torsdag 7. oktober 2010

Nr. 27 Hvordan leser du din bibelen som kan bortforklare et evig helvete?

Spørsmål 27:

Hvordan leser du din bibelen som kan bortforklare et evig helvete?
Matt. 18. 8 Om hånden eller foten lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og kastes i den evige ild. 9 Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild.
Rossabø Haugesund

Svar:
Jeg tror på to utganger av livet. Livet eller dødens vei, himmel eller fortapelse, der er vi enige tror jeg?
Men jeg tror at evig fortapelse innbefatter evig og ugjenkallelige utslettelse og tilintelsgjørelse akkurat som med Sodoma og Gomarra som ble fortært av Guds evig ild!
Legg merke til ordet, kastet i helvetes ild. Da vil ilden gjøre sin virkning med alle som kommer til helvete som ilden gjorde sin virkning med Sodoma og Gomarra.
Fra janchristensen.net
Judas brev bibelkommentarer1:
7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.
Det er ille med synd, men synd avler synd. Til slutt blir synden moden.
Jakob 1. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.
Vi gjør klokt i å se alvorlig på den aller minste synd og det aller minste feilgrep. Judas begynte med å stjele av kassen og senere forrådet han Jesus for noen lusne sølvpenger. I Sodoma og de tre andre byene på slettelandet var synden overmoden og den ble straffet med en evig ild sier skriften som var totalt utslettelse. For aldri mer å stå opp igjen, det eneste vi ser i dag er ildens virkninger.
Slik vil det gå med alle ugudelig, de vil bli totalt utsletter som Sodoma og Gomorra som vi finner i 1.Mosebok 19 sier skriften som er den evige ild!
Gud gjør med sin skapning akkurat det han selv vil og har forut bestemt.
Bibelkommentarer Markus evangeliet
9. 43 Om hånden lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå vanfør inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete,
Alle mennesker vil kjenne en dragelse i mot synden og verden lærer Guds ord.
1.Joh.1. 8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men det er når vi gir etter at vi må betale prisen for å åpne opp for dette i våre liv.
44 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
Vi må forstå at Jesus var Jøde og taler også her i illustrativ tale. Når noen dør første gang går legemet i forråtnelse i jorden pga marken i jorda som spiser opp legemet og ilden fortærer alt som kommer i sin vei.
45 Og om foten lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete,
Det er viktigere å bevare sjels og åndslivet fremfor legemet. Jesus helbredet men den viktigste helbredelsen er å bevare hjerte, for livet går ut i fra hjerte.
Ord. 16. 3 Overlat hele ditt verk til Herren, så skal dine planer lykkes.
46 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
Jesus taler illustrativt her. Ingen vil vende tilbake fra den andre død akkurat som ingen vender tilbake til livet med et legemet som marken har spist opp eller der ilden har fortært det elementer som kom i dens vei.
Åpenb.20. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død.
47 Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut! Det er bedre å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete,
Igjen advarer Jesus imot helvete eller den annen død. Her er det ingen vei tilbake, en vil bli fortært og tilintetgjort. Å ha verdens peneste og sterkeste legeme betyr ingenting, det er som et selvbedrag. Det er kun en ting som holder; å tro på Jesus og leve som han vandret på denne jorden.
48 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
Vi må forstå at dette er illustrativt, hvis en tar etter hvert ord i bibelen bokstavelikt tenker en hellenistisk. Når noe dør uten Gud og de har levd borte fra ham da er det ingen vei tilbake. Ildsjøen vil gjøre sin gjerning og fortære en for alltid og en vil opphøre å eksistere. Akkurat som legemet i graven når marken har gjort sin gjerning og ilden imot de elementer som kommer i ilden, den fortærer slik at elementene blir borte og ilden har fått næring.

Ingen kommentarer: