tirsdag 31. juli 2018

Nr. 2263: Bevegelsen Hillsong er like villfaren som Jehovas Vitner, Mormonerne, Katolske kirken og andre!


Nr. 2263:
Bevegelsen Hillsong er like villfaren som Jehovas Vitner, Mormonerne, Katolske kirken og andre!


Den katolske kirka har Paven, mens Hillsong har Brian Houston. Villfarelse er like stor i begge leirer, og de styrer hver sin forføriske bevegelse.


Hva er felles med disse bevegelsene? De er styrt av et «råd» eller ledere som sitter på en konkret plass på jorden, og styrer alt gjennom det at de holder i trådene og har egentlig den fulle kontrollen.

I Hillsong blir de styrt i fra Australia, så England og ved satellitt overførings møter. Ved at de har store kampanjer og stevner og kommer i sammen, så er det egentlig samme opplegget i alle disse bevegelsene.

Jeg og min kone var på Hillsong her i Oslo, der hadde de ingen Norske taler. Men på storskjerm hørte de på en falsk profet med sin manipulerende og intetsigende tale som ble holdt nede i Australia. Akkurat som Jehovas Vitner som er styrt i fra USA, som Mormonerne og katolikkene fra Italia, alt er egentlig den samme «suppa», ikke noe annet.

Skal jeg orke å gå imot alt dette her? Til mer jeg formilder sannheten om dette, til mer dritt, motstand og løgner får jeg tilbake. Er det verd dette?
Guds ord sier følgende.

1 Kor. 9. 16 For om jeg forkynner evangeliet, er det ikke noget å rose mig av; det er en nødvendighet som påligger mig; for ve mig om jeg ikke forkynner evangeliet! 17 For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn; men gjør jeg det nødtvunget, da er det en husholdning som er mig betrodd. 18 Hvad er da min lønn? At jeg, når jeg forkynner evangeliet, gjør det for intet, så jeg ikke gjør bruk av min rett i evangeliet.

Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet og advarer imot disse forførerne og vranglærene, om de er pinsevenner eller Jehovas Vitner, det er det samme.
Samtidig, «hemmeligheten» for å komme ut av dette. Det er å lære Jesus, Guds ord og Guds kraft bedre å kjenne. Uten det, så vil du aldri se at dette som Hillsong, Jehovas Vitner, Mormonerne, den katolske kirke og andre er et bedrag.

Da jeg vokste opp som pinsevenn, så var det enkelte ting som hørte med til å hva en menighet er. Bl.a. at alle generasjoner skulle være i sammen i Guds hus og i Guds menighet.
Hillsong er egentlig en menighet for mennesker som er 25 år eller tror de er 25 år, musikkstilen og den høylytte musikken er så fremmed for Gud og hans måte å være på som det er mulig. Gud er da ikke døvhørt, og må ha en desibel nivå som ødelegger hørselen. Da vi var på Hillsong møte fikk vi ørepropper, fordi musikken var så høy at hørselen ble ødelagt.

Matt. 23. 5 Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 6 og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene 7 og få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene.  8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.  9 Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 10 Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. 11 Men den største blandt eder skal være eders tjener. 12 Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

Dette er ikke en flergenerasjons menighet, men en menighet for forførte ungdom som ikke er grunnfeste og rotfestet i Guds ord.
Det er en menighet og bevegelse som er styrt ut ifra som sagt et «råd» som sitter i Sydney/London og der Vakttårnet bruker bladet sitt bruker disse storskjerm, akkurat likt bare tilpasset oss 2018.

Der Vatikanet har Paven og kardinalene. Har Hillsong Brian Houston og hans nærmeste medarbeider som ikke bruker Peter plassen. Men de bruker storskjermer og sosiale medier, samt TV til å ha den fulle og hele kontrollen og strukturen. Stikk imot Jesus ord og hele det nye testamentet som taler om hvordan det skal være når vi kommer i sammen.

1 Kor. 14. 26 Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse!

Hillsong er enn mer styrt av et lederskap enn både Jehovas Vitner, Mormonerne og den katolske kirke og er «sturent» innforbi kristenheten.
Hvor langt på natt er vi kommet spør jeg meg selv?!
mandag 30. juli 2018

Nr. 2262: Bevegelsen Hillsong er en del av de siste dagers villfarelse og forførelse som Bibelen forutsier, advarer imot, og som er egentlig et konglomerat, som et nettverk med falske profeter som operer i sammen og beskyter hverandre!


Nr. 2262:
Bevegelsen Hillsong er en del av de siste dagers villfarelse og forførelse som Bibelen forutsier, advarer imot, og som er egentlig et konglomerat, som et nettverk med falske profeter som operer i sammen og beskyter hverandre!
Bilde fra Hillsong. Vi vet at far til grunnleggeren av Hillsong som oppsto først i Australia var pedofil. Samt at i Bergen ble det nettopp avdekket at samme person som er med i «lovsangen» i Salt menigheten som egentlig er en Hillsong menighet også deltok på Pride konsert. At en ikke ser at dette er en gedigen bløff og bedrag, må være at "rullegardinene er nedrullet", og det godt!Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

1 Tess. 5. 21 men prøv alt, hold fast på det gode,

For det første, jeg følger ikke så sterkt og intenst med lengre på hva som skjer innforbi den pinse/karismatiske del av kristenheten av ulike grunner som jeg gjorde før, da spesielt i ungdommen.

For det første så går jeg i fullt arbeid, som tar store deler av dagen og ukene for meg.
Dernest er jeg også litt lei hele dette makkverk til kristendom som det egentlig er.
Samt at alle disse forskjellige retningene innforbi den pinse/karismatiske del av kristenheten er egentlig den samme forførende og urene åndsmaktene som står bak, bar i ulike forkledninger.


2. Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utider, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!  3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr.

Problemet innforbi dagens pinse/karismatiske del av kristenheten er at det er mylder og et konglomerat av ulike retninger som alle har det samme demoniske og forføriske opphavet.
Men selvfølgelig, det er også «mye» godt. Derfor er det så vanskelig å avsløre dette, da slike retninger som Hillsong kommer ut av en vekkelse som pinsebevegelsen var forut. I dag er det blitt en del av den store skjøgen i større elle mindre grad.

Jeg har vært på 2 møter i Hillsong og hørt litt på dem både på Radio og TV, da jeg vet hva de står for sånn noenlunde.
Et møte i Berlin Tyskland, og et møte i Hillsong i gamle Salemkirken her i Oslo.

Hvordan da komme ut av dette «røret» og denne bevegelse omtalt bl.a. i 1 Tim. 4. 1. med følgende ordlyd:
«de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer.»

Jeg har mye å si om dette, og vil komme med en ny artikkel om det samme emne. Men «hemmeligheten» er å høre Herrens stemme, lære Herren bedre å kjenne. Da vil en ikke gå og tilhøre slike demonisk og forførisk aktivitet.

Joh. e. 10. 3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut.  4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst; 5 men en fremmed følger de ikke, de flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst.

Det er dette som er «hemmeligheten», høre Herrens røst tale varmt, mildt, klart og rett.

Her er en artikkel som vil hjelpe deg til å høre Herrens stemme, og forstå hva jeg vil ha sagt.

Det gamla Korset och det nya

Helt oannonserat och för det mesta oupptäckt har det i modern tid kommit ett nytt kors in i allmänna evangeliska kretsar. Det är som det gamla korset, men annorlunda: likheterna finns på ytan, skillnaderna är grundläggande. Från detta nya kors har det kommit fram en ny filosofi om det kristna livet, och från denna nya filosofi har en ny evangelisk metod kommit fram, en ny mötestyp och en ny typ av predikan. Denna nya förkunnelse använder samma språk som den gamla, men dess innehåll är inte detsamma och dess betoning inte som tidigare.

Det gamla korset hade inget med världen att göra. För Adams högmodiga kött betydde det slutet. Det medförde Sinais lags straffdom. Det nya korset strider inte mot det mänskliga släktet, istället är det vänligt sinnad kamrat och är, om man uppfattar det rätt, källan till oceaner av moraliskt ren och oskyldig njutning. Det låter Adam leva utan att ingripa. Hans livsmotivation är oförändrad. Han lever fortfarande för sin egen tillfredsställelse, han bara gläder sig nu i att sjunga lovsång och se på religiösa filmer, istället för att sjunga lättsinniga sånger och dricka sprit. Betoningen är fortfarande på underhållning, fastän det roliga nu är på ett högre moraliskt plan om än inte intellektuellt.

Det nya korset uppmuntrar till en helt och hållet annorlunda framtoning inom förkunnelsen. Evangelisten kräver inte att man försakar det gamla livet innan ett nytt liv kan tas emot. Han predikar inte motsatser utan likheter. Han söker fånga upp det allmänna intresset genom att visa att kristendomen inte ställer några obehagliga krav. Istället erbjuder den samma sak som världen gör, men endast på ett högre plan. Vad än den synd-galna världen råkar skrika ut för tillfället, visas på ett skickligt sätt vara just samma sak som evangeliet erbjuder. Det är bara det att den religiösa produkten är bättre.

Det nya korset dödar inte syndaren, det leder honom i en ny riktning. Det för honom in i ett renare och trevligare sätt att leva och räddar hans självrespekt. Till den som håller på sina egna rättigheter säger det: "Kom och ta ut dina rättigheter i Kristus". Till egoisten säger det: "Kom och var stolt i Kristus". Till den som söker spänning säger det: "Kom och njut av den spännande kristna gemenskapen". Det kristna budskapet har fått det passande stuket i enlighet med den rådande trenden för att det ska godkännas av allmänheten.

Filosofin bakom detta kan vara uppriktig, men dess uppriktighet hindrar den inte från att vara falsk. Den är falsk, därför att den är blind. Den missar totalt hela korsets innebörd. Det gamla korset är en symbol för död. Det står för det plötsliga, våldsamma slutet för en människa. Den man som under romartiden tog på sig sitt kors och började gå vägen fram, hade redan sagt adjö till sina vänner. Han skulle inte komma tillbaka. Han var på väg mot döden. Korset kompromissade inte, ändrade ingenting, skonade ingenting. Det dödade hela människan, fullständigt och för gott. Det försökte inte förhålla sig väl med sitt offer. Det slog grymt och hårt och när det hade fullbordat sitt verk, fanns människan inte mer. Adams släkte har en dödsdom hängande över sig. Det finns ingen som kan omvandla det och ingen utväg finns. Gud kan inte godkänna syndens verkningar, hur oskyldiga de än tycks vara, eller vackra i människors ögon. Gud räddar individen genom att likvidera honom och sedan uppväcka honom igen till ett nytt liv.

Den förkunnelse som på ett välvilligt sätt jämställer Guds metoder och människors metoder är falsk enligt Bibeln och grym mot åhörarnas själar. Tron på Kristus går inte i samma riktning som världen, den korsar den. När vi kommer till Kristus för vi inte med oss vårt gamla liv upp till ett högre plan. Vi lämnar det vid korset. Vetekornet måste falla i jorden och dö.

Vi som predikar evangelium får inte se oss själva som PR-agenter, som ska upprätta goodwill mellan Kristus och världen. Vi får inte tänka att vi har fått ett uppdrag att göra Kristus acceptabel för storföretagen, pressen, sportvärlden eller den moderna utbildningen. Vi är inte diplomater, utan profeter och vårt budskap är inte en kompromiss utan ett ultimatum.

Gud erbjuder liv, men inte ett förbättrat gammalt liv. Det liv som han erbjuder är liv ut ur döden. Det finns alltid på bortre sidan av korset. Den som vill ha det, måste gå under staven. Han måste förneka sig själv och instämma i Guds rättvisa dom mot honom.

Vad innebär detta för individen, den fördömda människan som vill finna liv i Kristus Jesus? Hur kan denna teologi överföras till livet? Han måste helt enkelt omvända sig och tro. Han måste överge sina synder och sedan fortsätta att försaka sig själv. Låt honom inte skyla över någonting, inte försvara någonting, inte ursäkta någonting. Låt honom inte försöka att ställa in sig hos Gud, utan låt honom böja sitt huvud inför slaget i Guds stränga missbehag och erkänna sig skyldig till döden. Efter att han gjort detta, låt honom se upp med enkel förtröstan på den uppståndne Frälsaren. Från honom kommer liv och pånyttfödelse och rening och kraft. Korset som avslutade Jesu jordiska liv dödar nu syndaren, och kraften som uppväckte Jesus från de döda uppväcker nu honom till ett nytt liv tillsammans med Kristus.

Låt mig säga till var och en som invänder mot detta, eller räknar detta bara som en smal och privat syn på sanningen, att Gud har satt sin godkännandesstämpel på detta budskap från Paulus tid till denna dag. Vare sig det förklaras med exakt dessa ord eller inte, har detta varit innebörden i all förkunnelse, som har bringat liv och kraft till världen genom århundradena. Mystikerna, reformatorerna och väckelsepredikanterna har lagt betoningen här och tecken och under och mäktiga kraftgärningar i den helige Ande har vittnat om Guds godkännande.

Vågar vi, som har fått ett sådant arv av kraft, manipulera med sanningen? Vågar vi med våra pennstumpar utplåna ritningens linjer eller ändra mönstret,som visats oss på berget? Gud förbjude. Låt oss predika det gamla korset. Då kommer vi att erfara den gamla kraften.

A W Tozer
søndag 29. juli 2018

Nr. 2261: Bordet fanger!

Nr. 321:
Bordet fanger!
Et ektepar som besto av to psykologer, ble enige om å oppdra datteren etter «bordet fanger»-prinsippet. De spurte jenta om kvelden: «Vil du gå og legge deg med bamsen eller dukken?» Samme hva jenta svarte, ville hun gå til sengs.
Etter hvert gjennomskuet jenta triksene og sa til foreldrene: «Nå er jeg lei av at dere manipulerer meg. Vil dere jeg skal rømme hjemmefra gjennom hoveddøren eller bakdøren?»

Det er klart at jeg ikke kaller narreapostel Jan Aage Torp for det som er uvesentlig for meg og som denne horkarlen ikke vil ha fokuset på at han lever i hor.
Torp dro frem en hel del av ord og utrykk i retten som han aldri «trengte» å dokumentere da dette var i siktelsen imot meg at «mengde» var en del av hva jeg ble siktet for.

Med andre ord, dette ble «straffbart» først i ettertid, ikke da rettforhandlingene pågikk da «mengde» ble aldri debattert.

Men i dag så er hovedfokuset mitt som denne lille jenta kun på hva som er viktig og som Torp aldri nevner, det er at han er en narreapostel og horkarl.

Norges 2 største nettroll, de får virke fritt, selv om de nå har tatt seg en «pause».

Her er en artikkel jeg skrev om dem for en tid tilbake.

Nr. 99:
Bilde av Norges største nettroll Torodd Fuglesteg som bl.a. har skrevet uendelig med hatmeldinger på det nedrige nettstedet Søkelys imot meg og min familie i sammen med Norges andre store nettroll, Ansgar Braut.

Etter hva jeg erfarer så driver de to den falske Smyrna bloggen i sammen, som er en sammenhengende uthengning sted av meg og min familie!


Ansgar Braut, den ene av Norges største nettroll foruten Torodd Fuglesteg. Som er duoen av Norges to største og verste nettroll.

Ansgar Braut skriver dette:

"Til Jan Kåre Christensen;

Du har lenge ivret etter å få Braut og Fuglesteg på banen igjen.

Dette vitner om en oppmerksomhetssyk, manipulerende sosiopat!"

(Sitat slutt).

Nei, og atter et nei. Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg, trekk dere tilbake i deres huler og skjul dere om dere vil. Ansgar Braut i Setesdalen og Torodd Fuglesteg i UK. Det spiller ingen rolle.

Det er politiet som vi etterlyser, at de skal gjøre jobben sin.
Det er regner jeg med bare de siste 3 årene hvis politiet får tak i alt det som er lagt ut på nettet av disse to minst 30.000 hatmeldinger de siste 3 årene. Først og fremst imot meg og min familie, men også imot en hel del andre. 

Selv om en hel del er rolp, ikke minst på den falske Smyrna bloggen. 
Så er det mer enn nok for poltiet å gripe tak i og få disse 2 buret inn for langt tid og gi meg og min familie en stor oppreisning!
Bare sitt dere 2 i ro, det er mer enn nok det som dere allerede har skrevet. Mer enn nok, alt for mye allerde!!!!!!!!!!!

Dere er uten tvil Norges 2 største og verste nettroll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nå er det politiet som må gjøre jobben sin, dere 2 er anmeldt flere ganger av flere. At poltiet ikke våkner opp, det er her alt står og faller!
Mer og styggere språkbruk med at dere ønsker at jeg skal dø og min sønn skal stå frem som homofil, det burde vært mer enn nok til at poltiet burde og skulle ha våknet opp.
+++++++++ Det er regner jeg med, over 30.000 hatmeldinger dere 2 har skrevet på nettet de 3 siste årene.

Bevisbyrden imot dere 2 er overveldende, den kan ikke bli større og verre!
Nå står og faller med hvordan politiet håndterer dere 2. Får tatt ut en siktelse og gjøre et grundig arbeid og få dere 2 til domstolen for å få dere 2 dømt for sjikane, trusler og utpresning +++++ flere andre straffbare forhold som å sende mailer til 3. person og spre falske og løgnaktige rykter!!!!!!!!!!!!
Samt tru med drap og skytevåpen og annet!!!!!!!!!!!!!!!
Videre så holder dere med en kriminell person som Jan Aage Torp som har levert en fiktiv anmeldelse som også er straffbart, om ikke i nærheten av hva dere 2 har gjort!

Se her for omtale av disse 2 Norges største og verste nettroll!
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1344-nettheten-fortsetter-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1375-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1382-en-kort-dokumentasjon-pa-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1392-hetsen-og-mobbingen-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg omtales som Norges verste netttroll av bibellærer

Midt i all støyet omkring møtene med den kontroversielle Guillermo Maldonado som onsdag ba for Frps Sylvi Listhaug, finner blogger Christensen igjen frem pennen, ikke for å kommentere årets største velstands-teologiske konferanse, men for å angripe politiets hatgruppe ved Manglerud politistasjon. Christensen klandrer nå politiet for ikke å ha foretatt seg noe mot, mot de han omtaler som Norges verste netttroll, nemlig Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg. Christensen som lenge har ført sin kampanje mot gjengifte forkynnere, hadde de siste dagene tonet ned krigen mot disse, og skrev i stedet om “dårlige hyrder” i tros og pinse-bevegelsen. Imidlertid er Christensen nå vendt tilbake til sitt favoritt tema: Nemlig personen Jan Aage Torp og hans lakeier og pudler. Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg. “Politiet på Manglerud har null troverdighet så lenge Norges to største nettroll ikke blir straffet. De har hetset Christian Rosland på en slik måte som er helt uakseptabelt. Det er Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut som skriver under pseudonym navnet Ansgar Braut og sikkert 20-30 andre navn også,” skriver Christensen torsdag.

Bloggeren som driver sin egen husmenighet med navnet Smyrna Oslo anket tidligere i år tingrettens dom inn for Lagmannsretten som ennå ikke har avgjort hvorvidt Christensen vil få prøvd sin sak på nytt. Bloggeren som omtaler seg selv både som bibellærer, profet og evangelist har så langt ikke tatt tittelen “apostel” -men er likefullt svært kritisk til Oslopolitiets håndtering av saken mot seg. “Politiet på Manglerud har null troverdighet så lenge Norges to største nettroll ikke blir straffet. De har hetset Christian Rosland på en slik måte som er helt uakseptabelt. Det er Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut som skriver under pseudonym navnet Ansgar Braut og sikkert 20-30 andre navn også?
Disse som er virkelig kriminelle får lov å operere fritt, men Christian Rosland skal tas etter kun en kommentar. Disse to netttrollene  regner jeg må ha gjennom de siste ti årene 50.000 hatmeldinger på nettet? Antallet er i hvert fall formidabelt,” skriver Christensen. Christian Rosland måtte nylig møte i Oslo tingrett tiltalt for hatefulle ytringer mot NRK profilen Haddy N’jie Under saken la aktor ned påstand om 30 timers samfunnsstraff. Christensen ble som kjent i vinter idømt et forelegg på 12 000 kroner samt 3000 i saksomkostninger for å ha hetset Oslo-pastor Jan Aage Torp gjennom flere år. Christensen har i etterkant av dommen skrevet flere tjuetalls innlegg på egen blogg hvor både Manglerud politikammer, Jan Aage Torp, Søkelys og ikke minst Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har fått sine pass påskrevet. Det er nå mer enn tre måneder siden saken var oppe i Tingretten, og partene venter spent på om det vil bli en ytterligere rettslig behandling av saken.