torsdag 31. mars 2011

Spørsmål 64: Lever vi i de siste tider?

Spørsmål 64:

Lever vi i de siste tider?

Kristina L.

Svar:

Ja, vi lever i de siste tider. Men ikke bare i de siste tider, men de siste av de siste dager!

Fra pinsefestens dag har vi levd i de siste dager for da sier Peter at Gud skal utgyte av sin Ånd i de siste dager, og det skjedde på Pinsefestens dag.

Skal nevne kort 11 ting eller eksempler på hva som gjør at Jesus kan komme igjen. Og 11 eksempler på ting eller eksempler på hva som gjør at Jesus ikke kan komme igjen. Jeg nevner dette da vi lever i et skjæringspunkt og det er kun Gud Fader, den enste sanne Gud som vet når Jesus kommer igjen. Det sa selv Jesus, Guds sønn, vår frelser og Herre.

Matt. 24. 36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

1.) Israel har fått landet sitt igjen og er der Gud har sagt de skal være i tiden før hans gjenkomst! Selv Jerusalem, deres egen evige hovedstad er i deres egne hender.

2.) Fylden av hedninger kan være kommet inn? Rom. 11. 25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn.

3.) Evangeliet kan være forkynt for alle? Markus 13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

4.) Frafallet er kommet så langt, at Antikrist kan stå frem?

5.) Alle frafalne kirkesamfunn og fremmede religioner “finner” hverandre. Selv pinsevenner går i dag i sammen med både trosbevegelsen og den Katolske Kirka. Vi finner tom Adventistene på vei inn der, utenkelig for noen få år siden men en virkelighet i dag! Kunne du tenke deg dette? Neppe?

6.) De homoseksuller kommer inn og blir akseptert over alt, akkurat som Guds ord har forutsagt.

7.) Det gamle Romerriket reiser seg igjen, nå gjennom EU. Brikkene faller på plass og Nord Afrika blir fri som også skal være med her.

8.) Guds Ånd utgytes over alle, veldige vekkelser mange steder i dag, spesielt i den 3. verden.

9.) Gjennom massemedia, radio, TV, internett etc. er alle folkeslag direkte og indirekte nådd i dag!

10.) Alle profetiene er oppfylt omtrent. Tom at når Israel fikk landet sitt tilbake så ble de resterende landene som var under diktaturet og fremmede åk frie!

11.) Det vil vær en periode mellom Jesu henting av bruden og før den siste årsuka innledes og trer i kraft. Da kan mye falle på plass, som ikke er på plass i dag!

Hva som taler for at Jesus ikke kan komme igjen? Ønsker å nevne 11 punkter slik at du har noe å “tygge” på.

1.) Israel skal være et land uten murer når Gog med sine allierte angriper Israel ved innledningen til den store trengsel, noe det ikke er i dag pga muren mot Palestiner\Araberne. Esekiel 38. 8 Når lang tid er gått, skal du kalles til tjeneste. Og når årene er omme, skal du komme til et land som er bygd opp igjen etter krig og herjing, og hvor folket er ført sammen fra mange folkeslag til Israels fjell, som lenge lå øde. De ble hentet hjem fra folkene, og nå bor de alle trygt.
10 Så sier Herren Gud: Den dagen skal tanker stige opp i ditt sinn; du skal legge onde planer 11 og si: «Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, gå mot fredelige folk som bor trygt. De bor alle på steder som er uten murer og verken har bommer eller porter.
De bor ikke trygt i dag med en veldig mur rundt seg, den må fjernes på en eller annen måte.

2.) Det vil ikke være en periode mellom Jesu henting av bruden og før den siste årsuka innledes.

3.) Evangeliet er ikke forkynt for alle og fylden av hedninger er ikke kommet inn, det må skje før Jesus kommer igjen.

4.) Menigheten skal innta samme plass og ha samme forkynnelse som de første kristne. Herligheten skal være like herlig i den siste som den første menighet\tempel.
Sak. 4. 7 Hvem er vel du, du mektige fjell? Foran Serubabel skal du bli til en slette. Han skal føre toppsteinen fram, mens jubelropene lyder: «Nåde, nåde være med den!»

5.) Det er ingen menighet som forkynner hele Guds råd til frelse. Det indikerer at menigheten ikke er rede for himmelen. Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

6.) Det skal bli som i Lots dager sa Jesus, Det som preget Sodoma og Gomarra var deres løsslupne moral. Men de var enda lengre borte der en vi er i dag. Der kunne de også drive hor og voldta uten å bli straffet for det, så langt er vi ikke kommet enda. Homoseksulle voldtok hetroseksuelle uten å bli straffet. De gikk i sannhet etter fremmed kjød.

7.) Lovløsheten er ikke kommet sal langt enda som vi kan se bibelen taler om skal være før Jesus henter menigheten til det Nye Jerusalem og Antikrist står frem.

8.) Det er enda land som ikke er frie og selvstendige, det kan være noe står igjen?

9.) Vi kan ha misforstått bibelens profetier eller deler av dem?

10.) Skal jeg si hva jeg tror, men jeg kan ta feil da jeg er et menneske. Så ligger Jesu gjenkomst en del tiår foran oss, men det vil skje i dette århundre vi nå er inne i. Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene

11.) Verden skal være rede for å ta imot Antikrist.
De frafalne kirker og alle religioner skal være rede for å ta imot den Falske Profet.
Menigheten – de sanne troende – skal være rede for å ta imot Jesus når han kommer.

Se her for relatert artikkel: http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html
http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html

Ingen kommentarer: