torsdag 21. oktober 2010

Nr. 18 Og jeg tror på et brennende helvete der Gud skal pine alle ikke troende.

Spørsmål 18:

Hei!
Jeg tror på tre Guder i en Gud som er fra evighet til evighet. Det står i 1. Joh. 5.
1. Joh 5:7 understreker dette med treenigheten: ”For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er en” (bibelforlagets oversettelse).
Dette står her klart Christensen, eller tror du ikke Guds ord?
Og jeg tror på et brennende helvete der Gud skal pine alle ikke troende.
Dette er da hva alle andre kristne også tror på siden den Katolske middelalderen.
Ivar

Svar:

Hei!
Her er det et todelt spørsmål som jeg vil behandle hver for seg.
Her svarer jeg på dette med et evig helvete!
Når vi skal behandle et bibelsk emne så skal vi legge merke til første gang et emne står omtalt i Guds ord. Gå ut i fra det og se alle andre skriftsteder og avsnitt ut i fra første gang det er nevn.
Her er det først nevnt:
1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»
Her står det rett ut at menneske skal dø hvis det synder.
Død betyr å dø ikke mer eller mindre!
For alle mennesker og hele Guds skapning inklusivt de falne englene, Satan, den Falske Profet og Antiktist venter en total utslettelse eller en tilinteles gjørelse.
Jesus sier at Gud har makt til å ødelegge i helvete, hvem andre?
Det er kun Gud som kan døde og gjøre levende og han har makt til alt.
Den endelige dommer i så måte er kun Gud Fadere, ingen andre!
Hvorfor lærer så mange feil her? Det tror jeg kommer av flere ting.
Det kan være uvitenhet, en har ikke satt seg nok inn i dette og enkelte ord taler så sterkt om helvete at en blander ord og begreper? Men Guds ord er meget klart her bare en får øynene opp for hva bibelen egentlig lærer og taler om dette emne.
Her er noen mer fakta opplysninger om dette emne:
Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint.
Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Matt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp.
Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette ifølge Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afghansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunnt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jamfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet?
Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...)
Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset!
Jeg tror ikke det er bibelsk, sunt, rett eller riktig at en kjærlig Gud skal pine noen i all evighet. Det er bibelsk rett, humant og rettferdig, selv om det smerter veldig, at Gud vil utslette og ødelegge alle urettferdige og ikke Jesus troende!
Så står det at Jesus skal sende en annen talsmann som en gjør et stort nummer ut av. Hvem er han? Det er Faderen og Sønnen, ikke mer elller mindre. Da selvfølgelig ved deres felles Ånd som kommer oss nær og bor i oss!

Ingen kommentarer: