onsdag 4. juli 2018

Nr. 2244: Nå kan du ta del i garantert Norges beste og mest systematiske bibelskole hvor hen du ønsker det gjennom http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view


Nr. 2244:
Nå kan du ta del i garantert Norges beste og mest systematiske bibelskole hvor hen du ønsker det gjennom http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-viewIngenting kan erstatte det å møte mennesker. Men rent teoretisk og læremessig er den siden vi nå har laget garantert den beste bibelskole her i Norge.

Bilde av Smyrna Bibel institutt på Solvoll i Re kommune mellom Tønsberg og Horten som jeg gikk på i begynnelsen av 1980 tallet som la et grunnlag for min tjeneste og gjerning for Herren, takker Gud for hva denne skolen betydde for meg og den tjenesten Gud kalte meg til.
Nå kan du gå inn på Smyrna Oslos hjemmeside, og du får garantert Norges beste og mest systematiske bibelundervisning.

Du går inn først her: http://janchristensen.net/

Så trykker du på denne som det står Bibelkommentarer.


Så trykker du på den boken du vil ha, og du får opp 3 alternativer å velge mellom.

1.)  Bibelkommentarer som ligger ute eller du må trykke på.

2.)  Bibeloversikt over samtlige bøker i bibelen.

3.)  Veien igjennom bibelen er en mp3 samling som under hver bok i bibelkommentarene.
Filene er pakket i ZIP format som igjen utpakket er lagret i mp3 lyd format. Dette laster du ned og spiller av.


Sluttkommentar:

Er overbevist om at du gjennom dette har fått et hjelpemiddel til å bli innført i Guds ord som ingen andre steder.
Samtidig vil jeg si at du trenger ikke ta del i hele undervisningen, men den delen du har tid, overskudd og trenger.

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!Ingen kommentarer: