lørdag 14. juli 2018

Nr. 2248: Hvordan bli en god bibelstudent!


Nr. 2248:
Hvordan bli en god bibelstudent!

Skjermdump av nettstedet http://biblehub.com/ som er et «must» for den som vil studere Guds ord. Ved å benytte deg av dette nettstedet vil du t.o.m. kunne lese bibelen fra grunnteksten av.
Ved forholdsvis «enkle» grep kan du bli en stor bibelstudent.
Hvordan lese Guds ord, og få noe ut av det først og fremst selv, som er det aller viktigste. Og kunne gi det videre til andre, ønsker jeg å komme med noen små «triks» og «muligheter» for deg, slik at du kan bli duelig til all god gjerning.
(2 Tim. 3. 16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17 forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.)

2 Tim. 2. 2 og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!

1.)  Det aller viktigste er å lese Guds ord, og ta seg tid til å lese Guds dyrebare ord. Uten å ta til seg av Guds ord, ingen åndelig utvikling.

2.)  Les bibelen systematisk, etter hvert kan du begynne å lese både bøker igjennom. Så er det et skritt videre, å lese bibelen igjennom. Ikke bare en gang, men flere ganger.

3.)  Du kan gjøre deg nytte av slike sider som du finner på Smyrna Oslo med helhetlig bibelundervisning. Se her: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

4.)  Av alle bibelsider, er det en siden jeg vil anbefale fremfor alle andre.
Det er denne: http://biblehub.com/

Her kan du lese bibelen både gamle og det nye testamente på originalspråket. Faktisk hvert ord og også flere bibeloversettelser ligger inne her.

5.)  Her kan du laste ned det nyte testamentet gratis, uten en krone og den er den beste bibeloversettelsen i Norge, og den er gratis.
Det står det største menneske, der kan du laste ned.

Sluttkommentar:

Det er også diverse studiebibler som har vært til hjelp og veiledning for meg som jeg vil anbefale.
Bl.a. den eminente og utrolig innholdsrike studiebibelen til Finis Jennings Dake. Anbefaler alle, ikke minst de som forkynner Guds ord å skaffe, lese og studere i akkurat denne studie bibelen. Den er veldig bra; se her: http://www.dake.com/

Så har vi flere norske, ikke minst Thoralf Gilbrandt sin studiebibel.
Studiebibelen, en gresk-norsk lineæroversettelse av det nye testamente i fem bind 1977–1982. Denne har vært til stor hjelp for en «leg-Predikant» som meg og mange andre.

Nå kan jeg også anbefale Smyrna Oslos hjemmeside som er nok landets beste for den som vil studere Guds ord, samt at du kan sende inn dine spørsmål til den Himmelske blogg og få svar.

Det er også «koder» som må «knekkes» i dine studier av Guds ord.
La meg kort gi noen eksempler.
Du trenger å lese igjennom bøker av bibelen. Som består av 66 bøker. Når du det har gjort, er det godt å begynne med å lese igjennom hele det nye testamentet.
Når du det har gjort, kan du vurdere å lese igjennom hele bibelen.
Så trenger du igjen å studere kun et kapitel av Guds ord.
Eller et vers og så lite som mulig, da alle detaljer trengs og skal studeres og ikke noe av Guds ord er overflødig!
Jeg er blitt visere enn alle mine lærere sier David, det er mitt vitnesbyrd også.

Salme 119. 99 Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere; for jeg grunder på dine vidnesbyrd.

Ingen kommentarer: