fredag 18. mars 2011

Spørsmål 50: Er de som tror på Jesus only læren frelst?

Spørsmål 50:

Er de som tror på treenighetslæren og Jesus only læren frelst?

Anonym

Svar:
Jeg tror at alle som har tatt imot Jesus er frelst, selv om en ikke tror rett om alle ting. Videre så hadde de første kristne en trosbekjennelse som alle måtte tro og vedkjenne seg til som en “test” om en var frelst og en sann troende.

1. Kor. 15. Jeg kunngjør for dere, brødre, det evangelium jeg forkynte dere, det dere har mottatt og står på. 2 Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte – så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro. 3 For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot,
at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 4 at han ble begravet,
at han stod opp den tredje dag etter skriftene,
5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.
6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde.

Hva var kriteriet for å forkynne og tro rett til frelse? At Jesus døde, sto opp igjen og lever i dag. Dette er vår felles kristne trosgrunnlag. Jesu forsoning!

Men det er da viktig å tro rett. Jeg fikk en herlig opplevelse for 2 år siden som gjør at jeg for min del gjør meg enda mer sikker på at både treenighetslæren er feil og likeså Jesu only læren. Jesu alene læren er egentlig mer rett, men de som tror på den læren virker så harde imot andre, det liker jeg ikke.

Jeg underviste fra Johannes Åpenbaring og begynte å se på dette med treenigheten igjen. Da en lørdag morgen vel mars 2009 ble jeg først tilbake i Ånden for å si det slik. Før alt og fikk se at det var Faderen som var der helt alene med den Hellige Ånd. Da var den Hellige Ånd en del av ham selv, den klare forståelsen fikk jeg. Og Jesus var der da ikke, kun alene Faderen. Den tanken om tre Guder som fant hverandre ute i Space og ble til En Gud, er for meg vanskeligere å tro på en selv Big Bang. Det er og forblir nonsens og tøv. Slik jeg ser det, så er det på denne måten: Faderen er fra før tiden, Jesus er hans førstefødte og den som er hans høyre hånd og som regjerer, utfører og handler på Faderens vegne fult ut. Og som viste oss hvem Faderen er når han var her på jorden!

Den Hellige Ånd er Faderens Ånd og Sønnens Ånd som virker frem Guds vilje, er hans kraft og opprettholder av alt liv da han er tilstede over alt og ubegrenset som Gud selv!
Se her for artikler relatert til dette emne: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer: