torsdag 31. mars 2011

Spørsmål 64: Lever vi i de siste tider?

Spørsmål 64:

Lever vi i de siste tider?

Kristina L.

Svar:

Ja, vi lever i de siste tider. Men ikke bare i de siste tider, men de siste av de siste dager!

Fra pinsefestens dag har vi levd i de siste dager for da sier Peter at Gud skal utgyte av sin Ånd i de siste dager, og det skjedde på Pinsefestens dag.

Skal nevne kort 11 ting eller eksempler på hva som gjør at Jesus kan komme igjen. Og 11 eksempler på ting eller eksempler på hva som gjør at Jesus ikke kan komme igjen. Jeg nevner dette da vi lever i et skjæringspunkt og det er kun Gud Fader, den enste sanne Gud som vet når Jesus kommer igjen. Det sa selv Jesus, Guds sønn, vår frelser og Herre.

Matt. 24. 36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

1.) Israel har fått landet sitt igjen og er der Gud har sagt de skal være i tiden før hans gjenkomst! Selv Jerusalem, deres egen evige hovedstad er i deres egne hender.

2.) Fylden av hedninger kan være kommet inn? Rom. 11. 25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn.

3.) Evangeliet kan være forkynt for alle? Markus 13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

4.) Frafallet er kommet så langt, at Antikrist kan stå frem?

5.) Alle frafalne kirkesamfunn og fremmede religioner “finner” hverandre. Selv pinsevenner går i dag i sammen med både trosbevegelsen og den Katolske Kirka. Vi finner tom Adventistene på vei inn der, utenkelig for noen få år siden men en virkelighet i dag! Kunne du tenke deg dette? Neppe?

6.) De homoseksuller kommer inn og blir akseptert over alt, akkurat som Guds ord har forutsagt.

7.) Det gamle Romerriket reiser seg igjen, nå gjennom EU. Brikkene faller på plass og Nord Afrika blir fri som også skal være med her.

8.) Guds Ånd utgytes over alle, veldige vekkelser mange steder i dag, spesielt i den 3. verden.

9.) Gjennom massemedia, radio, TV, internett etc. er alle folkeslag direkte og indirekte nådd i dag!

10.) Alle profetiene er oppfylt omtrent. Tom at når Israel fikk landet sitt tilbake så ble de resterende landene som var under diktaturet og fremmede åk frie!

11.) Det vil vær en periode mellom Jesu henting av bruden og før den siste årsuka innledes og trer i kraft. Da kan mye falle på plass, som ikke er på plass i dag!

Hva som taler for at Jesus ikke kan komme igjen? Ønsker å nevne 11 punkter slik at du har noe å “tygge” på.

1.) Israel skal være et land uten murer når Gog med sine allierte angriper Israel ved innledningen til den store trengsel, noe det ikke er i dag pga muren mot Palestiner\Araberne. Esekiel 38. 8 Når lang tid er gått, skal du kalles til tjeneste. Og når årene er omme, skal du komme til et land som er bygd opp igjen etter krig og herjing, og hvor folket er ført sammen fra mange folkeslag til Israels fjell, som lenge lå øde. De ble hentet hjem fra folkene, og nå bor de alle trygt.
10 Så sier Herren Gud: Den dagen skal tanker stige opp i ditt sinn; du skal legge onde planer 11 og si: «Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, gå mot fredelige folk som bor trygt. De bor alle på steder som er uten murer og verken har bommer eller porter.
De bor ikke trygt i dag med en veldig mur rundt seg, den må fjernes på en eller annen måte.

2.) Det vil ikke være en periode mellom Jesu henting av bruden og før den siste årsuka innledes.

3.) Evangeliet er ikke forkynt for alle og fylden av hedninger er ikke kommet inn, det må skje før Jesus kommer igjen.

4.) Menigheten skal innta samme plass og ha samme forkynnelse som de første kristne. Herligheten skal være like herlig i den siste som den første menighet\tempel.
Sak. 4. 7 Hvem er vel du, du mektige fjell? Foran Serubabel skal du bli til en slette. Han skal føre toppsteinen fram, mens jubelropene lyder: «Nåde, nåde være med den!»

5.) Det er ingen menighet som forkynner hele Guds råd til frelse. Det indikerer at menigheten ikke er rede for himmelen. Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

6.) Det skal bli som i Lots dager sa Jesus, Det som preget Sodoma og Gomarra var deres løsslupne moral. Men de var enda lengre borte der en vi er i dag. Der kunne de også drive hor og voldta uten å bli straffet for det, så langt er vi ikke kommet enda. Homoseksulle voldtok hetroseksuelle uten å bli straffet. De gikk i sannhet etter fremmed kjød.

7.) Lovløsheten er ikke kommet sal langt enda som vi kan se bibelen taler om skal være før Jesus henter menigheten til det Nye Jerusalem og Antikrist står frem.

8.) Det er enda land som ikke er frie og selvstendige, det kan være noe står igjen?

9.) Vi kan ha misforstått bibelens profetier eller deler av dem?

10.) Skal jeg si hva jeg tror, men jeg kan ta feil da jeg er et menneske. Så ligger Jesu gjenkomst en del tiår foran oss, men det vil skje i dette århundre vi nå er inne i. Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene

11.) Verden skal være rede for å ta imot Antikrist.
De frafalne kirker og alle religioner skal være rede for å ta imot den Falske Profet.
Menigheten – de sanne troende – skal være rede for å ta imot Jesus når han kommer.

Se her for relatert artikkel: http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html
http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html

mandag 28. mars 2011

Spørsmål 63: Kan en kristen kvinne gifte seg med en vantro mann?

Spørsmål 63:

Kan en kristen kvinne gifte seg med en vantro mann?

Svar:
Egentlig er svaret klart nei!
Velger en å gjøre det, så setter en seg selv ut for en stor påkjenning som Guds ord klart anviser oss som eksempler på at det er et sjansespill å gjøre det.
La meg ta et eksempel. Da tenker jeg på forholdet mellom Abraham, Sara, Hagar, Ismael og Isak. Hvilke vanskeligheter det brakte når Abraham tillot kjødet å dominere istedenfor Ånden!

I Første Moseboks 16. kapittel finner vi for første gang i Det gamle testamente en beretning om en engel som kommer mennesker til hjelp og overbringer et budskap fra Gud. Abraham og Sara var barnløse, og derfor hadde Sara foreslått at Abraham burde prøve å få til barn med Hagar, trellkvinnen hennes. Men da Hagar ble med barn, oppstod det splid mellom de to kvinnene, og Hagar ble nødt til å flykte ut i ørkenen. "Herrens engel fant henne ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur" (1 Mos 16,7). Hagar får det budskap at hun skal vende tilbake til Sara og godta den behandlingen hun gir henne. Deretter får hun et løfte om at den sønnen hun venter, skal bli stamfar til et stort folk. Han skal kalles Ismael.

Etter at Abraham noen år senere hadde fått sønnen Isak med Sara, ble Sara sjalu på Ismael og fikk Abraham til å jage bort både gutten og hans mor Hagar. De gikk seg vill i ørkenen, og da de slapp opp for vann, hadde de ikke utsikter til noe annet enn en smertefull død. Men igjen kom en engel Hagar til unnsetning. Han sa: "Hva er i veien med deg, Hagar? Vær ikke redd! For Gud har hørt gutten gråte der han ligger. Reis deg, ta ham opp og hold ham fast i hånden! For jeg vil gjøre ham til et stort folk" (1 Mos 21,17-18). Med en gang lot Gud henne bli var en brønn (v. 19). Denne gripende beretningen viser Guds omsorg for det enkelte menneske, og hvordan han griper inn i vanskelige situasjoner. "Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare" (Sal 34,8).

Vi ser de intrigene og problemene det medførte, men allikevel Guds trofasthet. Det er slik jeg ser det å gifte seg og innlede et forhold med en ikke troende, et sjansespill som det var for Abraham og innlede et forhold med trellkvinnen Hagar. Ikke å anbefale, men det er ikke dermed sagt at en går fortapt, men å leve for Gud kan fort ved et slikt forhold og giftemål bli mer krevende en godt er!

Ønsker også til slutt å ta med et formende og advarende ord i fra Paulus. Vi leser i 2. Kor. 6. 14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt: Jeg vil bo og ferdes blant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.
17 Derfor sier Herren: Dra bort fra dem, og skill dere fra dem,
rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere,
18 jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre,
sier Herren, Den Allmektige. 7.1. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

Guds ord vil legge til rette for oss slik at vi kan leve helt med ham og nå frem til himmelen en dag! Derfor disse til dels strenge og formanede ord, disse Pauli ord!

Spørsmål 62: Gjengifte er det tillatt alltid?

Spørsmål 62:

Har en kvinne lov til å gifte seg om igjen når mannen etter 10 års ekteskap innrømmer at han aldri har vært glad i henne eller elsket henne? Han sier at han ikke vet hva kjærlighet er. Han innrømmer også at han har hatt ett homofilt forhold til en mann i 2 år før han giftet seg med kvinnen.

Kristina L.

Svar:
Dette ser selvfølgelig ganske opplagt ut at du kan gifte det på nytt da Jesus sier i Matt. 19. 9 Men jeg sier eder at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

Her må hans homoseksuelle forhold som han ser ut hverken har informert deg om ei heller blitt fri, anses som er svik og hor! Da er også gjengifte berettiget og tillat ut i fra Guds ord. Synes skriften er veldig klar her.

Men etter 30 år som troende og nesten like lenge som forkynner og hatt med andre mennesker knuttet til slike spørsmål så har jeg lært med noen ting. Det er at ikke alle saker er så opplagte som de ser ut til. Derfor er mitt klare råd her å søke råd og veiledning 3 plasser. Og det må du gjøre for å kunne gå inn i et nytt forhold og eventuelt ekteskap. De råd som jeg vil anbefale er:

1.) Søk Råd alltid hos Gud, han vil gi det råd ved sitt øye. Salme 32. 8 Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.

2.) Søk råd hos åndelige veiledere, både i sammen og hver for dere. Anbefaler begge deler at dere kan snakke ut både alene og i sammen.

3.) Søk råd hos profesjonelle mennesker. I Dagens Norge er det så pass mange dyktige mennesker på dette område. Advokater, familievern kontor etc. Selv om de ikke er personlig troende mange av dem, så er det viktig med en offentlig instans da ekteskapet er en offentlig handling!

Jeg kan ikke gi deg Blanck å karte for et nytt ekteskap selv om dette ser opplagt ut. Anbefaler deg å gå forsiktig frem, et nytt ekteskap løser ikke nødvendigvis alle problemer, spesielt når det er unger inni bilde. Da kan det faktisk være bedre å anbefale å være alene Mor. Men for all del, skriften gir åpning for gjengifte hvis det foreligger hor, noe det tilsynelatende ligger til grunn her!

Se mine artikler både på bloggen og hjemmesiden for dette emne.

Spørsmål 61: Hvor havner de kristne når de dør?

Spørsmål 61:

Hvor havner de kristne når de dør?

Kristina L.

Svar:

Slik tror jeg, for å si det slik, så går det i “etapper”. Derfor setter jeg det opp punktvis.

1.) Den troende som dør før Jesus kommer igjen går til Paradiset, som er et forstad til himmelen.

2.) Når Jesus kommer igjen, så vil han\hun gå ned igjen til jorda og bli med alle frelste opp til himmelen, da med et herlighetslegeme. Da vil en møte to ting.

1.) En skal stå foran Kristis domstol og få igjen for sitt liv som troende.
2.) Etterpå skal en feire bryllup med Jesus som brudgom og vi som brud.

3.) Når 1000-årsriket inntreffer vil en være med å regjere med Kristus, der en vil også kunne være i det nye Jerusalem. De mest hengivne troende vil også være med å styre med Kristus på jorden i 1000 år. Noen over 1 by andre over 10 byer etc.

4.) Etter dommen foran den hvite trone skaper Gud en ny himmel og en ny jord og alt av fallets følger er borte, da går vi inn til den evige hvilen og vil være Konger i all evighet!

Dette er noen korte trekk på hva som venter. Tar med noen skriftsteder under hvert punkt, slik at du kan slå opp og studere det selv også.

Punkt 1.) Jesus sier til røveren på korset følgende: Lukas 23. 43 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis.»

Vi leser også om den rike mann og Lasarus, at det var en forskjell på den frelste og ufrelste i dødsriket. Etter Jesu død så ble Paradiset opprettet som alle troende er i dag i.

2.) Når vi reiser hjem, så vil vi få erfare to ting. Kristi domstol og Lammets bryllup.
Kristi domstol der alle troende vil bli bedømt og vurdert. 2. Kor. 5. 10 For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt. Vi vil ha forskjellige skinn i fra våre kropper i evigheten lang, etter den troskap vi viste Kristus. Noen med et veldig sterkt skinn, andre med mindre sterkt og noen med et svakt skinn. Derfor er det om å gjøre å få full lønn og ikke tape lønnen. 2. Joh. b. 8 Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn.

Lammets bryllup, se mine bibelkommentarer i Åpenbaringsboken 19 og for øvrig hele boka:

http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaringhttp://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

3.) Under 1000 års-riket så vil det Nye Jerusalem komme over det jordiske Jerusalem og vi vil være med å regjere i fra det. De mest betrodde av oss vil også være med å regjere på jorden. Noen over 1 by andre over flere.

Matt. 25. 14 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem alt han eide: 15 En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.
16 Han som hadde fått fem talenter, gikk bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20 Han som hadde fått fem talenter, kom med fem til og sa: «Herre, du gav meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.» 21 Hans herre svarte: «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!» 22 Så kom han fram som hadde fått to talenter, og sa: «Herre, du gav meg to talenter; se, jeg har tjent to til.» 23 Og hans herre svarte: «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!»
24 Til slutt kom han fram som hadde fått én talent, og sa: «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. 25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» 26 Men herren svarte ham: «Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti! 29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 30 Og kast så denne unyttige tjener ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.»

Lukas 19. 11 Mens de nå hørte på, fortalte Jesus enda en lignelse; for han var nær Jerusalem, og mange mente at Guds rike snart ville komme til syne. 12 Han sa:
Det var en gang en mann av høy ætt som skulle dra til et land langt borte for å bli innsatt som konge og deretter vende tilbake. 13 Han kalte til seg ti av sine tjenere og gav hver av dem ett pund og sa: «Driv handel med disse pengene til jeg kommer igjen.» 14 Men hans landsmenn hatet ham og lot sendemenn dra etter ham for å si: «Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.» 15 Da mannen var blitt konge og kom tilbake, kalte han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, for å finne ut hvor mye de hadde tjent. 16 Den første kom fram og sa: «Herre, det pundet du gav meg, har kastet av seg ti pund.» 17 Han svarte: «Det er bra, du gode tjener. Fordi du har vært tro i smått, skal du få styre ti byer.» 18 Den andre kom og sa: «Herre, det pundet du gav meg, har gitt fem pund.» 19 Til ham sa kongen: «Du skal være herre over fem byer.» 20 Da kom det en som sa: «Herre, her er pundet ditt! Jeg har hatt det liggende i et tørkle 21 fordi jeg var redd deg. For du er en streng mann, som tar ut penger som du ikke har satt inn, og høster det du ikke har sådd.» 22 Han svarte: «Etter dine egne ord dømmer jeg deg, du dårlige tjener! Du visste at jeg er en streng mann, som tar ut det jeg ikke har satt inn, og høster det jeg ikke har sådd. 23 Hvorfor overlot du ikke da pengene mine til en som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake?» 24 Så sa han til sine menn: «Ta pundet fra ham og gi det til ham som har de ti!» 25 «Herre,» sa de, «han har jo ti pund.» 26 «Ja, men jeg sier: Den som har, han skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.
27 Men mine fiender som ikke ville ha meg til konge, skal dere føre hit og hogge ned for mine øyne.»

4.) Vår evige tilværelse. Fra janchristensen.net bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22.1. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.

Engelen viste Apostelen enda en herlighet! Det renner en elv ut i fra Lammets trone. I Edens hage var det fire elver her er det en. Fire kan symbolisere fire verdenshjørner, men entall vitner om at vi alle drikker av den samme kilden. Ved det så får vi liv og en fullkommen enhet. Den springer ut taler om et kildevell som veller og veller opp igjen og igjen!

2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.

I eden hage var livets tre og kunnskapens tre. Her er kun livets tre for muligheten til fall, synd, ulydighet og dom er over. Nå er det bare en evig vår og sommer som står igjen, noe som ingen mennesker kan fatte fylt ut. Kun tro det og la det dvele i tanke og hjerte! At bladene er til legedom taler om at sykdom der finnes men det tror ikke jeg. Det taler om en fullkommenhet som er vedvarende. Den legedommen er for alle i byen.

3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.

Selv i den nye pakt er ingen under forbannelsen, men under nåden og har fått Ånden. Men da vil våre erfaringer ikke bare være objektive men også subjektive.
Gal. 3. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.
Vil presisere, selv når den evige vår og sommer bryter frem vil alt det Gud gjør skje ved Ånden, ikke ved noen annen kraft og dimensjon i tilværelsene.

4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner.

Vi skal se Guds åsyn og tåle det, i dag så er det mange som tar Gud som en selvfølge. Hadde Gud virkelig åpenbart seg så hadde en blitt slått ned til jorden hadde skjedd for mange. Men da vil vi være så innvidd og istand til å se Gud uten å rødme av skal.
Våre navn vil være velkjente taler også at vi vil med letthet forstå hverandre på tross av at vi som er blitt frelst har kommet fra alle verdenshjørner på en periode på godt 7000 år som menneskene ble kastet ut fra Edens hage til dommen foran den hvite trone.
Navn er også noe personlig og intimt, å kjenne og ha et navn som Gud har gitt oss taler om at han både kjenner oss og tar ansvar for oss som foreldrene gjør det med barna sine.

5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet.

Når det står at natt ikke skal være mer der så vil selve den tradisjonelle helvts læren falle om kull at Gud skal pine menneskene i all evighet. Det kommer aldri til å skje, bibelen taler om enten å motta livet gjennom Jesus eller å dø, bli brent opp, bli til intet gjort etc.

6 Engelen sa til meg: «Disse ord er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Vi skal både ha Guds liv og lys. Men det vil være også lys fra hele universet selv ved at Gud selv er tilstede over alt (Salme 139).
Vi skal herske har alltid vært Guds tanke og mening med menneske, vi er skapt i Hans bilde.
1. Mosebok 1. 26 Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. 30 Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.»
Selv på det åndelige planet skal vi herske, ingenting skal herske over oss, men vi skal herske. Konge tanken for oss mennesker står sterkt hos Gud, men samtidig er ikke vi i sentrum, men han selv, heldigvis og vidunderlig er det.
5. Mosebok 28. 12 Herren skal åpne for deg sitt velfylte forrådskammer, himmelen, og gi landet regn i rette tid og velsigne alt du gjør med dine hender. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. 13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vinn på å leve etter dem.
Vi er også Konger på det åndelige område, vi er ikke under noen men over.
1. Pet. 2. 9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.
Flere oversettelser har følgene ordlyd: “Vi skal herske som Konger i all evighet”.

Hva vil den evige tilværelse innbefatte i? Det vet Gud kun alene, men at det blir mye mer en det vi noen gang vil kunne forstille oss? Ja!

1. Kor. 2. 6 Likevel forkynner også vi en visdom, for dem som er modne. Det er en visdom som ikke hører denne verden og denne verdens herskere til, de som går til grunne. 7 Nei, vi taler Guds visdom, som er en hemmelighet; den var skjult, men før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt den til å føre oss fram til herligheten. 8 Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. 9 Men det står skrevet:
Det intet øye så,
og intet øre hørte,
det som ikke kom opp
i noe menneskes tanke,
alt det Gud har gjort ferdig
for dem som elsker ham,
10 – dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.
http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

søndag 20. mars 2011

Spørsmål 60: Skal vi holde sabbaten?

Spørsmål 60:

Skal vi holde sabbaten?

Linda S

Svar:

Nei og atter et nei, vi kan velge hvilken dag vi skal holde hellig og ha som hviledag i den Nye pakt. Ferdig arbeid!

Rom. 14. 5 Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. 6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. 7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8 Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. 9 Derfor døde Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol.

Dette er skrevet til hedninger, og de blir alle oppfordret til å tenke at enhver skal stå innforbi Gud med sitt liv og en har frihet til å velge hvilken dag en ønsker å ha som hviledag\sabbat. Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbaten.

Dessverre er det flere kristne sekter som vil holde sabbaten som står i Guds ti bud, og som er et pakts tegn mellom Israel og Gud. Ikke mellom oss hedningkristne og Gud i den nye pakt. Alle i den nye pakt har frihet å velge selv dag og ikke pålegge noen andre å holde en dag fremfor den andre.

Esekiel 20. 20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellom mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.

Vi som troende er ikke under loven, ei heller skal vi holde oss til loven og lovgjerninger. Loven og den gamle pakt er noe som er i ferd med å være foreldet og som er “ut” men Jesus og nåden er “in”. Det er nåden og Kristus som gjelder for den troende i den nye pakt og det er som er sentrum for den troende i den nye pakt som vi lever i dag i.

Vi er ikke lengre inder tuktemesteren sier Paulus:

Gal. 3. 25 men efterat troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren; 26 alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus.

Vi er også død og løst i fra loven og lovgjerninger:

Rom. 7. 4 Derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi legeme, forat I skulde høre en annen til, ham som er opstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud.

Hva er vi som troende nå under og hvem lever i og gjennom oss? Vi er under nåden og det er Jesus som lever i og gjennom oss. Derfor lever vi for Gud – ikke loven – men for Gud Fader og vår Herre og frelser Jesus Kristus.

Her taler Guds ord at det er nåden som forvandler, fra mine bibelkommentarer

Titus 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.
Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.

12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,

Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?

Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.
Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.
Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.

Hvem lever i og gjennom oss? Jesus ved sin Ånd. Derfor er det eneste som gjelder i den nye pakt, det er å være en ny skapning og leve ut i fra det!
Tro virksom i kjærlighet, bli sterk i nåden etc. Det er nytestamentlige begreper der i GT var: Du skal og skal ikke. For en forskjell!

Har skrevet såpass så mye om dette emne både i artikler og på mine bibelkommentarer at jeg henviser til å lese mer om dette emne der eler komme med spørsmål her på bloggen eller blogge om dette emne.

Å Nåde stor er en “stor” kristen sang:

Å nåde stor som frelste meg
Jeg ser det mer og mer!
Jeg var fortapt, nå trygg jeg er
Var blind, men nå jeg ser

Det nåde var som fylte meg
og ga mitt hjerte ro
Og mer enn nåde frelsen ble
da jeg den grep i tro

Nå gjennom livets kamp og strid
jeg kjærlig føres frem
Det nåden er som leder meg
og engang tar meg hjem

Når vi i himmelen sunget har
Hans pris i tusen år
Da er vår jubel like stor
den aldri ende får

Har også en eget hefte som ligger på vår nettside om dette emne: http://www.janchristensen.net/sabbat_eller_soendag.pdf
http://www.janchristensen.net/sabbat_eller_soendag.pdf

Spørsmål 59: Hvem tror du er den som holder igjen, som skal bli tatt bort er?

Spørsmål 59:

Hvem tror du er den som holder igjen, som skal bli tatt bort er?

Linn T

Svar:

Vi som troende har fått den Hellige Ånd som et innsegl til forløsningens dag. Vi er annerledes da Kristus bor ved troen i våre hjerter.

Efes. 1. 13 I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.
I ham er dere blitt merket med et segl, den Hellige Ånd som var lovt,
14 og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk,
til pris og ære for hans herlighet.

Dernest står det at vi som menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll.

1. Tim. 2. 15 Men hvis det drar ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

Med andre ord, det som holder igjen er menigheten – alle troende – i hele verden og i alle menigheter som er Jesus troende.
Den dagen alle kristne blir løftet opp og hjem, da står Antikrist frem! Ikke før, men da! Første som tar imot Antikrist er det frafalne Europa og Israel!

Henviser også til mitt svar om når Jesus kommer igjen: http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html
http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html

lørdag 19. mars 2011

Spørsmål 53:Nådegavebruk, hva vil du si om det?

Spørsmål 53:
Nådegavebruk, hva vil du si om det?

Tale i tunger er bibelsk.


 
John

Svar:
Ønsker å si noe om dette og utvide vårt tankemønster omkring dette. Der vi må også se at vi er bærer av nådegavene, ikke bare på møter men hele dagen igjennom og de kan vi anvende og trenge å anvende også i det daglige liv. Her ligger en stor hemmelighet og en et stor kapital å venter på alle troende som vil gjøre seg bruk av dette.

Jeg har min bakgrunn fra Frie Venner og Pinsebevegelsen, der fokuset er at nådegavene skal være i bruk på møtene, og det er riktig. Men det er mange aspekter med dette til som jeg vil nevne som er viktig.

1.) Nådegavene kan vi like gjerne bruke hele døgnet igjennom og under alle forhold.
2.) Det er ikke bare de ni nådegavene omtalt i 1. Kor. 12 som er omtalt i bibelen som en nådegave.
3.) Nådegavene er ikke først og fremst gitt til den enkelte, men til menigheten.
4.) Nådegavebruk er et tegn, både for den frelste og ufrelste.
5.) Nådegavene og Åndens frukt er fra Guds side to sider ved evangeliet derfor skal vi ha en positiv og åpen innstiling til dem.
6.) Noen gaver er ment å ha for seg selv, f.eks. tungemålsgaven er til egen oppbyggelse. Det er først når den blir tydet at den har en funksjon i et åpent fora.
7.) Nådegaver kan en også bruke selv til egen oppbyggelse og for ledelse.
8.) Tungemålsgaven er den eneste av de åndelige nådegavene som ikke var tilstede under den gamle pakt.
9.) Alle gavene skal prøves, ingen er fritatt for å ikke bli prøvd, meget viktig.
10.) Falske profeter har til alle tider ønsket å være i besittelse av nådegaver.
11.) En behøver ikke å si Så sier Herren hver gang en skal bruke nådegavene.
12.) Selv om en har nådegavene i bruk og Gud har gitt en del i dem, så vil det i det nye testamente også kunne være noe av en selv. Derfor sier skriften, prøv alt og hold fast på det gode.
13.) det er de som utarter dette med nådegavebruk, som synger i tunger uavbrutt stikk i strid hva Guds ord sier. Det er de som bokstavelig tar slanger i hendene osv. Dessverre må vi leve med også misbruk av gavene.
14.) Satan og demonene vil alltid prøve å etterligne det som er av Gud, derfor må vi også være på vakt og ikke tro enhver Ånd eller ånder.
15.) Hvordan aktiv bruke dem? En må ta dem i bruk og begynne å gå ut i tro og være frimodig.
16.) Fra Guds side, så er det meningen at vi som troende skal utfylle hverandre, supplere og være til oppbyggelse for hverandre.
17.) Litt “konkurranse” er sunt, det står at vi skal strebe etter dem. Da er det en oppfordring til å kunne utfordre både seg selv og andre.
18. ) Kvinnene skal være tildekket på hode når hun bruker gavene, ikke mannen. Hvorfor skal kvinnen være tildekket? Hun er skapt som nr. 2.
19.) Det er Gud som deler ut nådegavene, og hos Gud har ingen “rangen”. Men allikevel skal vi strebe etter dem. Det er ikke sikkert vi får akkurat den gaven vi selv ønsker, Gud bestemmer og har kontrollen.
20.) Alle gaver kan videreforedles, misbrukes og bli liggende nedgravd. Derfor må vi ta vare på dem og ha dem jevnlig i bruk.
21.) Synd og uoppgjorte saker hindrer Gud og nådegavene vil dø hen i livet og menigheten.
22.) Faktisk kan en til en vis grad selv bestemme over gavene da det står at. 1. Kor. 14. 32 og profeters ånder er profeter lydige.
23.) Forkynnelse av Guds ord er det viktigste, nådegavene er et supplement.
24.) En moden kristen lar heller andre få utfolde seg en seg selv.
25.) Gud kan også åpenbare seg på andre måter en gjennom nådegavene. Da tenker jeg overnaturlig. Slik som ved Engleåpenbarelse, drømmer og syner.
26.) Er nådegavene bare for åndsdøpte? Nei, men åndsdåpen forsterker alt det Gud har gitt deg.
27.) Nådegavene er fra Gud, derfor deler han ut til hver især.
28.) Formen gavene virker i er underordnet, at de kommer frem er viktig.
29.) I personlig lønnkammerbønn er det også lov å profetere og tyde sine egne tunger, vær frimodig er Herrens ord.
30.) Dette punktet er for at du kan sette inn det du selv vil!

Begynner vi å få opp øynene for dette, vil vår horisont utvide seg enormt. Gud vil at vi ikke skal begrense ham og hans ressurser, gjør vi det?
Vil bare oppfordre den enkelte og alle menigheter til å ta nådegaven i bruk og være bærer av dem. Gud er rik nok for alle og jeg vil til slutt si som Moses.
4. Mosebok 11. 29 Men Moses sa til ham: Er du nidkjær for min skyld? Gid alt Herrens folk var profeter, gid Herren vilde legge sin Ånd på dem!

Se her for artikkel relatert til emne: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=naadegavenes-bruk-og-hensikt
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=naadegavenes-bruk-og-hensikt

Spørsmål 54: Sekter eller ikke?

Spørsmål 54:

Hvordan er din erfaring med de forskjellige trossamfunn, der du hevder at alle menigheter og kirker er en sekt i større eller mindre grad?

Anonym

Svar:
“Sekt , religiøs gruppe eller samfunn som har brutt ut av et annet
samfunn og opprettholder sitt særpreg gjennom bestemte betingelser
For medlemskap. Sekter finnes innen de fleste religioner. De fleste
kristne sekter er oppstått innen den protestantiske verden, men også i
den ortodokse kirke, spesielt i Russland, er det oppstått en rekke
sekter. De ytre årsaker til sektdannelsen kan være forskjellige. De kan
være av dogmatisk, liturgisk eller forfatningsmessig art, eller de kan
først og fremst gjelde den etiske livsholdning. Ofte dreier det seg om
momenter som man med større eller mindre rett mener er forsømt i
det kirkesamfunn sekten bryter ut av. Disse momenter blir da gjerne
sterkt betont av den nye sekten. Skillet mellom sekt og kirke er ofte
flytende og har gjerne en sosiologisk bakgrunn. En sekt er aldri en
folkekirke, men står ofte i opposisjon til denne. Sekten ønsker å
fremstille den rene menighet som bare skal omfatte bevisste og
bekjennende kristne. Sekten bygger på frivillig tilslutning markert ved
voksendåp eller ”åndsdåp”. I allmen språkbruk kan sekt også betegne
en gruppe som hevder særmeninger f.eks. innenfor et politisk parti.”
(Gyldendals STORE NORSKE leksikon)

Dette er hva en sekt er ifølge en definisjon, men jeg har prøvd å utvide og forandre det. Derfor skrev jeg den artikkelen her:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter

Det er nok i en viss ergrelse over den hovne måten mange troende er på da jeg f.eks. blir stemplet som både det ene og det andre når en hevder noe nytt selv om jeg har 100 % dekning for det i Guds ord. Det jeg bl.a. vil ha sagt med dette er at ingen menighet, kirke, bevegelse eller kirkesamfunn har monopol på Guds ord og den “rette” tolkningen av Guds ord i alle deler. Derfor er i bunn og grunn alle kristne sekter. Fra den Katolske Kirka, Lutherske Kirka, Metodistene, Pinsebevegelsen og alle andre. Det er ingen som har kommet opp på det åndsnivået, den lære og den menighetsstrukturen som de første kristne, som Guds ord sier vi skal ha og oppnå.

Efes. 2. 20 I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, 21 i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, 22 i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.

Det er selvfølgelig leit at det er slik, men allikevel tvingende nødvendig å belyse dette og få det frem slik. Paulus forkynte hele Guds råd til frelse, i dag så er det ingen bevegelse eller noen menighet som til fylle gjør det, jeg vet om ingen bortsett fra oss i Smyrna Oslo (vi er underveis, men vil allikevel holde frem hele Guds råd til frelse koste hva koste vil). Men så blir vi stemplet også for å være vranglærer av alle andre, fra Adventistene, Lutheranere og Pinsevenner. Nå tror jeg ikke vi har det fylle og hele lys, derfor må vi ta med hva Paulus sa om dette.

1. Kor. 8. 2 om nogen tykkes sig å kjenne noget, han har aldri kjent noget således som en bør kjenne det.

Vårt mål for Smyrna Oslo og som alle menigheter og kirker bør og skal ha, er å vokse opp til ham som er hodet for oss alle troende Kristus. Først når vi når aldersmålet for Kristus, blir som ham og lever som ham, er vi ikke lengre sekt-lignende, men Kristus-like. Det er det jeg mener med at alle er kristne sekter. En tror at en har et fullkomment lys, men så ser en rett i mange ting, men også feil i mange ting. Når en påpeker feil, svakheter og hva som er ubibelsk. Så kjenner jeg ofte hvilket okkulte og urene åndsmakter fra Satan som sitter i alle kirkesamfunn når en har åpnet seg opp for ubibelsk lære og ubibelsk levesett. Dette sier skriften også er demoner som står bak flere plasser.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

Jeg vet at gjennom dette blir jeg enda mer kontroversiell og uglesett, men det får jeg tåle!
(Kontroversiell ( kontroversielt - kontroversielle) [kuntɾuʋæʃɪˈjel] som bryter med det vanlige og forventede, omstridt).

Dette er selvfølgelig vanskelig for mange da en har alle sine venner, familie og identitet i en menighet og i et kirkesamfunn. Men det er allikevel nødvendig og viktig at dette blir belyst. Ta f.eks. at menneskene blir lært til å tro at Gud skal pine menneskene i et evig inferno av pinsler, når Guds ord sier det ikke. Eller når Guds ord ikke lærer noe om barnedåp, kvinnelige Pastorer og mange andre lærer og læresetninger. Vi må bare innse at faktum er at alle menigheter og kirkesamfunn så langt jeg kan se det, ingen utdeler sannhetens ord på rette måte som alle skulle gjøre og som Paulus undervise oss at vi skulle gjøre!

2. Tim. 2. 15 Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

Tror det er fylt ut mulig å oppnå dette, men da må vi gå imot mengden og strømmen som vil ha Laodikea menighet og ikke Smyrna menighet!

Spørsmål 52: Er menneskene forutbestemt til sin skjebne?

Spørsmål 52:

Er menneskene forutbestemt til sin skjebne?

Johanna

Svar:
Nei, men det ligger noe i det allikevel. Her fra Wikipedia: Skjebne eller lagnad referer til en forutbestemt rekke av hendelser. Det kan være å forstå som en forutbestemt framtid, enten det er generelt eller for et enkeltindivid. Skjebne er sammenheng eller konsept som baserer seg på en tro eller en overbevisning at det er en bestemt naturlig orden i universet.

Calvin lærte noe av det samme angående frelse: Et sentralt element i kalvinismen, som skiller den fra andre retninger, er dens spesielle soteriologi, det vil si lære om frelse. Den fremhever at mennesket er ute av stand til å gjøre noe som helst for å oppnå frelse, og at Gud alene er initiativtager på ethvert stadium av menneskets frelse, inkludert inngydelse av tro og beslutningen om å følge Jesus Kristus. Denne doktrinen ble definitivt formulert ved synoden i Dort (1618–1619), som samtidig avviste den alternative oppfatningen kjent som arminianisme.

Men å avise disse tankene 100 % er ikke heldig. Vi er til en vis grad forutbestemt til hvilket liv vi vil få da arv, miljø og annet er med å skaper oss til den personen vi er og blir. Men at vi har en egen fri vilje, ja! Men vi blir allikevel preget av omgivelsen, hvilket samfunn og valg vi tar.

Frelsen er tilgjengelig for alle, men det er allikevel lettere for noen å ta det valget. Er vi vokst opp i et kristen hjem, i et kristent miljø etc. Jeg er vokst opp på Vestlandet på 70-80 tallet der jeg hørte om Jesus og evangeliet, det er selvfølgelig en stor fordel for å bli en troende selv om ikke mine foreldre var personlige troende. Jeg takker Gud for rikelig forkynnelse av Guds ord!

Men er mennesker skapt\født som homoseksuelle og lesbiske? Det vil jeg si et tja til. Det er noen som har tilbøyeligheter mer i den retningen en andre, men en må allikevel ta et valg for eller mot her. Noe som en personlig må stilles til ansvar for!
Jeg mener at Guds ord taler klart imot dette, å leve som homoseksuell og lesbisk, men det er noen som må kjempe mer med dette en andre. Når syndefallet kom inn, da falt menneske på alle områder, også når det gjelder vår identitet og på alle andre måter. Dette har også slått inn her, selvfølgelig!
Hva sier da skriften om dette? For det står klart i Guds ord her at dette er synd og bryter mot Guds vilje:

3. Mosebok 18: 22 Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.
Romerne 1: 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige.
1. Korinter 6: 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Her må vi si at skriften er rimelig klar. Slik jeg ser det, så har vi alle våre ting å stri med, våre egne Goliat-er. Disse må vi overvinne for å bli frelst og bevart i frelsen. Da er det veldig egoistisk og navlebeskuende å si at jeg har denne legningen, disse lyster, disse behov etc. Da MÅ jeg få lov og vil gjøre dette og hint. Det er hva skriften og Guds ord sier som er og forblir vår rettesnor og hva vi skal forholde oss til. Mange er kalt, få er utvalgt. Hva menes med det? Det er de som tar imot frelsen og innretter sitt liv etter Frelserens ord og lære, som er de utvalgte. De kalte er alle som hører ordet. Her er det en himmelvid forskjell!

Hvilket standpunkt tar du? Hvilket standpunkt tar du overfor Guds ord og følger det lys Herren har gitt deg, det er det avgjørende. Vi vil alle bli dømt overfor det lys og de muligheter vi har fått og det er blitt gitt oss, ikke mer eller mindre!

Rom. 2. 1. Derfor er du uten undskyldning, menneske, hvem du enn er som dømmer. For idet du dømmer din næste, fordømmer du dig selv; for du gjør det samme, du som dog dømmer; 2 men vi vet at Guds dom, som sannhet byder, er over dem som gjør slikt. 3 Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det, at du skal undfly Guds dom? 4 Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse? 5 Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, 6 han som skal betale enhver efter hans gjerninger: 7 dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, 8 men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. 9 Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker; 10 men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk: 12 alle som syndet uten loven, skal også gå fortapt uten loven, og alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven; 13 for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven, skal bli rettferdiggjort. 14 For når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, sig selv en lov; 15 de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, idet også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem - 16 på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus.

Se her for artikkel om mitt personlige vitnesbyrd: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd

fredag 18. mars 2011

Spørsmål 51: Bære frukt?

Spørsmål 51:

Hvilke råd vil du gi for at kristenlivet skal bære frukt?

Johanne

Svar:
Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen.
Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort,
og hver den som bærer frukt, den renser han,
forat den skal bære mere frukt.
Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere;
bli i meg, så blir jeg i dere!
Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv,
men bare når den blir i vintreet,
således heller ikke dere uten at dere blir i meg.
Jeg er vintreet, dere er grenene;
den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt;
for uten meg kan dere intet gjøre.
Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner,
og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.
Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere,
da bed om hva dere vil, og dere skal få det.
Derved er min Fader herliggjort at dere bærer megen frukt,
og dere skal bli mine disipler. Joh 15,1-8.

Dette er et meget omfattende spørsmål, med å bære frukt. Hvordan, ja. Her er det mange innfallsvinkler, men jeg ønsker å belyse dette med å leve et strukturert kristenliv.
Ha meg som forbilde sa Paulus, tror det ligger mye her. Nå kan ikke alle bortsett fra min familie se hvordan jeg lever i hverdagen. Men jeg har alltid og lever veldig strukturert. Det har jeg nok tatt med meg fra mitt tidligere liv som en aktiv fotball spiller. Da trente jeg gjennom hele oppveksten ca. 5 timer oppimot hver dag har jeg regnet ut. Da må en ha disiplin og struktur for å gjøre noe slikt, tro meg.
Jeg har alltid som en troende hatt struktur på livet mitt. Stå opp til faste tider, har gått regelmessig på møter, lest Guds ord og bedt minst tre ganger til dagen. Det har vært en hemmelighet til mitt liv som troende, struktur og orden over hverdagen.

Mitt liv har vært metodisk. Synes det er veldig mange fine og åndelige synonym ord til dette ordet, se her: disiplinert, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, presis, punktlig, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk.

Det er også litt viktig å ta med Metodismen som innførte dette igjen i kristenlivet. En blir frelst for å tjene, en blir frelst for å bære frukt osv.

Videre så tror jeg at det å komme inn i og å være i Guds vilje med livet er også med å gjøre en til en fruktbærende troende. Det er mange “nøkler” her. Men jeg har prøvd å la fokuset i mitt svar her med å ha struktur og disiplin på livet sitt.

Vi leser også i Misjonsbefalingen at vi skal bli: Matt.28. 19a Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.
Vi skal bli og være disipler, hvordan bli det? Struktur, orden og være metodisks som menneske og kristen.
Møte presis på jobben, gjøre som en får beskjed om, strekke seg langt, stå litt tidligere opp en andre for å lese minst et kapitel i bibelen og be osv. Slik skal vi leve, da vil en i sannhet bli en fruktbærende troende. Og Gud hører bønn og gir oss bønnesvar langt utover det vi tror og selv tenker, bare vi overgir oss til ham!

Efes. 3. 20 Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

Spørsmål 50: Er de som tror på Jesus only læren frelst?

Spørsmål 50:

Er de som tror på treenighetslæren og Jesus only læren frelst?

Anonym

Svar:
Jeg tror at alle som har tatt imot Jesus er frelst, selv om en ikke tror rett om alle ting. Videre så hadde de første kristne en trosbekjennelse som alle måtte tro og vedkjenne seg til som en “test” om en var frelst og en sann troende.

1. Kor. 15. Jeg kunngjør for dere, brødre, det evangelium jeg forkynte dere, det dere har mottatt og står på. 2 Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte – så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro. 3 For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot,
at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 4 at han ble begravet,
at han stod opp den tredje dag etter skriftene,
5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.
6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde.

Hva var kriteriet for å forkynne og tro rett til frelse? At Jesus døde, sto opp igjen og lever i dag. Dette er vår felles kristne trosgrunnlag. Jesu forsoning!

Men det er da viktig å tro rett. Jeg fikk en herlig opplevelse for 2 år siden som gjør at jeg for min del gjør meg enda mer sikker på at både treenighetslæren er feil og likeså Jesu only læren. Jesu alene læren er egentlig mer rett, men de som tror på den læren virker så harde imot andre, det liker jeg ikke.

Jeg underviste fra Johannes Åpenbaring og begynte å se på dette med treenigheten igjen. Da en lørdag morgen vel mars 2009 ble jeg først tilbake i Ånden for å si det slik. Før alt og fikk se at det var Faderen som var der helt alene med den Hellige Ånd. Da var den Hellige Ånd en del av ham selv, den klare forståelsen fikk jeg. Og Jesus var der da ikke, kun alene Faderen. Den tanken om tre Guder som fant hverandre ute i Space og ble til En Gud, er for meg vanskeligere å tro på en selv Big Bang. Det er og forblir nonsens og tøv. Slik jeg ser det, så er det på denne måten: Faderen er fra før tiden, Jesus er hans førstefødte og den som er hans høyre hånd og som regjerer, utfører og handler på Faderens vegne fult ut. Og som viste oss hvem Faderen er når han var her på jorden!

Den Hellige Ånd er Faderens Ånd og Sønnens Ånd som virker frem Guds vilje, er hans kraft og opprettholder av alt liv da han er tilstede over alt og ubegrenset som Gud selv!
Se her for artikler relatert til dette emne: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Spørsmål 49: Hvorfor mener du at Jan Hanvold er en falsk profet?

Spørsmål 49:

Hvorfor mener du at Jan Hanvold er en falsk profet?
John

http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html

http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html

"Pastor" og en falsk profet Jan Hanvold

Svar:
Ja uten tvil er han det, og en bedrager av verste sorten. Men jeg har prøvd å ha litt fokus på Hanvold, for hvis en ikke ser at han er en falsk profet, da ser en ikke heller andre som er det men mer fordekt. Hvis en ikke klarer å se at han er det, da tror jeg en er så forført og lurt, at en må virkelig revurdere alle sin holdninger og synspunkt. For å nevne kort 10 punkter for ordens skyls som gjør Hanvold, Pastor Jan Hanvold til en falsk profet i enighet med skriften:

1.) Hanvold er fraskilt og lever da i hor sier skriften. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

2.) Hanvold selv sier han er en falsk profet, da får vi tro hans egne ord:

En profet er en person eller budbringer som anses å kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra Gud.

Jan Hanvold sa jo selv, når han profeterte på Visjon Norge at fru Clinton ble neste president, at vist ikke dette går i oppfyllelse, så er jeg en falsk profet, noe han hadde helt rett i.

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.
Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.

3.) Hans pengetigging er manipulerende og ubibelsk. Han lover på vegne av Gud, noe som ingen har myndighet og makt til å gjøre.

4.) Han snakker om såing og høste, som et mantra. 1000 kr til ham, så får du 10.000 tilbake. Dette har Gud aldri lovet i sitt ord.

5.) Han skor seg på godtroende og forførte menneskers gavmildenhet, skremmende at han håver inn millioner på dette, som han også puter rikelig ned i sin egen lomme.

6.) Fordømmer andre og irettesetter andre men selv lever i synd og driver med ubibelsk lære. Dette er stikk i strid med Jesu Bergpreken og Guds ord lære. Det er først når vi har skikket vårt eget liv at vi skal kunne være frimodige å avsløre og irettesette andre. Her er bibelen virkelig radikal, les selv! Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

7.) Hanvold er en karismatiker og trosbevegelsen mann. Åpner en opp for ham, så får en også med disse forkynnerne og disse lærene på “lasset”. Dette er virkelig å gå i ledertog med satan og de onde åndsmakter, noe jeg vil på det sterkeste advare imot. 2. Kor. 6. 14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt:
Jeg vil bo og ferdes blant dem,
jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk.
17 Derfor sier Herren:
Dra bort fra dem,
og skill dere fra dem,
rør ikke noe urent!
Da vil jeg ta imot dere,
18 jeg skal være deres far,
og dere skal være mine sønner og døtre,
sier Herren, Den Allmektige.
7. 1. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

8.) Dette punket er et meget vanskelig punkt å ta opp da denne mann har skaffet seg enda en ny kone og barn, men det må allikevel sies i fra da han er en offentlig person og som promoterer seg selv og sin egen virksomhet som få og ingen andre. Når ha står for det han står og lever i hor, så vil ha dra alle andre med seg i den samme dom som alle andre falske profeter til alle tider har gjort. Først sin egen nye familie, sine medarbeidere og alle som stiller opp på hans kanal som David Østby, Emanuel Minos, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Vebjørn Selbak og alle andre som med vitende vilje stiller opp i sammen med ham.
2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

9.) En meget viktig grunn for å advare imot Hanvold som bl.a. Kong David ble dømt så strengt av Gud for var at ved det han gjorde, gav han fienden eller hedningen en grunn til å spotte Gud. Dette vil ikke Herren gjøre seg bekjent ved. Her kunne jeg tatt flere og mange eksempler men jeg nevner kun et eksempel hva Hegner og Kapital skrev om Hanvold. For Gud så betyr vårt vitnesbyrd ovenfor den døende og fortape verden mye. Se her hva Kapital skrev: Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor
Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge.

10.) Det siste punket er også meget viktig som jeg vil ta opp. Når Hanvold og Visjon Norge får så stor plass og så mye økonomisk støtte vil de ta opp meget stor plass som går på bekostning av andre. Derfor finner vi i Guds ord igjen og igjen at Herren vil ha førsteplassen og ikke avgudene. Og Herren ville at hans sanne Profeter skulle ha førsteplassen, ikke de flakse profeten. Dette er et mønster som gjør seg gjeldende. Ved alle midler, tid og krefter mange oppriktige, godtroende og naive mennesker bruker på ham. Som de skulle og kunne brukt på andre, blir da forbigått og de vil ikke få lønn for det hos Himmelens Gud, men heller dom og miste sin lønn. Hvis de blir frelst.

2. Krøn. 20. 20 Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, trådte Josjafat fram og sa: «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!»

Nå har jeg ikke tatt med fruktene av hans arbeid og “tjeneste”. Har så vidt hvert innom dommen over det, men slik kunne jeg har fortsatt, men dette må være mer en nok for at en skulle ta 100 % avstand overfor ham og Visjon Norge!

Her en artikkel om dette tema og emne: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html
http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html

Spørsmål 48: Er det bibelsk med faste?

Spørsmål 48:

Er det nødvendig og bibelsk med faste og innvielse?

Kristina

Svar:
Dette er et meget aktuelt tema og jeg er en klar tilhenger av faste. Faste er så langt jeg vet om det alltid blitt brukt i kristne menigheter og kirker. For å rense seg selv og for at evangeliet skal bryte igjennom. Når ikke noe annet hjelper, så hjelper bønn og faste, det har jeg selv erfart og opplevd. Fastet mer i ungdommen en hva jeg har gjort nå, men jeg tror det er en tid for å faste og be nå igjen. Faste kan være på flere måter, men å avstå fra mat og drikke og bare drikke vann er den virkelige faste mener jeg. Der vil jeg si at en mann skal og bør fate Max 40 dager og en kvinne 21 dager eller 3 uker. Da kroppen og hjernen er avhengig av sukker og fett.

Hvorfor faste? Jesus sier det selv i Matt. 17. 14 Og da de kom til folket, kom en mann til ham og falt på kne for ham og sa: 15 Herre! miskunn dig over min sønn! Han er månesyk og lider storlig; ofte faller han i ilden og ofte i vannet. 16 Og jeg førte ham til dine disipler; men de kunde ikke helbrede ham. 17 Da svarte Jesus og sa: Du vantro og vrange slekt! hvor lenge skal jeg være hos eder? hvor lenge skal jeg tåle eder? Før ham hit til mig! 18 Og Jesus truet ham, og den onde ånd fór ut av ham, og gutten blev helbredet fra samme stund. 19 Da gikk disiplene til Jesus i enrum og sa: Hvorfor kunde ikke vi drive den ut? 20 Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder. 21 Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste.

Løsningen her var rett og slett å være så innviet til Gud, ved bønn og faste som Jesus hadde vært oppe på fjellet og gjort. At kraften fra Gud var i oss, også til å drive ut onde ånder. Her er et av mange eksempler på viktigheten av bønn og faste og at vi skal praktisere den.

Faste

Hva er faste?
Etter hva mennesker vanligvis forbinder med ordet faste, er det avhold fra mat det er tale om. Jeg vil i dette heftet benytte ordet «avholdenhet» om det som fasten egentlig inneholder. Faste forekommer i alle religioner og i idrett og forskjellige aktiviteter der det kreves en spesiell konsentrasjon og styrke. Den skal være med å gi overbevisning, kraft, et liv som fungerer etter det mønster som man innvier seg for i fasten.

Bibelsk faste.
Vi skal konsentrere oss om bibelsk faste og tar med at fasten ikke bare innebærer avhold fra mat, men kan også utvides til å gjelde avholdenhet fra drikke, seksuell omgang, kontakt med andre mennesker, søvn m.m. Fasten i seg selv er sunt for kroppen dersom man faster etter det rette mønster. Men når det gjelder bibelsk faste er fasten et hjelpemiddel som sammen med bønnen kan bringe store og herlige resultater. Det kan skrives mange vitnesbyrd om hva mennesker har opplevd gjennom faste og bønn. I dette heftet vil vi ta fram hva Guds ord sier om faste.

Hvor lenge varer en faste?
En faste kan vare fra en natt og til 40 dager. Det er den spennvidde som vi leser om i Bibelen når det gjelder faste. Vi kan ta med oss et par skriftsteder om dette:

Dan 6:19
Deretter gikk kongen hjem til sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhustruer komme inn til seg. Og søvnen forsvant fra ham.

Matt 4:2
Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten.

Kan alle regne med hjelp fra Gud dersom man faster?

Faste er ikke noen form for betaling for et bønnesvar. Fasten åpner veien for menneskets indre tro og overbevisning så den kan forankres i Guds løfter og hente ut bønnesvar. derfor er fasten nytteløs dersom man lever i bevisst synd, eller om den er tenkt som en form for betaling for et bønnesvar. Det er også vranglærere som benytter faste og det er fariseere som faster for å kunne vise seg for mennesker og si at de faster osv. Ikke for noen av disse kategorier mennesker har fasten noen effekt.

Fastens hensikt

Hensikten med den bibelske faste er å hente ut mere styrke og få en sterkere visshet i ting man ber om. Troesvissheten er alltid nødvendig for å hente ut bønnesvar, og gjennom bønn og faste vil troen styrkes og det indre menneske komme i en kontakt med Gud. Det vil gjøre at man kjenner seg ett med ham i både det han har talt i sitt ord og i det han ved sin Ånd taler til den enkelte i fasteperioden.

Den første gangen vi leser om faste i Bibelen er i forbindelse med den store forsoningsdagen. Det ble da utropt en faste som alle skulle delta i. Det er interessant å legge merke til at det nettopp er i forbindelse med forsoningsdagen at fasten kommer inn som et ledd i gudstjenesten. Ved bønn og faste var det Guds plan at mennesker skulle se inn i en hemmelighet som forsoningen bærer i seg.

3M 16:29-31
29 Dette skal være en evig lov for dere: I den sjuende måned, på den tiende dag* i måneden, skal dere faste og ikke gjøre noe arbeid, verken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere.
30 For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder.
30 For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder.
30 For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder.
31 En høyhellig sabbat skal det være for dere, og da skal dere faste – det skal være en evig lov.

3M 23:27-32
27 Men den tiende dag i den samme sjuende måneden er det soningsdag. Da skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal faste og ofre ildoffer til Herren.
28 Den dag skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er en soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere, for Herrens, deres Guds åsyn.
29 Hver den som ikke faster den dagen, skal utryddes av sitt folk.
30 Og hver den som gjør noe arbeid den dagen, han skal utryddes av sitt folk.
31 Det må ikke gjøres noe arbeid den dagen, det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt, hvor dere så bor.
32 En høyhellig sabbat skal den dagen være for dere, og dere skal faste. Den niende dag i måneden om kvelden, fra den ene kveld til den neste, skal dere holde deres sabbatshvile.

Dette er skrevet ca. 1400 år f. Kr. Det er tale om soningsdagen. da skulle man faste. Dette var et bilde på at soningsmidlet ikke var deres egen gjerning, og det står spesielt at de ikke skulle gjøre noe arbeide.

Bibelen taler også om en faste som ikke rekker fram
Sal 35:13
Og jeg, jeg kledde meg i sørgeklær da de var syke. Jeg plaget min sjel med faste, min bønn vendte tilbake til min barm!

Vi skal også ta med et skriftsted som beskriver hvordan Gud ser på en faste som er feil, altså har feil grunnlag. Og skriftstedet peker på følgende ting:
1: Tekkes ikke Gud.
2: Plager sjelen.
3: Følger sine lyster.
4: For å trette og stride.
5: For å slå med ugudliges neve.
6: For å vise en ytre fromhet som ikke stemmer med hjertet.
Jes 58:3-5
3 Hvorfor faster vi, og du ser det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? – Se, på den dag dere faster, gjør dere som dere lyster og utbytter deres arbeidsfolk.
4 Se, for å trette og strides faster dere, for å slå med ugudelighets neve. Dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt i det høye.
5 Er dette den faste jeg finner behag i, en dag når et menneske plager sin sjel? At en bøyer sitt hode som et siv og rer sin seng i sekk og aske – kaller du det en faste og en dag som behager Herren?

En rett faste.

En riktig faste viser seg i et liv med praktisk, daglig helliggjørelse. Den har gjerninger som er preget av en indre opplevelse av sann frelse.
1: Løser ugudeliges lenker.
2: Sprenger åkets bånd.
3: Slipper undertrykte fri.
4: Bryter hvert åk.
5: Bryter brød til de som sulter.
6: Lar hjemløse stakkarer komme i hus.
7: Kler den nakne.
8: Bærer ansvar for slektningene.
Jes 58:6-9
6 Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk?
7 Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus – når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod?
8 Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp.
9 Da skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg! Når du får bort hvert åk iblant deg og lar være å peke fingrer og tale ondt,

Jødene hadde spesielle dager da de fastet.
17 dag i 4 måned: For å minnes at Jerusalem ble tatt av fienden.
9 dag i 5 måned: For å minnes at templet ble brent.
10 dag i 7 måned: For å minnes mordet på Gedalja.
10 måned: For å minnes beleiringen av Jerusalem.
Mandag og torsdag: I NT holdt fariseerne disse to dager som fastedager.
Den nåværende jødiske kalender har opptegnet 22 faster, pluss forsoningsdagen.

Hva er faste, og hvordan ble den praktisert i det gamle testamente
1: Strengt avhold fra mat,
2: Ydmyk bekjennelse av synd.
3: Ærlig søken etter Guds åsyn, ofte ikledd sekk og aske. (Dan.9,3.)
4: Sann forbønn for seg selv og andre.
5: Gi almisser til de fattige.
6: Leve som man ba og lovte.

Årsaker til faste i det gamle testamente.
For å vise sorg. De fastet i syv dager for Saul.
1Sam 31:13
Og de tok deres ben og begravde dem under tamarisken i Jabes, og så holdt de faste i sju dager.

For å avverge evig vrede. David fastet for å holde sitt barn i live.
2Sam 12:16-17
16 Og David søkte Gud for barnets skyld. David fastet strengt, og han gikk inn og lå på jorden hele natten.
17 De eldste i hans hus kom og ville reise ham opp fra jorden, men han ville ikke, og han åt ikke sammen med dem.

For å vise omvendelse og anger for synd. Folket i Ninive.
Jon 3:7
Han lot rope ut i Ninive: Etter påbud av kongen og hans stormenn, skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting! De skal ikke smake mat og ikke drikke vann.

Faste i forbindelse med krig.
Dom 20:25-26
25 Og Benjamin drog ut mot dem fra Gibea den andre dagen og slo igjen atten tusen mann av Israels barn til jorden. Alle disse kunne dra sverd.
26 Da drog alle Israels barn, hele folket, opp til Betel. Der satt de og gråt for Herrens åsyn og fastet denne dagen til om kvelden. De ofret brennoffer og fredsoffer for Herrens åsyn.

For å avverge nød.
Joel 1:13-14
13 Kle dere i sørgeklær og klag, dere prester! Skrik, dere som gjør tjeneste ved alteret! Gå inn og sitt hele natten i sørgedrakt, dere min Guds tjenere! For matoffer og drikkoffer blir holdt tilbake fra deres Guds hus.
14 Tillys en hellig faste, utrop en høytidssamling. Samle de eldste, ja, alle som bor i landet, til Herrens, deres Guds hus, og rop til Herren!

Joel 2:12-18
12 Men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage.
13 Sønderriv hjertet, ikke klærne! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde.
14 Hvem vet? Han kunne vende om og angre, og la en velsignelse bli igjen etter seg, til matoffer og drikkoffer for Herren deres Gud.
15 Blås i basun på Sion! Lys ut en hellig faste! Rop ut en høytidssamling!
16 Samle folket, innvi forsamlingen! Kall de gamle sammen! Samle de små barn, også de som dier mors bryst! La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden av sitt kammer!
17 Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til vanære, så hedninger får herske over den! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?
18 Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk.

Jesus og fasten.

Etter loven var ikke Jesus pliktig til å faste. Likevel fastet han, og han underviste om faste og forbindelsen mellom bønn og faste.
Han fastet i 40 dager og 40 netter:
Matt 4:2
Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten.

Han advarte mot misbruk av faste:
Matt 6:16
Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt, slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn.

Han lærte disiplene at de skulle faste etter hans bortgang:
Mark 2:20
Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag.

Han ga informasjon om riktig faste:
Matt 6:17-18
17 Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt,
18 så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Han satte en forbindelse mellom bønn og faste:
Mark 9:29
Han sa til dem: Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.

Faste i den nytestamentlige menigheten

Vi finner flere steder at faste ble praktisert også i NT. Det er derfor viktig at vi er klar over at faste fortsatt har stor betydning når den praktiseres på riktig måte. La oss se på noen tilfeller der fasten ble praktisert i NT, og enda en gang ta med oss hvordan NT beskriver at fasten skal praktiseres.
Menigheten fastet før Paulus og Barnabas ble tatt ut til tjeneste:
Apg 13:3
Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.

Menigheten fastet før det ble satt inn eldste:
Apg 14:23
Og de valgte eldste for dem i hver menighet. Og etter bønn og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet til tro på.

Kornelius fastet i 4 dager. Dette står ikke i den norske Bibelen, men jeg tar med den engelske King James Version som bekrefter at Kornelius både ba og fastet:
Apg 10:30
Kornelius sa da: For fire dager siden – det var da som nå ved den niende time – var jeg i bønn hjemme i mitt hus. Og se, en mann i lysende klær stod foran meg.

Acts 10:30
And Cornelius said, Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold, a man stood before me in bright clothing,

Fasten er ikke bare avhold fra mat, men også fra seksuelt samliv:
1Kor 7:5
Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende.

Fastens mål:
Jak 1:27
En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden.

Fastens verdier
I dette siste avsnittet tar vi for oss de positive ting som fasten forårsaker.
1: Fra medisinsk hold kan det sies at faste er meget sunt for de mennesker som vanligvis spiser alt for mye, og dermed ødelegger sin kropp.
2: Studenter som skal opp til en vanskelig eksamen har godt av en faste. Det bevirker at blodet strømmer til hjernen og gir klarere tanker.
3: Når man går inn i en faste er det de tre til fire første dagene som er de hårdeste. Men etter denne perioden klarner sinnet.
4: Troende som søker Herren kan med herlig utbytte søke Gud i bønn og faste. Det vil gjøre at man ser situasjoner klarere, og får en mer konkret og virkelig bønn.
5:Fasten viser også overfor Herren at vi ønsker å gå inn på hans veier og på hans premisser.
6: I Bergprekenen sier Jesus at fasten skal være en sak mellom deg og Herren, og ikke forat andre mennesker skal sed det og du selv komme i fokus.
7: Den hovedsakelige betydning av faste er at du setter til side naturlige ting for å søke de åndelige.
8: Faste kan man gjøre som en regel bestemte dager i uka eller måneden, men det er mest brukt at man faster når man kommer inn i spesielle situasjoner. Da faster man enten for sin egen del, eller for et tilfelle som gjelder andre.
9: Faste er noe man gjør for å komme mer inn i den bønnens åndelige virkelighetsverden. Den kan klargjøre Guds vilje i forskjellige situasjoner.
10: Husk at faste er et tilbud og ikke et krav. Det er en mulighet og ikke et påbud.

Fastens resultat.
Den indre visshet om bønnesvar. Synlige resultat.

Når fasten avsluttes.
Om fasten har vært lang - begynn med å spise små porsjoner med mat osv. Gled deg over kontakten du oppnådde med Herren.

Her har jeg også en kort artikkel om faste: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=faste
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=faste

torsdag 17. mars 2011

Spørsmål 47: Hvordan og på hvilken måte leder Gud?

Spørsmål 47:
Hvordan og på hvilken måte leder Gud?

Førbønn er med å få deg inn i Guds vilje og ledelse.
Berit

Svar:
Dette er et meget omfattende tema som kan vinkles fra flere sider. Men jeg kan nevne noen områder, som er selverfart og viktige.

Jeg tror at hvis en ber for et menneske, situasjon eller noe annet. Så er forutsetningen for at det skal gå godt mye bedre en hvis en ikke ber. Så når en ber, så rører en ved Guds hjerte og englene, Guds Ånd. Og de troende blir satt i bevegelse for å styres imot at Guds vilje skal skje som det er bedt om.

Videre så vil synd og vantro hindre Guds ledelse både for en selv og andre. Gud svarer ikke når vi lever i synd og lever i opprør til ham. Nå vet vi at Gud også kan svare mennesker som lever ikke slik han har behag i. Men det er på tross av og enkelte mennesker som lever i synd har også en veldig energisk sjelskraft som mange forveksler med å få “bønnesvar”.

Videre så vil Herren lede oss ved vår samvittighet, at vi kjenner i vårt indre en indre visshet. At dette er veien, vandre på den. Gud kan også meddeles seg til oss ved at han taler til oss og gir oss vishet om ting og hendelser.

Så har vi de overnaturlige manifestasjoner slike som engleåpenbarelser, drømmer og visjoner. Dette må vi forvente også hører med til Guds ledelse og hvordan han viser oss sin vei og vilje. Men det er ganger Gud ikke taler og meddeler seg, og det kan like gjæren være fordi vi er på rett vei som feil vei. Hvis et barn er lydig, trenger det da formaning? Nei, slik er det også med Gud. At han ikke meddeler seg til oss kan like gjerne vere et sunnhetstegn som grunn til å være urolig og engstelig.

Dette emne er stort, derfor vil jeg avslutningsvis be oss alle lese og studere Guds ord. For Gud leder oss alltid i samsvar med Guds ord, ikke utenforbi Ordet.
Her må vi alltid sjekke oss selv, hver dag, uke, mnd. og år. Det er vårt speil, Guds ord.
Se her for en artikkel jeg har skrevet om Guds ledelse: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-bli-ledet-av-den-hellige-aand
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-bli-ledet-av-den-hellige-aand

Spørsmål 46: Hvordan kan du skrive at Pinsebevegelsen

Spørsmål 46:

Hvordan kan du skrive at Pinsebevegelsen og andre frikirkelige menigheter og bevegelser er en sekt?

Anonym

Svar:
Dette er selvfølgelig et meget omfattende å svar på, men jeg har egentlig svart på dette i artikkel: Forskjellige kristne sekter, hvem er de? Og under flere spørsmål og svar på bloggen.
Men jeg tror at det ikke er en eneste menighet, kirkesamfunn eller noen bevegelse i Norge som forkynner rett og sant om alle bibelske temaer. De enten legger noe til eller trekke noe i fra, litt her og der som Profeten Jesaja sa det.
Jesaja 5. 8 Ve dem som legger hus til hus
og føyer åker til åker,
til det ikke mer finnes plass igjen,
så dere får sitte alene i landet!
20 Ve dem som kaller det onde godt
og det gode ondt,
som gjør mørke til lys og lys til mørke,
bittert til søtt og søtt til bittert!

Paulus la vekt på dette, å forkynne hele Guds råd til frelse og på en rett måte utdele sannhetens ord. Her har alle menigheter, bevegelser og kirkesamfunn sviktet dypt.
Dette ønsker vi i Smyrna Oslo og jeg gjøre noe med ved å ta frem alt Guds ord. Løfte det opp, belyse det og prøve å gi det en sunn og riktig forklaring. Derfor legger vi også slik vekt på bibelundervisning, bibelkommentarer og ha bibeloversikt over hver bok i bibelen slik at det er Guds ord som er det avgjørende på alle punkter i det vi står for, lærer og underviser om.

Du spør om Pinsebevegelsen konkret, de har veldig mye ubibelsk både i lære og i menighetsoppbygning. Men alt kan jeg ikke ta opp her, men kan nevne kort noe. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle menigheter, men så alt for mange:

1.) De tror på en ubibelsk treenighetslære.
2.) Mange menigheter er veldig kontrollerende, hvis en ikke innretter seg etter lederskapet er det rett ut. Selv om en har Guds ord på sin side og Guds ord taler om å være overbærende med hverandre.
3.) Gjengifte over en lav sko i hele PB fra topp til bunn.
4.) De tror på at Gud skal pine og plage menneskene i all evighet, selv om Guds ord taler om utslettelse av alle ugudelige.
5.) Eldstebrødre og ledere i PB har nærmes immunitet mot alt. Det er motsatt i Guds ord, er det noen som virkelig skal prøves er det lederskapet og de som underviser og lærer andre.
6.) Det blir godtatt kvinnelige Pastorer og eldste, stikk i stridd med Guds ord.
7.) Rockemusikk, dans og drama til ungdommen. Ikke Guds ord, bønn og samtale om åndelige ting er høyt prioritet.
8.) Samarbeid med falke kristne retninger som ligger alt for langt på sidelinjen som den Katolske Kirke, Trosbevegelsen og andre.
9.) Dåp i Jesu navn som de første kristne praktiserte og som Guds ord lærer, blir skjøvet til side for å døpe etter Katolsk mønster og tro.
10.) En lar den lokale menighet få gjøre nesten hva den vil, da en sier at hver lokal menighet er fri og selvstendig. En slik form for frihet er fullstendig fremmed for det Nye Testamentet når vi leser Apostelgjerningene og brevene. Når vi leser hele det Nye testamente så sto alle menigheter i relasjon til hverandre om det var lære, tjenestegaver og selv på det økonomiske hjalp en hverandre.

Dette var kort noen ting om Pinsebevegelsen, henviser også til min artikkel:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter

Spørsmål 45: Hvorfor Smyrna på menigheten?

Spørsmål 45:

Hei!

Hvorfor Smyrna på menigheten?

Anonym

Svar:
Dette har jeg allerede gitt svar på under Spørsmål 57. Det oppleves som et navn gitt av Gud. Og hvordan vi ble ledet tilbake til Oslo, også av Gud. Hvordan vi startet Smyrna Oslo igjen, også ledet av Gud. Hvordan vi startet og har fått til internettsiden vår, ledet av Gud. Alt er et Guds verk med Smyrna Oslo, på tross av akkurat nå manglende oppslutning og at vi kun har husmøter hjemme på Mortensrud. Gud er god, det er han fra evighet, nå og inntil evig tid, Hallelujah!

Se her: http://blog.janchristensen.net/2011/02/sprsmal-57-hvorfor-heter-menigheten.html http://blog.janchristensen.net/2011/02/sprsmal-57-hvorfor-heter-menigheten.html

onsdag 2. mars 2011

Spørsmål 58:Stemmer treenighetslæren med Guds ord?

Spørsmål 58:

Hvordan kom du frem til at Jesus Only læren og treenighetslæren ikke stemmer med Guds ord?

Fritz

Svar:

Jeg ble frelst januar 1981 og døpt i den Hellige Ånd med tunger april 82. Kalle til å forkynne kom i og med Åndsdåpen min. Fikk stadfestelse av en forkynner, ja flere forkynnere i frie venner. Bl.a. Bjarne Stålstrøm som sa direkte til meg at jeg hadde kall til å forkynne.

Det var i 1985 når Torkild Terkelsen brøt ut i fra pinsebevegelsen og forkynte sin “nye” lære om at Jesus er både Faderen og den Hellige Ånd (Jesus only læren) at jeg først ble møtt med en helt annen forståelse av treenigheten en det jeg var blitt lært opp til.

Den treenighetslæren jeg var blitt lært opp til var kort følgende slik:

Det er 3 personer som “fant” hverandre uten i Space før noe var til. Dette er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. De er alle 3 fra evighet og til evighet. Like store og alle 3 skal æres og tilbedes på lik linje. Noen lærer korrekt at en ikke skal be eller tilbe den Hellige Ånd, det gjør bare hele treenighetslæren mer absurd og vanskelige å forstå. Derfor sier katolikkene dette er et mysterium og protestanten sier at en bare skal tro.
Så hadde de et råd der Jesus tok på seg offerrollen og ble det Lammet som ble utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt.
Ånden er en egenperson og en egen Gud, men det slutter ikke med det. Disse 3 personer er èn Gud. Jesus kom til jorden som Gud og døde som Gud på korset som er for meg en blasfemisk tanke da Gud ikke kan dø! Kort fortalt treenighetslæren fra hva jeg er blitt opplært i fra frie venner og pinsebevegelsen i Norge.

Da når jeg selv begynte i fra 1985 å studere treenighetslæren, ble jeg mer og mer i tvil om den var riktig.
Etter hvert så fant jeg ut mange ting. For å nevne noe. Ordet treenighet var ikke i bibelen. Bibelen ble ikke skrevet med store eller små bokstaver som vi gjør, bare med små. Veldig mye av Guds ord er illustrativt og må forståes deretter. Slik kunne jeg fortsatt. Etter hvert så modnes det frem i meg at treenighetslæren ikke var en riktig måte, talemåte å fremstille Gud og Guddommen.
Her var det veldig, veldig mye som sprikte. Og det har også vært andre sannheter i Guds ord som har modnes seg frem i meg over tid. Slik som læren om evig brennende helvete, skilsmisse og gjengifte etc.
Treenighetslæren er et større problem og mer selvmotsigende en selv big bang spør du meg! Big Bang-teorien også kalt det store smellet, er populærnavnet på en type modeller innen kosmologien som beskriver universets utvikling fra en tett, varm fase fram til i dag. Treenighetslæren hevder noe av det samme bare mye mer spesielt: Det var tre guder som fant hverandre ute i Space og ble til En!
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger! Vi ser hvem Gud er ved hans gjerninger og ved sin Ånd. Alt dette viser at vi har med en ubegrenset, mektig og herlig Gud. Gjøre hans Ånd til en tredje Gud eller en tredje person i en fantasi treenig Gud er å lyve og bedra på Guds vegne, og det er synd!
Når vi “samler” opp alle skriftsteder og avsnitt som kan underbygge en treenig Gud, eller Jesus only læren eller hva jeg tror og underviser om Gud. Så blir en slått av hvor misvisende Guds ord er oversatt her. Det er som det i mange tilfeller er treenighetslærene har hatt bukten og begge ender. Her er et eksempel:
Her kommer det ene skriftstedet som taler om treenighet i klartekst:
Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen, Sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8
Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.
Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen, Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.
Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.
Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.
Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?

Vi forstår her at det er som et komplott imot den sanne lære om Gud. Det var også det Arius kjempet for at en skulle tale rett om Gud når treenighetslæren ble formet og ble en anerkjent kirkelig og kristen lære på 300-tallet e.kr.

Skal kort ta med treenighetslærens opprinnelse. Den begynte i det gamle Egypt for ca. 4000 år siden og ble videreført av Grekerne før den ble en “kristen” lære på 300 tallet.

Osiris kort fortalt var den mest populære Gud i egyptisk gudelære og Horus var sønn av Isis og Osiris.
Osiris og Isis var søsken. Her møter vi først treenigheten; Isis, Osiris og Horus. Videre i det gamle Helles møter vi det samme: Hera er både kona og søsteren til Zevs. Hermes er i gresk mytologi gudenes budbringer. En treenighet igjen. Dette møtte den Katolske kirka når den ble utformet på 300-tallet med å “kristne” disse gudene. Selvfølgelig hadde Guds ord advart imot at frafallet ville komme og med det vranglære som vi ser her.
Det er med andre ord en adoptering av okkult og hedensk lære å tro på en treenig Gud!
Hva er så bibelsk lære? Det er å tro på èn Gud, Faderen. Som har en Sønn som er utgått i fra ham selv, Jesus Kristus. Som er underordnet ham og gjør det som Faderen vil og har behag i. Og Ånden er en del av Gud Fader selv, og Sønnen Jesus Kristus. Derfor møter vi igjen og igjen at den Hellige Ånd er Guds og Jesu Kristi Ånd.
Dette kunne jeg skrevet timevis om, men får stoppe her for å ikke bli for langtekkelig og du har en mulighet å gå på hjemmesiden vår og lese det eller bloggen vår. Der kan du både blogge og sende inn nye og relevante spørsmål som vi\jeg vil svare på. Lykke til videre i Jesu navn med dine studier og videre vei med Herren!

Les denne artikkelen, den er oversatt fra engelsk til norsk ved Google, så ordene er ikke alltid helt som de skulle være. Men den er virkelig god:
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Historien-til-treenigheten
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Historien-til-treenigheten