søndag 20. mars 2011

Spørsmål 60: Skal vi holde sabbaten?

Spørsmål 60:

Skal vi holde sabbaten?

Linda S

Svar:

Nei og atter et nei, vi kan velge hvilken dag vi skal holde hellig og ha som hviledag i den Nye pakt. Ferdig arbeid!

Rom. 14. 5 Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. 6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. 7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8 Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. 9 Derfor døde Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol.

Dette er skrevet til hedninger, og de blir alle oppfordret til å tenke at enhver skal stå innforbi Gud med sitt liv og en har frihet til å velge hvilken dag en ønsker å ha som hviledag\sabbat. Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbaten.

Dessverre er det flere kristne sekter som vil holde sabbaten som står i Guds ti bud, og som er et pakts tegn mellom Israel og Gud. Ikke mellom oss hedningkristne og Gud i den nye pakt. Alle i den nye pakt har frihet å velge selv dag og ikke pålegge noen andre å holde en dag fremfor den andre.

Esekiel 20. 20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellom mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.

Vi som troende er ikke under loven, ei heller skal vi holde oss til loven og lovgjerninger. Loven og den gamle pakt er noe som er i ferd med å være foreldet og som er “ut” men Jesus og nåden er “in”. Det er nåden og Kristus som gjelder for den troende i den nye pakt og det er som er sentrum for den troende i den nye pakt som vi lever i dag i.

Vi er ikke lengre inder tuktemesteren sier Paulus:

Gal. 3. 25 men efterat troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren; 26 alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus.

Vi er også død og løst i fra loven og lovgjerninger:

Rom. 7. 4 Derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi legeme, forat I skulde høre en annen til, ham som er opstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud.

Hva er vi som troende nå under og hvem lever i og gjennom oss? Vi er under nåden og det er Jesus som lever i og gjennom oss. Derfor lever vi for Gud – ikke loven – men for Gud Fader og vår Herre og frelser Jesus Kristus.

Her taler Guds ord at det er nåden som forvandler, fra mine bibelkommentarer

Titus 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.
Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.

12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,

Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?

Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.
Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.
Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.

Hvem lever i og gjennom oss? Jesus ved sin Ånd. Derfor er det eneste som gjelder i den nye pakt, det er å være en ny skapning og leve ut i fra det!
Tro virksom i kjærlighet, bli sterk i nåden etc. Det er nytestamentlige begreper der i GT var: Du skal og skal ikke. For en forskjell!

Har skrevet såpass så mye om dette emne både i artikler og på mine bibelkommentarer at jeg henviser til å lese mer om dette emne der eler komme med spørsmål her på bloggen eller blogge om dette emne.

Å Nåde stor er en “stor” kristen sang:

Å nåde stor som frelste meg
Jeg ser det mer og mer!
Jeg var fortapt, nå trygg jeg er
Var blind, men nå jeg ser

Det nåde var som fylte meg
og ga mitt hjerte ro
Og mer enn nåde frelsen ble
da jeg den grep i tro

Nå gjennom livets kamp og strid
jeg kjærlig føres frem
Det nåden er som leder meg
og engang tar meg hjem

Når vi i himmelen sunget har
Hans pris i tusen år
Da er vår jubel like stor
den aldri ende får

Har også en eget hefte som ligger på vår nettside om dette emne: http://www.janchristensen.net/sabbat_eller_soendag.pdf
http://www.janchristensen.net/sabbat_eller_soendag.pdf

Ingen kommentarer: