tirsdag 31. juli 2018

Nr. 2263: Bevegelsen Hillsong er like villfaren som Jehovas Vitner, Mormonerne, Katolske kirken og andre!


Nr. 2263:
Bevegelsen Hillsong er like villfaren som Jehovas Vitner, Mormonerne, Katolske kirken og andre!


Den katolske kirka har Paven, mens Hillsong har Brian Houston. Villfarelse er like stor i begge leirer, og de styrer hver sin forføriske bevegelse.


Hva er felles med disse bevegelsene? De er styrt av et «råd» eller ledere som sitter på en konkret plass på jorden, og styrer alt gjennom det at de holder i trådene og har egentlig den fulle kontrollen.

I Hillsong blir de styrt i fra Australia, så England og ved satellitt overførings møter. Ved at de har store kampanjer og stevner og kommer i sammen, så er det egentlig samme opplegget i alle disse bevegelsene.

Jeg og min kone var på Hillsong her i Oslo, der hadde de ingen Norske taler. Men på storskjerm hørte de på en falsk profet med sin manipulerende og intetsigende tale som ble holdt nede i Australia. Akkurat som Jehovas Vitner som er styrt i fra USA, som Mormonerne og katolikkene fra Italia, alt er egentlig den samme «suppa», ikke noe annet.

Skal jeg orke å gå imot alt dette her? Til mer jeg formilder sannheten om dette, til mer dritt, motstand og løgner får jeg tilbake. Er det verd dette?
Guds ord sier følgende.

1 Kor. 9. 16 For om jeg forkynner evangeliet, er det ikke noget å rose mig av; det er en nødvendighet som påligger mig; for ve mig om jeg ikke forkynner evangeliet! 17 For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn; men gjør jeg det nødtvunget, da er det en husholdning som er mig betrodd. 18 Hvad er da min lønn? At jeg, når jeg forkynner evangeliet, gjør det for intet, så jeg ikke gjør bruk av min rett i evangeliet.

Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet og advarer imot disse forførerne og vranglærene, om de er pinsevenner eller Jehovas Vitner, det er det samme.
Samtidig, «hemmeligheten» for å komme ut av dette. Det er å lære Jesus, Guds ord og Guds kraft bedre å kjenne. Uten det, så vil du aldri se at dette som Hillsong, Jehovas Vitner, Mormonerne, den katolske kirke og andre er et bedrag.

Da jeg vokste opp som pinsevenn, så var det enkelte ting som hørte med til å hva en menighet er. Bl.a. at alle generasjoner skulle være i sammen i Guds hus og i Guds menighet.
Hillsong er egentlig en menighet for mennesker som er 25 år eller tror de er 25 år, musikkstilen og den høylytte musikken er så fremmed for Gud og hans måte å være på som det er mulig. Gud er da ikke døvhørt, og må ha en desibel nivå som ødelegger hørselen. Da vi var på Hillsong møte fikk vi ørepropper, fordi musikken var så høy at hørselen ble ødelagt.

Matt. 23. 5 Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 6 og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene 7 og få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene.  8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.  9 Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 10 Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. 11 Men den største blandt eder skal være eders tjener. 12 Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

Dette er ikke en flergenerasjons menighet, men en menighet for forførte ungdom som ikke er grunnfeste og rotfestet i Guds ord.
Det er en menighet og bevegelse som er styrt ut ifra som sagt et «råd» som sitter i Sydney/London og der Vakttårnet bruker bladet sitt bruker disse storskjerm, akkurat likt bare tilpasset oss 2018.

Der Vatikanet har Paven og kardinalene. Har Hillsong Brian Houston og hans nærmeste medarbeider som ikke bruker Peter plassen. Men de bruker storskjermer og sosiale medier, samt TV til å ha den fulle og hele kontrollen og strukturen. Stikk imot Jesus ord og hele det nye testamentet som taler om hvordan det skal være når vi kommer i sammen.

1 Kor. 14. 26 Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse!

Hillsong er enn mer styrt av et lederskap enn både Jehovas Vitner, Mormonerne og den katolske kirke og er «sturent» innforbi kristenheten.
Hvor langt på natt er vi kommet spør jeg meg selv?!
Ingen kommentarer: