lørdag 24. juni 2023

Nr. 3234: Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad nå med et mye mildere skriv til Norges Høyesterett der han nå mener de er blitt «druknet» i dokumentasjon, og har oversett det viktigste, MINE UTGIFTER!

 Nr. 3234:

Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad nå med et mye mildere skriv til Norges Høyesterett der han nå mener de er blitt «druknet» i dokumentasjon, og har oversett det viktigste, MINE UTGIFTER!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3233-kommuneadvokaten-i-oslo-einar.html

 

Dette skrev Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad til Norges Høyesterett i overgrep saken imot oss.

 

 Mitt tilsvar, delvis sladdet:

Til Høyesterett                  Oslo 22/6.2023

Sak 23-092737

 

Tilsvar til Kommune Advokat Einar Gitlestad

 

Et lite tilsvar til Gitlestad.

Fint at Kommune advokaten holder døren åpen for at jeg har sendt inn dokumentasjon på utgifter som ikke er tatt med. Det likte jeg, og endelig. En mer ydmyk og saklig tone i fra Oslo Kommune som har vært fraværende stort sett i saken med oss der jeg er blitt behandlet ovenfra ned.

Som luft.

 

For meg er det rent ut utrolig at en har gått til trekk slik aggressivt imot meg med å ikke legge til grunn mine utgifter.

De er sendt inn og påpekt flere ganger.

Jeg skjønner virkelig ikke hvordan det er mulig å overse dette som er sendt inn både på mail og i Namsmannens portal.

At jeg ikke har sendt dette inn mer enn nødvendig er da vel forståelig?

Det å utlevere utgifter i forbindelse med lån, er vel noe enn ikke legger ut til offentlig skue?

 

Jeg kan da dokumentere dette og jeg har påpekt dette også i ankeskriv.

Samt, Namsmannen har da også være inne på min konto. At han da ikke fikk med seg mine utgifter, bare inntekter virker for meg helt utrolig.

Det tror jeg ikke er tilfelle, er har en slik jeg ser det. Uten selvsagt å kunne dokumentere dette da jeg ikke sitter i hode og hjertene på de ansatte hos Namsmannen.

 

 

Dette har de helt bevist oversett for å kunne trekke meg og gå til det skrittet som de gjorde med alt de har gjort. Som jeg anser som rett og slett ulovlig, meningsløst og ondt.

 

Jeg har hele veien også tilkjennegjort at trekk vedørende utgifter med bl.a. lån og renter på lån ikke er tatt med.

Hverken hos innkrevingsetaten, Namsmannen, Oslo Tingrett eller Borgarting Lagmannsrett.

Her er noen utdrag, kan ikke ta med alt.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3186-anke-til-lagmannsretten-muren.html

Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort. Namsmannen har derfor i forbindelse med utleggsforretningen benyttet gjeldende livsoppholdssatser ved beregning av utleggstrekkets størrelse.

Dette har jeg gjort, hvorfor en lyver om dette er helt vanvittig.

 

Her er noe av anken til Høyesterett:

Ankebegrunnelse

 

Den første saksbehandlingsfeilen som gjøres gjeldende er at både namsmannen, tingretten og lagmannsretten konsekvent kun har tatt i betraktning ankende parts inntekter, og ikke hans utgifter. Alle instanser har oversett ankende parts utgifter. Utgiftene er dokumentert og lagt både til namsmannen (i namsmannens portal og per e-post) og i anken. Dersom instansene ikke hadde mottatt noe dokumentasjon på ankende parts utgifter, så skulle de bedt om en avklaring på dette. Ankende part oppfatter at namsmannen, tingretten og lagmannsretten ikke har vært lyttende og har oversett dette helt bevisst og ikke gjort noe for å avklare hvilke utgifter ankende part har. 

 

 

Jeg har også påpekt dette i ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett og ellers når jeg har fått anledning til å komme med kommentarer.

 

Viktigst av alt, er at jeg både pr. mail og ved innlogging i Namsmannens egen portal har fremlagt dette som dessverre det blir påstått at jeg ikke har fremlagt av dokumentasjon. Mine utgifter, da først og fremst avdrag og renter på lån.

Her har det offentlige tatt seg til rette og ikke gjort noe annet enn ugjerninger.

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3221-fr-det-foreligger-en.html

 

Her er det fra Namsmannens egen portal som viser at også her er mine utgifter lagt inn.

Dette i fjor, og på nytt i år. Fatter ikke at det er mulig å overse dette når det er så klart dokumentert.

 

Dette i fra Namsmannen egen portal, som er lagt inn der medio november i fjor.

 

NB. Har mye, mye mer av dokumetasjon.

Men stopper her, da det er Namsmannen og alle offentlige instanser som har «sovet» bokstavelig talt!

 

Tar med til slutt rentebrevet som ligger i Namsmannen egen dokumentasjon på saken imot oss. Denne saken om det skulle være i tvil.

Lagt inn 31.10.2022 mens de begynte sine ulovlige trekk.

 

Sladdet mye, da jeg ikke legger ut personlige opplysninger hverken om meg selv eller andre.

 

 

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Begynner de å skjelve litt i buksene nå? Ikke så eplekjekk tone som tidligere.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, enorm forandring.
Fra å le av meg, så begynner de med innrømmelser at Høyesterett må ta stilling til bevis.
De er nok i ferd med å tape saken?
Høyhetsrett svar blir utrolig spennende!!!!!!!!!!!!!!!!!