lørdag 19. mars 2011

Spørsmål 52: Er menneskene forutbestemt til sin skjebne?

Spørsmål 52:

Er menneskene forutbestemt til sin skjebne?

Johanna

Svar:
Nei, men det ligger noe i det allikevel. Her fra Wikipedia: Skjebne eller lagnad referer til en forutbestemt rekke av hendelser. Det kan være å forstå som en forutbestemt framtid, enten det er generelt eller for et enkeltindivid. Skjebne er sammenheng eller konsept som baserer seg på en tro eller en overbevisning at det er en bestemt naturlig orden i universet.

Calvin lærte noe av det samme angående frelse: Et sentralt element i kalvinismen, som skiller den fra andre retninger, er dens spesielle soteriologi, det vil si lære om frelse. Den fremhever at mennesket er ute av stand til å gjøre noe som helst for å oppnå frelse, og at Gud alene er initiativtager på ethvert stadium av menneskets frelse, inkludert inngydelse av tro og beslutningen om å følge Jesus Kristus. Denne doktrinen ble definitivt formulert ved synoden i Dort (1618–1619), som samtidig avviste den alternative oppfatningen kjent som arminianisme.

Men å avise disse tankene 100 % er ikke heldig. Vi er til en vis grad forutbestemt til hvilket liv vi vil få da arv, miljø og annet er med å skaper oss til den personen vi er og blir. Men at vi har en egen fri vilje, ja! Men vi blir allikevel preget av omgivelsen, hvilket samfunn og valg vi tar.

Frelsen er tilgjengelig for alle, men det er allikevel lettere for noen å ta det valget. Er vi vokst opp i et kristen hjem, i et kristent miljø etc. Jeg er vokst opp på Vestlandet på 70-80 tallet der jeg hørte om Jesus og evangeliet, det er selvfølgelig en stor fordel for å bli en troende selv om ikke mine foreldre var personlige troende. Jeg takker Gud for rikelig forkynnelse av Guds ord!

Men er mennesker skapt\født som homoseksuelle og lesbiske? Det vil jeg si et tja til. Det er noen som har tilbøyeligheter mer i den retningen en andre, men en må allikevel ta et valg for eller mot her. Noe som en personlig må stilles til ansvar for!
Jeg mener at Guds ord taler klart imot dette, å leve som homoseksuell og lesbisk, men det er noen som må kjempe mer med dette en andre. Når syndefallet kom inn, da falt menneske på alle områder, også når det gjelder vår identitet og på alle andre måter. Dette har også slått inn her, selvfølgelig!
Hva sier da skriften om dette? For det står klart i Guds ord her at dette er synd og bryter mot Guds vilje:

3. Mosebok 18: 22 Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.
Romerne 1: 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige.
1. Korinter 6: 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Her må vi si at skriften er rimelig klar. Slik jeg ser det, så har vi alle våre ting å stri med, våre egne Goliat-er. Disse må vi overvinne for å bli frelst og bevart i frelsen. Da er det veldig egoistisk og navlebeskuende å si at jeg har denne legningen, disse lyster, disse behov etc. Da MÅ jeg få lov og vil gjøre dette og hint. Det er hva skriften og Guds ord sier som er og forblir vår rettesnor og hva vi skal forholde oss til. Mange er kalt, få er utvalgt. Hva menes med det? Det er de som tar imot frelsen og innretter sitt liv etter Frelserens ord og lære, som er de utvalgte. De kalte er alle som hører ordet. Her er det en himmelvid forskjell!

Hvilket standpunkt tar du? Hvilket standpunkt tar du overfor Guds ord og følger det lys Herren har gitt deg, det er det avgjørende. Vi vil alle bli dømt overfor det lys og de muligheter vi har fått og det er blitt gitt oss, ikke mer eller mindre!

Rom. 2. 1. Derfor er du uten undskyldning, menneske, hvem du enn er som dømmer. For idet du dømmer din næste, fordømmer du dig selv; for du gjør det samme, du som dog dømmer; 2 men vi vet at Guds dom, som sannhet byder, er over dem som gjør slikt. 3 Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det, at du skal undfly Guds dom? 4 Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse? 5 Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, 6 han som skal betale enhver efter hans gjerninger: 7 dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, 8 men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. 9 Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker; 10 men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk: 12 alle som syndet uten loven, skal også gå fortapt uten loven, og alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven; 13 for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven, skal bli rettferdiggjort. 14 For når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, sig selv en lov; 15 de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, idet også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem - 16 på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus.

Se her for artikkel om mitt personlige vitnesbyrd: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd

Ingen kommentarer: