søndag 29. mai 2022

Nr. 2976: Da vi startet Smyrna menigheten her i Oslo i 1991!

 Nr. 2976:

Da vi startet Smyrna menigheten her i Oslo i 1991!

Skal prøve å gjengi og huske de rette navnene, årstallene og omstendighetene.

Det er nå godt over 30 år siden, og dessverre er det en del ting som sikkert ikke huskes helt som det var?

Håper dere er overbærende med meg angående dette!

Jeg og Berit giftet oss 22 januar 1988, og da vi startet menigheten Smyrna Oslo september 1991, så hadde vi da de to jentene våre. Minstemannen og sønnen vår ble født 1994.

Da i Haugesund, mens jentene ble født på Aker Sykehus her i Oslo.

 

Når det gjelder min forkynnergjerning, så vil jeg prøve å gjengi noen hendelser som gikk forut dette med at vi startet Smyrna Oslo tidlig på høsten 1991.

 

Bilde fra Møllergata 38, der vi hadde etablert en virksomhet med faste møter. Møter som var så vidunderlige og herlige, at jeg har ikke erfart noe lignede siden. Det var i 3 etasje her i dette bygget vi hadde faste møter for 30 år siden
Medio september 1991 

Jeg ble frelst 25 januar 1981, på Frie Venner sitt lokale Ebenezer i Skudeneshavn på Karmøy. Der jeg vokste opp.

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd

 

Jeg fikk et kall og utrustning som forkynner, som jeg vil tidfeste til Våren 1982.

Det var ikke slik at jeg kan si at jeg fikk skriften på veggen. Men fikk stadfestelser og et indre vitnesbyrd om dette.

https://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-419-anbefaling-som-evangelist-og.html

Å beskrive et kall til forkynnergjerningen er ikke lett da jeg erfarte det ikke som et tydelig stemme som kom i fra himmelen, men i og med dåp i Den hellige ånd så kom det «frem» i meg!

Før det så var jeg en «anonym» troende, men i og med den opplevelsen fikk jeg en overnaturlig kraft og salvelse. Den første personen som sa det til meg direkte som jeg husker at jeg hadde et kall til å forkynne var en nestor i de frie venner Bjarne Staalstrøm. Jeg ble frelst januar 1981 og døpt i den Hellige Ånd med tunger april 82. Kalle til å forkynne kom i og med Åndsdåpen min. Fikk stadfestelse av en forkynner, ja flere forkynnere i frie venner.

Bl.a. Bjarne Staalstrøm som sa direkte til meg at jeg hadde kall til å forkynne som jeg allerede har nevnt. Det var mener jeg i mai 1982 etter jeg hadde vitnet på et møte på Ebeneser i Skudeneshavn der jeg vokste opp. Han tok meg til siden og snakket til meg og sa slik jeg husker det at jeg hadde et kall til å forkynne. Jeg husker ikke alle ting ordrett men jeg spurte noe slikt hvordan han kunne vite det? Da svarte han at hørte at da jeg vitnet så merket at han dette var ikke meg selv bare, men en utrustning og innsikt i Guds ord gitt meg av Gud. Etterpå begynte jeg bl.a. på bibelskolen på Smyrna Bibelinstitutt som det da het, nå heter den kraft skolen ved Tønsberg i Re kommune. Slik gikk det egentlig slag i slag slik at jeg kan si at det spirende kallet var ikke noe fra meg selv men fra den levende og allmektige Gud. Vi samtalte om dette i går jeg og kona mi og hun merket når vi var ute og hadde møter at Den hellige ånd var med helt konkret og uten å tvile på det, så hadde jeg et forkynnerkall og en forkynner oppgave!

 

https://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-397-liten-menneskelig-om-noe-sttte.html

 

Jeg fikk først anbefaling og ble bedt med håndspåleggelse i Maranata Karmøy av Birger Økland som nå er hjemme hos Herren.

Året etterpå gikk jeg inn i pinsebevegelsen, som jeg da var forkynner blant da i fra 1987 til 1991 både på heltid og deltid.

Fikk anbefalingsbrev og ble bedt for med håndspåleggelse i Filadelfia Oslo.

 

I 1991, så startet vi menigheten Smyrna Oslo som på mange måter vi lykkes veldig godt med

 

Først hadde vi møter hjemme der vi bodde i Vestlisvingen 92.

Vi var faktisk nesten 15 stykker regner jeg på det meste i leiligheten vår der.

Herlig var det.

Så vi måtte leie møtelokaler nede i Sentrum til Søndagsmøtene, der vi samlet opp imot 30 stykker på det meste.

Møtene hadde vi i Møllergata 38, i IOGT sine lokaler som jeg tror de har solgt i dag. Mener å huske at det var i 3 etg.

 

Vi var oss og to ektepar som sto for menigheten, samt en eldre profet.

Joel Barsjø som vi har en artikkel av på vår hjemmeside.

Se her: file:///C:/Users/Jan/Downloads/tildekkelse.pdf

Eller gå inne her og trykk på Tildekkelse - Joel Barsjø

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved


Behovet for en menighet ala Smyrna Oslo er enormt

 

Salme 119. 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

 

Når jeg både ser tilbake på viktigheten av det vi har gjort. Samt fremover, trengs det en menighet som legger vekt på ikke bare hva Gud vil og kan gjøre. Men Ordet – Guds ord.

 

Matt. 22. 29 Jesus svarte dem og sa: “Dere er på avveier, for dere kjenner verken Skriften eller Guds kraft.

 

Viktig å kjenne skriften, for å ikke fare vill!

Det er dette som gjør menigheten Smyrna Oslo var og er så berettiget.

Om vi nå kaller menigheten for Oslo Bibelundervisningsenter.

 

Sluttkommentar:

 

Selv om dette er nå tredve år siden – er faktisk behovet for og av en bibeltroende og bokstavtro menighet større enn noen gang.

Det å legge vekt på Guds ord – uavkortet!

Selvsagt kan en «overdrive» dette og ikke minst, «overdrive» enkelte sider ved Guds ord.

Men allikevel, i denne tiden der en tar seg lærere og lære i øst og vest.

Så er behovet for en «allikevel» og bibeltro menighet vil jeg påstå mer enn noen gang!

Jesus selv sa det så godt og treffende:

Matt. 22. 29 Jesus svarte dem og sa: “Dere er på avveier, for dere kjenner verken Skriften eller Guds kraft.

 

Tar med til slutt fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22.18

Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok;

 

Her kommer noen virkelig strenge ord, ja et budskap som ikke minst omhandler vår tid der en skulle tro at en hadde de beste forut setninger for å følge Guds ord. De plagene som en her skal få kan ikke være noe annet enn den andre død – ildsjøen eller helvete. Slik ser jeg det enn så alvorlig det er.

 

19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.

 

Her møter vi det samme bare omskrevet. Nå er det å trekke noe bort i fra Guds ord det gjelder. Hvis vi trekker noe bort skal vår del i himmelen bli tatt bort. Ikke få adgang til livets tre og få komme inn i staden eller byen, det Nye Jerusalem. Dette er om å gjøre eller er det ikke det? For meg betyr dette alt!

Noen relaterte linker:

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=visjonen%20med%20smyrna%20oslo

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=smyrna-oslo-forut-for-sin-tid

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare

https://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-279-trengs-det-flere-menigheter.html

https://blog.janchristensen.net/2011/02/sprsmal-57-hvorfor-heter-menigheten.html

https://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-45-hvorfor-smyrna-pa-menigheten.html

https://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-33.html

lørdag 28. mai 2022

Nr. 3021: Noen lærdommer til deg som står i en arbeidskonflikt, med en rigid og ikke løsningsorientert arbeidsgiver som jeg sto i med busselskapet Unibuss!

 Nr. 3021:

Noen lærdommer til deg som står i en arbeidskonflikt, med en rigid og ikke løsningsorientert arbeidsgiver som jeg sto i med busselskapet Unibuss!

 

 https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3017-etter-et-ar-etter-rettsforliket.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3019-unibuss-som-et-halvkommunalt.html

 

Når jeg ser tilbake på 16 år i Unibuss, er det med stor glede over jobben og kollega.

Når det gjelder ledelsen, er det slik at en ikke tror det er mulig og sant hva en har erfart og opplevd.

 

Den aller største feil jeg gjorde, er uten tvil å være for snill og ettergivende!

 

Det er dette en er lært opp til, og som ellers er så viktig.

Men å møte en motpart som ikke er det, så er det en stor utfordring.

 

Dessverre blir en den tapende part fort hvis en ikke kjemper kampen til slutten!

Inngå f.eks. et rettsforlik er nok det dummeste jeg gjorde, og ikke sto løpet ut?

 

Bilde av Magne Lerø, han er redaktør og eier av Ukeavisen Ledelse

 

 


 

Derfor vil jeg si til den/de som opplever det samme som meg. 

Gi rådet til Magne Lerø skrev til meg:

«Jobber bør en holde på dersom det ikke er for belastende å være i jobben.»

 

Dette er sant, derfor er det om å gjøre å ikke gi etter og stå på til slutt.

Jeg har vært heldig, fått meg jobb og alt går kjempefint med meg og min familie!

 

Vil derfor kort si til slutt, aldri gi etter for rare og onde mennesker.

Det vil fort bli brukt imot deg!

 

Noen relaterte linker:

 

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

https://www.extraavisen.no/jeg-synes-det-er-rart-a-miste-jobben-fordi-jeg-er-kristen/

https://www.extraavisen.no/na-har-han-fatt-jobben-som-bussjafor/

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-og-unibuss-inngikk-forlik-far-13-maneders-lonn-for-a-slutte-og-har-hatt-sin-siste-dag-pa-jobben/

https://www.ao.no/sok?query=jan+k%C3%A5re+christensen