torsdag 8. juni 2023

Nr. 3228: Saken vedrørende trekk av penger og bil oversendt Høyesterett!

 Nr. 3228:

Saken vedrørende trekk av penger og bil oversendt Høyesterett!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3223-saken-vedrrende-trekk-av.html

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

 

Nå skal innkrevingsetaten svare på bl.a. da de gikk til trekk av penger og bil, hvorfor de ikke la til grunn mine utgifter. Kun mine inntekter.

Det blir spennende å se hva de svarer på dette.

Og om denne saken blir en sak for Høyesterett.

Her er saken fra Borgarting sendt til meg og innkrevingsetaten

 

Tror vi har en vanntett sak. Hvis rettferdighet går foran løgner og fordreining, vinner vi saken garantert.

Her har virkelig innkrevingsetaten et stort forklarings problem.

Spennede å se hva de kommer med. 

De har 1 uke på seg slik jeg forstår.

 

Innkrevingsetaten er saksøker, og Namsmannen er det som utfører disse onde gjerningene.

 


 


 

28 kommentarer:

Anonym sa...

Selv Namsmannen kan ikke være så dumme at de legger inn krav.
Der de kun legger inn inntekter, ikke tar med utgiftene dine?
Dette går veien, selv Høyesterett uansett hvor ille de er.
Dette kan de ikke akseptere.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Selv Namsmannen kan ikke være så dumme at de legger inn krav.
Der de kun legger inn inntekter, ikke tar med utgiftene dine?
Dette går veien, selv Høyesterett uansett hvor ille de er.
Dette kan de ikke akseptere.

Svar:
Jo, det er rent ut idioti og et gedigent overgrep imot meg som de har gjort etter min mening.
Nå skal innkrevingsetaten avgi et svar.
Så vil Høyesterett avgjøre resten!
Slik jeg ser det, så har virkelig Namsmannen/innkrevingsetaten tabbet seg ut så mye og sterkt. At hvis vi ikke får medhold her, så skjønner og fatter jeg ikke noe!


Anonym sa...

Dette står det på deres hjemmesider til Namsmannen:
I varselet blir du bedt om å svare. Det er lurt å svare fordi opplysninger om hvilke inntekter, utgifter og eiendeler du har, kan påvirke resultatet av utleggsforretningen. Du bør derfor kontrollere, dokumentere og sende inn alle opplysninger som kan bety noe for saken din.
De følger selv ikke hva som de vektlegger deg ved å ikke ta med dine utgifter.
Helt utrolig at de kan holde på slik.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, et overgrep er det.
Blir spennende hvilket svar innkrevingsetaten kommer med.
Og hvordan Høyesterett forholder seg til deres mange løgner, og fordreining av sannheten.
Faktum i saken!

Anonym sa...

Helt utrolig.
Hvem er det som tror at noen har kun inntekter, ikke utgifter.
Er dette en gjeng med galninger?
Kan se slik ut??????

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, jeg har både påpekt og lagt frem mine inntekter og utgifter for alle instanser.
Namsmannen, Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett.
Påpekt dette, men blitt helt oversett og neglisjert.
Det blir spennende med hvilket svar vi vil få fra Høyesterett.
Men først skal innkrevingsetaten komme med sitt tilsvar.
De har 1 uke på seg.


Anonym sa...

Jan Kåre, takk for svar.
Det står skrevet at når du fremlegger dokumentasjon.
Skal det hensyntatt.
Her har de faktisk bare oversett det.
Helt utrolig.
Er det mulig?
For noen fjols.
Vinner du ikke frem her, er det vannvittig.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, takk for svar.
Det står skrevet at når du fremlegger dokumentasjon.
Skal det hensyntatt.
Her har de faktisk bare oversett det.
Helt utrolig.
Er det mulig?
For noen fjols.
Vinner du ikke frem her, er det vanvittig.

Svar:
Når en skal trekke folk og ikke legger med utgiftene.
Ja, det er mangel på vett og forstand!
En gjeng med Apekatter muligvis?
Anonym sa...

He-he-he
Apekatter?
Muligvis?
Der sa du sannheten.
Hvor amatørmessig er det mulig å være når de overhode ikke tar med utgifter for å beregne et trekk?
Apekatter?
Ja, det er det Namsmannen og innkrevings etaten er.

Jan Kåre Christensen sa...

Selv en som går på barneskolen skjønner at alle har utgifter.
Apekatter muligvis 😄😁🤣😀😁

Anonym sa...

Nå blir det spennende hvilke løgner og unnskyldninger Innkrevingsetaten kommer med ovenfor Høyesterett.
De må være virkelig "gode" etter hva de har innviklet seg selv i.
Som en labyrint 😄😁😆😃😀😆😅🤣😁😃😆😃

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Nå blir det spennende hvilke løgner og unnskyldninger Innkrevingsetaten kommer med ovenfor Høyesterett.
De må være virkelig "gode" etter hva de har innviklet seg selv i.
Som en labyrint

Svar:
Kan ikke se at det er mulig å komme ut av dette de har innviklet seg i?
Ja, enig. Dette er spennende hva de kommer med, og hvordan Høyesterett vil respondere.
Muligvis at Høyesterett vil komme med spørsmål til meg?
Eller, så er saken så opplagt at de ikke trenger det?

Anonym sa...

Jan Kåre, det som Namsmannen har gjort imot deg.
Er ikke noe annet enn et ugyldig krav når de ikke har tatt med dine utgifter.
De har virkelig dritte på draget i denne saken din!


Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver godt.
Jeg tror det også er ugyldig.
Høyesterett avgjør dette.
Nå venter vi på svar av innkrevingsetaten.
Så vil Høyesterett avgjøre det hele.
Utfallet er som du skriver, at kravet er ugyldig da de ikke har lagt til grunn mine utgifter. Kun inntekter, dette klarer selv en som går på barneskolen å se.
Hvis ikke Høyesterett evner å se dette, er Norge ala Kongo!

Anonym sa...

Jan Kåre, når de ikke tar med hva du/dere har av utgifter.
Så blir det i realiteten null til livsopphold.
Er det en gjeng med apekatter som ikke tar med hva du/dere har av utgifter?
Er det mulig å oppføre seg helt som apekatter?
Muligvis apekatter?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, når de ikke tar med hva du/dere har av utgifter.
Så blir det i realiteten null til livsopphold.
Er det en gjeng med apekatter som ikke tar med hva du/dere har av utgifter?
Er det mulig å oppføre seg helt som apekatter?
Muligvis apekatter?

Svar:
Ja, hverken Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Innkrevingsetaten eller Namsmannen har tatt med mine utgifter.
Jeg har fremlagt alt dette gang etter gang.
Påpekt dette og forsøkt gjøre de oppmerksomme på dette.
De har ikke villet høre!

De har kun ville høre på sine egne løgner!
Så får vi se hva Norsk Høyesterett vil si om dette?
Vil de akseptere disse åpenbare løgner som selv en barneskole elev vil kunne skjønne er helt, helt, helt vilt!

Anonym sa...

Jan Kåre, med andre ord.
Namsmannen/innkrevingsetaten har forsøkt seg på en bløff som Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett har forsøkt gjennomført?
Da er faktisk Norsk Høyesterett eneste som kan stoppe dette?
Lykke til, Gud og Jesus være med deg!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, med andre ord.
Namsmannen/innkrevingsetaten har forsøkt seg på en bløff som Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett har forsøkt gjennomført?
Da er faktisk Norsk Høyesterett eneste som kan stoppe dette?
Lykke til, Gud og Jesus være med deg!

Svar:
Rett anonym. Derfor er forsøk på pant i bilen og ta min lønn/feriepenger en ulovlig handling.
De har helt bevist oversett mine utgifter om jeg har påpekt dette.
Sendt dette inn til Namsmannens portal.
Sendt de på e post og påpekt dette for retten.
En gjeng med apekatter muligvis!

Anonym sa...

Apekatter?
Ja.
Et siste spørsmål.
I forkant av Norges Høyesterett avgjørelse.
Hva skjer hvis dere får medhold tror du?
Lykke til i Jesu navn.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:

Apekatter?
Ja.
Et siste spørsmål.
I forkant av Norges Høyesterett avgjørelse.
Hva skjer hvis dere får medhold tror du?
Lykke til i Jesu navn.

Svar:

Jeg er overbevist at vi vil vinne over det offentlige i Jesu navn!
Det er Gud imot Satan.
Sannhet imot løgn!
Lys imot mørke.
Kjærlighet imot hat.
Rett og slett det gode imot det onde, eller den onde.
Seieren er på vei!

Anonym sa...

Skjønner det at her er det mørke imot lys.
Sannhet imot løgn, Gud imot Satan.
Slik løgn og manipulering hele veien er selvsagt mørkets krefter som er i aksjon.
De som lar seg bruke av disse om de er myndighetspersoner eller «vanlige» mann og kvinne. Spiller ikke noen rolle, når den onde får festet sitt grep.
Ja, Høyesterett og Statsforvalter vil nok avsløre disse løgnene.
De er så åpenbare!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Skjønner det at her er det mørke imot lys.
Sannhet imot løgn, Gud imot Satan.
Slik løgn og manipulering hele veien er selvsagt mørkets krefter som er i aksjon.
De som lar seg bruke av disse om de er myndighetspersoner eller «vanlige» mann og kvinne. Spiller ikke noen rolle, når den onde får festet sitt grep.
Ja, Høyesterett og Statsforvalter vil nok avsløre disse løgnene.
De er så åpenbare!

Svar:
Ja, de er så åpenbare blitt etter hvert!
Selv for alle at selv en barneskole elev vil kunne se dette!

Anonym sa...

Disse reglene for livsopphold.
Det er hva du har igjen etter faste utgifter er trukket.
Så kan de trekke deg.
Slik jeg forstår deg, og det som er skrevet her på den Himmelske blogg og Søkelys.
Så er det null å hente på lovlig vis.
Ikke rart at disse da ikke vil ta med dine utgifter.
Rå kjeltringer er de!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Disse reglene for livsopphold.
Det er hva du har igjen etter faste utgifter er trukket.
Så kan de trekke deg.
Slik jeg forstår deg, og det som er skrevet her på den Himmelske blogg og Søkelys.
Så er det null å hente på lovlig vis.
Ikke rart at disse da ikke vil ta med dine utgifter.
Rå kjeltringer er de!

Svar:
Akkurat dette er det saken handler om.
Da får vi se hvilket svar innkrevingsetaten kommer med.
Samt, hvordan Norsk Høyesterett forholder seg til disse løgndommene i fra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett!
Hele saken er absurd når en ikke vil, ønsker eller legger til grunn utgifter.
Hvem er det i Norges land som ikke har utgifter?
Ifølge Namsmannen/Innkrevingsetaten er dette en person i Norge.
Jan Kåre Christensen

Anonym sa...

Slik saken står nå, er det en forskjellsbehandling som er helt ute av alle proporsjoner.
Du skal ikke engang få lov å ha penger til noen verdens ting.
Dette blir spennende hva Høyesterett mener om disse som ikke tar med dine utgifter.
Kun inntekter.

Jan Kåre Christensen sa...

Riktig anonym.
Høyesterett skal NÅ AVGJØRE OM DET ER RETT ELLER FEIL Å KUN LEGGE TIL GRUNN INNTEKTER NÅR EN BLIR TRUKKET AV DET OFFENTLIGE.
JEG MENER BESTEMT AT UTGIFTER OGSÅ SKAL TAS MED.
Her i denne saken er det ekstra ille.
Da jeg har ved flere anledninger, eller alle anledninger.
Sendt dette inn og påpekt viktigheten av dette.


Anonym sa...

Husk også å legge til utgifter til oppussing og vedlikehold av mur,bod og trapp. Det er ikke gratis å holde slikt vedlike.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Husk også å legge til utgifter til oppussing og vedlikehold av mur, bod og trapp. Det er ikke gratis å holde slikt vedlike.

Svar:
De har ikke engang villet ta med våre utgifter på lån, renter og avdrag.
Derfor kunne de gjøre det som de har gjort.
Det blir spennende hva Høyesterett gjør her.
Ja, utgifter til vedlikehold vil vi nok få dekket etter vi vinner saken i form av kompensasjon ifra det offentlige.
Dette er jeg helt sikker på vi kommer til å nå frem med!