lørdag 17. desember 2011

Nr. 291: På tide med et åndelig oppgjør med fortiden og bekjennelsesskriftene?

Nr. 291:

På tide med et åndelig oppgjør med fortiden og bekjennelsesskriftene?

Etter å ha lest DNK `s bekjennelsesskrifter sitter en igjen med en følelse av et uhyggelig gufs fra fortiden.Er kirken virkelig bekvem med å bekjenne seg til noe slik som totalt mangler respekt for andre troende?

Etter å ha lest DNK `s bekjennelsesskrifter sitter en igjen med en følelse av et uhyggelig gufs fra fortiden. Her er noen sitater klippet fra Den Augsburgske bekjennelse, som er en av kirkens bekjennelsesskrifter. Om de kirkelige embeter. ........ "De fordømmer gjendøperne og andre, som mener at Den Hellige Ånd kommer til menneskene uten det ytre ordet, ved deres egne forberedelser og gjerninger." "Om dåpen
Om dåpen lærer de at den er nødvendig til frelse, og at Guds nåde blir budt fram ved dåpen, og at barna bør døpes, de som blir mottatt i Guds nåde, når de ved dåpen er overgitt til Gud. De fordømmer gjendøperne som forkaster barne dåpen og påstår at barna blir salige uten dåp." "Om Herrens nattverd
Om Herrens nattverd lærer de at Kristi legeme og blod i sannhet er til stede og blir utdelt til dem som er med og eter i Herrens nattverd. Og de misliker dem som lærer annerledes." Om de borgerlige ting De fordømmer gjendøperne som forbyr disse borgerlige pliktene for kristne."
Dette er bare noen sitater fra deler av DNK`s bekjennelse. I de 21 første punktene i Den augsburgske bekjennelse er ordet, fordømmer, brukt om andre mennesker hele 11 ganger. Fordømmer er et sterkt ord å bruke imot andre. I denne betydning ligger at de dømmer dem til fortapelse. Alle baptistiske og pinsekristne sammenhenger er her blandt de som CA kaller gjendøpere, og vi er derfor blandt de fordømte.
Hvorfor er ikke denne språkbruken endret på i nyere tid? Å fordømme andre har vi jo ingen rett til, og bekjennelsesskriftene er i det punktet, så vel som i mange andre punkter i utakt med Bibelen.
Få kjenner historien om de over 30 000 "anabaptister" som på 1500 -tallet ble henrettet ved halshogging, brenning, drukning og på andre måter slaktet ned i Tyskland og de omkringliggende land. Mange ble henrettet uten lov og dom. Dette var de mest brennende og hengitte kristne som fantes i Europa. Kanskje har vi her årsaken til det åndelige mørket som hviler over sentrale deler av Europa ? DNK`s kirkefader, Luther var en av dem som gladelig anbefalte henrettelse av mennesker som let seg døpe med troendes dåp i vann. Jeg siterer et viktig dekret som i 1537 kom fra Wittenberg-teologene angående behandlingen av anabaptistene. Den var m.a. underskrevet av Melancton og Luther. Sitat: "..Men i tilfeller med artikler om åndelige spørsmål alene, slik som barnedåpen, arvesynden og unødvendige oppdelinger, konkuderer vi med å si at i slike tilfeller må den uskikkelige straffes med døden. " Og Luther legger til for egen hånd: ..."Deres fyrsterlige nåde må på grunn av de er ulydige og ikke har holdt sitt løfte eller ed, med god samviktighet straffe dem med sverdet"
Med risiko for å stikke hånden inn i et vepsebol spør jeg hvorfor det er så lite vilje innen DNK til å seriøst ta opp til debatt f.eks. arvesyndslæren og dåpsspørsmålet? Jeg har en mistanke om at biskop Hagesæter`s kontroversielle uttalelse for noen år siden er mer sann en det en vil være ved. "Barnedåpen er kirkens bærebjelke, faller den, faller kirken".
Selv om vi lever i en ny tid, tror det har åndelig betydning om Kirkens øverste organer tar et oppgjør med bekjennelsesskriftenes behandling av andre troenede, og i særlig de baptistiske kristne. (De som tror på og praktiserer dåp av troende i samsvar med Bibelens ord) Om en ikke er villig til å ta opp dette, kan det tolkes som noe annet enn at det fortsatt sees på som gyldig? Frank Håvik

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-190-ulydige-lutheranere.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=barnedop

Ingen kommentarer: