mandag 28. mars 2011

Spørsmål 62: Gjengifte er det tillatt alltid?

Spørsmål 62:

Har en kvinne lov til å gifte seg om igjen når mannen etter 10 års ekteskap innrømmer at han aldri har vært glad i henne eller elsket henne? Han sier at han ikke vet hva kjærlighet er. Han innrømmer også at han har hatt ett homofilt forhold til en mann i 2 år før han giftet seg med kvinnen.

Kristina L.

Svar:
Dette ser selvfølgelig ganske opplagt ut at du kan gifte det på nytt da Jesus sier i Matt. 19. 9 Men jeg sier eder at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

Her må hans homoseksuelle forhold som han ser ut hverken har informert deg om ei heller blitt fri, anses som er svik og hor! Da er også gjengifte berettiget og tillat ut i fra Guds ord. Synes skriften er veldig klar her.

Men etter 30 år som troende og nesten like lenge som forkynner og hatt med andre mennesker knuttet til slike spørsmål så har jeg lært med noen ting. Det er at ikke alle saker er så opplagte som de ser ut til. Derfor er mitt klare råd her å søke råd og veiledning 3 plasser. Og det må du gjøre for å kunne gå inn i et nytt forhold og eventuelt ekteskap. De råd som jeg vil anbefale er:

1.) Søk Råd alltid hos Gud, han vil gi det råd ved sitt øye. Salme 32. 8 Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.

2.) Søk råd hos åndelige veiledere, både i sammen og hver for dere. Anbefaler begge deler at dere kan snakke ut både alene og i sammen.

3.) Søk råd hos profesjonelle mennesker. I Dagens Norge er det så pass mange dyktige mennesker på dette område. Advokater, familievern kontor etc. Selv om de ikke er personlig troende mange av dem, så er det viktig med en offentlig instans da ekteskapet er en offentlig handling!

Jeg kan ikke gi deg Blanck å karte for et nytt ekteskap selv om dette ser opplagt ut. Anbefaler deg å gå forsiktig frem, et nytt ekteskap løser ikke nødvendigvis alle problemer, spesielt når det er unger inni bilde. Da kan det faktisk være bedre å anbefale å være alene Mor. Men for all del, skriften gir åpning for gjengifte hvis det foreligger hor, noe det tilsynelatende ligger til grunn her!

Se mine artikler både på bloggen og hjemmesiden for dette emne.

Ingen kommentarer: