søndag 31. oktober 2010

Nr. 33 Jeg tror at alle menigheter, kirkesamfunn og de som også blir regnet som kristne sekter har hatt en del av sannheten men ingen har den fulle og

Spørsmål 33:

Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten? Og er den Katolske Kirka den store skjøga i Johannes Åpenbaring 17-18?

Berit Nyland Christensen

Svar:

Ønsker å inndele dette i to svar og begynner med det første: Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten?
Vi ser alle stykkevis og delt, slik er det med alle menigheter og troende. Men vi har både løfte på og det ligger klart for oss at vi alle skal strebe og vokse videre med Herren. Vi skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Og vi skal vokse i nåde og kjennskap til Kristus og Guds ord.

Joh.e. 16. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Guds og Kristi Ånd, den Hellige Ånd har som mål, hensikt og ønske å lede oss til den hele og fulle sannhet. Da et skritt om gangen eller så blir det for mye for oss!

Jeg tror at alle menigheter, kirkesamfunn og de som også blir regnet som kristne sekter har hatt en del av sannheten men ingen har den fulle og hele sannheten. Selv såkalte sekter har jeg erfart har sett ting og sider ved Guds ord som andre ikke har sett. Det er en kjensgjerning at Gud spør ingen om noe.

Det var menigheter i blant de første kristne som nok var særdeles åndelige og rik utrustet med alle tjenestegaver og alle nådegavene i sin midte slik som menighetene i Jerusalem, Antiokia og Efesus. O at vi kunne blitt som dem!

Dette er målet for Smyrna Oslo å bli en slik menighet ved Guds hjelp og nåde.

Jeg regner meg selv å være en Lutheraner når det gjelder rett rettferdiggjørelse. En baptist når det gjelder dåp i vann.
Helliggjørelse lære og ha et strukturert liv er jeg metodist.
Å hjelpe andre og drive med filantropisk arbeid er jeg en Frelsarme mann.
Synet på medlemskap og hjertes renhet er jeg frie venn.
Når det gjelder synet på Åndens dåp og nådegaver er jeg pinsevenn.
Synet på kristen enhet er jeg Misjonsvenn mann. Når det gjelder viktigheten av bibelundervisning og synet på evig fortapelse er jeg Adventist. Når det gjelder synet på Guddommen så ligger jeg nærmest opp til Jehovas Vitner og hvordan vi skal leve livet i evigheten; der Gud skaper en ny himmel og jord der rettferdighet skal bo og der skal alle frelste være på den nye himmelen og jord!

Så har en det negative med alle menigheter som jeg tar for meg i neste svar, men hele tiden er vi på vei og skal søke Herren og ta til av oss åndelig næring for å vokse videre med Herren.

Salme 119. 14 Når jeg vandrer etter dine lovbud,
er jeg glad som om jeg hadde all rikdom.
16 Dine forskrifter er min lyst og glede,
jeg glemmer ikke dine ord.
18 Lukk opp mine øyne, så jeg kan se
de underfulle ting i din lov.
19 Jeg er en gjest på jorden,
skjul ikke dine bud for meg!
65 Herre, etter ditt ord
har du gjort vel mot din tjener.
66 Gi meg kunnskap og god forstand,
for jeg tror på dine bud!
80 La meg følge dine forskrifter av hele mitt hjerte,
så jeg ikke blir til skamme.
81 Min sjel fortæres av lengsel
etter din frelse,
og jeg venter på ditt ord.
96 Jeg har sett at alt tar slutt,
hvor fullendt det enn er,
men ditt bud har ingen grense.
98 Dine bud gjør meg visere enn mine fiender,
for dem har jeg alltid hos meg.
99 Jeg har større innsikt enn alle mine lærere,
for jeg grunner på dine lovbud.
111 Dine lovbud er min eiendom for alltid;
ja, de gleder mitt hjerte.
112 Etter dine forskrifter retter jeg meg,
og det vil jeg alltid gjøre,
helt til siste stund.
113 Ustadige mennesker hater jeg,
men jeg elsker din lov.
162 Jeg gleder meg over ditt ord,
lik en som fører bort stort bytte.
160 Summen av dine ord er sannhet,
evig er all din rettferdige dom.
Det er her kilden til alt liv, seier, åndelig utvikling, åndelig fostring og vekst ligger, i Guds ord og skriften. Det er den sanne kilden for Guds folk!
Uten Guds ord, den veiledning og anvisning det gir vil vi bli åndelig underutviklet. Med Guds ord og Åndens veiledning, seier, glede, framgang, modne og åndelig sunt utviklet kristne mennesker midt i denne mørke verden!

Ingen kommentarer: