torsdag 17. mars 2011

Spørsmål 46: Hvordan kan du skrive at Pinsebevegelsen

Spørsmål 46:

Hvordan kan du skrive at Pinsebevegelsen og andre frikirkelige menigheter og bevegelser er en sekt?

Anonym

Svar:
Dette er selvfølgelig et meget omfattende å svar på, men jeg har egentlig svart på dette i artikkel: Forskjellige kristne sekter, hvem er de? Og under flere spørsmål og svar på bloggen.
Men jeg tror at det ikke er en eneste menighet, kirkesamfunn eller noen bevegelse i Norge som forkynner rett og sant om alle bibelske temaer. De enten legger noe til eller trekke noe i fra, litt her og der som Profeten Jesaja sa det.
Jesaja 5. 8 Ve dem som legger hus til hus
og føyer åker til åker,
til det ikke mer finnes plass igjen,
så dere får sitte alene i landet!
20 Ve dem som kaller det onde godt
og det gode ondt,
som gjør mørke til lys og lys til mørke,
bittert til søtt og søtt til bittert!

Paulus la vekt på dette, å forkynne hele Guds råd til frelse og på en rett måte utdele sannhetens ord. Her har alle menigheter, bevegelser og kirkesamfunn sviktet dypt.
Dette ønsker vi i Smyrna Oslo og jeg gjøre noe med ved å ta frem alt Guds ord. Løfte det opp, belyse det og prøve å gi det en sunn og riktig forklaring. Derfor legger vi også slik vekt på bibelundervisning, bibelkommentarer og ha bibeloversikt over hver bok i bibelen slik at det er Guds ord som er det avgjørende på alle punkter i det vi står for, lærer og underviser om.

Du spør om Pinsebevegelsen konkret, de har veldig mye ubibelsk både i lære og i menighetsoppbygning. Men alt kan jeg ikke ta opp her, men kan nevne kort noe. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle menigheter, men så alt for mange:

1.) De tror på en ubibelsk treenighetslære.
2.) Mange menigheter er veldig kontrollerende, hvis en ikke innretter seg etter lederskapet er det rett ut. Selv om en har Guds ord på sin side og Guds ord taler om å være overbærende med hverandre.
3.) Gjengifte over en lav sko i hele PB fra topp til bunn.
4.) De tror på at Gud skal pine og plage menneskene i all evighet, selv om Guds ord taler om utslettelse av alle ugudelige.
5.) Eldstebrødre og ledere i PB har nærmes immunitet mot alt. Det er motsatt i Guds ord, er det noen som virkelig skal prøves er det lederskapet og de som underviser og lærer andre.
6.) Det blir godtatt kvinnelige Pastorer og eldste, stikk i stridd med Guds ord.
7.) Rockemusikk, dans og drama til ungdommen. Ikke Guds ord, bønn og samtale om åndelige ting er høyt prioritet.
8.) Samarbeid med falke kristne retninger som ligger alt for langt på sidelinjen som den Katolske Kirke, Trosbevegelsen og andre.
9.) Dåp i Jesu navn som de første kristne praktiserte og som Guds ord lærer, blir skjøvet til side for å døpe etter Katolsk mønster og tro.
10.) En lar den lokale menighet få gjøre nesten hva den vil, da en sier at hver lokal menighet er fri og selvstendig. En slik form for frihet er fullstendig fremmed for det Nye Testamentet når vi leser Apostelgjerningene og brevene. Når vi leser hele det Nye testamente så sto alle menigheter i relasjon til hverandre om det var lære, tjenestegaver og selv på det økonomiske hjalp en hverandre.

Dette var kort noen ting om Pinsebevegelsen, henviser også til min artikkel:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter

Ingen kommentarer: