søndag 24. juni 2018

Nr. 2239: Fantastisk, vi gjør bibelundervisning gjennom hele bibelen tilgjengelig slik at du kan bli innført igjennom hele bibelen også på Norsk!


Nr. 2239:
Fantastisk, vi gjør bibelundervisning gjennom hele bibelen tilgjengelig slik at du kan bli innført igjennom hele bibelen også på Norsk!
Ekteparet Berit Nyland Christensen og Jan Kåre Christensen


Gå på Smyrna Oslos hjemmeside der du må gå på bibelkommentarer.Der går du inn på først introduksjonen.

Dernest går du inn på 1 Mosebok.

Etter hvert vil hele bibelen bli tilgjengelig med bl.a. flere forkynnere.lørdag 16. juni 2018

Nr. 2230: Det var ikke de onde dagene, men de gode dagene som fikk Kong David til å falle, noe å lære og passe seg for oss alle!


Nr. 2230:


Bilde av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen, Oslo og hans kone Berit.


Job sa det meget godt: «et menneskes liv på jorden en krigstjeneste!»

Fra minebibelkommentarer Efeserbrevet 6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Derfor oppfordrer apostelen de troende til å ta Guds fulle rustning på slik at de kan gjøre motstand på den onde dag (v. 13). Dagene er forskjellige. Noen dager ser vi tilbake med glede, andre vil vi helst glemme. Dagene som kommer vet vi ikke noe om, men erfaringsmessig vil noen være gode andre onde. Vi skal merke oss at Djevelen er strateg og finner gjerne en dag da vi føler alt er vanskelig og tungt, da kommer han med sin list og fristelser for å prøve å føre oss til fall.
Særlig onde dager for Guds folk er forfølgelsestider. I vår tid er det mange i verden som blir forfulgt for sin kristne tro, og verden opplever flere martyrer enn noen gang i historien. Forfølgelesetiden vil kulminere ved Antikrist komme og den store trengsel. Derfor er det viktig at vi tar på oss Guds fulle rustning, så vi kan bli stående.
(sitat slutt).

Studerer vi Kong David sitt liv, så er det mye å ta lærdom av. Vi lever i en tid med mye åndskamp, konflikter og stridigheter. Samtid med veldige muligheter på de fleste områder i livet. På mange måter kjenner vi oss igjen i Kong David når vi leser hans livshistorie, ikke minst i Samuels, Konge, Krønikerbøkene og Salmene.

Kong Davids liv var fra de «store» høyder til ned i «dalen»!

Vi studerer Kong David sitt liv, så gikk hans liv fremad til han var nesten førti år, så gikk han på det første nederlaget ved å være utro med Batseba og fikk hennes mann Uria drept. Dette var ondt i Herrens øyne, og synd. Men hva står det om Kong David i det momanget?

2 Sam. 11. 1. Året efter, ved den tid da kongene pleier å dra ut i krig, sendte David Joab avsted med sine tjenere og hele Israel, og de herjet Ammons barns land og kringsatte Rabba. Men David blev i Jerusalem.  2 Så hendte det en aften at David stod op fra sitt leie og gikk omkring på kongehusets tak; da fikk han fra taket se en kvinne som badet sig; og kvinnen var meget fager av utseende.  3 David sendte bud og spurte seg for om kvinnen, og de sa: Det er jo Batseba, datter av Eliam og hetitten Urias hustru.  4 Da sendte David bud og lot henne hente; hun kom til ham, og han lå hos henne like efterat hun hadde renset sig fra sin urenhet; så gikk hun hjem igjen.

Hans andre krigere og venner var i krig, mens Kong David tok en «velfortjent» ferie. Han spradet ute og oppe på takterrassen og hadde da fått for mye «ledig» tid. Dette ble skjebnesvangert for ham, da dette fikk ham til å sende bud på en gift kvinne og han var en gift mann som innledet et seksuelt forhold som gjorde at Batseba ble gravid. Snakk om å være «tosk», som dessverre vi alle til tider kan være!

Vi ser frem imot «gode» dager, men for åndslivet vårt er faktisk ikke alltid det noe å trakte etter. Da vi dessverre alt for ofte tar oss friheter til å gjøre imot Gud og hans ord når «friheten» blir for «stor»!

Vi ser frem imot et «lettere» liv, med «bedre» dager. For åndslivet vårt, så er dette mange ganger «drepen». Å ha for «mye» å gjøre er som regel bedre enn å ha for «lite» å gjøre.
Mye motstand er som regel bedre enn ingen motstand, bekvemmeligheter, slappe av og «nyte» er for oss mennesker sikreste vei til tilbakegang.
Det er ved å yte noe, ta ansvar og gjerne møte både motstand, misforståelser og urettferdig behandling at vårt åndsliv vokser, modnes og vokser.

Rom. 5. 3 ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, 4 og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp, 5 og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Vi mennesker har en lei tendens til å la oss lede til fall, fristelse og nederlag. Ikke minst når vi søker etter «gode» dager og et godt liv, fremfor et rett liv og leve våre liv i samsvar med Herrens ord og til velsignelse for andre mennesker.

Amos 5. 18 Ve dem som stunder efter Herrens dag! Hvad vil I da med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. 19 Det er som når en flykter for en løve, men støter på en bjørn, og når han kommer hjem og støtter seg til veggen med hånden, blir han bitt av en orm.

Det å søke det «gode» livet er ikke det Herren har kalt oss til først og fremst, men til enhver tid å gjøre hans vilje og leve i samsvar med Guds ord.

Her er det profeten sier følgende: «Det er som når en flykter for en løve, men støter på en bjørn, og når han kommer hjem og støtter seg til veggen med hånden, blir han bitt av en orm.»

I sannhet er godt bilde, vi mennesker vil alltid før eller siden bli innhentet av synden hvis ikke Jesus og Guds ord får sette oss i frihet.

Joh. e. 8. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Det å leve nær Herren Jesus, uansett livssituasjon.
Søke Guds vilje, og se livet på jorden som en «krigssituasjon» for oss troende, da vil vi også være og bli overvinner, skriften sier:
Job. 7. 1. Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager?  2 Lik en træl som higer efter skygge, og lik en dagarbeider som venter på sin lønn, 3 således har jeg fått i eie måneder fulle av nød, og møiefulle netter er falt i min lodd.

Et menneskes liv på jorden en krigstjeneste!

Se på meg, nettopp blitt utsatt for Norges historiens største justismord. Siktet for en ting i retten, og dømt for noe helt annet som ikke ble behandlet i retten.
Jeg sa klart i fra at det jeg ble dømt for var løgn, og ikke dokumentert.
Det er mye sunnere for åndslivet å bli utsatt for løgner, hat og konspirasjonsteorier. Enn f.eks. fremgang, «opphøyelse» og bli godt likt. Dette må enhver ha klart for seg.
Job sa det meget godt: «et menneskes liv på jorden en krigstjeneste!»

Hvilke liv er «best», leve makelig som Kong David eller i nød som Job for en troende?

Alle vil selvfølgelig velge et liv som Kong David, men å tro at Satan ligger på latsiden fordi ting går din vei, det er verdens største selvbedrag.
Satan og hans åndehær vil alltid kjempe imot oss og være klar til å lede oss til fall.

David trodde at noen dager på takterrassen, det ville gjøre ham godt. Dessverre, der kom Satan inn, og overvant ham og fikk ledet ham inn i synd. Slik er Satan, han ligger ikke på latsiden, om vi gjør det. Han er alltid parat til å føre og lede oss inn i synd. Vær derfor på vakt sier skriften, så den Onde ikke får røre oss!

Jeg skrev i overskriften her følgende: «Det var ikke de onde dagene, men de gode dagene som fikk Kong David til å falle, noe å lære og passe seg for oss alle!»

Den rette innstillingen for oss troende, er at vi lever i en konstant åndskamp om vi har «gode» eller «onde» dager, Satan er i «hælene» på oss uansett så lenge vi følger Jesus og Guds ord.

Kampen står alltid om vi følger Jesus og Guds ord.

Kong David levde et liv i ånden og med Gud, så trodde han at dette livet kunne en ta «ferie» i fra. Det kan en ikke, Jobs innstilling til livet selv om vi har en hektisk hverdag eller lever og nytter en makelig ferie. Trenger vi å ta innover oss, våre liv som troende er hver dag «krigstjeneste!»

Bilden av horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp som åpenbart er styrt og villedet av Satan og hans åndsmakter. Men Jesus overvant disse på Golgata, der han knuste Slanges hode, han går rundt med et «knust» hode, stakkars mann.

Sluttkommentar:

Husker f.eks. hvordan denne kampen med den horkarlen og narreapostelen Jan Aage Torp startet. Det var som helt ute av det blå jeg fikk en mail at han hadde anmeldt meg.
Dette responderte jeg på, og Satan var i gang gjennom Torp. Resten er historie hvordan jeg ble forfulgt av Oslo politiet og domstolene her i Norge, alt p.g.a. av at Satan og demoene trigget og styrte disse menneskene. Mørkets krefter var løs. Det forteller oss at vi som troende lever i en kamp som apostelen Paulus sa det.

Tar med til slutt litt i fra mine bibelkommentarer, Efeserbrevet 6. 10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!

Så er det som Paulus hopper over fra den menneskelig og naturlige delen til den åndelige. Men alt dette går i sammen. Guds ord oppfordrer oss til å bli sterke og være overvinner. Det blir vi ved å være lydig mot Guds org hans ord og ikle oss hans veldige kraft. Selv i GT var det mektige løfter på det å være lydig som vi finner bl.a. i 5. Mosebok 28, hvor mye mer i den nye pakt!

11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.

Her skal vi ikle oss Guds fulle rustning. Hva det er og innbefatter kommer i de neste versene. Vi skal ikke bare ikle oss noen deler av rustningen, men hele rustningen. Men det er så mange troende som aldri kommer ut eller går ut i åndskampen at dette er noe de ikke klarer helt å forholde seg til. Det er først når en har vært i kamper at en skjønner hvor viktig og livsnødvendig dette er. Har du vært i kamp og lid nederlag, så vil en gjøre alt en kan for å ikke lide nederlag i neste fight!

12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

De egentlige motstandere er onde ånder som står under ledelse av Djevelen. Det er onde åndsmakter av forskjellige størrelsesordener og posisjoner. Det er demoniske verdensherskere som opererer i dette mørke som verden befinner seg i. Det er en kamp mot ”ondskapens åndehær i himmelrommet”. Det vil si at de tilhører åndeverden, og dermed er de uhyggelig farlige og lumske. Satan opptrer på mange forskjellige måter, både som en lysets engel (2 Kor 11,14) og som en brølende løve (1 Pet 5,8). Han er farligst når han opptrer som en lysets engel, forkledd som en budbringer av evangeliet.
Guds ord sier om de siste tider:” Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennmerket i sin egen samvittighet” 1 Tim 4,1-2. Vranglæren har følgelig sin opprinnelse i onde åndsmakter, og vranglærene er påvirket av, eller under innflytelse av onde åndsmakter. Derfor kan vi si at det ikke er en kamp mot mennesker i og for seg, men Djevelen og de onde åndsmakter bruker eller misbruker mennesker i sin kamp mot Gud og de kristne.
Guds ord legger ikke skjul på at vi har en uhyggelig motstander som sammen med forferdelige onde åndsmakter vil gjøre alt som er mulig for å forføre Guds barn. Men vi skal vite at Jesus avvæpnet de onde åndsmakter da han seiret på Golgata (Kol 2,15). Selv om Djevelen og hans åndehær er beseiret, så er ikke dommen eksekvert ennå. Derfor har de ennå en tid til å forføre og friste oss mennesker, men dommen over dem er allerede avsagt.
Men det er også forskjellige åndsmakter vi står ovenfor. Vi kan dele dem inn.
1.) Makter og myndigheter.
2.) Verdens herskere i dette mørke.
3.) Ondskapens åndehær i himmelrommet.
Her møter vi tre forskjellige områder av fiendehærer som vil nedkjempe og forstyrre oss. To av hemmeligheten til å vinne seier er å kjenne oss selv og vår egen slagkraft. Og kjenne fienden og hans slagkraft.
1.) Her møter vi menneskene “Face to Face”. Hvorfor vil ikke massemedia og alt annet skrive og forholde seg saklig og objektiv til oss troende og objektivt? Satan står bak.
2.) Det er en Ånd som bibelen beskriver som Satans Ånd, Antikrist`s Ånd, den Ånd som er virksom i vantroens barn som virker og regjerer i denne verden. Motsatsen til Guds Ånd kan vi si.
3.) Her er demonene og de falne Englene. Demoner er gjerne “små” menn på 1\2 m hvis en skulle se dem synlig for øyet. De falne Englene er over demonene igjen og kan tom formere seg leser vi i 1. Mosebok 6. De har antagelsesvis vært med på å regjere denne verden før i sammen med Lucifer. Vi leser flere plasser i skriften at demonene innfiltrert og besatte menneskene. Mens de falne Englene gikk så langt som å ha samleie med kvinner og fikk barn med dem, de hadde muligheter til å forplante seg. Men de er åndsvesener som kan være både synlig og usynlig for det blote øye!
1. Mosebok 6. 4 På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.
Menneskejentene føder kjemper, de er Gudesønnene har andre genetiske betingelser som er sterkere og annerledes enn menneskene etter syndefallet.
Kong David utryddet dem som overlevde vannflommen, og i dag er de ånds personer og ikke kjøtt og blod,
2. Samuels bok 21. 18 Siden kom det til ny strid med filisterne, ved Gob. Der felte Sibbekai av Husja-ætten en mann som hette Saf og var en etterkommer av Rafa. 19 Enda en gang kom det til slag med filisterne ved Gob. Elkanan, sønn av Ja’are-Orgim fra Betlehem, felte da Goliat fra Gat, som hadde et spydskaft så tykt som en vevbom. 20 Siden kom det til slag ved Gat. Der var det en kjempestor mann som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire fingrer og tær i alt. Han hørte også til Rafa-ætten. 21 Mannen hånte Israel. Men Jonatan, sønn av Davids bror Sjima, slo ham i hjel. 22 Disse fire hørte til Rafa-ætten i Gat. David og mennene hans felte dem.
23. 21 Han felte også en kjempestor egypter. Egypteren hadde et spyd i hånden, men Benaja gikk imot ham med en stav, rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd.
Det er først ved slutten av den store trengsel at disse åndelige størrelsene vil åpenbare sitt sanne jeg for alle mennesker. Inntil da er vi deres største motstandere og de er våre vanskeligste og største motstandere. Men Jesus har beseiret dem på korset en gang for alltid. Det er godt og betryggende å vite.
Vil også ta med at Satan er veldig opptatt av dette derfor har han satt ut løgner som ikke er sanne om dette. Se her: Ifølge ZetaTalk hadde Davids oldemor blitt voldtatt eller misbrukt som sex-slave av en anunnaki-soldat, og hadde så gitt fødsel til en hybrid (Davids bestemor). Det var altså anunnaki-blod i Davids årer, og som barn hadde han av moren lært å hate gigantene. Dette er bare en gigantisk bløff!
Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.
Satan og demone hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredsstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid! Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus.