi lever i sannhet i denne tiden.

Det er bare å studere hva jeg eller har skrevet og hva som ligger ute på blogg og hjemmeside. Og lurer du på noe? Da er du hjertelig velkommen til å sende inn dine spørsmål til meg og selv om jeg har tatt en pause på bloggen, så prioriterer jeg å svare på spørsmål. Tror det er kun det jeg vil gjøre på bloggen i den nærmeste fremtid, å svare kun på spørsmål som jeg får, Gud velsigne deg og dine.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Dessverre så er det slik, at forførelsen, frafallet og de mange dårlige hyrdene som ikke røkter fårene, men vingeklipper dem. Som får holde på, ikke bare noen dager, men faktisk år og årtier. Skal ikke Gud stoppe dette? Delvis, men de skal faktisk få holde på helt til Antikrist «overtar» den flake gudsdyrkelsen og krever total underkastelse av seg selv, og ingen andre. Da vil Johannes Åpenbaring 17 og 18 gå i oppfyllelse. At Babylon den store skjøge og hennes skjøgedøtre er falt! Men da er det for sent, og hun vil få ingen gjenopprettelse eller ny mulighet! Da er det «game over» og Antikrist og den falske profet inntar den frafalne kristenheten. Og det er mye mulighet at sete til Antikrist vil bli Roma i Italia og han vil være homoseksuell og en hvit europeer med Asiatisk utseende? Og med en karisma og utstråling som en ikke har sett maken på!

Dette er den fremtiden vi kan forvente oss, og dette vil skje da Gud som kjenner enden fra begynnelsen har åpenbart dette for oss i sitt eget ord!Ingen kommentarer: