søndag 20. mars 2011

Spørsmål 59: Hvem tror du er den som holder igjen, som skal bli tatt bort er?

Spørsmål 59:

Hvem tror du er den som holder igjen, som skal bli tatt bort er?

Linn T

Svar:

Vi som troende har fått den Hellige Ånd som et innsegl til forløsningens dag. Vi er annerledes da Kristus bor ved troen i våre hjerter.

Efes. 1. 13 I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.
I ham er dere blitt merket med et segl, den Hellige Ånd som var lovt,
14 og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk,
til pris og ære for hans herlighet.

Dernest står det at vi som menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll.

1. Tim. 2. 15 Men hvis det drar ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

Med andre ord, det som holder igjen er menigheten – alle troende – i hele verden og i alle menigheter som er Jesus troende.
Den dagen alle kristne blir løftet opp og hjem, da står Antikrist frem! Ikke før, men da! Første som tar imot Antikrist er det frafalne Europa og Israel!

Henviser også til mitt svar om når Jesus kommer igjen: http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html
http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html

Ingen kommentarer: