søndag 15. mai 2022

Nr. 3015: Statsforvalter skal avgjøre saken mellom oss og overgriperne og mobberne i Plan- og bygninsetaten her i Hovedstaden!

 Nr. 3015:

Statsforvalter skal avgjøre saken mellom oss og overgriperne og mobberne i Plan- og bygninsetaten her i Hovedstaden!


https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html


Nå er det gått over 3 mnd. siden PBE sendte sitt hatskriv til Statsforvalter.

Vi sendte purring for at det offentlige galskap skal ikke få lov å fortsette.

Her er mailen vi sendte:

 

Til STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN

Postboks 325

1502 MOSS

 

Oslo 13/5.  2022

Sak nr. hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 2022/4951

 

Plan- og bygninsetaten lyver og fordreier sannheten hele veien, her ser dere at fallet fra vår eiendom ned imot veien er omtrent loddrett.

Det igjen forteller at vi måtte ha et tau vi heiste oss ned og opp i fra før, da det var stupbratt.

At PBE lyver med nivåforskjellen slik at vi kun skal kunne ha en mur på 0.5 meter og ikke 1.5 meter er ikke noe annet enn i beste fall en villedning.

Sannheten er at de lyver! PBE og det offentlige har sykelig glede ved å pine oss.

Her ser dere hva som står igjen av vår gamle skråning med et loddrett fall!

 

 

 

 

Det som PBE holder på med ovenfor oss er rett og slett en form for sadisme der de ønsker å påføre oss smerte. Tenk, vi som de eneste skal rive det som er bygget som er nødvendig, godt og funksjonelt.

For å bygge noe som er normalt, rimelig og langt innenfor hva også andre også har.

Alle, ikke minst vi med en loddrett skråning må ha trapp.

Muren som er satt opp er kun noen cm høyere enn hva som PBE sier er lovlig.

Vi har en mur som er på det høyeste 180 cm, og PBE tillater murer innenfor småhusbebyggelsen murer på 1.5 meter.

Det er snakk om noen ubetydelige cm og vår mur ligger på en rett strekning.

Den er satt opp 1 meter i fra asfaltert vei og ½ meter lengre inne enn hva vi hadde før. Hva er problemet?

Det finnes ikke.

Det er ikke noe annet enn ren og skjær ondskap vi blir møtt av det offentlige, helt horribelt at vi skal ha det slik i Norge i 2022.

 

Det ligger så mye ellers av tilgjengelig opplysninger som taler til vår fordel og PBE behandling av oss til deres og det offentlig sin disfavør.

 

Det er nå gått over 3 mnd. og vi forventer svar på at dere omgjør absolutt alt av hva PBE har kommet med av pålegg og annet ondsinnede beslutninger.

 

PBE sendte saken 8 februar til dere, og det er tre måneder siden.

"Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Statsforvalteren prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder."

 

Her er muren vår og naboens skråning som ligger i veibanen grønn i veibanen.

Ellers er den stygg og avsvidd der det før var grønt gras. Dette har PBE godkjente, som ligger i veibanen og er lite pent. Men hos oss som det er pent og all fyllmasse renner ikke ned i veibanen, skal rives har PBE funnet ut av.

Det er direkte meningsløst og ondt det PBE holder på med.

 

 

 

 

 

Sluttkommentar:

 

Her er vi blitt utsatt for regelrett makt- og myndighetsovergrep av de sjeldne!

Forventer at dere omgjør alle PBE nedrige og uvettige vedtak da de er både fordummende og grov forskjellsbehandling de driver med, rene ondskap!

Det er en ukultur at dere ikke innser og vil gjøre med overgrep ifra PBE.

De er helt sykelig ovenfor oss i sitt hat, forskjellsbehandling og mobbing.

 

Vil til avslutning si at PBE i sin uvilje og har ovenfor oss bryter forvaltningsloven notorisk.

De svarer ikke på spørsmål, men driver bare med vanvittige pålegg imot oss.

De er en gjeng med narsissister og onde mennesker som ikke tåler hverken å bli motsagt og få innvendinger imot sitt narrativ som de har prøvd å bygge opp imot oss!

Tenk, vi har prøvd å få dette med mur, trapp og bod inn under ordnede forhold, til ingen nytte.

Da PBE ikke engang svarer oss, da de er og forblir å være vanskelige og ønsker at vi skal innrette oss etter pålegg som er kun meningsløse og onde!

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

https://www.nrk.no/norge/oslo-etat-skal-granskes-etter-pastander-om-_hundebur__-_torkeloft_-og-_svarteliste_-1.14258627?msclkid=81fa2841d15311eca538ea19d33f0b84

 

https://www.sokelys.com/tidligere-saksbehandler-i-plan-og-bygnings-etaten-truer-med-a-politianmelde-jan-kare-christensen-for-trakassering-pa-himmelske-blogg/

 

https://www.sokelys.com/blogger-og-bibel-laerer-jan-kare-christensen-politianmelder-navngitte-ansatte-ved-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-for-langvarig-hets-trusler-og-truing/

 

https://www.sokelys.com/sa-slo-innkrevingsetaten-til-har-gitt-jan-kare-christensen-14-dagers-frist-pa-a-betale-275-040-kroner-for-tvangsmulkter/

 

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3013-som-noen-zombier-gar.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3012-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

søndag 8. mai 2022

Nr. 3013: Som noen Zombier går Innkrevingsetaten, Oslo Byråd, Bymiljøetaten, Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Domstolene, Kommunal- og distriktsdepartementet og ellers de offentlige instanser overfor plan og bygninsetaten notoriske løgner i saken vår!

 Nr. 3013:

Som noen Zombier går Innkrevingsetaten, Oslo Byråd, Bymiljøetaten, Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Domstolene, Kommunal- og distriktsdepartementet og ellers de offentlige instanser overfor plan og bygninsetaten notoriske løgner i saken vår!

 

Zombie er i afrokaribisk voodoo en person som gjennom svart magi er blitt forvandlet til et viljeløst redskap for en trollmann (bokor). Myter og fortellinger om zombier er særlig kjent fra Haiti. Det fortelles om mennesker som er blitt erklært døde og er blitt begravd, for så å dukke opp igjen flere år senere i en tilstand preget av apati og mentale forstyrrelser.

 

«Zombiene» Av Hector Hyppolite (1894-1948)

 


Det offentlige Norge ofrer med letthet en Fam. som tør å reise seg oss opp imot et narrativ. De offentlige etater er alle følelsesløse. 

De følger blindt lover og regler de laver seg, og når forvaltningen har tatt en beslutning, er det tilnærmet umulig å få dem til å endre mening, tror de!

Oslos bystyre/etaten eller hva det kalles er sykelig opptatt av å fjerne alt av grønt.

River ned trær, fjerner grøntanlegg for å bygge bilfrie soner -og gyver løs på murer de mener er i strid med deres beslutninger og regler de har.

Galskap!

De samarbeider alle om å ta rotta på folk flest.

Det det gjelder politikere uansett parti.

Verken FrP, demokratene eller PDK vi gjøre endringer og lytte til folk flest!Hørte på nyhetene der en Ukrainsk journalist intervjuet Russiske krigsfanger

 

De ble spurt hvorfor de var med på denne krigen. Selvsagt prøvde mange å rettferdiggjøre seg selv med at de kun fulgte ordrer.

Det var også mange som innrømmet at de visste at dette ikke var rett.

Slik tror jeg det er også i vår sak, der en egentlig beskytter PBE for forhold som en innerst inne vet er avskyelig, løgn og kriminelle handlinger.

 

Plan og bygninsetaten har løyet, prøvd å manipulere, fordreie og bygge et narrativ opp imot oss. Men vi har parert de hver gang

 https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

De løy til oss uten kanskje å vite det? Men Kaja Aubert Lange veiledet oss å bygge muren.

Da den var bygget, så påpekte vi og vår ansvarlig søker Paal Løvaas ved Ferdigattest AS at PBE tillot murer på 1.5 meter. Men PBE fabrikert forhold at det var 0.5 meter som var «gyldig» i vår sak og gjorde alt for ikke å høre på oss.

 

Hvorfor gjør ingen andre noe overfor dette korrupte og kriminelle plan og bygninsetaten her i Oslo?

Innkrevingsetaten, Oslo Byråd, Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Domstolene, Kommunal- og distriktsdepartementet og ellers de offentlige instanser beskytter hele veien disse kriminelle og hatefulle menneskene.

Dette er virkelig et demokratisk problem.

Alle er som noen Zombier – det en nesten går rundt og ikke tar ansvar for egne handlinger. Men blir medskyldig i PBE onde og kriminelle handlinger.

 

Her i vår sak er det så urimelig det er mulig å forblitt. Det er helt uhørt, grelt og kriminelt at vi ikke får dispensasjon og godkjennelse.

Det er kun fordeler, ikke noen bakdeler med det vi har bygget.

Samt, det er ikke å sette noen lover eller regler vesentlig tilside for at vi skal få dispensasjon og godkjennelse.

PBE godkjenner murer inntil 1.5 meter, vår er på det høyeste noen cm høyere.

Det er også tusen andre gode grunner for at vi skal få dispensasjon og godkjennelse.

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3010-naboer-plan-og-byggningsetaten.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3011-nar-det-offentlige-beskytter.html

 

Nå skal PBE legge frem nye regler, som er helt ville.

 

Her er uttalelse i fra Lars Vegard Strøm:

 

Hei.

Jeg syns det blir alt for strengt å bygge ut med den nye småhusplanen. I mitt område der jeg bor går en stor del av husene i arv gjennom generasjoner, det er veldig dyrt å kjøpe hus med store tomter og det er veldig vanskelig å kjøpe hus i området til en fornuftig pris. Å ta bort muligheten til å bygge i hager og gi flere mulighet til å bo i disse områdene syns jeg blir feil. Særlig det med att utnyttelsesgraden skal gå fra 24% til 16% og at hus må stå 8 meter fra hverandre på samme tomt er en veldig stor endring som også gjør det vanskelig å bygge nye
frittstående hus på store tomter.
(sitat slutt.)

 

Når en etat legger opp til at det skal kun være mulig for rikfolk å bo i enebolig. Da er det et slikt overformynderi, makt- og myndighetsmisbruk at det minner om noe som en knapt finner selv i stater som er diktatoriske.

Selv der er en vel ikke så ille som PBE her i Oslo? Det er fullstendig hinsides all fornuft og rimelighet.

Det er som en er noen Zombier overfor PBE som turer frem som i galskap og vanvidd! For en etat.

De bryr seg egentlig ikke om grønt og mangfold, men kun utøve makt.

Eller rettere sagt, misbruke makt.

Les selv her:

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Frigjøringsdagen i dag fra Nazi Tyskland, men PBE her i Oslo har faktisk mye av Nazismen i seg. Da med å overstyre landets innbyggere til de mest intetsigende og fordummende tingene som Nazistene også gjorde.

Kun for å ydmyke og vise sin egen makt. Eller rettere sagt, misbruke sin makt!

Hele plan og bygninsetaten her i Oslo er så bakstreversk, inkompetente og overstyrende at en kan faktisk kalle det for et diktatur light!

 

Hvorfor så «rause» med de fleste, spesielt de med store overskridelser?

Men har en små og minimale, så får en fort bøter på hundretusener og millioner.

Her er eksemplene mange. En av dem er Kåre Kristoffersen som eier og driver Elveli Gård. Tror han har fått ca. 8 Millioner i bøter da han ikke vil innrette seg etter PBR meningsløse tyranni.

TV2 og andre lager TV programmer der, men PBE mener det er miljøfarlig å ferdes der, skjønne den som kan. Det er det glade vanviddet med PBE!

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2962-kare-kristoffersen-eier-av.html

 

Sluttkommentar:

 

I dag på frigjøringsdagen så bør vi alle tenke over, er det noen som oppfører seg som Nazister og Tyskerne gjorde med å undertrykke og gjøre ondt godt og rett ondt?

Ja, det er ikke minst det offentlige som ikke parer en slik sykelig etat med åpenbar alt for mange mennesker med en herskertrang som det åpenbart finnes mange av i plan- og bygninsetaten her i Oslo.

Det er trist at som noen Zombier går Innkrevingsetaten, Oslo Byråd, Bymiljøetaten, Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Domstolene, Kommunal- og distriktsdepartementet og ellers de offentlige instanser overfor plan og bygninsetaten her i Oslo. Som driver et renkespill og har prøvd uten å lykkes å bygge et narrativ imot oss.

De er avslørt og satt på plass!

Vi ønsker ikke fremstå som noe offer. Mur, trapp og bod står der som de har stått de siste åtte årene og vi kommer ikke til å forandre på dette.

Men det er klart at det er løgnens Far, Satan som har fått gått inn i hjertene på disse offentlige instanser der de går som noen Zombier og beskytter løgnerne ifra PBE. Dette er ille, men redd er vi ikke for slike onde mennesker.

Da skriften sier følgende:

 

Kol. 2. 15 Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.

Eller fra Arne Jordlys oversettelse:

Kol. 2. 15 Han avvæpnet fyrster og myndigheter og satte dem i vanry ved at han så åpenbart triumferte over dem.

 

De er beseiret på Korset – av Jesus!


Løgnere og de som lar seg bli styrt av ham, er alle beseiret på Korset, Hallelujah!

Det Norske flagget, det er frigjøringsdagen i dag, den må vi feire.

Likesom Norge og de allierte vant over Nazistene, så vil alltid sannheten og det gode seire til slutt!

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html