torsdag 21. oktober 2010

Nr. 20 Er det ikke nok å tilhøre den universale menighet?

Spørsmål 20:

Er det ikke nok å tilhøre den universale menighet?
Den lokale menighet er overflødig for meg, jeg har kontakt med Jesus alene og går på de møtene som passer meg. Det er slik jeg ønsker det og det passer meg.

John

Svar:

Den universale menighet tilhører alle troende! Den talte Jesus om som fullkommen og ingen ville få makt over den.
Men å tilhøre en lokal menighet eller et felleskap er både bibelsk og riktig.
Vi skal ikke holde oss borte fra den lokale menighet men være med å støtte opp om den på alle måter.
Hebreerbrevet bibelkommentarer janchristensen.net:
24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.

Å ha omtanke for hverandre er et av de sikreste kjennetegn på at en er en levende kristen. Det er smittende å være god og da blir det naturlig for nestemann å være likeså. Vi heier hverandre frem og skryter av hverandre.

25 Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.

Den menigheten som en tilhører viser en trofasthet imot på alle plan. Vi oppmuntrer hverandre til å gjøre gode gjerninger og ha nådegaver i bruk i våre liv og i menigheten.

Det er et flott alternativ for deg som bor i Oslo eller omegn i Smyrna Oslo, du og dine er hjertelig velkommen i den Herre Jesu navn!

Se her: http://www.janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss
Se her: http://www.janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Ingen kommentarer: