tirsdag 27. desember 2011

Nr. 302: Solveig Leithaug er gjengiftet og hennes tidligere ektemann, Ken Henderson har etter skilsmissen giftet seg på nytt!

Nr. 302:

Solveig Leithaug er gjengiftet og hennes tidligere ektemann, Ken Henderson har etter skilsmissen giftet seg på nytt!

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2762-sanger-og-latskriver-sveinung.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1977-solveig-henderson-leithaug.html

En av kristen Norges mest kjente sangere er nå oppatgift. Hun synger og opptrer fremdeles, når skal kristen Norge våkne? Dette er å godta Satans gjerninger og være delaktig i dem.

Hva er rett?

Det som er rett, er at hun aldri skal få opptre og være med på en kristen scene når hun ikke klarer, evner og er i stand til å styre sitt eget liv. Her er skriften klar.

1. Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Leithaugs X mann også oppatgift

Ifølge Soldiers for Jesus / Heart Strings Int'l styrets erklæring om opplysnings side av Solveig nettsider, ble de skilt. Domstolene i Colorado innvilget Solveig eneansvaret for parets tre barn, 3. mars 2008. Også på Solveigs nettsted er det en kunngjøring for hennes kommende bryllup til enkemann Jim Chaffee 30. mai 2009. Solveig går nå ved hennes pikenavn Leithaug. Ken Henderson ble gift med Beth Burrows 27. november 2009.

Helt uanstendig

Begge er selvfølgelig «uskyldig» skilt og begge to er nå gift på nytt etter skilsmissen. Å invitere Solveig Henderson til å synge og være med på møter og konserter er å legitimere for synden og kjødets gjerninger!

Tidligere ektemann også gjengiftet

Ken Henderson ble gift med Beth Burrows 27. november 2009. Med andre ord, her er det nå ingen mulighet for forsoning da de begge to er gjengiftet. Greit, men når et overhode ikke er interessert i å følge Guds ord, da å være en Ordets tjenerinne som Solveig Leithaug skal være, er egentlig å tråkke på Guds ord med sitt liv. Problemet her er ikke først og fremst at hun er giftet opp igjen, men hun står fortsatt på scenen og opptrer som kristen artist og evangelist. Dette går ikke Bibelen god for, hadde hun sittet på siste benk og tidd stilt kunne ingen si noe, da har hun kun ansvar for seg selv og den levende Gud. Men siden hun fortsatt ønsker å stå i bresjen og på en plattform, stiller det helt annerledes.

Våre liv forteller mer en 1000 ord

Når en ikke evner å leve som skriften lærer, men i opposisjon til Guds ord, da er en med å forsøple og spre et annet evangelium med sitt liv. Dette er tarvelig og de som inviterer henne, de er med på å åpne opp for den Onde og hva han står for.

Homoseksuelle og lespiske

Mange troende er så velig imot homoseksuelle og lespiske, det er godt. Men det er like mye synd og hor å være gjengiftet som dette. Det er den samme Gud og det står i den samme bibel at gjengifte og homoseksualitet er synd!

Hva er løsningen?

Løsningen er enkel og klar. At Solveig Henderson som en privatperson går på møter er helt allright. Men det som ikke er bra, er å invitere henne til å ha møter og konserter da hun lever imot Guds ord og Guds ord taler om at en ikke skal være gjengiftet for å inneha en åndelig tjeneste og et åndelig embete!

Guds menighet imiterer verden

Den lave standarden som ikke troende legger for dagen, det «emitterer» Guds menighet. Eneste forskjellen er at de «kristne» ikke godtar synden med en gang. Men sånt litt etterhvert godtar også de «troende» alt! Menigheten i dag er i ferd med å bli lik verden.

Klagesangen 1. 8 Storlig har Jerusalem syndet, derfor er hun blitt til en vederstyggelighet; alle de som æret henne, forakter henne, for de så hennes blusel; hun selv sukket og vendte sig bort. 9 Hennes urenhet hang ved hennes kjortelfliker; hun tenkte ikke på hvad ende det vilde ta med henne; da sank hun på underlig vis, ingen trøstet henne. Herre, se min elendighet! Fienden gjør sig stor. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Hedningene er kommet inn i menigheten klager Jeremias. I dag «tror» en på Jesus men lever som hedningene, om ikke verre.

Hvem skal vinne hvem?

Skal vi vinne verden? Menigheten er snart akkurat verden i livsførsel og holdning. Dette vi nå ser er Satan som er menighetens hode ikke Kristus!

Solveig Henderson Leithaug

Hun kan sikker være en snill og koselig dame, men hun lever ikke i samsvar med Guds ord, det er det jeg er imot og som skriften taler så sterkt imot.

Toppen av et isfjell

Jeg vet selvfølgelig at det er tusen andre synder. Men disse syndene som gjengifte og gifte seg på nytt, det er synlig og en kan «måle» det. Derfor er det så viktig at en ikke åpner opp for gjengifte i Guds menighet, da i særdeleshet blant ledere i Guds menighet.

1. Tim 5. 24 Nogen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom; men hos andre følger de efter. 25 Likeså er og de gode gjerninger åpenbare, og de som det ikke er således med, kan dog ikke skjules.

Dette med gjengifte er «synlige» synder, men når vi ikke griper tak i dem, hva da med alt det andre? Satan har storlig lurt hele kristenheten som godtar gjengifte, spesielt den protestantiske del av kristenheten.

Hun er så snill

Det er de som mener at hvis noen er snille, da er de fritatt for å følge Guds ord. Ingen har immunitet mot Guds ord. Solveig Leithaug er et tarvelig og dårlig forbilde. Det har hun vist og at hun har dårlig dømmekraft. Det er derfor hun ikke skal være med i tjenesten!

En Herrens tjener\tjenerinne skal kun være gift en gang som troende

Når vi studere Guds ord, så finner vi ut klart at både i den gamle pakt, i den nye pakt og under det kommende 1000 års riket så skal de som skal tjene Herren med en «plattform» tjeneste ikke være gjengiftet som troende. Dette har jeg skrevet om før og repeterer ikke meg selv men legger ut linker for dette emne.

Problemet er ikke den som påpeker dette

Problemet er ikke den som påpeker dette, men det er de som åpner opp for dette og de som lever som gjengifte, da som en kristen. At verdens barn tar til ekte og gir til ekte er ille, men det er når troende gjør dette, som påkaller Guds vrede i fullt mål. Hva er det å synde mot Guds ånd? Hva er synd til døden? Det er bl. a å godta gjengifte, spesielt de som har en «plattform» tjeneste.

Relatert linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

15 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg har stor tillit til den avdøde forkynneren Derek Prince. Han hadde meget god bibelkunnskap og skrev flere bøker, blant andre" Gud er en matchmaker", som anbefales på det sterkeste! Han skriver blant annet at "det er forskjell på en innbruddstyv og en huseier. Likevel behandler vi begge ektefeller som like skyldige i en skilsmisse".
Har man en ektefelle med alvorlige rusproblemer er man ikke gift med personen, men med rusen. Det er rusen som styrer. Den som ikke har opplevd det på nært hold kan vanskelig sette seg inn i usikkerheten, frykten, skammen med mye mer.
Heia Solveig som kom seg ut før skadene ble så store at hun ble maktesløs. Hun har vist seg selv, barna, og alle oss andre at man må beholde egenomsorg og verdighet. Da kvinnen med blodsott, som nesten ikke turte se opp fordi hun ikke var sosialt akseptert, rørte ved Jesu kappe, kalte Jesus henne "DATTER". Jesus ga henne verdighet. Solveig er en Jesu datter som kan løfte hodet og være frimodig i sin sang og tale. Hun har levd i de største prøvelser, bedt Gud om hjelp, men innså etter mange vonde år at det måtte ta slutt.
Vi ser alle stykkevis og delt. Rett teologi, hvis noen har det, har aldri frelst noen. Vi må granske skriften og deretter handle etter vår samvittighet, men til slutt satse alt på Fars uendelige nåde.

Jan Kåre Christensen sa...

Hei!

Enig med deg i mye. Men er ikke enig med deg at Solveig skal være gjengiftet og være en frontfigur!
Med andre ord, hun er «diskvalifisert» til å være en offentlig person med å være gjengiftet.

Når det gjelder hennes første ektemann så var han da de giftet seg en brennende kristen. At han etterpå falt i fra, og hun etter en skilsmisse velger å gifte seg er helt imot Guds ord.

Hun skulle da lagt ned gitar og sang da hun ikke vil eller evner å leve etter bibelens ord!

Anonym sa...

Detter er et vanskelig tema, og et av momentene er om man ved gjengifte avskjærer muligheten for gjenforening av ektefellene, noe mange mener er det beste. Ser man da i 5. Mos. 24. 1-4 er ikke gjenforening aktuelt, det er en vederstyggelighet for Herren. Derimot sies det her ingenting imot at kvinnen gifter seg på nytt.
I Matt.5.32 snakkes det om utroskap, og i noen engelske oversettelser er det tydeligere at å ikke kunne gifte seg på nytt gjelder den som " på denne måten", altså den som ved utroskap forårsaker skilsmissen.

Jeg tror at den ektefellen som ikke er årsak til skilsmissen, i dette tilfellet Solveig, er fri til å gifte seg igjen. Den derimot som er den egentlig skyldige,skal ikke gifte seg på nytt. Vedkommende har brutt intensjonene for ekteskapet og satt sin ektefelle og sine barn i en forferdelig situasjon. Han er ikke skikket til ekteskap.
Jeg skulle ønske at flere talere tok dette opp. Det er altfor lett å tie stille av frykt for å såre folk i menigheten, men her trengs det virkelig evnen til å skjelne mellom den som gjør godt og virkelig vil få ekteskapet til å fungere og den som trekker ondt inn i ekteskapet. Noen ganger blir det den som vil godt som ser seg nødt til å gå for å berge seg og barna fra ondet.

Jan Kåre Christensen sa...

Ingen av oss vet den virkelige grunnen for hvorfor noen blir skilt.
Skriften er klinkende klar på at gjengifte er hor. Både Solveig Leithaug og Ken henderson lever i hor da de begge er gjengiftet som troende.
Det er en vederstygelighet for Gud og mennesker.

Anonym sa...

Så sterke ord tør ikke jeg bruke når det er rus i bildet! Vil bare igjen anbefale boken av Derek Prince og selvfølgelig Bibelen. Vi bør nok også gjøre oss kjent med hva som var tradisjon og selvfølge i den hebraiske kulturen, og dermed ikke var nødvendig å forklare.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvilke sterke ord mener du? Skjønte ikke hva du mente!

Anonym sa...

At også den som har prøvd, villet, og holdt ut i mange år med rus for å bevare ekteskapet måtte komme seg ut for å beholde helse og verdighet for seg og barna, blir beskyldt for å leve i hor fordi hun giftet seg på nytt.
Jeg tror Far vil gi henne oppreisning og verdighet. Det vil overhode ikke si at jeg ser lettvint verken på skilsmisse eller gjengifte, men at vi må skille på hvem som bringer det onde inn i ekteskapet. Jeg tror det finnes noen svært få unntak for hvem som kan skille seg og være fri til å gifte seg igjen. Hvem dømmer en innbruddstyv og huseieren likt? Noen ganger VET vi hvem som forårsaker ondet og da skal vi ikke vike unna med å si at vi ikke kan vite. Rus er rus, og utroskap er utroskap. Vi må vite hva vi har med å gjøre.
Forresten en viktig debatt dette her. Vi får minne hverandre om at sannhet og nåde har kysset hverandre.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver: «At også den som har prøvd, villet, og holdt ut i mange år med rus for å bevare ekteskapet måtte komme seg ut for å beholde helse og verdighet for seg og barna, blir beskyldt for å leve i hor fordi hun giftet seg på nytt.
Jeg tror Far vil gi henne oppreisning og verdighet.»

Her er du helt på villspor etter Guds ord, etter min oppfatning.
Solveig Leithaug kunne skille seg fra Ken Henderson, men da hun giftet seg på nytt etter skilsmissen lever hun i hor. Da hun er bundet til Ken livet ut, så lenge han lever. Ekter hun en annen, sier skriften hun er en horkvinne.

Rom. 7. 1. Eller vet I ikke, brødre - jeg taler jo til slike som kjenner loven - at loven hersker over mennesket så lenge det lever? 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.


Anonym sa...

Han, KEN, har brutt pakten, bindingen, ved å totalt endre livsførsel da han tok narkotika inn i familien.. Men jeg tror ikke vi blir enige i disse spørsmålene så vi får gi oss her. Ønsker deg (og meg) gode dypdykk i skriften til åpenbaring om Hans vilje.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, men hvis hun nektet han sex?
Hvis hun ville bare synge og overså han?
Skriften sier at skilsmisse er tillatt, men ikke gifte seg igjen før den andre er død.
SÅ enkelt-hvorfor gjøre det vanskelig?

Jan Kåre Christensen sa...

Men anonym, du overfokuserer på skilsmisse grunn. Det gjør ikke Guds ord, vi har lov å skille oss hvis ekteskapet blir for vanskelig.

Etter Guds ord, å gifte seg på nytt, gjør vi det, så lever vi i hor som Solveig Leithaug Henderson nå gjør etter Jesus og apostelen Paulus undervisning.
Skriften er klar, enten forbli hos din ektefelle, eller leve singel.
Er dette mulig?
Ved Guds hjelp, hvis ikke så skal hun i hvert fall ikke være et offentlig forbilde og formidler av evangeliet.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Anonym sa...

Guds Ord er klinkende klart,det er opp til enhver å gi Gud rett eller stå sannheten imot. Min bestemor holdt ut i et ekteskap der mannen ikke var fôdt på ny.Han var en stri mann. Hun var en bønnens kvinne og elsket Jesus.Hun holdt ut . På sine eldre dager ble mannen hennes født på ny og på sin 80 års dag ,ønsket han seg bare "hjem til Jesus" . Det er et veldig sterkt vitnesbyrd for meg.

Anonym sa...

Ang Derek Prince,så giftet han seg med Ruth,en skilt kvinne,etter at hans kone Lydia døde. Ruth Prince ex man giftet seg aldri på nytt. Derek Prince fortsatte i tjenesten etter han giftet seg med Ruth.

Anonym sa...

Hvem gjorde deg til dommer? Pass på dine egne synder, for de er det mange av. Lever i synd, som en løgner...

Jan Kåre Christensen sa...

Guds ord er da klart her.
Hun lever som en hedning.
Bryr seg ikke om Jesus og Apostelen Paulus undervisning i det hele tatt.