onsdag 2. mars 2011

Spørsmål 58:Stemmer treenighetslæren med Guds ord?

Spørsmål 58:

Hvordan kom du frem til at Jesus Only læren og treenighetslæren ikke stemmer med Guds ord?

Fritz

Svar:

Jeg ble frelst januar 1981 og døpt i den Hellige Ånd med tunger april 82. Kalle til å forkynne kom i og med Åndsdåpen min. Fikk stadfestelse av en forkynner, ja flere forkynnere i frie venner. Bl.a. Bjarne Stålstrøm som sa direkte til meg at jeg hadde kall til å forkynne.

Det var i 1985 når Torkild Terkelsen brøt ut i fra pinsebevegelsen og forkynte sin “nye” lære om at Jesus er både Faderen og den Hellige Ånd (Jesus only læren) at jeg først ble møtt med en helt annen forståelse av treenigheten en det jeg var blitt lært opp til.

Den treenighetslæren jeg var blitt lært opp til var kort følgende slik:

Det er 3 personer som “fant” hverandre uten i Space før noe var til. Dette er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. De er alle 3 fra evighet og til evighet. Like store og alle 3 skal æres og tilbedes på lik linje. Noen lærer korrekt at en ikke skal be eller tilbe den Hellige Ånd, det gjør bare hele treenighetslæren mer absurd og vanskelige å forstå. Derfor sier katolikkene dette er et mysterium og protestanten sier at en bare skal tro.
Så hadde de et råd der Jesus tok på seg offerrollen og ble det Lammet som ble utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt.
Ånden er en egenperson og en egen Gud, men det slutter ikke med det. Disse 3 personer er èn Gud. Jesus kom til jorden som Gud og døde som Gud på korset som er for meg en blasfemisk tanke da Gud ikke kan dø! Kort fortalt treenighetslæren fra hva jeg er blitt opplært i fra frie venner og pinsebevegelsen i Norge.

Da når jeg selv begynte i fra 1985 å studere treenighetslæren, ble jeg mer og mer i tvil om den var riktig.
Etter hvert så fant jeg ut mange ting. For å nevne noe. Ordet treenighet var ikke i bibelen. Bibelen ble ikke skrevet med store eller små bokstaver som vi gjør, bare med små. Veldig mye av Guds ord er illustrativt og må forståes deretter. Slik kunne jeg fortsatt. Etter hvert så modnes det frem i meg at treenighetslæren ikke var en riktig måte, talemåte å fremstille Gud og Guddommen.
Her var det veldig, veldig mye som sprikte. Og det har også vært andre sannheter i Guds ord som har modnes seg frem i meg over tid. Slik som læren om evig brennende helvete, skilsmisse og gjengifte etc.
Treenighetslæren er et større problem og mer selvmotsigende en selv big bang spør du meg! Big Bang-teorien også kalt det store smellet, er populærnavnet på en type modeller innen kosmologien som beskriver universets utvikling fra en tett, varm fase fram til i dag. Treenighetslæren hevder noe av det samme bare mye mer spesielt: Det var tre guder som fant hverandre ute i Space og ble til En!
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger! Vi ser hvem Gud er ved hans gjerninger og ved sin Ånd. Alt dette viser at vi har med en ubegrenset, mektig og herlig Gud. Gjøre hans Ånd til en tredje Gud eller en tredje person i en fantasi treenig Gud er å lyve og bedra på Guds vegne, og det er synd!
Når vi “samler” opp alle skriftsteder og avsnitt som kan underbygge en treenig Gud, eller Jesus only læren eller hva jeg tror og underviser om Gud. Så blir en slått av hvor misvisende Guds ord er oversatt her. Det er som det i mange tilfeller er treenighetslærene har hatt bukten og begge ender. Her er et eksempel:
Her kommer det ene skriftstedet som taler om treenighet i klartekst:
Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen, Sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8
Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.
Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen, Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.
Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.
Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.
Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?

Vi forstår her at det er som et komplott imot den sanne lære om Gud. Det var også det Arius kjempet for at en skulle tale rett om Gud når treenighetslæren ble formet og ble en anerkjent kirkelig og kristen lære på 300-tallet e.kr.

Skal kort ta med treenighetslærens opprinnelse. Den begynte i det gamle Egypt for ca. 4000 år siden og ble videreført av Grekerne før den ble en “kristen” lære på 300 tallet.

Osiris kort fortalt var den mest populære Gud i egyptisk gudelære og Horus var sønn av Isis og Osiris.
Osiris og Isis var søsken. Her møter vi først treenigheten; Isis, Osiris og Horus. Videre i det gamle Helles møter vi det samme: Hera er både kona og søsteren til Zevs. Hermes er i gresk mytologi gudenes budbringer. En treenighet igjen. Dette møtte den Katolske kirka når den ble utformet på 300-tallet med å “kristne” disse gudene. Selvfølgelig hadde Guds ord advart imot at frafallet ville komme og med det vranglære som vi ser her.
Det er med andre ord en adoptering av okkult og hedensk lære å tro på en treenig Gud!
Hva er så bibelsk lære? Det er å tro på èn Gud, Faderen. Som har en Sønn som er utgått i fra ham selv, Jesus Kristus. Som er underordnet ham og gjør det som Faderen vil og har behag i. Og Ånden er en del av Gud Fader selv, og Sønnen Jesus Kristus. Derfor møter vi igjen og igjen at den Hellige Ånd er Guds og Jesu Kristi Ånd.
Dette kunne jeg skrevet timevis om, men får stoppe her for å ikke bli for langtekkelig og du har en mulighet å gå på hjemmesiden vår og lese det eller bloggen vår. Der kan du både blogge og sende inn nye og relevante spørsmål som vi\jeg vil svare på. Lykke til videre i Jesu navn med dine studier og videre vei med Herren!

Les denne artikkelen, den er oversatt fra engelsk til norsk ved Google, så ordene er ikke alltid helt som de skulle være. Men den er virkelig god:
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Historien-til-treenigheten
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Historien-til-treenigheten

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Jan K


Treenighet læren er av Kristi lære.

Jesus svarte ham: "Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham." (Joh 14:7). Filip ble forvirret av dette. Han må ha tenkt: "Hva mener Jesus; vi har sett Faderen? Hvordan kan vi se en ånd? Og hvordan kan Jesus være Gud, dersom vi kan se ham? Alt dette er en slags ubegripelig gåte." Tilslutt plumpet han ut med: "Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss!" (Joh 14:8).

Jesus visste at Filips anmodning var oppriktig, så han besvarte den tålmodig: ".... Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?" (Joh 14:9).

Så snudde Jesus seg og henvende seg til alle disiplene: "Tror dere ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg?" (Joh 14:10). Etter å ha sagt dette ga han dem et storartet løfte: "På den dag (etter min oppstandelse) skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere." (Joh 14:20).

Hvilken forbløffende samtale! Kristus fortalte disse mennene: "Se på meg! Ser dere ikke at jeg er Gud, kledd i menneskelig kjøtt? Jeg er selveste Faderens vesen. Alt det han er av natur, vesen og karakter er i meg. Alt jeg sier og gjør åpenbarer hvordan han er. Så, når jeg handler og taler, ser dere ham i virksomhet. Jeg har kommet til jorden for å vise dere Guds menneskelige ansikt!"

"Jeg forstår at dere ikke kan forstå alt dette nå. Men når jeg er oppstått fra de døde, vil jeg endelig vise dere hvem Faderen er. Jeg vil tydeliggjøre ham for dere, for han og jeg er ett."

I dag vet vi at hele Kristi tjeneste var en demonstrasjon av hvem Faderen er. Jesus gjorde bare det han så Faderen gjøre, og det Faderen ba ham om å gjøre, og ingenting annet. Faktisk så uttalte Jesus direkte: "Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv ...." (Joh 5:30). Han gjentar denne påstanden gjennom hele Johannesevangeliet:

" For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale.Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg." (Joh 12:49-50). "Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg." (v. 45). " Jeg og Faderen er ett." (Joh 10:30).

Mvh
Rune

Anonym sa...

Jesus svarte ham: "Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham." (Joh 14:7). Filip ble forvirret av dette. Han må ha tenkt: "Hva mener Jesus; vi har sett Faderen? Hvordan kan vi se en ånd? Og hvordan kan Jesus være Gud, dersom vi kan se ham? Alt dette er en slags ubegripelig gåte." Tilslutt plumpet han ut med: "Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss!" (Joh 14:8).

Jesus visste at Filips anmodning var oppriktig, så han besvarte den tålmodig: ".... Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?" (Joh 14:9).

Så snudde Jesus seg og henvende seg til alle disiplene: "Tror dere ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg?" (Joh 14:10). Etter å ha sagt dette ga han dem et storartet løfte: "På den dag (etter min oppstandelse) skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere." (Joh 14:20).

Hvilken forbløffende samtale! Kristus fortalte disse mennene: "Se på meg! Ser dere ikke at jeg er Gud, kledd i menneskelig kjøtt? Jeg er selveste Faderens vesen. Alt det han er av natur, vesen og karakter er i meg. Alt jeg sier og gjør åpenbarer hvordan han er. Så, når jeg handler og taler, ser dere ham i virksomhet. Jeg har kommet til jorden for å vise dere Guds menneskelige ansikt!"

"Jeg forstår at dere ikke kan forstå alt dette nå. Men når jeg er oppstått fra de døde, vil jeg endelig vise dere hvem Faderen er. Jeg vil tydeliggjøre ham for dere, for han og jeg er ett."

I dag vet vi at hele Kristi tjeneste var en demonstrasjon av hvem Faderen er. Jesus gjorde bare det han så Faderen gjøre, og det Faderen ba ham om å gjøre, og ingenting annet. Faktisk så uttalte Jesus direkte: "Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv ...." (Joh 5:30). Han gjentar denne påstanden gjennom hele Johannesevangeliet:

" For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale.Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg." (Joh 12:49-50). "Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg." (v. 45). " Jeg og Faderen er ett." (Joh 10:30).

Jan Kåre Christensen sa...

Rune du mener at ånden er en egen person, men slik forstår ikke jeg skriften. Bl.a. så sier Gud at det er hans ånd, og videre blir den hellige ånd omtalt som Guds og Jesu Kristi ånd etc.
Og hvis den hellige ånd er da en egen person, hvilket navn har da den hellige ånd?
Og når kom treenighetslæren til? Blant de første kristne eller etterpå?