søndag 3. oktober 2010

Nr. 19 Det tales om dispensasjons lære, hva er det og har den noe for seg?

Spørsmål 19:
Det tales om dispensasjons lære, hva er det og har den noe for seg?
Jeg føler dette er viktig å bli klar over!

John

Svar:
Dette er av meget stor viktighet å være klar over, spesielt for en bibellærer og Forstander. Vi skal kunne utdele Guds ord på rett måte så må vi ha en forståelse over hvordan Gud taler og hvorfor, derfor dispensasjonslære eller som vi sier på norsk; tidshusholdninger eller læren om tidsaldre og husholdninger.
Dispensasjonslæren er den engelske måten å si det på og det var her en i nyere tid ved John Nelson Darby som en kan si er dispensasjonslærens opphavsmann i nyere tid som levde på 1800-tallet.
Men det er også de som har gått alt for langt med denne læren både i gammel og nyere tid.
E. W. Bullinger, Åge Åleskjær, Oskar Edin Indergaard og mange andre har tatt denne nødvendige og bibelske måte å dele Guds ord inn på til å bli vranglære og misvisende bibelforståelse.
Men vi må også skille her: Forskjellen på en ”tidsalder” og en ”husholdning” er at en ”tidsalder” står for en periode mellom to store fysiske forandringer i jordens overflate, mens en ”husholdning” beskriver en ”moralsk periode” eller en ”prøveperiode” i verdens historie. For å illustrere dette begynte den ”nåværende tidsalder” med flommen, og slutter ved Kristi gjenkomst til Oljeberget.
Tar vi for oss dispensasjonslæren så er det mener jeg riktig å si at det er egentlig det samme men da sagt på den engelske måten, derfor kan det for enkelte bli og være noe misvisende om det er det samme vi snakker om stort sett.
Jeg mener at den engelske måten å si det på er den mest riktige for det forteller oss at det er det samme evangeliet vi snakker om. Da menneskene alltid har blitt frelst ved tro, men Gud har arbeidet og åpenbart seg på forskjellige måter og inn forbi forskjellige “rammer”.
Hebr. 1. 1. Etterat Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen.
Selv om vi setter opp en linje og stykker opp i forskjellige tidsepoker og husholdninger er Gud den samme og det er den samme Ånd som har åpenbart seg hele tiden.
1. Pet. 1. 10 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.
De som oss hadde den Hellige Ånd!
Jakob 5. 17 Elias var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad at det ikke skulde regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder; 18 og han bad atter, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde.
Elias var et menneske under de samme betingelser og vilkår som oss, han måtte tro Gud!
Skal kort nevne de ni (9) forskjellige tidshusholdninger og til slutt tar jeg med fra Wikipedia linken om dispensasjonslæren:
1.) EDENS TIDSHUSHOLDNING
2.) TIDSHUSHOLDNINGEN FØR SYNDEFLODEN
3.) ETTER SYNDEFLODEN ELLER SAMVITIGHETENS TIDSHUSHOLDNINGEN
4.) DEN PATRIARKALSKE TIDSHUSHOLDNING
5.) LOVENS TIDSHUSHOLDNING
6.) MENIGHETENS ELLER NÅDENS TIDSHUSHOLDNING
7.) DEN MESSIANSKE ELLER 1000-ÅRSRIKET TIDSHUSHOLDNING
8.) TIDSHUSHOLDNINGEN NÅR GUD FADER UTSLETTER ALLE UGUDELIGE OG VANTRO
9.) TIDSHUSHOLDNINGEN ”TIDENES FYLDE” ELLER EVIGHETEN!
Her fra Wikipedia, veldig god og oversiktlig:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dispensationalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Dispensationalism

2 kommentarer:

Anonym sa...

Oskar var et flott menneske. I mine øyne en stor profet. Det viktigste er at vi har Jesus Kristus i hjertene våre og blir fylt med den H.Å.... Og holde budene ... Så kan vel resten være ... Være til oppbyggelse i vår Faders mektige hånd

Jan Kåre Christensen sa...

Er Oscar død?
Han hadde mye godt å komme med. Men høre og lytte på andre var vanskelig for han. Etter min mening.