onsdag 28. juni 2023

Nr. 3237: I overgrep saken imot oss har nå Namsmannen funnet på ikke å trekke meg mer etter jeg anket saken innenfor Norges Høyesterett, da de vet at de hadde ikke juridisk (lovlig) rett til å trekke meg!

 Nr. 3237:

I overgrep saken imot oss har nå Namsmannen funnet på ikke å trekke meg mer etter jeg anket saken innenfor Norges Høyesterett, da de vet at de hadde ikke juridisk (lovlig) rett til å trekke meg!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3236-har-et-klart-hap-og-tro-norges.html

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3221-fr-det-foreligger-en.html

 

Hele den offentlige etat fremstår som mennesker som er sterkt dysfunksjonelle og ute etter kun en ting, lage uhygge, kvalme og intriger.

Her har egentlig ingenting skjedd med min økenomisk situasjon av betydning.

Men da Namsmannen begynte med trekk på et grunnlag som de ikke hadde juridisk dekning for.

Så har de nå funnet ut at de lyver like godt at de har sett på saken på nytt.

Da med det at de stopper trekket.

Hva har skjedd?

Jeg har anket saken innforbi Norges Høyesterett.

Da vet de at nå skal alt bli sjekket opp.

Det gir dem «kalde føtter» og betenkeligheter.

Da vil de prøve i det minste fortelle omverden at de kan innrette seg. Når slaget er tapt og de er tatt med «buksene nede!»

Her er mail ifra Namsmannen. Som er egentlig kun for å beskytte seg selv.

Dette er mennesker uten ære, samvittighet og normal moral og etikk.

 


 


 

tirsdag 27. juni 2023

Nr. 3236: Har et klart håp og tro Norges Høyesterett vil behandle overgrepsaken imot oss fra Oslo Kommune, da det er foregått saksbehandlingsfeil ifra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett!

 Nr. 3236:

Har et klart håp og tro Norges Høyesterett vil behandle overgrepsaken imot oss fra Oslo Kommune, da det er foregått saksbehandlingsfeil ifra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett!

 

Saken vår er nå til behandling i Norges Høyesterett.

Da hos utreder. Som vil ta stilling til saken.

Blir den avvist, vil det nok kunne skje før sommerferien?

Blir den tatt opp til behandling, blir det til høsten da Høyesterett har sommerferie.

Det blir utrolig spennende hvordan de vil angripe og ta saken.

 

Be om full seier i Jesu navn over overgriperne. Der vi endelig får godkjent mur, trapp og bod som vi rettmessig har lov å la bli stående urørt.

Samtidig, vi har krevd 100.000, - kr i oppreisning.

 

 

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3235-sendt-norges-hyesterett-som.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3234-kommuneadvokaten-i-oslo-einar.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3228-saken-vedrrende-trekk-av-penger.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3233-kommuneadvokaten-i-oslo-einar.html

 

Saken imot oss er først og fremst en overgrep sak, dette blir spennende om Norges Høyesterett vil ta hensyn til?

 

Saksbehandlingsfeil er vel dokumentert at har foregått i denne saken.

Se linkene som er oppgitt.

Der bl.a. de har helt bevist unnlatt å ta med mine utgifter.

Sågar påstår at jeg ikke har heller opplyst om disse selv om det er lagt inn i Namsmannens portal.

Sendt på mail og jeg har ellers påpekt disse uriktige løgnpåstander ifra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett.

 

Hele saken imot oss er et overgrep, men hvordan vil Norges Høyesterett angripe og ta saken?

Det er det store spørsmålet.

 

Sluttkommentar:

 

Saken er nå kommet til Norges viktigste og høyeste domstol. For utredning.

 

Selve saken er bygget på overgrep på overgrep da PBE har veiledet oss hvordan bygge.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Samtidig, det vi har bygget er innenfor rammen av hva PBE tillater.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Overskridelsene er minimale og ubetydelige.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 

Straffen imot oss er å ramme oss hardest mulig.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Hele saken er et stort, stort, stort, stort overgrep fra begynnelse til slutt.

 

Men det er saksbehandlingsfeilen som gjør at vi vil garantert få saken til behandling slik jeg både ser det og tror

 

Samtidig, dette er av underordnet betydning.

Det er overgrepene imot oss som skulle vært og bør ta tak i.

Nå blir det ekstremt spennende hva Norges Høyesterett gjør.

Be, at rettferdigheten skjer og at de godkjenner mur, trapp og bod for oss.

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2571-saken-imot-oss-er-apenbart-en.html

 

Matt. 18. 18 For denne sannhet sier jeg: Det dere godkjenner på jorden, skal være det som er godkjent i himlene, og det dere avviser på jorden, skal være det som er avvist i himlene.

19 Og igjen sier jeg: Det to av dere her på jorden blir enige om at dere trenger til all deres gjerning, det skal bli gitt dere av min Far i himlene.

søndag 25. juni 2023

Nr. 3235: Sendt Norges Høyesterett som viser atter igjen at hele saken imot oss er ikke noe annet enn bygget på løgn!

 Nr. 3235:

Sendt Norges Høyesterett som viser atter igjen at hele saken imot oss er ikke noe annet enn bygget på løgn!

 

Saken vår angående det overgrepet vi er blitt utsatt for.

Avgjøres nå av Norges Høyesterett (se bilde.)

 


https://www.sokelys.com/ny-seier-for-jan-kare-christensen-namsfogden-stanser-utleggkrav-i-lonn-pga-lav-inntekt/?fbclid=IwAR1-LIps4g9s9G8PZ455ziTXtCwAu_AHIkFaL5hJxeRY9X8edPONRdQcbms

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3233-kommuneadvokaten-i-oslo-einar.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3234-kommuneadvokaten-i-oslo-einar.html

 

Her er mitt siste skriv til Norges Høyesterett vedørende overgrep saken imot oss:

 

Til Høyesterett                  Oslo 25/6.2023

Sak 23-092737

 

Angående mine utgifter som ikke er tatt med før de startet prosessen

 

Jeg har påpekt, sendt inn mange ganger gjennom hele prosessen at mine inntekter er ikke variable.

De har vært noenlunde stabile om jeg har byttet arbeidsgiver.

Mine utgifter også, om de har gått noe opp da alt er blitt dyrere i samfunnet.

Med andre ord, det er den totale svikten hos innkrevingsetaten, Namsmannen, Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsretten. Som er grunn for dette.

 

Som sagt, jeg har påpekt dette hele veien. Ingen har brydd seg, men diktet opp i dommer og annet at jeg ikke har sendt inn.

Fatter ikke at det er mulig å skrive slik, det gjør jeg virkelig ikke.

 

Saken er slik jeg ser det, at først og fremst Namsmannen ikke har gjort en god nok jobb før de begynte trekke på meg.

Der mine utgifter som jeg dokumenterte fra dag 1.

De bare begynte med trekk, og for meg. Et overgrep.

 

Her er det noe hva jeg skriver på den Himmelske blogg etter dommen ifra Tingretten.

Mine utgifter er fremlagt gjennom mail og innlogging til Namsmannen egen portal som er slik det skal være?

Korrekt ifra min side, men ikke tatt hensyn til av noen.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3186-anke-til-lagmannsretten-muren.html

 

Artikkel er skrevet lørdag 25. februar 2023

 

Tingrettsdommer Ole Christian Wenstøp Sørensen feilaktige dom Oslo tingrett

 

Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort. Namsmannen har derfor i forbindelse med utleggsforretningen benyttet gjeldende livsoppholdssatser ved beregning av utleggstrekkets størrelse.

(sitat ferdig.)

 

Dette har jeg gjort, hvorfor en lyver om dette er helt vanvittig.

Saksbehandlingsfeil som gjør at Høyesterett vil måtte ta saken!

 

Kan ikke under noen omstendighet se at det er lagt til grunn mine utgifter før de gikk til det skrittet å frata meg penger, bil og snart hus.

Hele saken er slik jeg ser det, maktovergrep ifra det offentlige!

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Sluttkommentar:

 

Nå er det Høyesterett som avgjør videre vei. Så langt jeg forstår, er det to muligheter.

Der saken kan bli avvist. Eller, det som jeg håper og tror.

De tar saken opp til behandling.

lørdag 24. juni 2023

Nr. 3234: Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad nå med et mye mildere skriv til Norges Høyesterett der han nå mener de er blitt «druknet» i dokumentasjon, og har oversett det viktigste, MINE UTGIFTER!

 Nr. 3234:

Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad nå med et mye mildere skriv til Norges Høyesterett der han nå mener de er blitt «druknet» i dokumentasjon, og har oversett det viktigste, MINE UTGIFTER!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3233-kommuneadvokaten-i-oslo-einar.html

 

Dette skrev Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad til Norges Høyesterett i overgrep saken imot oss.

 

 Mitt tilsvar, delvis sladdet:

Til Høyesterett                  Oslo 22/6.2023

Sak 23-092737

 

Tilsvar til Kommune Advokat Einar Gitlestad

 

Et lite tilsvar til Gitlestad.

Fint at Kommune advokaten holder døren åpen for at jeg har sendt inn dokumentasjon på utgifter som ikke er tatt med. Det likte jeg, og endelig. En mer ydmyk og saklig tone i fra Oslo Kommune som har vært fraværende stort sett i saken med oss der jeg er blitt behandlet ovenfra ned.

Som luft.

 

For meg er det rent ut utrolig at en har gått til trekk slik aggressivt imot meg med å ikke legge til grunn mine utgifter.

De er sendt inn og påpekt flere ganger.

Jeg skjønner virkelig ikke hvordan det er mulig å overse dette som er sendt inn både på mail og i Namsmannens portal.

At jeg ikke har sendt dette inn mer enn nødvendig er da vel forståelig?

Det å utlevere utgifter i forbindelse med lån, er vel noe enn ikke legger ut til offentlig skue?

 

Jeg kan da dokumentere dette og jeg har påpekt dette også i ankeskriv.

Samt, Namsmannen har da også være inne på min konto. At han da ikke fikk med seg mine utgifter, bare inntekter virker for meg helt utrolig.

Det tror jeg ikke er tilfelle, er har en slik jeg ser det. Uten selvsagt å kunne dokumentere dette da jeg ikke sitter i hode og hjertene på de ansatte hos Namsmannen.

 

 

Dette har de helt bevist oversett for å kunne trekke meg og gå til det skrittet som de gjorde med alt de har gjort. Som jeg anser som rett og slett ulovlig, meningsløst og ondt.

 

Jeg har hele veien også tilkjennegjort at trekk vedørende utgifter med bl.a. lån og renter på lån ikke er tatt med.

Hverken hos innkrevingsetaten, Namsmannen, Oslo Tingrett eller Borgarting Lagmannsrett.

Her er noen utdrag, kan ikke ta med alt.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3186-anke-til-lagmannsretten-muren.html

Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort. Namsmannen har derfor i forbindelse med utleggsforretningen benyttet gjeldende livsoppholdssatser ved beregning av utleggstrekkets størrelse.

Dette har jeg gjort, hvorfor en lyver om dette er helt vanvittig.

 

Her er noe av anken til Høyesterett:

Ankebegrunnelse

 

Den første saksbehandlingsfeilen som gjøres gjeldende er at både namsmannen, tingretten og lagmannsretten konsekvent kun har tatt i betraktning ankende parts inntekter, og ikke hans utgifter. Alle instanser har oversett ankende parts utgifter. Utgiftene er dokumentert og lagt både til namsmannen (i namsmannens portal og per e-post) og i anken. Dersom instansene ikke hadde mottatt noe dokumentasjon på ankende parts utgifter, så skulle de bedt om en avklaring på dette. Ankende part oppfatter at namsmannen, tingretten og lagmannsretten ikke har vært lyttende og har oversett dette helt bevisst og ikke gjort noe for å avklare hvilke utgifter ankende part har. 

 

 

Jeg har også påpekt dette i ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett og ellers når jeg har fått anledning til å komme med kommentarer.

 

Viktigst av alt, er at jeg både pr. mail og ved innlogging i Namsmannens egen portal har fremlagt dette som dessverre det blir påstått at jeg ikke har fremlagt av dokumentasjon. Mine utgifter, da først og fremst avdrag og renter på lån.

Her har det offentlige tatt seg til rette og ikke gjort noe annet enn ugjerninger.

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3221-fr-det-foreligger-en.html

 

Her er det fra Namsmannens egen portal som viser at også her er mine utgifter lagt inn.

Dette i fjor, og på nytt i år. Fatter ikke at det er mulig å overse dette når det er så klart dokumentert.

 

Dette i fra Namsmannen egen portal, som er lagt inn der medio november i fjor.

 

NB. Har mye, mye mer av dokumetasjon.

Men stopper her, da det er Namsmannen og alle offentlige instanser som har «sovet» bokstavelig talt!

 

Tar med til slutt rentebrevet som ligger i Namsmannen egen dokumentasjon på saken imot oss. Denne saken om det skulle være i tvil.

Lagt inn 31.10.2022 mens de begynte sine ulovlige trekk.

 

Sladdet mye, da jeg ikke legger ut personlige opplysninger hverken om meg selv eller andre.

 

 

 

onsdag 21. juni 2023

Nr. 3233: Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad forsøker å lyve, fornekte faktum og bagatellisere deres egen brøde i saken at jeg ikke gjentatte ganger har fremlagt mine utgifter gjennom mail, portaler, og dette skulle de uansett tatt med i deres beregninger da de foretok trekk i feriepenger og bil!

 Nr. 3233:

Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad forsøker å lyve, fornekte faktum og bagatellisere deres egen brøde i saken at jeg ikke gjentatte ganger har fremlagt mine utgifter gjennom mail, portaler, og dette skulle de uansett tatt med i deres beregninger da de foretok trekk i feriepenger og bil!

 

 https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3223-saken-vedrrende-trekk-av.html

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3221-fr-det-foreligger-en.html

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

 

Vi vet at Satan er en løgner, det er en av hans fremste egenskaper.

Dessverre er det løgn på løgn som preger saken imot oss ifra PBE sin side, og alle andre instanser.

Nå, ikke minst kommuneadvokaten som lyver at jeg først nå har fremlagt «bevis» for mine utlegg. Noe jeg har gjort gjentagende ganger.

Det er vel også slik at når jeg har fremlagt en ting, en gang.

Så skulle det holde?

Jeg har fremlagt og påpekt dette gjentatte ganger, fremdeles har kommuneadvokat Einar Gitlestad vært så frekk.

At han sier at dette er først fremlagt nå, hvilken løgner denne mannen er.

Sannheten er at jeg har dokumentert,  påpekt dette flere ganger. 

For en løgner denne mannen er.

Det er åpenbart at dette er en åndskamp mellom mørke og lys.

Gud og Satan, det onde imot det gode.

Løgn imot sannhet og hat imot kjærlighet.

 


 

Her er hans skriv:

Kommuneadvokaten

Norges Høyesterett

Vår ref. (saksnr.): 23/422-3

Dato:

19.06.2023

ANKETILSVAR

TIL

NORGES HØYESTERETT

23-054883ASK-BORG/04

Rettens saksnummer:

Ankende part:

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2c

0672 Oslo

Prosessfullmektig:

Ankemotpart:

Selvprosederende

Oslo kommune v/ordføreren

Rådhuset

0037 OSLO

Prosessfullmektig:

Kommuneadvokaten i Oslo

v/advokat

Rådhuset

0

037 OSLO

Klage over utlegg

* * *

Saken gjelder:

*

Det vises til anke over lagmannsrettens kjennelse 2. mai 2023, forkynt for kommunen 12. juni, og

dermed med (syv dagers) frist til i dag for anketilsvar.

Kommuneadvokaten i Oslo

Oslo kommune

Besøksadresse:

Olav Vs gt. 4

Postadresse:

Telefon: 23461522

Org. Nr.: 976819942

For lagmannsretten gjorde Christensen gjeldende et sett av anførsler, som så vidt vi kan se

alle ble drøftet i kjennelsen 2 mai 2023. Anken til Høyesterett inneholder en gjentagelse av – (noen av) disse, også anførsler som ikke gjelder «saksbehandlingen», som er angitt innledningsvis som ankegrunn. Kommunen mener lagmannsrettens enstemmige kjennelse var riktig i sitt resultat, og viser til drøftelsene i denne for de refererte anførsler, idet kommunen ikke har mer å tilføye om disse.

I ankens første avsnitt retter imidlertid Christensen hovedfokus på det han mener har vært en gjennomgående saksbehandlingsfeil i alle instanser, nemlig at de «konsekvent kun har tatt i betraktning ankende parts inntekter, og ikke hans utgifter».

Det er for det første vanskelig å se/vite hva Christensen faktisk har tilbudt av beviser om dette, da han har innsendt store mengder skriv/synspunkter om alt fra Kristi korsfestelse, det offentliges barbari og PBEs praksis som overgripere. Av materiale som er lastet opp på

Aktørportalen kan man se at han etter lagmannsrettens kjennelse har tilbudt dokumentasjon

omkring sin nåværende økonomi, og særlig da sine utgifter (sakens dok. 19-22 på Aktørportalen).

Kommunen (undertegnede) vet ikke i skrivende stund om noe av dette er sendt inn tidligere, slik Christensen hevder. Lagmannsretten skriver for sin del at «Det er ikke for lagmannsretten fremlagt opplysninger om Christensens økonomiske forhold» (s. 7). Hvis dette stemmer, foreligger ingen saksbehandlingsfeil på dette punkt (heller). Av interesse her er opplysningen referert i første avsnitt s. 8, i.f.m. trekk i feriepenger fra tidl. arbeidsgiver: «Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort».

Av videre interesse er annet avsnitt, samme side i kjennelsen: «Etter de opplysninger Christensen har gitt synes det sannsynlig at det har skjedd endringer i hans løpende ytelser som kan ha betydning for utleggstrekket. Under forutsetning av at Christensen gir opplysninger og dokumenterer sine økonomiske forhold legger retten til grunn at namsmannen ved den videre behandling av utleggstrekket kan vurdere trekkets omfang.»

Nettopp dette siste synes å ha skjedd, idet namsmannen «har besluttet å stanse utleggstrekket»

(s. 1 i bilaget til dette anketilsvar, brev om stans av utleggstrekk 1. juni), etter å ha (s. 4) «gjort en ny vurdering av om det er rom for utleggstrekkEn oversikt over de utgifter som namsmannen har lagt til grunn følger vedlagt sammen med rettsbokenDet er etter dette ikke rom for utleggstrekk.» Igjen tyder dette på at Christensen først nylig har gitt slike avklaringer.

Bilag: Brev fra namsfogden

Ut fra formuleringene gjengitt ovenfor fra flere instanser, synes de utslagsgivende, nye opplysningene å ha blitt inngitt etter lagmannsrettens kjennelse 2. mai 2023. Ut fra dette kan ikke kommunen se at det foreligger en saksbehandlingsfeil på dette punkt.

Christensen mener (i ankens siste avsnitt) at vilkårene i tvl. § 30-5 er oppfylt, uten en direkte drøftelse, men med henvisning til sine øvrige anførsler, særlig da at muntlige forhandlinger ikke er avholdt, og at han skal ha blitt forskjellsbehandlet i den underliggende saken. Kommunen mener heller ikke dette fyller vilkårene i § 30-5, og viser til lagmannsrettens drøftelse av disse tidligere anførslene fra Christensens side.

På denne bakgrunn nedlegges på vegne av Oslo kommune følgende

påstand:

Prinsipalt:

Anken avvises.

Subsidiært: Anken forkastes.

Anketilsvaret er lastet opp i Aktørportalen.

Oslo, 19. juni 2023

KOMMUNEADVOKATEN

Einar Gitlestad

advokat

einar.gitlestad@kao.oslo.kommune.no

 

Her er mitt tilsvar:

Til Høyesterett                  Oslo 20/6.2023

Sak 23-092737

 

Tilsvar til Kommune Advokat Einar Gitlestad

 

Advokat Gitlestad skriver at jeg først nå har fremlagt mine utgifter.

De er oppgitt mange, mange ganger.

At Gitlestad ikke har fått med seg dette, er nok ikke helt sant.

Selvsagt har han fått dette med seg, mannen er vel ikke dum, blind og halt?

 

Det er spesielt mine utgifter i forbindelse med boliglån som ikke er helt bevist tatt med.

Dette er åpenbart av den grunn for å kunne trekke meg vedrørende lønn, feriepenger og bil.

Lagmannsretten hevder det samme, er av den enkle grunn at de ikke har villet forholde seg til fremlagt dokumentasjon.

Det er sendt pr. mail flere ganger til Namsmannen.

Lagt inn i dere portal med kodebrikke både i fjor, og i år.

Hvor mange ganger skal en dokumentere det samme?

Jeg har påpekt dette gjentatte ganger i skriv til alle instanser.

Hvor mange ganger skal en dokumentere det samme?

 

At Namsmannen «stoppet» trekke var at de fikk kalde føtter da de begynner å skjønne at de ikke kan gjøre det de gjør.

De ville begynne å trekke meg for 8.800, - kr. i mai

Først var det 9.600, - kr. i fjor oktober.

Deres utleggstrekk er med andre ord oppdiktet, og ulovlig da ikke mine utgifter er lagt inn i regnskapet.

 

Utgifter som ønskes hensyntatt bør dokumenteres med vedlegg.

Dette er gjort gjentatte ganger. Hvor mange ganger skal samme ting dokumenteres? Vanligvis en gang, jeg har gjort det mange, mange ganger.

 

Samt, hvis her både Tingretten, Lagmannsretten, Innkrevingsetaten og Namsmannen ikke har fått dette med seg?

Virker det rent ut utrolig da de gikk inn på min konto for å se om det var penger å hente fra sparekonto eller lønnskonto i fjor.

De har full adgang til alt, at de da ikke har fått med seg våre faste trekk?

Det har jeg ingen tro på.

Dette er helt bevist gjort for å kunne lyve, og sette i gang trekk.

Det som stoppet trekket, var at jeg sa opp jobben min i Ullern Buss.

Fikk støtte av NAV for å søke etter ny jobb.

Det var med andre ord, ikke noe annet enn bytte av arbeidsgiver som «berget» meg.

Namsmannen var i kontakt med Ullern Buss der de var forundret over den råskap og hate imot meg de viste ved å legge beslag i det de kunne.

Eneste de kunne legge beslag i, var mine feriepenger hos Ullern Buss.

Da jeg sluttet der i samme momanget de begynt med trekk.

Dette var ikke planlagt fra min side.

 

Da med et oppdiktet beløp, som de hadde ingen rett til å gjøre.

De pengene har Kjell Helland stående på sin konto, da han utbetaler det først på min godkjennelse.

 

Advokat Einar Gitlestad har fokus på feil sted når han mener at det er p.g.a. penger tjent som Namsmannen stoppet trekke.

Det var av en grunn, Namsmannen har begynt å skjønne at de virkelig har prøvd å lure seg til et utlegg som ikke var reelt!

 

Har selvsagt mye mer å si, men utlegge som er imot meg er ikke lovlig.

 

Påstand

 

Subsidiært: Oslo Kommune må for all fremtid avstå å trekke meg for penger da de ikke har tatt med utgifter i deres utlegg imot meg. Spesielt trekk på lån og avdrag.

 

Prinsipalt: 100.000, - kr i oppreisning for trakassering.

 

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 


 

 


søndag 18. juni 2023

Nr. 3132: Stenbråtveien 91 mur er minimale overskridelser ifølge Statsforvalteren, mens vår er gigantiske, skal derfor rives!

 Nr. 3132:

Stenbråtveien 91 mur er minimale overskridelser ifølge Statsforvalteren, mens vår er gigantiske, skal derfor rives!

 

Her hopper Statsforvalter bukk over flere forhold.

 

1.)  Vi ringte ned til PBE, minst 2 ganger og ble veiledet hvordan bygge.

 

2.)  Sett i forhold til plusser og minuser, så er det ca. 100 mot 0. Da skal det gis dispensasjon og godkjennelse. Dette er en lovfestet rett som PBE og det offentlige bryter.

 

Sett i forhold til andre, som har fått murer godkjent. 

Er våre overskridelser blåbær. 

Dette er klart forskjellsbehandling. 

 

Det offentlige beskytter hverandre. Dette er mørke, ikke lys.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

 

Det er umulig å ta med alle forhold i denne overgrep saken. Men når murer som er ruvende, over dobbelt så store som vår.

Ja, du leste riktig. Vi har en mur som er blitt veiledet hvordan bygges av PBE.

Dog muntlig.

Men den er omtrent i høyde som PBE tillater.

Mens andre har astronomiske murer, og er godkjente.

Forskjellsbehandlingen er enorm.

Her er en mur vi sendte til Statsforvalteren som de mener er grei.

Forstå det den som kan, det gjør ikke vi.

 

Spørsmål til Statsforvalteren angående mur i Stenbråtveien 91 A - F – Støttemur

Oslo 27/5. 2023

 

Siden saken vår dras ut igjen og igjen.

Henvendelsene våre til PBE blir aldri besvart.

Vi er kun ute etter å vise denne enorme forskjellsbehandlingen vi er utsatt for.

Ikke at andre skal måtte rive, eller få noe pålegg.

 

Derfor spør vi hvorfor disse får bygge en mur på en flat tomt der muren er vel minst 5 meter når en ser muren der den står.

Den er vel også falt ut en gang og bygget opp igjen?

For oss fremstår dette som en forskjellsbehandling ovenfor oss som er utidig.

Her trenger de minst å få dispensasjon 4 meter. Og godkjent dette.

Vi 30 cm.

Med andre ord, er det forskjellens behandling i vår disfavør rundt regnet 13 og 14 ganger eller noe der omkring?

Alt etter som en regner, men at forskjellsbehandlingen i vår disfavør er massiv og astronomisk. Det er sikkert.

 

Vi ønsker på bakgrunn av denne enorme og meningsløse forskjellsbehandlingen vi er blitt utsatt for.

At alle tidligere vedtak blir annulert og nullstilt.

Omgjort!!!!!!!!!!!

 

Samtidig får vi godkjent mur, trapp og bod som de står.

Muren vår er trukket inn 60 – 70 cm i forhold til vår før godkjente moll skråning.

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre og Berit Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Mur Stenbråtveien 91 A - F – Støttemur

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=200411955

 

Faktiske forholde – mur er vel ca. 5 meter på en forholdsvis mellom bratt tomt.

Vår tomt er loddrett ned, her ikke det. Men ikke en helt flat tomt heller.

Vi ble også veiledet og forklart hvordan bygge.

  

Her er vår mur og eiendom. Som er i samsvar med hva PBE tillater og godkjenner.

Vi skal rive, og får bøter helt astronomiske i forhold til andre som får dispensasjon og godkjennelse for forhold som.

Sett til våre, er gigantiske og astronomiske!

Vår mur er minimal i forhold til denne enorme muren.

Statsforvalteren mener den er liten, mens vår er enorm.

Denne er 2 – 3 ganger større, høyere og omfangsrik.

Ligger imot veien som vår, og denne er godkjent.

Selv om vi ble veiledet hvordan bygge etc.

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2977-saksbehandler-aubert-lange.html

https://www.sokelys.com/har-fatt-bekreftelse-pa-sin-anmeldelse-av-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-har-anmeldt-dem-for-trusler/