tirsdag 27. juni 2023

Nr. 3236: Har et klart håp og tro Norges Høyesterett vil behandle overgrepsaken imot oss fra Oslo Kommune, da det er foregått saksbehandlingsfeil ifra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett!

 Nr. 3236:

Har et klart håp og tro Norges Høyesterett vil behandle overgrepsaken imot oss fra Oslo Kommune, da det er foregått saksbehandlingsfeil ifra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett!

 

Saken vår er nå til behandling i Norges Høyesterett.

Da hos utreder. Som vil ta stilling til saken.

Blir den avvist, vil det nok kunne skje før sommerferien?

Blir den tatt opp til behandling, blir det til høsten da Høyesterett har sommerferie.

Det blir utrolig spennende hvordan de vil angripe og ta saken.

 

Be om full seier i Jesu navn over overgriperne. Der vi endelig får godkjent mur, trapp og bod som vi rettmessig har lov å la bli stående urørt.

Samtidig, vi har krevd 100.000, - kr i oppreisning.

 

 

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3235-sendt-norges-hyesterett-som.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3234-kommuneadvokaten-i-oslo-einar.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3228-saken-vedrrende-trekk-av-penger.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3233-kommuneadvokaten-i-oslo-einar.html

 

Saken imot oss er først og fremst en overgrep sak, dette blir spennende om Norges Høyesterett vil ta hensyn til?

 

Saksbehandlingsfeil er vel dokumentert at har foregått i denne saken.

Se linkene som er oppgitt.

Der bl.a. de har helt bevist unnlatt å ta med mine utgifter.

Sågar påstår at jeg ikke har heller opplyst om disse selv om det er lagt inn i Namsmannens portal.

Sendt på mail og jeg har ellers påpekt disse uriktige løgnpåstander ifra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett.

 

Hele saken imot oss er et overgrep, men hvordan vil Norges Høyesterett angripe og ta saken?

Det er det store spørsmålet.

 

Sluttkommentar:

 

Saken er nå kommet til Norges viktigste og høyeste domstol. For utredning.

 

Selve saken er bygget på overgrep på overgrep da PBE har veiledet oss hvordan bygge.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Samtidig, det vi har bygget er innenfor rammen av hva PBE tillater.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Overskridelsene er minimale og ubetydelige.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 

Straffen imot oss er å ramme oss hardest mulig.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Hele saken er et stort, stort, stort, stort overgrep fra begynnelse til slutt.

 

Men det er saksbehandlingsfeilen som gjør at vi vil garantert få saken til behandling slik jeg både ser det og tror

 

Samtidig, dette er av underordnet betydning.

Det er overgrepene imot oss som skulle vært og bør ta tak i.

Nå blir det ekstremt spennende hva Norges Høyesterett gjør.

Be, at rettferdigheten skjer og at de godkjenner mur, trapp og bod for oss.

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2571-saken-imot-oss-er-apenbart-en.html

 

Matt. 18. 18 For denne sannhet sier jeg: Det dere godkjenner på jorden, skal være det som er godkjent i himlene, og det dere avviser på jorden, skal være det som er avvist i himlene.

19 Og igjen sier jeg: Det to av dere her på jorden blir enige om at dere trenger til all deres gjerning, det skal bli gitt dere av min Far i himlene.

Ingen kommentarer: