lørdag 19. mars 2011

Spørsmål 53:Nådegavebruk, hva vil du si om det?

Spørsmål 53:
Nådegavebruk, hva vil du si om det?

Tale i tunger er bibelsk.


 
John

Svar:
Ønsker å si noe om dette og utvide vårt tankemønster omkring dette. Der vi må også se at vi er bærer av nådegavene, ikke bare på møter men hele dagen igjennom og de kan vi anvende og trenge å anvende også i det daglige liv. Her ligger en stor hemmelighet og en et stor kapital å venter på alle troende som vil gjøre seg bruk av dette.

Jeg har min bakgrunn fra Frie Venner og Pinsebevegelsen, der fokuset er at nådegavene skal være i bruk på møtene, og det er riktig. Men det er mange aspekter med dette til som jeg vil nevne som er viktig.

1.) Nådegavene kan vi like gjerne bruke hele døgnet igjennom og under alle forhold.
2.) Det er ikke bare de ni nådegavene omtalt i 1. Kor. 12 som er omtalt i bibelen som en nådegave.
3.) Nådegavene er ikke først og fremst gitt til den enkelte, men til menigheten.
4.) Nådegavebruk er et tegn, både for den frelste og ufrelste.
5.) Nådegavene og Åndens frukt er fra Guds side to sider ved evangeliet derfor skal vi ha en positiv og åpen innstiling til dem.
6.) Noen gaver er ment å ha for seg selv, f.eks. tungemålsgaven er til egen oppbyggelse. Det er først når den blir tydet at den har en funksjon i et åpent fora.
7.) Nådegaver kan en også bruke selv til egen oppbyggelse og for ledelse.
8.) Tungemålsgaven er den eneste av de åndelige nådegavene som ikke var tilstede under den gamle pakt.
9.) Alle gavene skal prøves, ingen er fritatt for å ikke bli prøvd, meget viktig.
10.) Falske profeter har til alle tider ønsket å være i besittelse av nådegaver.
11.) En behøver ikke å si Så sier Herren hver gang en skal bruke nådegavene.
12.) Selv om en har nådegavene i bruk og Gud har gitt en del i dem, så vil det i det nye testamente også kunne være noe av en selv. Derfor sier skriften, prøv alt og hold fast på det gode.
13.) det er de som utarter dette med nådegavebruk, som synger i tunger uavbrutt stikk i strid hva Guds ord sier. Det er de som bokstavelig tar slanger i hendene osv. Dessverre må vi leve med også misbruk av gavene.
14.) Satan og demonene vil alltid prøve å etterligne det som er av Gud, derfor må vi også være på vakt og ikke tro enhver Ånd eller ånder.
15.) Hvordan aktiv bruke dem? En må ta dem i bruk og begynne å gå ut i tro og være frimodig.
16.) Fra Guds side, så er det meningen at vi som troende skal utfylle hverandre, supplere og være til oppbyggelse for hverandre.
17.) Litt “konkurranse” er sunt, det står at vi skal strebe etter dem. Da er det en oppfordring til å kunne utfordre både seg selv og andre.
18. ) Kvinnene skal være tildekket på hode når hun bruker gavene, ikke mannen. Hvorfor skal kvinnen være tildekket? Hun er skapt som nr. 2.
19.) Det er Gud som deler ut nådegavene, og hos Gud har ingen “rangen”. Men allikevel skal vi strebe etter dem. Det er ikke sikkert vi får akkurat den gaven vi selv ønsker, Gud bestemmer og har kontrollen.
20.) Alle gaver kan videreforedles, misbrukes og bli liggende nedgravd. Derfor må vi ta vare på dem og ha dem jevnlig i bruk.
21.) Synd og uoppgjorte saker hindrer Gud og nådegavene vil dø hen i livet og menigheten.
22.) Faktisk kan en til en vis grad selv bestemme over gavene da det står at. 1. Kor. 14. 32 og profeters ånder er profeter lydige.
23.) Forkynnelse av Guds ord er det viktigste, nådegavene er et supplement.
24.) En moden kristen lar heller andre få utfolde seg en seg selv.
25.) Gud kan også åpenbare seg på andre måter en gjennom nådegavene. Da tenker jeg overnaturlig. Slik som ved Engleåpenbarelse, drømmer og syner.
26.) Er nådegavene bare for åndsdøpte? Nei, men åndsdåpen forsterker alt det Gud har gitt deg.
27.) Nådegavene er fra Gud, derfor deler han ut til hver især.
28.) Formen gavene virker i er underordnet, at de kommer frem er viktig.
29.) I personlig lønnkammerbønn er det også lov å profetere og tyde sine egne tunger, vær frimodig er Herrens ord.
30.) Dette punktet er for at du kan sette inn det du selv vil!

Begynner vi å få opp øynene for dette, vil vår horisont utvide seg enormt. Gud vil at vi ikke skal begrense ham og hans ressurser, gjør vi det?
Vil bare oppfordre den enkelte og alle menigheter til å ta nådegaven i bruk og være bærer av dem. Gud er rik nok for alle og jeg vil til slutt si som Moses.
4. Mosebok 11. 29 Men Moses sa til ham: Er du nidkjær for min skyld? Gid alt Herrens folk var profeter, gid Herren vilde legge sin Ånd på dem!

Se her for artikkel relatert til emne: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=naadegavenes-bruk-og-hensikt
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=naadegavenes-bruk-og-hensikt

Ingen kommentarer: