torsdag 17. mars 2011

Spørsmål 47: Hvordan og på hvilken måte leder Gud?

Spørsmål 47:
Hvordan og på hvilken måte leder Gud?

Førbønn er med å få deg inn i Guds vilje og ledelse.
Berit

Svar:
Dette er et meget omfattende tema som kan vinkles fra flere sider. Men jeg kan nevne noen områder, som er selverfart og viktige.

Jeg tror at hvis en ber for et menneske, situasjon eller noe annet. Så er forutsetningen for at det skal gå godt mye bedre en hvis en ikke ber. Så når en ber, så rører en ved Guds hjerte og englene, Guds Ånd. Og de troende blir satt i bevegelse for å styres imot at Guds vilje skal skje som det er bedt om.

Videre så vil synd og vantro hindre Guds ledelse både for en selv og andre. Gud svarer ikke når vi lever i synd og lever i opprør til ham. Nå vet vi at Gud også kan svare mennesker som lever ikke slik han har behag i. Men det er på tross av og enkelte mennesker som lever i synd har også en veldig energisk sjelskraft som mange forveksler med å få “bønnesvar”.

Videre så vil Herren lede oss ved vår samvittighet, at vi kjenner i vårt indre en indre visshet. At dette er veien, vandre på den. Gud kan også meddeles seg til oss ved at han taler til oss og gir oss vishet om ting og hendelser.

Så har vi de overnaturlige manifestasjoner slike som engleåpenbarelser, drømmer og visjoner. Dette må vi forvente også hører med til Guds ledelse og hvordan han viser oss sin vei og vilje. Men det er ganger Gud ikke taler og meddeler seg, og det kan like gjæren være fordi vi er på rett vei som feil vei. Hvis et barn er lydig, trenger det da formaning? Nei, slik er det også med Gud. At han ikke meddeler seg til oss kan like gjerne vere et sunnhetstegn som grunn til å være urolig og engstelig.

Dette emne er stort, derfor vil jeg avslutningsvis be oss alle lese og studere Guds ord. For Gud leder oss alltid i samsvar med Guds ord, ikke utenforbi Ordet.
Her må vi alltid sjekke oss selv, hver dag, uke, mnd. og år. Det er vårt speil, Guds ord.
Se her for en artikkel jeg har skrevet om Guds ledelse: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-bli-ledet-av-den-hellige-aand
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-bli-ledet-av-den-hellige-aand

Ingen kommentarer: