fredag 30. september 2016

Nr. 1690: Forkynnere, prester og pastorere gir seg selv mer enn nok «nåde» til å leve i synd, men stakkars det menighetsmedlemmet som «overtreder» Guds bud!

Nr. 1690:
Forkynnere, prester og pastorere gir seg selv mer enn nok «nåde» til å leve i synd, men stakkars det menighetsmedlemmet som «overtreder» Guds bud!

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.

Har opplevd som en veldig stadfestelse fra Gud det som har kommet frem i den senere tid. Å «overse» vanlige menighetsmedlemmer, hvordan de lever i det store og det hele. Men ha hovedfokuset på forkynnere, prester, pastorer og andre med et lederverv. Det er de som først og fremst skal stilles til ansvar.

Men andre menighetsmedlemmer skal også stilles til ansvar, men de får feil råd som oftest.
Hvorfor? Fordi at hyrdene ikke går foran som gode og åndelige forbilder.

ToSko gir dårlige råd til nyfrelste som egentlig er frie til å inngå et nytt ekteskap.

Mens de som inngår et nytt ekteskap, som er bundet, er de tause om!

Dette er hverken vanskelig eller selvmotsigende, men den nytestamentlige lære om skilsmisse og ekteskap!

1.)  For troende mennesker er ekteskapet kun døden som gir anledning til et nytt ekteskap.

2.)  Hvis det er for noen som kommer til tro, så starter alt på nytt igjen. De har levd i mørket. Vært døde i sine synder og overtredelser.

3.)  Hvis det er to som er gift – og den ene blir frelst. Den ufrelste ønsker ikke å følge den nyfrelste inn i det nye livet.

Og samtidig forkaster ektefellen, da er den nyfrelste fri til å inngå et nytt ekteskap!

1 Kor. 7. 15 Men dersom den vantro skiller sig, da får han så gjøre; broren eller søsteren er ikke trælbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred.
16 For hvad vet du, hustru, om du kan frelse din mann? eller hvad vet du, mann, om du kan frelse din hustru?
17 Dog vandre hver således som Herren har gitt ham, som Gud har kalt ham! Og således foreskriver jeg i alle menigheter.

Nå vil jeg si, aldri forhast deg i dine avgjørelser.
Ha noen rundt deg du kan be og rådføre deg med.
Og bring alt hver dag og alle ting innforbi Gud!

La oss som ha hovedfokuset på forkynnerne, prestene, pastorene og de med tillitsverv i menigheten, om de er gjengiftet!
Har skrevet en del artikkler om dette, her er en artikkel. Veldig, veldig viktig og aktuell kjære venner!
Nr. 1674:

Bilde av «apostel» Jan Hanvold.
Når kristenfolket kan godta og akseptere ham, da kan en egentlig akseptere absolutt alt og alle.

Jan Kare Hanvold selv har hevet seg langt, langt over Gud og hans ord med å skille og gifte seg igjen ørten ganger.

Trøke ned de som sier han imot, og få aksept både for sitt liv og forkynnelse.
Med andre ord, den annerledesheten vi kristne er kalt til, er nå blitt borte.
Vi er blitt usynlige, smakløse og helt et med den verden vi skulle vinne for Gud!Matteus 5. 13 I er jordens salt; men når saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke lenger til noget, uten til å kastes ut og tredes ned av menneskene.

Den Himmelske blogg og min tjeneste er sikkert den minste, med minst støtte og mest forhatte nettportalen?!

Men allikevel, snart det eneste stedet du får høre Guds ord i uforminsket  kraft og styrke talt og etterlevd!

Når jeg leser kristne – troende mennesker skrive og tale om avkristning, frafall og annet i tiden. Så blir jeg oppgitt, frustrert og ille til mote, de har ikke skjønt noe som helst de åndelige og moralske lover i samfunnet.
Det er aldri de ikke troende som skal ha skylden for noe som helst, de følger bare sin Herre.

Har jeg vært for radikal og utlevert noen når jeg har advart imot synd i Guds menighet? Sa spesielt gjengifte og andre synder?

Nei, og atter et nei. Når jeg ser tilbake, så skjønner jeg at jeg har vært alt for snill, ettergivende og godtroende. Disse falske profeter og dårlige hyrdene som krever å få leve som de vil. Å ikke advare imot disse er en meget, meget stor synd!

Disse falske profetene og hyrdene som er gjengiftet mange ganger flere ganger, de kreves å bli tatt hensyn til. Men selv kan de si det meste, og angripe alle som sier imot dem. Om det er forkynnere eller ikke offentlige personer!

Vi kristne er kalt til å være lys og salt i denne verden, som motvirker forråtnelse!

Men hva er vi? Vi er blitt så like denne verden, at de ikke ser noen forskjell!

Hva har da skjedd?

Lukas 14. 34 Salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? 35 Det duer hverken i jord eller i gjødsel; det blir kastet ut. Den som har ører å høre med, han høre!

Det er der Guds menighet i Norge står, vi er blitt så et med denne verden, at verden ikke gjør noe annet enn hva som skje med bedervet salt. Det er ubrukelig, og blir kastet ut!

Hva er hovedgrunnen for dette? Selvfølgelig er det flere «grunne» og mange ting å påpeke. Men fremfor alt, det er den lunkne og dårlige standarden det er blant dagens forkynnere, prester og andre med tillitt innad i menigheten!

Jeg skriver i overskriften følgende: Det er de kristne – da spesielt Pastorene, prestene og de med ansvar som har hovedskylden for oppløsningen i det Norske samfunnet!

Kan ikke få sagt det godt og klart nok. Om en forkynner, stiftelse, menighet, kirke eller hva det nå er tilsynelatende gjør mye godt.
Men tillater prest eller predikant å leve i synd med gjengifte, så er det bare med å forsterke frafallet da Guds ord sier at gjengifte for troende.

Jeg har ikke vært flink og radikal å advare imot synd menigheten. Derfor også dette enorme frafall i verden der homofile har fått egentlig same rettigheter og muligheter som skilt og gjengiftede har. Der de kan hoppe fra en partner og til neste. Og der de får best sex som Jan Hanvold sier, der vil jeg være!

Her er noen artikkler jeg har skrevet om dette emne før, som er like aktuelle i dag som de var da jeg skrev dem!

Nr. 1172:
Avblås homodebatten, den har aldri eksitert! Det hele dreier seg om ekteskap – skilsmisse og gjengifte, ikke noe annet!

Bilde av HP eller Hans Petter Martinsen som var gatas skrekk og en fryktet torpedo.

Jeg så nettopp på Kanal 10 der han prekte, et møteopptak som jeg var på, i Arken på Karmøy. Han forkynte, men ikke det rette budskapet er jeg overbevist om. 

Da halve menigheten der enten var gjengiftet eller var i ferd med å gifte seg på nytt. Her er det mennesker som ikke gir mat i rett tid, det som er viktig å forkynne i dag fremfor noe annet til Guds menighet, det er at gjengifte er synd for en troende.

Han er nå blitt snill som et lam, og helt ufarlig for Satan. Frelsen der var nok ikke så mye verd hvis han ikke forkynner hele Guds råd til frelse!


Nr. 1166:
Norske kristenledere uttalser om skilsmisse og gjengifte av troende! Her kan en omtrent ikke finne en eneste setning i det offentlige rom, påfallende!

Selv om både Jesus og Apostelen Paulus advarte imot gjengifte for troende som ekteskapsbrudd, hor og synd så er det stort sett tyst, tyst og atter tyst om denne forferdelige og heslige synden blant de evangelisk troende her i Norge!

Nr. 579:
En lunken, stolt og selvrettferdig kristenhet er mer til anstøt for Gud enn verden, og Han vil ikke vedkjenne seg den!

Det er Hyrdene i Guds menighet som har det største og viktigste ansvaret i menigheten i dag. Moral og etikk i det kristne budskapet er noe som aldri går av «mote» hos Gud da han bl.a. sier at uten helliggjørelse skal vi ikke se Gud! Da fremstår det for meg som helt uforståelig hvordan kristenheten i Norge kan både stille opp på Visjon Norge der Pastor Jan Hanvold både driver med vranglære, lever i synd og er pengegrisk.

Han er det bibelen beskriver som en falsk profet, hvordan kan enn da ha noe med ham å gjøre er et vitnesbyrd at kristenheten er forført, villedet og styrt av Satan. Skriften sier at hvis en blind leder en blind faller de begge i grøften. Illustrasjonsfoto viser Evangelist og Dr. Emanuel Minos som stiller opp hos flere falske såkalte «Herrens vitner» som bl.a. Jan Åge Torp, Jan Hanvold, Ulf Ekman etc. La oss ta avstand fra Emanuel Minos, han er en blind leder som leder andre blinde, der de alle står i fare for å ende i fortapelsen.

Joh. Åpenb. 3. 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn.

Esekiel 34. 2 Menneskesønn! Spå mot Israels hyrder, spå og si til dem, til hyrdene: Sa sier Herren, Israels Gud: Ve Israels hyrder, som røkter sig selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte? 3 Fettet eter I, og med ullen klær I eder, det fete slakter I; hjorden røkter I ikke. 4 Det svake har I ikke styrket, og det syke har I ikke lægt, og det sønderbrutte har I ikke forbundet, og det bortdrevne har I ikke ført tilbake, og det fortapte har I ikke opsøkt, men med vold og med hårdhet har I hersket over dem.


Ti (10) kjennetegn på en lunken og frafallen kristenhet, kristenheten i Norge og den vestlige verden har alle kjennetegn på den. Her om lunkenheten til Laodikea som en innledning:


I Laodikea hadde de ikke friskt drikkevann, men ble forsynt fra to akvedukter, frisk og kaldt fjellvann fa Kolossae og varmt, mineralrikt spavann fra Hierapolis. Før begge kildene nådde Laodikea var de imidlertid blitt lunkne og rimelig udrikkelige. Jesus bruker dette forståelige bildet for innbyggerne i byen Laodikea (Åp. 3,15-16) for å forklare hvordan deres likegyldighet umuliggjorde samfunnet med Ham, selv om Han ønsket et nært forhold (for å spy noe ut, må du først ha drukket det!).


1.) Kjennetegn nummer en for en lunken kristenhet vil alltid være at en ikke er nøye med SYND i lederskapet og blant Hyrdene.

Det som førte Jesus til Korset var synd og vranglære blant lederskapet og Hyrdene i Israels. Hadde det ikke vært for den motstanden og forakt Jesus hadde møtt der, så hadde han aldri endt på Korset. Slik er det i dag også, lederskapet og Hyrdene i menigheten er et sikkert kjennetegn på den åndelige temperaturen i menigheten. Slik det fremstår for meg, så er Hyrdene i Guds menigheten i ivrige og brennende i Ånden, men lunkne og omtåket.

Rom 12:11 Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren!


2.) Hos en lunken kristenhet skal alt være svada og ikke konkret. Hos Gud er det motsatt.

Jeg får gjennomgå av hele kristen Norge som tar kontakt angående mitt syn bl.a. på skilsmisse og gjengifte, og at jeg tar «bukken ved hornet» og nevner hvem dette er som tar selv den friheten å gifte seg på nytt igjen etter et samlivsbrudd som forkynnere og Hyrder. Jeg nevner ALDRI noen enkelt stående kristne, men kun og hele tiden de såkalte HYRDENE SOM ER GJENGIFT, ALDRI ANDRE! Men er det godt nok? Ikke for de lunkne og frafalne, de vil aldri høre noen som er konkret og som en dermed må forholde seg til, men de overse alt glatt hele tiden. Jesus var konkret, det gjorde ham ukorrekt og en kverulant blant det frafalne lederskapet på hans samtid.

Joh 7:30 De søkte da å få grepet ham; men ingen la hånd på ham, for hans time var ennu ikke kommet. Joh 10:39 De søkte da atter å gripe ham, men han slapp ut av deres hånd.


3.) I en lunken menighet er det ikke balanse og helhetlig forkynnelse. Vi ser i dag at de homoseksuelle skal til pers, og det er helt riktig. Men hva med alle andre synder? Det vil en ikke nevne engang, eller forholde seg til. Når jeg vet at f.eks. en kristen forkynner som Jan Hanvold som også selv har sagt det at han er skyld i sine mange ekteskapsbrudd, men fremdeles får holde på. Da er toget gått for meg, og helt sikker anda mer for Herren. At det er nyanser her, ja. Men når noe er så til de grader åpenbart, men det fremdeles får holde på og utvikle seg. Da skjønner jeg ikke noe mer enn at den Norske kristenheten er frafallen og lunken i dag, i 2013 når dette skrives. Så lenge enn ikke tar et oppgjør med synd.

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.


4.) Verdens standard blir standarden i Guds menighet. Verden har en standard, og Guds menighet en annen. Når det ikke blir en forskjell, og verden får prege menigheten og menigheten ikke preger verden. Da er kristenheten og Guds menighet blitt lunken.

Klag 1:10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.


5.) En lunken menighet vil alltid neglisjere, latterliggjøre og ikke skjønne de som gikk forut. De vil tro om seg selv at de har kommet lengre enn de i virkeligheten er kommet, derfor trenger de øyensalve. De tror om seg selv noe de ikke er akkurat som menigheten i Laodikea.

Joh. Åpenb. 3. 14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!


6.) En lunken menighet vil ikke skjønne at de lever i åndelig søvn. De tror at de er aktive, «brennende» og helhjertet. Mens de i virkeligheten ikke kjenner nød, uvel over synd både sitt eget og andres liv. De har ikke de sumtomene at de er våkne, men at de sover.

Efes. 5. 14 Derfor sier Skriften: Våkn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig.


7.) En lunken menighet føler seg alltid brydd over detaljene, småtingen og det som kan virke uvesentlig. Det er som et tannhjul, de små tagene gjør at det går rett. Slik er det også på det åndelige område, det er ikke noen ting av Guds ord som er uvesentlig og som vi skal overse.

Matt 5:18 For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Luk 16:17 men før skal himmel og jord forgå før en eneste tøddel av loven skal falle bort.


8.) En lunken menighet vil ikke være på en profetisk rett kurs. De vil «profetere» alltid falsk, og ikke riktig! Falske profetier vil heller bli avløst av et kommende frafall. Et løfte om frafall vil heller bli avløst av enn kommende vekkelse. Profetiene vil ikke slå til.

5 Mosebok 13. 1. Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, 2 og det virkelig skjer det tegn eller under som han talte til dig om, idet han sa: La oss følge andre guder - sådanne som du ikke kjenner - og la oss dyrke dem, 3 da skal du ikke høre på denne profets ord eller på ham som hadde drømmen; for Herren eders Gud vil bare prøve eder for å kjenne om I elsker Herren eders Gud av alt eders hjerte og av all eders sjel. 4 Herren eders Gud skal I følge, og ham skal I frykte; på hans bud skal I ta vare, og på hans røst skal I høre; ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved. 5 Men profeten eller han som hadde drømmen, skal late livet, fordi han tilskyndte til frafall fra Herren eders Gud, som førte eder ut av Egyptens land og fridde dig ut fra trælehuset, og fordi han vilde føre dig bort fra den vei som Herren din Gud har befalt dig å vandre; således skal du rydde det onde bort av din midte. 6 Om din bror, din mors sønn, eller din sønn eller din datter eller din hustru i din favn eller din venn, som du har så kjær som din egen sjel - om nogen av disse lokker dig i lønndom og sier: La oss gå bort og dyrke andre guder - sådanne som du og dine fedre ikke har kjent, 7 av de folks guder som bor rundt omkring eder, enten nær ved dig eller langt fra dig, fra jordens ene ende til den andre - 8 da skal du ikke samtykke og ikke høre på ham; du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, 9 men du skal slå ham ihjel; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. 10 Du skal stene ham, så han dør, fordi han søkte å føre dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset, 11 og hele Israel skal høre det og frykte, så det ikke mere blir gjort så ond en gjerning mellem eder. 12 Hører du si om nogen av de byer som Herren din Gud gir dig til å bo i: 13 Det er stått frem ugudelige menn av din midte, og de har forført innbyggerne i sin by og sagt: La oss gå bort og dyrke andre guder - sådanne som I ikke kjenner - 14 da skal du granske og ransake og spørre nøie efter, og er det da sannhet, er det sikkert og visst at denne vederstyggelighet er gjort i din midte, 15 da skal du slå innbyggerne i denne by ihjel med sverdets egg; du skal bannlyse den og alt det som i den er; også feet der skal du slå med sverdets egg. 16 Alt byttet du tar der, skal du samle midt på torvet, og du skal brenne op både byen og alt byttet du har tatt, med ild som et heloffer for Herren din Gud, og den skal være en grushaug for alle tider, den skal ikke bygges op mere. 17 Ikke det minste av det bannlyste skal bli hengende ved din hånd, forat Herren må la sin brennende vrede fare og være dig nådig og miskunne sig over dig og gjøre dig tallrik, som han har svoret dine fedre, 18 når du hører på Herrens, din Guds røst, så du tar vare på alle hans bud, som jeg gir dig idag, og gjør det som er rett i Herrens, din Guds øine.


9.) En lunken menighet vil egentlig aldri oppleve Guds sanne nærvær, hans stadfestelse og overnaturlige ledelse. Det vil nok være mange fromme løfter, ønsker og t.o.m. begjør, men allikevel. Gud er ikke tilstede, svarer og sanksjonerer.

1Sam 28:15 Og Samuel sa til Saul: Hvorfor har du urodd mig og hentet mig op? Saul svarte: Jeg er i stor trengsel; filistrene strider mot mig, og Gud er veket fra mig og svarer mig ikke mere, hverken ved profeter eller ved drømmer; så kalte jeg på dig, forat du skulde la mig vite hvad jeg skal gjøre.


10.) En lunken menighet vil alltid ta «feil» av Herrens vitner. De som ikke er Herrens sanne vitner vil ha gode arbeidsmuligheter, men de som er Herrens sanne vitner vil dørene alltid bli stengt for. De falske profetene vil bli anerkjent, likt og få fritt spillerom. Mens de som Gud har oppreist i tiden vil erfare det stikk motsatte. De vil alltid motarbeide det Gud står for, og anerkjenne og fors vare det frafalne og det lunkne.


2Krøn 20:20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder! 2Krøn 24:19 Og Herren sendte profeter blandt dem for å føre dem tilbake til sig, og de advarte dem, men de hørte ikke på dem.

Sluttkommentar:

Hva mer skal jeg si? Anbefaler alle å studere og lese på blogg og hjemmesiden vår for å sette seg enn mer inn i hva jeg vil ha og ønsker å ha sagt. Dernest også komme med spørsmål og annet som enn ønsker å bringe frem. Skriver du selv og får ikke publisert dine artikler? Skriv til meg, jeg ser på det og er det av verdi og vi kan stå innfor det, vi publiserer det mer enn gjerne! Jeg har selv stått i den kampen og blitt stengt ute, derfor ønsker jeg å være behjelpelig med å kunne publisere andre stoff, artikler og vitnebyrd!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-391-kristenfolket-i-norge-sover-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-78-er-de-fleste-kristne-menigheter.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-526-demonene-har-fotfeste-i-de-alle.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-179-vinne-verden-men-tape-sin-egen.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

torsdag 29. september 2016

Nr. 1687: Guds menighet er pillråten, noe som all gjengifte vitner om, da disse skulle vært stengt ute av menighetsfelleskapet!

Nr. 1687:
Guds menighet er pillråten, noe som all gjengifte vitner om, da disse skulle vært stengt ute av menighetsfelleskapet!

Bilde av en potetkjeller som Jan Hanvold sa her på TV at han måtte gå ned i for å ta seg selv! Er det slike forkynnere vi har fått i Norge der sex og atter sex er det eneste viktige i livet? Alt annet er uvesentlig?

Jan Hanvold sa før han fikk giftet seg igjen og fikk tilfredsstilt sine lyster, var dette hans "skjulested", en potetkjeller!

Slik lever og prater Hanvold og mange, mange som er skilt og gjengiftede som troende. 
Og fremdeles er forkynnere og lopper, lurer og bedrar Guds folk her i vårt lille store Norge!
  
1 Kor. 5. 1. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru.  2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder.  3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.  6 Det er ikke smukt det som I roser eder av. Vet I ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?  7 Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus.  8 La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!  9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

2 Kor. 2. 1. Men også for min egen skyld foresatte jeg mig at jeg ikke atter vilde komme til eder med sorg.  2 For hvis jeg gjør eder sorg, hvem er det da som gjør mig glad, uten den som jeg gjør sorg?  3 Og just i det øiemed skrev jeg, forat jeg ikke, når jeg kom, skulde få sorg av dem som jeg burde ha glede av, idet jeg har den tillit til eder alle at min glede er eders alles glede.  4 For med megen trengsel og angst i hjertet skrev jeg til eder under mange tårer, ikke for å gjøre eder sorg, men forat I skulde kjenne den kjærlighet som jeg særlig har til eder.  5 Men er det nogen som har voldt sorg, da er det ikke mig han har voldt sorg, men delvis - at jeg ikke skal være for hård - eder alle.  6 Det er nok for ham med den straff han har fått av de fleste, 7 så at I derimot heller skal tilgi og trøste ham, forat han ikke skal gå til grunne i ennu større sorg.  8 Derfor ber jeg eder å la kjærlighet råde mot ham.  9 For derfor var det også jeg skrev, for å få vite om I holder prøve, om I er lydige i alt. 10 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11 for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Guds menighet i dag enten skyver synd som gjengifte under «teppe», eller forsvarer den. De første kristne stengte slike mennesker ute av menigheten!

For en himmelvid forskjell på den første kristne menighet – og dagens kristne her i Norge. Det er det ugjenkjennelige, i Norge er synd full ut akseptert. Det er så synd på de stakkarene, som ikke har fått det til.

Men hva skriften sier, det er det eneste som er avgjørende. Og skriften sier veldig, veldig klart at for troende så er ekteskapet noe som var livet ut.

Til den andre dør, og først da er det ikke hor for kristne å gifte seg på nytt.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Her er det ingen «smutthull»! Ekteskapet varer livet ut, giftet du deg på nytt eller med en fraskilt er du en horkarl eller horkvinne sier skriften!

Her i Korint var det en person som levde i hor, akkurat som dagens gjengiftede gjør. Hvordan ble han behandlet? Det er akkurat slik vi skal behandle de som ikke lever i samsvar med Guds ord. De skal bli utestengt fra menigheten, og det indre liv i menigheten.

Men hva ser vi i dagens Norge? Det er rett og slett fritt frem.

De som er gjengiftede som troende, de kan inneha absolutt alle titler, funksjoner og roller.
Det er ingen hindring, eneste hindring er slik som meg. Som advarer imot dette, vi blir sett på å være alt annet enn bibelske. Hvor langt er frafallet kommet?
Hvor langt på natt er vi kommet? Kan det bli svartere enn det er nå? Det er belgmørkt i Guds menighet i Norge i dag!

Menigheten i Korint tok veldig, veldig nøye på dette med om noen levde i synd!

De som er gjengiftede, de er ovenpå. Synden skapet hovmod.

1 Kor. 5. 1. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru.  2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder. 

Legg merke til at vedkommende som hadde «klart» å få tak i sin fars hustru, da sikkert hans stemor? Han var stolt, akkurat som Jan Hanvold og alle andre som lever i hor er.

Dette skulle føre til sort, men her må apostelen Paulus inn å gi dem klar undervisning. Dett kreves utstøtelse, noe de gjorde. Og da gikk broderen i seg selv, omvendte seg og fikk tilgivelse. Det å bli overgitt til Satan som det står om, er egentlig å ikke ha tilgang til det kristne felleskapet!

Sluttkommentar:

Jeg spør, er det greit med Jan Hanvold som sier det rett ut at han ikke klarte å leve alene. Han måtte gå ned i potetkjeller og ta seg selv for han evnet ikke å si nei til sine kjødelige og mannlige lyster.

Skriften sier da vitterlig følgende:

Rom. 8. 13 for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

Dette gjelder ikke for forkynnere, pastorer og andre som skal lede Guds menighet? De er høyt hevet over Gud og hans ord? De er «fritatt» for alt? Selv det å innrette sine liv etter Guds ord? Selvfølgelig ikke, dette er ikke noe annet enn et Satans bedrag. Er det noen som virkelig skal følge Guds ord, så er det forkynnere, prester og hyrder i Guds menighet!
Med andre ord, slik tilstanden er i Guds menighet, er det jeg hadde til overskriften i denne artikkelen mer aktuelt enn noen gang å påpeke:

Guds menighet er pillråten, noe som all gjengifte vitner om, da disse skulle vært stengt ute av menighetsfelleskapet!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1684-det-oppleves-som-krenkende.html
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1678-alt-det-som-ikke-troende-skal.html
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1675-hvorfor-er-det-sa-marginalt-med.html
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1676-hold-kjeft-ivind-benestad-du-er.html
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1674-det-er-de-kristne-da-spesielt.html
 

onsdag 28. september 2016

Nr. 1688: Helt, helt ny blogg - Israel Blogg!

Nr. 1688:
Helt, helt ny blogg - Israel Blogg!

http://israel-blogg.janchristensen.net/

Har startet en helt ny blogg, som jeg ikke har kommet skikkelig i gang med. Men det kommer, tror denne bloggen vil ha en viktig funksjon.

Vi har så mye Israel stoff, og Israel er både løftefolket. Guds eiendom og det folket som skal regjere denne jorda i 1000 år snart i sammen med Jesus.

Der lov og rett vil gå ut i fra Jerusalem i Israel!

Jesaja 2. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. /   3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.  5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!


Ønsker du å bidra? Skrive om Israel eller ting relatert opp til Israel?

Send inn til meg til min mail adresse:


Nr. 1684: Det oppleves som krenkende å kreve at menighetsmedlemmer – vanlige kristne – skal følge Guds ord angående gjengifte, når forkynnerne ikke gjør det men tar seg selv til rette akkurat som det passer dem selv!

Nr. 1684:
Det oppleves som krenkende å kreve at menighetsmedlemmer – vanlige kristne – skal følge Guds ord angående gjengifte, når forkynnerne ikke gjør det men tar seg selv til rette akkurat som det passer dem selv!

Se artikkel der jeg legger vekt på at hovedfokuset er på hyrdene, prestene og forkynnerne som skal gå foran med den bibelske standarden, der en ikke er gjengiftet som en troende!
 
Bilde av Arnhild Gjendem i ToSko som narreApostel Jan Aage Torp mener at hun og jeg har en katolsk tro.
Det tror jeg ikke stemmer, vi har begge en bibelsk tro der vi ikke tror at kristne mennesker kan gifte seg etter en skilsmisse.


Dette er grunnregelen, ikke gjengifte før den andre dør. Gjør en det er en blitt en ekteskapsbryter og horkarl/horkvinne etter Guds ord.

Jeg og min kone var på konferanse i regi av stiftelsen ToSko. Og jeg har lest et referat fra de møtene i avisen Dagen.
Det er mange tanker som en sitter igjen med, etter et slikt møte. Både glede over at det er noen som vil følge Guds ord, ikke minst angående skilsmisse og gjengifte. Men også sorg, ikke minst at det er ikke disse som først og fremst skal følge Guds ord. Jo, også disse. Men fremfor alt, så er det forkynneren og hyrdene i Guds menighet som har sviktet her som skal være et mønster for hjorden. Men med selv å være gjengiftet opp til flere ganger, er de så langt de kan være å være et forbilde!

1 Pet. 5. 1. De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares: 2 Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

Jeg mener det er mennesker som søker til ToSko og som får feil råd. Det er nyfrelste som er blitt skilt da de kom til tro. Og de ville følge Herren, men deres tidligere ektefelle ville leve et liv ute i verden og synd. Da sier Apostelen Paulus slik jeg leser det, at da er den troende fri til å la den som vil ha verden, til å gå. Selv gå videre med Herren, og eventuelt finne seg en nye ektefelle hvis det er slik at den tidligere ektefellen vil leve et liv borte fra Gud.

1 Kor. 7. 12 Til de andre sier jeg, ikke Herren: Dersom en bror har en vantro hustru, og hun samtykker i å bo hos ham, da skille han sig ikke fra henne! 13 og om en hustru har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skille hun sig ikke fra sin mann! 14 For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru er helliget ved broren; ellers var jo eders barn urene, men nu er de hellige. 15 Men dersom den vantro skiller sig, da får han så gjøre; broren eller søsteren er ikke trælbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred. 16 For hvad vet du, hustru, om du kan frelse din mann? eller hvad vet du, mann, om du kan frelse din hustru? 17 Dog vandre hver således som Herren har gitt ham, som Gud har kalt ham! Og således foreskriver jeg i alle menigheter. 18 En blev kalt som omskåret, han dra ikke forhud over; en er blitt kalt som uomskåret, han la sig ikke omskjære! 19 Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud. 20 Hver bli i det kall han blev kalt i!

Vers femten er selve nøkkelverset her:
15 Men dersom den vantro skiller sig, da får han så gjøre; broren eller søsteren er ikke trælbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred.

Som troende – selv som nyfrelste skal vi ikke tvinge noen til å følge Herren. Det er et frivillig valg, og her leser vi at de nyfrelste der sin ektefelle som ikke ønsker å fortsette ekteskapet. Er da fri – fri også til å gifte seg hvis den som er blitt troende, blir forkastet. Legg merke til ordet, forkastet av den vantro. Den troende har ikke lov å kreve skilsmisse, det er kun hvis den vantro sier gå. Eller går selv, og på den måten forkaster både Gud og sin tidligere ektefelle som vil fortsette å leve med Gud.

Jeg skriver i overskriften følgende:
 
Det oppleves som krenkende å kreve at menighetsmedlemmer – vanlige kristne – skal følge Guds ord angående gjengifte, når forkynnerne ikke gjør det men tar seg selv til rette akkurat som det passer dem selv!

Etter konferansen vi var på i regi av ToSko skjønner jeg mer enn noen gang at jeg har vært inne på det rette med å kun fokusere på Pastorer, Hyrder, Evangelister og andre med et tillitsverv eller som skal være et mønster for andre troende.

Vi leste som sagt i 1 Pet. 5.
«således at I blir mønster for hjorden».

Mønster for hjorden!

For meg så lever dagens såkalt kristenledere mer som vi finner det i 2 Pet. 2.

La oss f.eks. ta for oss Jan Hanvold og sette han opp imot de falske profeter i 2. Pet., og se at han passer perfekt inn der.

2. Pet. 2. 1 Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse.

Hanvold bekjenner Jesu navn. Men han fornekter Kristus med å leve i hor, og med å føre inn sin herlighetsteologi som er vranglære fra begynnelse til slutt!

2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet.

Leder en blind en blind faller de begge i grøften. De som går med Hanvold og har han som et mønster for sitt liv med å være gjengiftet som en troende og alt det andre, går en sikker fortapelse i møte!
Samt, Hanvold er egentlig til spott for denne verden. Hvordan? Han lever akkurat som hedningene lever, om ikke enn verre!?

3 Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke.

Etter et slikt liv som Hanvold har ført, så hadde han passet som skopusser eller vasket toaletter. Men han tjener flere Millioner i året på å lure mennesker til å tro på sitt forkvaklede og forførende budskap!
Deres fortapelse venter på Hanvold og de som følger ham, når tiden er inne!

4 For så sant Gud ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem ned i avgrunnen og overga dem til mørkets lenker, for at de skulle være i forvaring til dommen,

Gud gjør ikke forskjell, alle av hans skapninger som ikke innretter seg etter hans ord og vilje, går sin sikre død i møte!

5 og så sant Han ikke sparte den gamle verden, men bevarte Noah, én av åtte mennesker, rettferdighetens forkynner, og lot vannflommen komme over de ugudeliges verden,

Det han alltid funnet gode og flinke mennesker. Og dårlige og udyktige, men vil vi gå inn i frelsesarken med våre liv? Det er det store spørsmålet!
Hanvold og de som følger ham, står utenforbi frelsesarken da de ikke har innrettet sitt liv og sitt alt etter Gud og hans ord!

6 og så sant Han gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempel for dem som senere kom til å leve ugudelig,

Som Sodoma og Gomorra ble tilintetgjort, slik vil også de ugudelige og vantro som Jan Hanvold blir det, hvis han og de ikke omvender seg mens de enda har mulighet til det!

7 og så sant Han utfridde den rettferdige Lot, som ble plaget under de ugudeliges tøylesløse oppførsel –

Tilbudet om frelse gjelder like mye for alle mennesker, selv de som ikke har levd opp til det kristne budskapet! Lot ble frelst, men dog således gjennom ild. Muligheten for frelse finnes også for Hanvold. Men da må han enten forlike seg med sin første kone, eller leve enslig resten av sitt liv. Ekteskapet varer livet ut, til den andre dør!

8 for denne rettferdige som bodde blant dem, ble plaget dag etter dag i sin rettferdige sjel ved å se og høre de lovløse gjerninger –

Nå plages ikke Hanvold over synden, men at folk ikke vil støtte ham og Visjon Norge med tienden og hellige gaver. Penger, og atter penger er det Hanvold og de falske profeter vil ha. Og fornøyelse, ære og annerkjennelse utenom det!

9 like så sant vet Herren hvordan Han skal utfri de gudfryktige fra fristelser og holde de urettferdige under straff i forvaring til dommens dag,

Det er to utganger på dette livet, valget er vårt. Men vi kan ikke forvente å blir frelst hvis vi lever motsatt enn det kristne budskapet forteller oss. Derfor må Jan Hanvold omvende seg, tre ned av talerstolen. Overlate den til andre som lever i samsvar med den kristne lære!

10 og aller mest dem som vandrer etter kjøttets urene lyst, og som forakter myndighet. De er overmodige og egenrådige. De er ikke redde for å spotte de høye makter,

Skriften sier at Jan Hanvold er egenrådig, da han følger kjødets urene lyst. Han skriker ut her på Radio i Oslo de mest kvalmende ting. Ting som egentlig ikke skal nevnes blant oss troende, men så er ikke Hanvold heller noen troende!!
Han er overmodig, skulle ha satt seg aller bakers. Men vil opp og frem, selv om han lever og preker i strid med Guds ord og den kristne lære!
Når det står at de ikke er redd for å spotte høye makter, så passer det prefekt inn med hva Hanvold selv sier: «Til helvede med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet!» med andre ord, godtar vi ikke at Hanvold lever i hor, så er det over og ut med oss etter Hanvold sine begreper!

11 mens engler, som er større i styrke og makt, ikke kommer med noen spottende anklage mot dem overfor Herren.

Hanvold har ingen sperringer, som normale og åndelige mennesker har. Her er det fritt frem imot absolutt alle som går ham imot. Selv Herrens ord forkaster han med å ta seg nye koner som han sier selv at han har dårlig sec med, men god sex nå!

12 Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr som er født til å fanges og utslettes. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal gå fullstendig til grunne i sin egen fordervelse,

Det er selvfølgelig det dyriske i menneske som Hanvold er preget av. det er som han og likesinnede er halv et rovdyr, og et halvt menneske. De og de som følger slike vil før eller siden møte sitt endelikt, de vil gå til grunne i sitt eget.
Et liv der en skjuler seg bak religionen er ikke noe nytt, det har menneske gjort til alle tider. Men stjeler enn penger i sitt eget eller Guds navn, det er like ille uansett, en tyv er en tyv. Slik også med Hanvold, en horekarl og en horkarl. Om han gjør synd med Guds «tillatelse» eller velger å gjøre det uten å bry seg.
Se på Jan Hanvolds liv, en blir skremt hva det er mulig å gjøre i Jesu navn, og klarer å lure andre til at dette har fått Guds aksept. Så langt borte fra Guds ord som Hanvold er både i lære og liv, er det knapt mulig å komme!

13 de får urettferdighetens lønn. De regner det som en glede å bruke dagen til et utsvevende liv. De er som skamflekker og styggedommer, og de fråtser i sine egne forførelser mens de fester sammen med dere.

Fråtser og føler de er på livets høyde etter et slikt liv som Hanvold har ført, er rene og skjære galskap. Mannen burde for lenge siden ha kledd seg i sekk og aske. Gott bort alt han hadde og levd enslig resten av sitt liv, om mulig han kunne fått Guds nåde. Hanvold er totalt avskyelig og vemmelig for et åndelig menneske, men tiltrekkende og forlokkende på likesinnede!

14 Deres øyne er fulle av horkvinnen, og de kan ikke opphøre med å synde. De lurer ubefestede sjeler. De har et hjerte som er opplært i grådighet, og de er forbannelsens barn.

Jan Kaare Hanvold selv sa det at han hadde slik trang at han måtte holde på med seg selv over alt, selv i potetkjelleren. Da han ikke ble tilfredsstilt der, så var det om å gjøre å få giftet seg på nytt selv om Guds ord hadde stengt den døren for ham.
Hanvold er uten tvil «flink», men ikke flink nok da han ikke lever og lærer i samsvar med Guds ord. Han som skal være et mønster for menigheten, er til skrekk og gru for oss troende!

15 De har forlatt den rette vei og har gått seg vill. De har fulgt veien til Bileam, sønn av Beor, han som elsket urettferdighetens lønn.

Guds ord, og Guds vei er egentlig enkel, klar og rett frem. Bileam fikk klar beskjed fra Gud, men pengene lokket og dro ham. Det ble hans bane, selv om det var også tilsynelatende mye velsignelse også på hans vei. Det er underlig, Gud er god og velsigner. Men til slutt vil du bli innhentet av din synd, uansett. Ingen vil kunne si at fordi Gud svarte mine bønner, så var jeg i hans vilje. Det er bare den grad vi er i Guds ord, og Guds ord er i oss. At vi kan påberope oss Guds gunst.
Ber vi, og underet skjer. Ja, det er stort. Men større er det for oss troende at vi følger Kristus og Guds eget ord.

16 Men han ble refset for sitt lovbrudd. Et stumt esel talte med et menneskes stemme og stanset profetens galskap.

Hanvold er blitt refset flere plasser, ikke minst her på den Himmelske blogg. Gud bruker den han vil, og når han vil.
Et esel brukte Gud, hvor mye mer vil han da ikke bruke meg og deg?

17 Disse er brønner uten vann, skyer som drives av sted av stormen. Det dype bekmørket holdes av for dem til evig tid.

De er som tomme tønner, som skyer uten regn. Rett og slett ikke noe, bare en masse oppkok og en viss talekunst. Men det er alt, Hanvold er nok forutbestemt til det han holder på med, da vet vi at han er utsendt i fra den onde for fordreie og føre mennesker bort i fra et personlig forhold i fra Gud!

8 For når de taler tomhetens store og hovmodige ord, får de ved kjøttets lyst og ved umoral narret dem som nettopp har unnsluppet dem som lever i villfarelse.

19 Mens de lover dem frihet, er de selv slaver under fordervelsen. For det en ligger under for, det er en også slave under.

Skriften sier: Joh. e. 8. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Jan Kaare Hanvold skjuler seg bak kristennavnet og den «nåden» som det gir. Ber enn Gud om tilgivelse, så er det fritt frem. Med det er det ikke, vi må omvende oss, skal vi få Guds tilgivelse.
 
Hanvold er en syndens slave og tilhører denne verden, derfor støtter også de «kristne» som ikke er født på nytt eller lever i Guds hellighet med sitt liv ham!

Hanvold ligger under lystens demoner, og et urent og fordervet kjød, det styrer og kontrollerer ham. At han får så mange med seg, kommer av at vi mennesker i oss selv elsker vårt kjød langt høyere enn Gud hvis vi ikke ha omvendt oss!

20 For om de først har flyktet unna verdens urenheter ved erkjennelsen av Herren og Frelseren Jesus Kristus, og de så igjen blir viklet inn i disse urenhetene og underlagt dem, da er det siste blitt verre for dem enn det første.


Det hadde vært langt bedre at Jan Kaare Hanvold hadde forblitt på gata i Drammen, en drev med en masseforførelse der han ikke bare tar seg selv. Men sikkert tusenvis av andre med seg til fortapelsen. Og skulle noen i hans nærhet mot alle odds bli frelst. Så vil de med all sannsynlighet tape hele lønnen som en skulle fått innforbi Kristi domstol.
                                                                                                                                 

21 For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem.   
I Guds øyne er Hanvold en smerte, da han har bragt han og hans navn i vanry med å bekjenne hans navn. Men leve som Satan vil!

22 Men det har gått med dem som det heter i det sanne ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Et nyvasket svin velter seg i gjørmen.

At en hund kan spise opp sitt eget sly har jeg selv sett hvis en hund får i seg for mye mat. En gris trives egentlig best med å være en gris, derfor når den får muligheten. Så vil den vende tilbake til gjørmen. Slik også med Hanvold og likesinnede. De vil leve i synd og gjemme seg bak religionen sin!

Sluttkommentar:

Det oppleves som underlig dette med ToSko. Veldig god forkynnelse, men allikevel!
Skal noen nyfrelste som ble skilt da de ble frelst, som egentlig har lov å gifte seg igjen være deres bilde utad?
Når noen blir intervjuet der i fra, så er det i hvert fall dette som kommer frem.

Men disse lederne i dag, som Jan Hanvold, Jan Aage Torp, Jan Eriksen og mange, mange andre skal få lov å herje, holde på og hore seg akkurat som det passer dem!

Nei, nei og atter et nei! For en åndelig tilstand det er blitt, Sodoma og Gomorra i menigheten, alt er nå tillatt. Med andre ord, disse falske hyrdene, skal tas hensyn til.

De skal få lov å leve ut sine lyster, det er så synd på dem. Dette er et kjempebedrag. Selvfølgelig skal ingen leve etter sine lyster, aller minst hyrder, prester, ledere og andre med ansvar i Guds menighet!

Skal de ikke være et mønster for hjorden – forbilder? Underlig er det, er det en virkelighet det vi opplever? Kan det være så ille som det er blitt?

tirsdag 27. september 2016

Nr. 1686: Nye oppdatering på Smyrna Oslos hjemmeside og takk for all støtte!

Nr. 1686:
Nye oppdatering på Smyrna Oslos hjemmeside og takk for all støtte!

Støtten vi har opplevd, den varmer!

Om du gir 100 kroner, 1.000 kroner, 10.000 kroner eller mer!
Gud velsigner deg uansett, han vil lønne deg rikelig tilbake. Ikke sikkert økonomisk alltid, men med et bedre ekteskap, bedre helse, nådegaver og det du trenger til. Å gi, det gjør deg salig og istand bedre å tjene Herren.
Se her for å gi på fremsiden av Smyrna Oslos hjemmeside:
Nye oppdateringer på hjemmesiden, mange bøker og annet stoff ligger tilgjengelig gratis, se her:

mandag 26. september 2016

Nr. 1685: Gamle Hvetekornet og Pioneren lagt ut gratis på nettet!

Nr. 1685:
Gamle Hvetekornet og Pioneren lagt ut gratis på nettet!

Det sto mye rart i Hvetekornet og Pioneren når en leser de bladene igjen.

Men også mye godt, de var flinke til å hente ut gamle artikler av de som hadde gått før oss.

Det var gjennom disse bladene jeg fikk opp interessen for bl.a. Severin Larsen som vi har bok og artikkel liggende ute på vår hjemmeside:

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=verden-ville-ikke-vite-av-ham

http://janchristensen.net/allsidig_frelse_-_severin_larsen.pdf

 

Gamle Hvetekornet her:
http://www.rolfjan.com/425322762


Bloggen til Rolf Erik Janøy som du finner alt:
http://www.rolfjan.com/

Her er også tredve år gammel artikkel og minst like gammelt bilde.
 
søndag 25. september 2016

Nr. 1683: DEN ENDELGE DOM!

Nr. 1683:
DEN ENDELGE DOM!

Av Svein Marøy

Artikkelforfatteren tar oss med inn i hva Gud selv sier, ikke hva kirkefedrene og andre som vet bedre enn Gud hva han sier om menneskene som forkaster hans frelsestilbud i Kristus Jesus.
 
For meg så står det meget klart hva Gud kommer til å gjøre med de som ikke finnes verdige ham.
 
Det er etter dom, en tilintelsgjørelsen av de vantro og ugudelige!


At mennesker er født med en udødelig sjel, tar de troende som en selvfølge.

Man hører det så ofte i forkynnelsen, at man skulle tro at dette var grundig stadfestet i Bibelen. Sannheten er imidlertid en annen. Ordet sjel står nevnt flere hundre ganger i Bibelen.

Ikke et eneste sted står det at mennesket har en udødelig sjel.

Mennesket er født med en udødelig sjel, kommer ikke fra Bibelen, men har sitt utspring i greske filosofi.

Det var filosofene Platon og Sokrates som hevdet at mennesket hadde en udødelig sjel.

På et eller annet tidspunkt før år 500 ble læren om sjelens udødelighet en viktig del av den kristne tro

I 1. Tim 6,16 står det: ”han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til.” Her står det virkelig at det kun er Gud som har udødelighet, og man bør jo tro det som står skrevet.

Når det gjelder mennesker, så har vi ikke en udødelig sjel, men vi kan bli delaktig i udødelighet ved å motta troen på Jesus Kristus. I 2. Tim. 1,10 står det: ”Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.” (Jeg gjør oppmerksom på at grunntekstens ord ”aftharsia” også betyr udødelighet.)

I 1. Kor. 15, 53-54 står det: ”For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet. Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier.

Adam og Eva hadde udødelighet i Paradis så lenge de spiste av livets tre. Etter at de hadde syndet, kom død, lidelse, sorg, smerte og slit inn i deres hverdag. En helt ny situasjon hadde oppstått, og Gud var nå engstelig for at de fortsatt skulle ha tilgang til livets tre. Derfor sa Gud: ”Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; Bare han nå ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og lever til evig tid.” For å forhindre dette, forviste Gud dem fra Edens hage, samtidig som han sendte engler ut for å passe på at ingen fikk tilgang til livets tre.

Dette var en barmhjertighetshandling mot oss mennesker, for Gud så at ingen ville være tjent med å leve evig med de smerter og lidelser som kom inn i våres liv med syndefallet. Samtidig lovet Gud å gi oss en ny mulighet til å leve i harmoni med Gud og skaperverket. Gud ville en dag sende sin egen sønn, Jesus Kristus, for å sone syndefallet. Jesus skulle nå få den samme funksjon som livets tre. Likesom Adam og Eva hadde udødelighet så lenge de spiste av livets tre, således kan man i dag oppnå udødelighet ved å tro på Jesus Kristus og de ord han har talt. Dersom vi mottar et liv som er udødelig, er det jo selvsagt av uvurderlig betydning at dette er et godt og harmonisk liv. Om dette kan vi lese de majestetiske ordene i Johs. Åpb. 21: Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud prydet for sin brudgom. Og jeg hørt en høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort.” I det nye univers som Gud en dag skal skape, skal alt være rent. Det skal ikke være slik at det et sted skal være jubel, glede, kjærlighet og trygghet, mens det et annet sted skal være pine og smerte som skal vare gjennom alle tider.  Å få være med på dette som står beskrevet i Johs. Åpb burde være mer enn god nok motivasjon til å holde fast ved troen.

I vårt språk brukes ofte ordet evig, men i de sammenhenger ordet blir brukt, er det sjelden vi tenker på en tid uten ende. F. eks. Vi kan ha ventet på en buss som er ½ forsinket. Da kan vi utbryte: ”Nå har jeg ventet på bussen en evighet,” eller: ”Jeg orker ikke å stå her i all evighet og vente på bussen.”  For å beskrive en begrenset tid under smerte, bruker man ofte ordet evig. En tannlegepasient kan si: ”Behandlinga tok ca. 20 minutter, men det var så smertefullt at jeg følte at det tok en hel evighet før arbeidet var gjort.

Når vi snakker om isbreer, bruker vi ofte ordene Den evige snø. Vi tenker ikke da på at snøen skal ligge der i milliarder av år. Snøen ligger der fra generasjon til generasjon, og derfor er det naturlig å bruke ordet evig. Videre kan man si om en salme eller tale: Den var evig lang. Vi hører ofte noen sier ”Det hendte for en evighet siden. Når noen sier: Aldri i evighet,” er ofte betydningen: Så lenge jeg lever.

Ordet evig kan også brukes i overført betydning, og i slike tilfeller har ikke ordet noe med tid å gjøre. Vi kan si: ”Du har evig rett. Dette menes: Du har absolutt og fullstendig rett.  Andre ganger sier man: ”Slutt med det evige gnålet ditt.” og meningen er det stadige og ustanselige gnålet.

I Bibelen brukes ordet evig (Gresk aion, hebr. olam) på samme måte som i norsk dagligtale. I G.T. finner vi lover, pakter, ofringer og seremonielle handlinger av mange slag som hadde sin tid inntil Kristus, men som da skulle opphøre. Likevel står det ofte om disse lover: Dette skal være en evig lov. Ordet evig står her som en forsterkning og betyr at det skal være en absolutt og ufravikelig lov, men slett ikke en lov som skulle gjelde en tid uten ende. Dersom man tar seg tid til å slå opp på ordet evig, vil man bli overrasket over hvor ofte ordet brukes uten at det kan forbindes med en tid uten ende. F. eks. Habakkuk 3,16. ”de evige fjell sprenges i stykker.” Meningen her er tydelig. Evig står her for mektige, store. Hadde ordet evig stått for absolutt evigvarende, da kunne de ikke sprenges i stykker.

Grunnen til at jeg skriver dette, er for at man ikke ut fra ordet evig kan fastslå at en pine eller straff i fortapelsen skal vare uten ende. I Matt 25,46 står det; Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.” (At man oversetter ordet kolasim med pine er feil. Det vet oversetterne bedre enn meg, og jeg har all grunn til å tro at ordet pine er brukt for at det straks blir lettere å forsvare læren om en endeløs pine) Så blir det sagt at når det evige liv skal vare uendelig, så må også straffen, vare i det uendelige. Argumentasjonen er helt feil. Dette skriftstedet sier ingen ting om hvor lenge straffen eller livet i himmelen skal vare.  I Johs. 17,3 står det: ”og dette er det evige liv at de kjenner deg, den enste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.” Her får vi altså betydningen av ordet ”evig liv.” Evig liv står altså for et fullkomment, trygt og harmonisk liv, og det er å kjenne Gud og hans sønn Jesus. På samme måte er det med straff. Evig straff står for den totale, absolutte, rettferdige og innapellable straff, og en dødsstraff kan absolutt være en evig straff.

Uttrykk som ”all evighet” kan heller ikke oppfattes som en tid uten ende i alle situasjoner. I salme 104,5 står det om jorden at ”den skal ikke rokkes i all evighet.” Dersom uttrykke ”all evighet” står for absolutt evigvarende, ville dette skriftstedet komme i konflikt med andre bibelvers. Jesus sa: ”Himmel og jord skal forgå.” I 2. Pet. 3,10 står det: ”og himmellegemene skal komme i brann og oppløses, og jorden og tingene på den skal brenne opp.” Og videre i Johs. Åpb. 20.11. ”Og jeg så en hvit trone, og han som satt på den, og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for den.”
Utrykket all evighet i Salme 104,5 står for en lang tid, som dog er begrenset.  I Johs. Åpb. 14, 10-11 står det: ”da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket i hans harmes beger, og han skal pines med ilde og svovel for de hellige og englers og Lammets øyne, og røken av deres pine stiger opp i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilber dyret og dets billede, og hver den som tar dets merke.”  Johs. Åpb. 20, 10: ”Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor og dyret og den falske profet var, og de skal pine dag og natt i all evighet.”  Her ser man to steder hvor uttrykket all evighet forekommer. Men nå har vi jo sett at all evighet ikke betyr en tid uten ende i Salme 104. På samme måte som i Salme 104 står også her uttrykket all evighet for en begrenset tid. Ser en nærmere på kapittel 14 i sammenheng, så er det sannsynligvis ikke snakk om fortapelsen i det hele tatt.
Her skriver Johannes om de store trengsler som en dag skal komme over jorden. Jesus sa ved en anledning.” For da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst, men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.” I denne perioden vil trengslene, katastrofene og menneskets ondskap komme over dem uavlatelig, og de som opplever dette, vil nok føle at denne elendigheten aldri tar slutt og at dette vil pågå i all evighet. Men de som kjenner det profetiske ord, vet at disse trengsler en dag tar slutt. En av grunnene til at jeg kan tolke dette slik, er at det står: «dag og natt i all evighet». Men Bibelen sier jo andre steder at sol, måne, dag og natt skal opphøre. Når det står at de skal pines foran lammets øyne, så er det naturlig å tolke dette som om Jesus følger nøye med på det som skjer. Han vet at alt liv på jorden er i fare, og Jesus vil nå passe på og forhindre at jorden blir fullstendig ødelagt.

I Matt 13 spurte disiplene Jesus om han kunne tyde lignelsen om såmannen. Jesus svarte: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er englene. Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder.” Disse ordene er svært så tydelige. På samme måte som ugresset blir brent opp med ild og tilintetgjort, slik skal de som ikke vil tro bli brent opp og tilintetgjort. Hadde det vært slik at de ugudelige skulle brennes i all evighet, kunne ikke Jesus ha sammenlignet dem med ugress, men med noe som ikke lot seg brenne opp med ild.

Vi hører så ofte at vi må tro det som står i Bibelen. Jeg vil derfor utfordre artikkelens lesere: Tror dere på Jesus når han sier: «Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder”? Eller er det slik at troen på en endeløs pine sitter så fast at dere sier: «Jesus, du tar feil. Vi kan ikke tro på deg når du taler stikk i strid med vår lutherske bekjennelse. Vår bekjennelse sier jo alltid det som er riktig, så her innfører du faktisk en falsk lære.”

At de ugudelige skal bli brent opp og tilintetgjort står mange steder i Bibelen. Jeg skal bare nevne noen. Mal. 4: «For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig være som halm.  Og dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier Herre, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren.” Og i v. 3: «og I skal trå ned de ugudelige, for de skal være som aske under eders fotsåler.” Det burde ikke være tvil om at her tales det om dommens dag. Dersom læren om en endeløs pine hadde vært riktig, kunne ikke Malakias ha skrevet slik han her gjør.

Salme 37,20: ”For de ugudelige skal gå til grunne og Herrens fiender om engens blomsterskrud; de skal forsvinne, som røk skal de forsvinne. V. 3: ”men overtrederne skal tilintetgjøres alle sammen, de ugudeliges fremtid avskjæres.” Es. 5,4: ”Derfor, som ilden fortærer halm, og høy synker sammen i luen, så skal deres rot råtne, og deres blomst fare opp som støv: for de har forkastet Herrens hærskarenes lov og foraktet Israels Helliges ord.”

Når Jesus i Matt 13 taler om at de ugudelige skal kastes i en ildovn, finner vi dette igjen i Johs. Åpb., men da brukes ordene ildsjøen og den annen død. Og djevelen og alle onde mennesker blir kastet i ildsjøen. Åpb. 20,13-15: ”Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem: og de blev dømt, enhver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.” Jeg synes det er merkelig at et så presist ord som ”den annen død,” blir borttolket til å bli en pine uten ende. Alle mennesker må gå gjennom den første død, som er vårt legemets død. Den annen død, er sjelens død, og denne er det bare de onde som får oppleve.

Grunntekstens ord ”apollymi” er oversatt med å gå fortapt, fortapelse. Men ordet er også oversatt med: miste livet, omkomme, drepe, avlive, gjøre ende på, gå under, gå til grunne, forgjengelig, tilintetgjøres osv. Dette er det som skjer på dommens dag, De ugudelige skal tilintetgjøres, gå til grunne, ødelegges, osv. Så når det i Johs. 3,16 står ”ikke skal fortapes,” så kunne det like gjerne ha stått: ikke skal tilintetgjøres. Personlig mener jeg at fortapes er en grei oversettelse, men det blir helt feil å tolke fortapelse til å bli en pine uten ende.

Dagsavisa Dagen hadde for mange år siden en leder hvor læren om endeløs pine ble forsvart.  Som bevis ble sitert fra Markus 9,43-48. Her står det om ”uslukkelige ild, ”ilden som ikke slukkes” og ”ormen som ikke dør.” Men hva er en uslukkelig ild. Når et hus brenner så hardt at det ikke er mulig å slukke flammene, kan man godt si at huset brant opp med en uslukkelig ild. Men selvsagt, når huset er oppbrent, så slukker huset av seg selv. Det er nå en gang ildens oppgave å brenne opp det som er brennbart. Vi har et lignende eksempel i Matt 3,12. Der står det at han (Kristus) skal rense sin treskeplass og samle hveten i låven mens agnene skal han brenne opp med en uslukkelig ild. Her står det tydelig at agnene skal brenne opp. Uslukkelig ild må derfor bety at ingen skal kunne slukke ilden før den har gjort sin gjerning.  

I Markus 9 virker ormen sammen med ilden. Ormen dør ikke før den har hjort ende på de ugudelige. I Esaias  51,7-8 leser vi: Frykt ikke menneskers hån, og reddes ikke for deres spottende ord. For møll skal fortære dem som et klesplagg, og makk skal fortære dem som ull,” Her ser vi at møll og makk brukes som bilde på hvorledes de ugudelige skal tilintetgjøres. I Markus 9 har ormen den samme oppgave som møll og mark i Esaias 51

Jesus brukte ofte ordet helvete om dommens dag. Helvete er oversatt fra ordet Gehenna, det greske ordet for det hebraiske Gehinnom. Dette er et stedsnavn og betyr Himmons dal. Dette sted ligger tett inntil murene rundt det gamle Jerusalem. På Jesu tid ble søppel fra Jerusalem, selvdøde dyr og muligens også likene av forbrytere kastet i denne dalen og brent. Det var altså en tilintetgjørelsens dal. Vi vet hvordan det gikk med søppelet som ble kastet i Gehenna. Det ble kastet dit for at det skulle brennes opp og tilintetgjøres. Derfor var det nærliggende for Jesus å bruke Gehenna som et bilde på hvordan det skal gå med de ugudelige på dommens dag.

Jesus brukte ofte billedspråk for å få fram sitt budskap. For å få fram kjærlighetens evangelium, brukte han ordene brud og brudgom. For at dette bildet skal fungere, er det to viktige forutsetninger som må oppfylles. Kjærligheten må være gjensidig, og bruden må ha valgt å si ja til sin brudgom av egen fri vilje.  Dette er et bilde som viser hvor feil forkynnelsen om en endeløs pine er. Jeg fortsetter å bruke bildet, og forkynnelsen til enkelte forkynnere blir da slik: En mann møter en kvinne og får henne inderlig kjær. Han uttrykker sin kjærlighet til henne og sier at han ønsker av hele sitt hjerte å leve sammen med henne i gode og vonde dager. Så sier han dette. -Jeg vet at du kan få et godt liv sammen med meg. Men dersom du sier nei til mitt tilbud, så skal du vite at jeg har makt til å kaste deg i fengsel og torturere og pine deg, og du vil aldri komme vekk fra min hevn. Så pass nå på at du velger riktig.”

Når man leser Bibelen, så er det viktig at man leser den med et åpent sinn og med et oppriktig ønske om å finne de sannheter som finnes der. Vi kan ikke, som disiplene, spørre Jesus direkte og ansikt til ansikt dersom det er noe vi lurer på. Men Jesus lovet Den Hellige Ånd til å hjelpe oss med forståelsen av Bibelens budskap. Dersom vi ikke er oppriktige i vår søken etter sannheten, hjelper det lite om vi kan Bibelen på rams. Man kan fort komme i den samme situasjon som de skriftlærde på Jesus tid var i. Og Jesus var ikke nådig mot dem. ”Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft,” og  ”Dere ransaker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv.” Det er ikke så rart at de skriftlærde ble provosert av Jesu ord. De tålte ikke at Jesus, en ulærd snekkersønn, skulle korrigere dem, de som hele dagen studerte skriftene.

Jeg vet at Gud hater læren om en endeløs pine, fordi denne lære forteller oss løgner om Gud.  Gud har ingen interesse av å opprettholde liv med smertefull pine bare for at han skal få sin hevn. Jesus kom for at vi skulle ha liv, ja overflod av liv. Men det er nå engang et faktum at mange mennesker ikke bryr seg om dette, og at de heller ikke bryr seg om rettferdighet, sannhet og godhet. Da har ikke Gud noen annen mulighet enn å gjøre slutt på deres liv. 

Har i denne artikkel etter beste evne fortalt sannheten om det som skjer på dommens deg. 
Så får den enkelte avgjøre om han vil tro på sannhetens frigjørende ord, eller slik Gud selv sier det er!