fredag 27. februar 2015

Nr. 1050: Medlemsjukset har nok mer omfattende i den lutherske kirke enn det er i den katolske kirka de siste 20 årene!Nr. 1050:
Medlemsjukset har nok mer omfattende i den lutherske kirke enn det er i den katolske kirka de siste 20 årene!

Jeg forsvarer på ingen måte den katolske kirke og Biskopen. Men allikvel, her blir ting snudd på hode og Biskopene blir lenge før det har blitt en dom fremstilt som uredelig og halvkriminell. Og det er ikke bare de verdslige avisene, men også Dagen og Vårt Land er med på dette kjøret. Men de som har tilranet seg mest penger gjennom skattebetalerne er uten tvil den lutherske kirke eller statskirka her i Norge. De har vært, og er som noen gribber da de søker penger, makt og innflytelse gjennom ordninger som er og forblir ubibelske.

Bilde av den St. Olavs kirke (den katolske) i Oslo i Akersgaten som jeg kjører forbi mange ganger om dagen. Jeg er forundret over hvor stor søkning det er til den kirken hele døgnet og uken igjennom. Hadde de fått penger for hvor mange som oppsøkte denne kirken så hadde de nok fått langt mer penger enn det som de blir beskyldt for å ha fått uregelmessig. Ser enn på de andre kirkene og menigheten her i Oslo, ikke minst den lutherske. Så er det motsatt enn den katolske kirke. Vil gi honnør til den katolske kirke for at de evner å samle mennesker til Guds hus, om de er medlemmer eller ikke!
Av alle ordninger, så er egentlig kun fratrekk på skatten for å gi til en menighet som en kan forsvare. Medlemspenger og penger som den Norske Statskirke mottar for å opprettholde dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse er egentlig et skalkeskjul for å tilføre penger?!

Den Norske Statskirke mottatt milliarder, for egentlig å opprettholde en intuisjon.

Alt dette dreier seg egentlig om fire ting: opprettholde dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse får den Norske statskirke milliarder på flere måter. Hvis det ikke hadde vært for dette, så hadde den Norske kirke egentlig vært avviklet for lenge siden. Det er kun som en intuisjon den fungerer.

Den Katolske kirke er langt mer vital og levende en den Norske kirke!

Her i Oslo by, så har den Norske statskirke gudstjenester hver søndag, og få mennesker dukker opp der, bortsett fra julekonserter og julegudstjenester. Ellers er den stort sett død.

Mens den katolske kirka har messer hver dag, og gudstjenester flere ganger på en søndag. Den fremstår som vital og levende, i motsetning til dessverre de aller fleste protestantiske bevegelser, kirker og menigheter.

Den katolske kirke kan sammenlignes med sjømannskirken.

Jeg kjenner og vet om mange som går i den katolske kirke, men som ikke er medlemmer. Burde de da fått penger for dem? Da hadde de nok fått inn det samme som de er anklaget for å ha mottatt urettmessig?!

Får håp de får ordne på dette, men for meg så fremstår dette som en storm i et vannglass. Men å få penger over skattesedlene uten videre, det byr alltid på problemer og vanskeligheter!

Hvordan blir den Norske Kirke finansiert? De får penger i bøtter og spann av staten for å opprettholde tilbudet sitt. Ikke forkynnelse av evangeliet, men for å opprettholde dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse!

DNK har vært gransket for dette flere ganger og det er slått fast flere ganger at medlemsregistrene inneholder svært mye feil. Men i motsetning til andre tros og kirkesamfunn får ikke DNK støtte på bakgrunn av medlemstall og det er derfor ikke snakk om brudd på straffeloven på samme måte som med tilfellet til den katolske kirke.

Sistnevnte har bevisst og manuelt registrert medlemmer for på den måten å tilegne seg mer statsstøtte enn de har krav på. Det er svindel og underslag, mens det som plager DNK er dårlige systemer og inkompetanse.

Sluttkommentar:

Det er meget vanskelig å komme seg ut av Statskirka i Norge. Dette har jeg selv erfart. Jeg måtte f.eks. få ungene mine ut der som aldri har vært barnedøpt. Det tok meg flere år å få det til. Jeg var nede på kontoret til sognepresten flere ganger gjennom en tre års tid for å få dette til. Selv etter de hadde lovet å slette ungene mine, så sto de oppført der. Regner med at ingen i familien Christensen står innmeldt i den Norske Kirke? Men en vet aldri? Her er den største og styggeste «ulven» i hvert fall ute i det «fri»!

Jeg håper egentlig at penger overført fra staten til kirker og menigheter blir det slutt på. Det er uting, og noe en ikke finner i Guds ord. Det aller beste er og det riktige at folk gir frivillig!

Den Norske Statskirke får penger i overflod av den Norske stat, et «ran» er det å regnes som da jeg og sikkert millioner av andre gir penger til en intuisjon om vi vil eller ikke gi til og opprettholde!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: