torsdag 19. februar 2015

Nr. 1041: De fleste kristne ledere er gode diplomater og «dyktige», men uduelige og inkompetente hyrder og veiledere for Guds menighet!Nr. 1041:
De fleste kristne ledere er gode diplomater og «dyktige», men uduelige og inkompetente hyrder og veiledere for Guds menighet!

Jeg har full forståelse for at en hel del av hva jeg forkynner og skriver kan for mange virke hardt og dømmende, mens for andre er det å oppleve at det er de rette og sanne ord som blir talt. Hvorfor det er slik? Det er flere grunner, men har en ikke opplevd og virkelige erfart menneske. Hva som bor i oss, så vil en nok oppleve at jeg er hard, dømmende og intolerant. Der humanismen råder, også innforbi de kristne rekker. Der vil en aldri skjønne seg på den bibelske og sunne forkynnelse jeg har.

Bilde av Jan Hanvold som er skilt og gjengiftet som en troende for tredje gang.
At kristen folket ikke skjønner at Hanvold er en falsk profet og forfører, vitner at noe er riv ruskende galt med hele menighetslegemet i dag! Menigheten i Norge i dag er dessverre på det samme åndelige nivået som Laodikea-menigheten. Det igjen forteller oss at vi lever mitt i endetiden, tiden før Jesus kommer igjen for å hente de som er rede til å møte ham! Og deretter fører han dom over verden med domsbasunene, vredeskålene og ved å åpne de seglene vi finner omtalt i Johannes Åpenbaring. Les mine bibelkommentarer for Åpenbaringsboka her: 


Menneske i seg selv er gjennområttent, fortapt og ute av stand til å ta vare på seg selv. Og langt mindre frelse seg selv!

For de aller fleste mennesker er slike tanker, ikke minst her i vesten som vi har det egentlig så utrolig godt på det materielle. At vi mennesker er perverst, råttent og tjener den Ondes hensikter med våre liv! Vi er rett og slett fortapt!

Er de «kristne» bedre? Her er det et meget stort læret å bleke. Men etter frelsen, så er kun vår Ånd som er byttet ut med Guds Ånd. Alt det resterende er ikke frelst. Her kommer helliggjørelseprosessen inn. Men faktumet er at for de aller, aller fleste så stopper denne opp på halvveien. Og når det er kristne ledere som er «halvveis» helliggjorte. Og da vil de aller fleste menighetens medlemmer slå seg til ro med å være kun en «kvart» helliggjort.

Kristen Norge er fylt op av mennesker som på det åndelige planet er som dverger og pygmeer å regne!

Apostelen Paulus sier til menigheten Korint følgende:

1 Kor. 3. 1. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus.  2 Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, 3 for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis?

Vi er blitt halvfabrikerte, og da er vi uferdige! Og fårene står det enda verre til med. Da de ikke får den mat, den åndelige maten de trenger og er i behov av!

Det er noe uendelige stort med Gud, og den storheten skal vi som troende ta del i. Gjør vi ikke det, så er det kommet inn elementer som fienden har plantet der.

Rom. 8. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Ingenting kan skille oss i fra Gud, og hans grenseløse kjærlighet, makt og fylde!

1 Kor. 3. 21 Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til, 22 enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, livet eller døden, det som er nå, eller det som skal komme. Alt hører dere til, 23 men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Kan ting sies mektigere, større og bedre enn dette? Nei, alt tilhører oss. Absolutt alt!

Kjell Inge Røkke og alle andre har bare ting på lån, det tilhører oss som troende alt! Det som skal komme, som er fremtiden, det tilhører oss! Vi er super mange billionerer alle vi som tror på Jesus og tilhører den levende Gud! Vi er Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger.

Rom. 8. 17 Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.

Vi som troende er multimillionærer å regne, men oppfører oss som lasaroner på det åndelige, moralske og etiske planet. Dette ser vi ikke minst med hva jeg har frontet de siste 5 årene. Med gjengifte blant forkynnere og de som har et leder ansvar i Guds menighet. Dette er egentlig bare et minste felles multiplum hvordan det skal være og hva vi som troende burde og skulle vært enig om. Men det er som en umulighet bare å enes om dette. At ingen som er gjengiftet som troende skal inneha en tjeneste eller embete i Guds menighet!

Sluttkommentar:

Må nok bare innse at det som Apostelen Paulus sa til menigheten i Jerusalem i Hebreerbrevet stemmer.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 5. 11 Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt så trege til å høre.

Hele tiden så er det en kamp for at den åndelige utviklingen skal fortsette. Hele tiden så er det hindringer som i bunn og grunn alltid ligger i en selv.

Hosea 4. 6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap (1930 overs.).

12 Etter så lang tid burde dere selv være lærere; men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Dere må ha melk, og ikke fast føde.

Dette her som en blir undervist om var egentlig velkjent stoff som en selv skulle kunne lære og sette hverandre inn i. Dypest sett så trenger vi ikke lærere og andre forkynnere i enn menighet hvis enhver troende utvikler seg etter det potensialet som en har. Men det viser seg gang etter gang at så ikke skjer at en som troende utvikler seg slik muligheten og en skulle. Verden, synden, feil og ubibelsk undervisning er noen av mange grunner. Men makelighet og sløvhet er som regel den virkelige årsaken.

13 For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden.

De enkle og viktige sannheter som skal være et springbrett til større og dypere sannheter dveler enn med hele tiden. Det er vidunderlig med at Jesus døde for oss, men den sannheten er bare en inngang til å leve i Guds rike! Stagnasjon fører og leder til frafall og åndelig umodenhet.

14 Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.

Den åndelige utviklingen skal aldri stoppe verken i dette eller det kommende liv.

Det er også gjennom prøving, feiling, ydmykelse og ta nye sjanser at den åndelige utviklingen pågår. Det er kampfullt og herlig å gå videre med Gud og vokse opp til han som er hodet – Kristus – i alle deler som er Guds mål for oss.
(sitat slutt).

På mange måter må vi begynne på nytt, fordi det er så mye bedervet kjøtt blant oss troende. Vi er kommet slik på sidespor, og ser det ikke. Det er her det fatale er, at menigheten i dag er blitt som menigheten i Laodikea. Den tror at alt er ganske så bra, så er menigheten en katastrofe! Bare å forklare det mest elementære og det som et åndelig bar skulle ha grepet, er nesten en umulighet!

Hvor vil dette ende? Jeg vet ikke, men uten Gud gjør noe helt ekstra ordinert, vil menigheten uten tvil bare bli mer forført. Mer villedet og komme enda mer ut av kurs! Men med Guds nåde og hjelp, så er muligheten til stede at det kan og vil bli seier, vekst, fremgang og vekkelse! Uten at Herren griper inn, død. Når Herren griper inn, liv, vekst og sann åndelig utvikling og fremgang!

7 kommentarer:

David Åleskjær sa...

Nå synes jeg snart du bør skrive om meg. Jeg er kanskje ikke en kristen leder, men jeg skriver mye om Jesus som svært mange leser, over 50 000 lesere bare denne uka - samtidig som jeg altså lever i samboerskap, drikker forholdsvis mye øl og banner innimellom. I tillegg til at jeg er erstatningsteolog og liberal! Til tider blir jeg rett og slett sjokkert over meg selv!

Nå synes jeg du snart bør se ditt ansvar som en Guds sanne tjener og sette søkelys på det jeg driver med, før jeg villeder altfor mange. Bare se bloggen min, så får du fort en masse å ta tak i: http://davidsliv.com

Husk: Den som ikke advarer andre, er medskyldig. Vil DU ha ansvaret for alt jeg skriver?
Hvis ikke, håper jeg din refsende penn snart vil inkludere også meg.

På forhånd takk.

Jan Kåre Christensen sa...

David Åleskjær du er så lite spennende å skrive om at jeg lar det vær!


bjørn sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Birgir sa...

"De fleste kristne ledere er gode diplomater og «dyktige», men uduelige og inkompetente hyrder og veiledere for Guds menighet!"
Som sagt så mange ganger tidligere: På deg selv kjenner du andre.

Anonym sa...

David, jeg er ingen fan av denne bloggen, men hvis du faktisk sier du er en kristen, men lever og praktiserer slik du beskriver, viser vel det strengt tatt at du ikke er en kristen eller bryr deg noe om hva Jesus sier i sitt hellige ufeilbarlige ord; Bibelen. Det siste Norge trenger mer av, er liberale "kristne ledere" som i Jesu navn leder folk vill og bort fra skriften, og inn i egenkomponert lære basert på hva verden sier er greit . Nå kjenner ikke jeg deg, men ut fra det lille du skriver, så håper jeg du ikke skriver mer om Jesus, iallefall ikke før du omvender deg fra din synd som du lever, i og trur på Jesus og hans ord. Jeg understreker at jeg ikke er noen fan av denne bloggen eller Christensen, men jeg måtte svare på dette da du har et kjent navn, og fremstår ubibelsk.

Bjørn Storm Johansen
Frekk og freidig som få!

bjørn sa...

Jan Kåre. Selv avskum som deg åpner Herren opp for. Men da må du snu og tro på Jesus. Djevelen er din Herre. Det er sikkert og visst.

Jan Kåre Christensen sa...

Bjørn. Begrunnelse for det du skriver har du utelatt. Bare doms avsiggelse og eder fra kjødet ditt i det du skriver!