torsdag 21. oktober 2010

Nr. 17 Jeg tror på tre Guder i en Gud som er fra evighet til evighet. Det står i 1. Joh. 5.

Spørsmål 17:

Hei!

Jeg tror på tre Guder i en Gud som er fra evighet til evighet. Det står i 1. Joh. 5.
1. Joh 5:7 understreker dette med treenigheten: ”For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er en” (bibelforlagets oversettelse).
Dette står her klart Christensen, eller tror du ikke Guds ord?
Og jeg tror på et brennende helvete der Gud skal pine alle ikke troende.
Dette er da hva alle andre kristne også tror på siden den Katolske middelalderen.

Ivar

Svar:

Her er det et todelt spørsmål som jeg vil behandle hver for seg.
Her svarer jeg på dette med treenigheten.
Det skriftstedet du referer til står ikke i grunnteksten, det er et tillegg.
Det er to personer i Guddommen etter bibelens lære; Faderen og Sønnen.
Faderen er fra evighet og han er Ånd men allikevel et intelligent og skapende vesen som ikke er bare det, men Gud fra evighet til evighet.
Salme 90. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud.
Jesus er fra eldgamle dager og er skapt eller født av Faderen, men det var først etter oppstandelsen han ble Gud fylt ut.
Rom. 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.
Den Hellige Ånd har aldri eller kommer aldri til å bli en ekstra gudeperson som både treenighetslærene og Jesus Only hevder.
Gud er Ånd og Herren er Ånden. Med andre ord det er Guds Ånd som vi ikke kan skille i fra Gud.
Leser vi nøye misjonsbefalingen så står det følgende:
Matt. 28. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Navnet skulle de bli døpt til, ikke til en treenighet. Hvilket navn?
Jesu Kristi navn!
Kan ikke se at det er noe virkelig hold i Guds ord for en treenig Gud men det er hold i Guds ord for èn Gud og at han har en eneste Sønn; Kristus Jesus.
1. Kor. 8. 4b. Det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

Ingen kommentarer: