mandag 5. desember 2011

Nr. 276: Vi skal dømme engler og være Konger i all evighet!

Nr. 276:

Vi skal dømme engler og være Konger i all evighet!

1. Kor. 6. 2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker? 3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!
Åpenb. 22.3b-5 Guds og Lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal være konger i all evighet! (aionons aionon).

Forkynn hele Guds råd til frelse

Frelsen innbefatter så uendelig mye mer en omvendelse og syndenes forlatelse. Det å bli frelst er begynnelsen og noe vi alltid må og skal vende tilbake til, vi vokser aldri forbi Golgata verket i vårt kristenliv. Men å alltid dvele ved dette og de første grunner i Guds ord er umodent, destruktivt og ikke åndelig. Vi skal vokse i nåde og kjennskap til våre Herre og frelser Jesus Kristus. Derfor er det om å gjøre å sette oss inn i alle ting i Guds ord så langt det lar seg gjøre. Vi blir frelst for å tjene, utvikle oss og ligne mer og mer på Kristus Jesus. Dette er en prosess ikke bare livet ut, men evigheten ut!

En av de ting som ligger foran oss et at vi t.o.m. skal dømme engler sier Apostelen Paulus, hva innbefatter dette? Jeg tror at det er om å gjøre for oss troende av vi blir istandsatt til dette, da det er ikke noen enkel sak å kunne gjøre noe slikt.

Ole Henrik Skjelstad skriver på sin blogg: Visste du at du skal sitte sammen med Jesus og dømme verden? Visste du at du skal dømme engler? Paulus minner korinterne om denne viktige sannheten i 1. Korinterbrevet: ”Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker?” (6:2-3)

Av konteksten disse versene står i skjønner vi at selv om vi er Guds barn og hellige så har vi ikke nødvendigvis den modenheten som skal til for å utføre denne tjenesten. Det er i denne sammenhengen Paul Anderson-Walsh hevder følgende tanke: Grunnen til at Jesus drøyer med sin gjenkomst er ikke fordi vi ennå ikke har evangelisert hele verden, men fordi vi ennå ikke har nådd den modenhet som istandsetter oss til å kunne dømme i tråd med Guds hjerte. Husker du Jona som Gud sendte til Ninive for at de som bodde der skulle få muligheten til å omvende seg og bli spart fra Guds dom? Jona reagerte som mange av oss ville ha gjort og mente at innbyggerne ikke fortjente å bli spart. Etter at Gud hadde reddet byen ble Jona sur og satte seg ned i heten og sturet og syntes fryktelig synd på seg selv. Kjenner du deg igjen? Er du ikke litt enig med Jona at det finnes mennesker som har gjort så grusomme forbrytelser at de fortjener helvete? Tror du følgende ord fra Paulus ikke gjelder for alle: ”For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke stiller dem til regnskap for deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.” (2 Kor 5:19) Det står ikke her, eller for den saks skyld noen andre steder i Bibelen at noen er unntatt fra Guds nåde. Det ser altså ut som om at Gud i Kristus har tilgitt verden all synd. Det verden mangler for å bli Guds barn er å tro på Jesus, fordi ” Synden er at de ikke tror på meg.” (Joh 16:9). Verdens omvendelse ligger altså nå i at de vender seg fra å ikke tro til tro på Guds sønn. Det var dette budskapet Paulus forkynte, og det er det glade budskap vi kan forkynne. Det som i 2. Kor 5 kalles forsoningens tjeneste. Men, vi kan ikke forkynne noe vi ikke har åpenbaring om selv. Begynner du skjønne tegninga nå? Det rekker ikke at vi har en forståelse for og tror på Guds nåde, vi må også ha et intimt kjennskap til Hans hjerte før vi vil være i stand til å dømme etter Hans barmhjertighet, medlidenhet og nåde. Når vi gransker kristenheten nøyere og hvilke holdninger som hevdes i de aller fleste forsamlinger i dag vil vi kanskje være tilbøyelig til å være enige om at vi ikke forstår eller kjenner dybden og rekkevidden av Jesu forsoningsverk slik at vi kan dømme rettferdig. Selv om Jona ikke var enig med Gud visste han mye om Guds hjerte: ”For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan, så du ikke lar ulykken komme”. ( Jona 4:2) Men, Jona hadde ennå ikke nådd det punktet hvor Guds hjerte hadde smeltet sammen med hans og han dermed kunne identifisere seg med Guds kjærlighet til menneskene. Det er en progresjon i vår utvikling i nåden. Se hva Johannes skriver: ”Og så vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.” (1 joh 4:16). Legg merke til de to verbene i den første setningen: kjenne og tro. Det er mulig å tro på Guds kjærlighet og ikke kjenne den, og det er mulig å vite at Gud er kjærlighet, men ikke tro det. Når begge disse posisjonene blir ett kan vi bli i Guds kjærlighet og vårt nye hjerte blir samstemt med Hans (sitat slutt).

Hvor moden er du?

Alt det vi holder på med på denne bloggen og hjemmesiden vår er for at du som en troende skal modnes og bli istandsatt til all god gjerning her i tiden og for fremtiden sier skriften følgende: «Og de skal være konger i all evighet! (aionons aionon)».

Når vi har en så stor og herlig frelse, hva skal vi da gjøre? Apostelene Peter sier det:

2. Pet. 1. 10 Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre eders kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble; 11 for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

Vi skal altså gjøre vårt kall og utvelgelse fast slik at vi får en herlig inngang inn å våre frelser og Herres evige rike. Da trenger en solid og helhetlig bibelundervisning. Men også noe mer, et åndelig felleskap der en kan blomstre og trives.

Åndelig veksthus – Smyrna Oslo

Jeg vet ikke om noen menighet, noen felleskap eller noen tilsvarende hjemmeside og blogger som vi har her i Norge! Derfor ligger alt til rette for at det kan og vil bli en herlig utvikling for alle troende. Det vil bli som et åndelig veksthus for den som vil innrette sitt liv etter denne forkynnelsen, det har det blitt for oss, det vil det også bli for deg.

Hva vi har på hjemmesidene vår og bloggene, jeg nevner 10 ting:

1.) Bibelkommentarer over samtlige bøker i bibelen.

2.) Bibeloversikt over samtlige bøker i bibelen.

3.) Artikler i mengdevis.

4.) Blogg på engelsk.

5.) Blogg på norsk.

6.) Anbefaling av andres hjemmesider.

7.) Video-undervisning.

8.) Blogger med muligheter for å stille spørsmål, både på engelsk og norsk.

9.) Mange bøker og PDF-filer der alt er gratis og tilgjengelig.

10.) Vi inviterer til møter for å bygge opp en menighet her i Oslo.

Slik jeg ser det, og jeg tror det er riktig. Dette vi bygger opp og har gjort er unikt i Norge, stort og vet jeg ikke om tilsvarende. Anbefales på det varmeste å lese, sende inn spørsmål og bli med i Smyrna Oslo både med å komme på møter og be for oss. Likesom Paulus, Peter, Johannes, Banabas, Silas m. fl. Ble kalt til å forkynne evangeliet og rettelig lære sannheten ord, har Gud kalt meg også er min fulle overbevisning.

2. Tim. 2. 15. Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.
Grunnteksten sier at det du rettelig utdeler sannhetens ord. Akkurat som en kokk som gir rett doser av alt som skal være i maten slik at maten får den rette konsistens og smak.

Vi trenger din støtte, hjelp og forbønn!

Skal vi lykkes med Smyrna Oslo og alt det vi står for trenger vi forbønn, støtte økonomisk og med å stille opp på møtene. Vi er her til for deg! Velkommen i den Herre Jesus Kristus navn. Gud elsker deg og vi også.

Relatert link: http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Ingen kommentarer: