mandag 30. juli 2018

Nr. 2262: Bevegelsen Hillsong er en del av de siste dagers villfarelse og forførelse som Bibelen forutsier, advarer imot, og som er egentlig et konglomerat, som et nettverk med falske profeter som operer i sammen og beskyter hverandre!


Nr. 2262:
Bevegelsen Hillsong er en del av de siste dagers villfarelse og forførelse som Bibelen forutsier, advarer imot, og som er egentlig et konglomerat, som et nettverk med falske profeter som operer i sammen og beskyter hverandre!
Bilde fra Hillsong. Vi vet at far til grunnleggeren av Hillsong som oppsto først i Australia var pedofil. Samt at i Bergen ble det nettopp avdekket at samme person som er med i «lovsangen» i Salt menigheten som egentlig er en Hillsong menighet også deltok på Pride konsert. At en ikke ser at dette er en gedigen bløff og bedrag, må være at "rullegardinene er nedrullet", og det godt!Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

1 Tess. 5. 21 men prøv alt, hold fast på det gode,

For det første, jeg følger ikke så sterkt og intenst med lengre på hva som skjer innforbi den pinse/karismatiske del av kristenheten av ulike grunner som jeg gjorde før, da spesielt i ungdommen.

For det første så går jeg i fullt arbeid, som tar store deler av dagen og ukene for meg.
Dernest er jeg også litt lei hele dette makkverk til kristendom som det egentlig er.
Samt at alle disse forskjellige retningene innforbi den pinse/karismatiske del av kristenheten er egentlig den samme forførende og urene åndsmaktene som står bak, bar i ulike forkledninger.


2. Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utider, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!  3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr.

Problemet innforbi dagens pinse/karismatiske del av kristenheten er at det er mylder og et konglomerat av ulike retninger som alle har det samme demoniske og forføriske opphavet.
Men selvfølgelig, det er også «mye» godt. Derfor er det så vanskelig å avsløre dette, da slike retninger som Hillsong kommer ut av en vekkelse som pinsebevegelsen var forut. I dag er det blitt en del av den store skjøgen i større elle mindre grad.

Jeg har vært på 2 møter i Hillsong og hørt litt på dem både på Radio og TV, da jeg vet hva de står for sånn noenlunde.
Et møte i Berlin Tyskland, og et møte i Hillsong i gamle Salemkirken her i Oslo.

Hvordan da komme ut av dette «røret» og denne bevegelse omtalt bl.a. i 1 Tim. 4. 1. med følgende ordlyd:
«de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer.»

Jeg har mye å si om dette, og vil komme med en ny artikkel om det samme emne. Men «hemmeligheten» er å høre Herrens stemme, lære Herren bedre å kjenne. Da vil en ikke gå og tilhøre slike demonisk og forførisk aktivitet.

Joh. e. 10. 3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut.  4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst; 5 men en fremmed følger de ikke, de flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst.

Det er dette som er «hemmeligheten», høre Herrens røst tale varmt, mildt, klart og rett.

Her er en artikkel som vil hjelpe deg til å høre Herrens stemme, og forstå hva jeg vil ha sagt.

Det gamla Korset och det nya

Helt oannonserat och för det mesta oupptäckt har det i modern tid kommit ett nytt kors in i allmänna evangeliska kretsar. Det är som det gamla korset, men annorlunda: likheterna finns på ytan, skillnaderna är grundläggande. Från detta nya kors har det kommit fram en ny filosofi om det kristna livet, och från denna nya filosofi har en ny evangelisk metod kommit fram, en ny mötestyp och en ny typ av predikan. Denna nya förkunnelse använder samma språk som den gamla, men dess innehåll är inte detsamma och dess betoning inte som tidigare.

Det gamla korset hade inget med världen att göra. För Adams högmodiga kött betydde det slutet. Det medförde Sinais lags straffdom. Det nya korset strider inte mot det mänskliga släktet, istället är det vänligt sinnad kamrat och är, om man uppfattar det rätt, källan till oceaner av moraliskt ren och oskyldig njutning. Det låter Adam leva utan att ingripa. Hans livsmotivation är oförändrad. Han lever fortfarande för sin egen tillfredsställelse, han bara gläder sig nu i att sjunga lovsång och se på religiösa filmer, istället för att sjunga lättsinniga sånger och dricka sprit. Betoningen är fortfarande på underhållning, fastän det roliga nu är på ett högre moraliskt plan om än inte intellektuellt.

Det nya korset uppmuntrar till en helt och hållet annorlunda framtoning inom förkunnelsen. Evangelisten kräver inte att man försakar det gamla livet innan ett nytt liv kan tas emot. Han predikar inte motsatser utan likheter. Han söker fånga upp det allmänna intresset genom att visa att kristendomen inte ställer några obehagliga krav. Istället erbjuder den samma sak som världen gör, men endast på ett högre plan. Vad än den synd-galna världen råkar skrika ut för tillfället, visas på ett skickligt sätt vara just samma sak som evangeliet erbjuder. Det är bara det att den religiösa produkten är bättre.

Det nya korset dödar inte syndaren, det leder honom i en ny riktning. Det för honom in i ett renare och trevligare sätt att leva och räddar hans självrespekt. Till den som håller på sina egna rättigheter säger det: "Kom och ta ut dina rättigheter i Kristus". Till egoisten säger det: "Kom och var stolt i Kristus". Till den som söker spänning säger det: "Kom och njut av den spännande kristna gemenskapen". Det kristna budskapet har fått det passande stuket i enlighet med den rådande trenden för att det ska godkännas av allmänheten.

Filosofin bakom detta kan vara uppriktig, men dess uppriktighet hindrar den inte från att vara falsk. Den är falsk, därför att den är blind. Den missar totalt hela korsets innebörd. Det gamla korset är en symbol för död. Det står för det plötsliga, våldsamma slutet för en människa. Den man som under romartiden tog på sig sitt kors och började gå vägen fram, hade redan sagt adjö till sina vänner. Han skulle inte komma tillbaka. Han var på väg mot döden. Korset kompromissade inte, ändrade ingenting, skonade ingenting. Det dödade hela människan, fullständigt och för gott. Det försökte inte förhålla sig väl med sitt offer. Det slog grymt och hårt och när det hade fullbordat sitt verk, fanns människan inte mer. Adams släkte har en dödsdom hängande över sig. Det finns ingen som kan omvandla det och ingen utväg finns. Gud kan inte godkänna syndens verkningar, hur oskyldiga de än tycks vara, eller vackra i människors ögon. Gud räddar individen genom att likvidera honom och sedan uppväcka honom igen till ett nytt liv.

Den förkunnelse som på ett välvilligt sätt jämställer Guds metoder och människors metoder är falsk enligt Bibeln och grym mot åhörarnas själar. Tron på Kristus går inte i samma riktning som världen, den korsar den. När vi kommer till Kristus för vi inte med oss vårt gamla liv upp till ett högre plan. Vi lämnar det vid korset. Vetekornet måste falla i jorden och dö.

Vi som predikar evangelium får inte se oss själva som PR-agenter, som ska upprätta goodwill mellan Kristus och världen. Vi får inte tänka att vi har fått ett uppdrag att göra Kristus acceptabel för storföretagen, pressen, sportvärlden eller den moderna utbildningen. Vi är inte diplomater, utan profeter och vårt budskap är inte en kompromiss utan ett ultimatum.

Gud erbjuder liv, men inte ett förbättrat gammalt liv. Det liv som han erbjuder är liv ut ur döden. Det finns alltid på bortre sidan av korset. Den som vill ha det, måste gå under staven. Han måste förneka sig själv och instämma i Guds rättvisa dom mot honom.

Vad innebär detta för individen, den fördömda människan som vill finna liv i Kristus Jesus? Hur kan denna teologi överföras till livet? Han måste helt enkelt omvända sig och tro. Han måste överge sina synder och sedan fortsätta att försaka sig själv. Låt honom inte skyla över någonting, inte försvara någonting, inte ursäkta någonting. Låt honom inte försöka att ställa in sig hos Gud, utan låt honom böja sitt huvud inför slaget i Guds stränga missbehag och erkänna sig skyldig till döden. Efter att han gjort detta, låt honom se upp med enkel förtröstan på den uppståndne Frälsaren. Från honom kommer liv och pånyttfödelse och rening och kraft. Korset som avslutade Jesu jordiska liv dödar nu syndaren, och kraften som uppväckte Jesus från de döda uppväcker nu honom till ett nytt liv tillsammans med Kristus.

Låt mig säga till var och en som invänder mot detta, eller räknar detta bara som en smal och privat syn på sanningen, att Gud har satt sin godkännandesstämpel på detta budskap från Paulus tid till denna dag. Vare sig det förklaras med exakt dessa ord eller inte, har detta varit innebörden i all förkunnelse, som har bringat liv och kraft till världen genom århundradena. Mystikerna, reformatorerna och väckelsepredikanterna har lagt betoningen här och tecken och under och mäktiga kraftgärningar i den helige Ande har vittnat om Guds godkännande.

Vågar vi, som har fått ett sådant arv av kraft, manipulera med sanningen? Vågar vi med våra pennstumpar utplåna ritningens linjer eller ändra mönstret,som visats oss på berget? Gud förbjude. Låt oss predika det gamla korset. Då kommer vi att erfara den gamla kraften.

A W Tozer
Ingen kommentarer: