lørdag 24. desember 2011

Nr. 297: Israel utvelgelse, nåværende stilling og kommende herlighet!

Nr. 297:

Israel utvelgelse, nåværende stilling og kommende herlighet!

Vi har mange artikler om Israel på bloggen og hjemmesiden vår. Men for å forstå Israel, så ønsker jeg på ta med tre aspekter ved deres stilling.

1.) Israel er utvalgt av Gud.

2.) De er hans demonstrasjonsfolk, på godt og vondt.

3.) De er fremtidens folk som skal styre og lede denne jorda under det snart kommende 1000 års riket, de er rikets barn!

1.) Israel er utvalgt av Gud.

Den som Gud først valgte ut var Abraham, siden kom det et helt folk ut fra ham og Sara. Her taler Gud om deres utvelgelse.

5. Mosebok 7. 6. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være Hans eiendomsfolk. 7. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så Han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. 8. Men fordi Herren elsket dere, og fordi Han ville holde den ed Han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd.

Israels utvelgelse bygger på en ting; Guds syverne nåde og hva han selv vil.

Rom. 9 – 11 taler om dette. Det at Gud opphøyer og fornedrer den som han selv vil. Alt er grunnlagt på hans egne beslutninger og hva han vil oppnå og har til hensikt. At Gud utvalgte Israel, var fordi da kunne ingen anklage Gud for å ikke være Gud da han kunne få de verste til å bli hans eget folk, ja eiendomsfolk!

2.) De er hans demonstrasjonsfolk, på godt og vondt.

Jesus verdens frelser ble født som en Jøde, levde som en Jøde og når han døde sto det på korset at han var Jødenes Konge.

Joh. e. 4. 22 Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.
19. 19 Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.»

Dernest så ser vi med Israel at Gud både velsigner og straffer dem, men hele tiden tar han dem til nåde. Slik som Gud gjør med alle andre som har med ham å gjøre.

3.) De er fremtidens folk som skal styre og lede denne jorda under det snart kommende 1000 års riket, de er rikets barn!

At alle verdens øyne blir mer og mer rettet mot Israel og Midtøsten har med de kommende begivenheter. At gjennom korrupte mennesker blir lovprist mens rettskafne mennesker blir demonisert, hvem står bak det? Satan. Derfor å argumentere med menneske ord om den konflikten som pågår nå i Israel og Midtøsten, er å forblir en skivebom. Det er en åndelig konflikt mer en det er en konflikt om land, demokrati etc.

Jesus skal regjere fra Jerusalem av i sammen med alle andre Israelitter og da vil alle de 12 stammene være samlet og åpenbart hvem det er. Da når Israel har slike løfter, og en slik herlig fremtid. Da er det umulig at Satan ikke vil mobilisere og sette absolutt alt inn på å la dette ikke gå i oppfyllelse. Vil han lykkes? Uten at Jesus hadde grepet inn på Harmageddon sletta som vi leser i Johannes Åpenbaring 16 og du kan lese fra mine bibelkommentarer, så hadde Satan og Antikrist lykkes, men han vil ikke lykkes da Gud har knyttet sitt ord og sine løfter til dette folket.

Israel fra Wikipedia: Navnet «Israel» har de siste tre tusen årene blitt brukt om både Israels land og hele den jødiske nasjonen, både i vanlig og religiøs sammenheng. Navnet stammer fra et vers i Bibelen (Første mosebok 32,28) hvor Jakob får navnet Israel etter en vellykket kamp mot én av Guds engler. Det er ulike meninger om hva navnet betyr. Noen mener at navnet kommer fra verbet śarar («å herske, bli sterk, ha autoritet over»), og betydningen blir dermed «Gud hersker» eller «Gud dømmer». Andre mulige betydninger er «Guds prins» (fra King James Version) eller «El (Gud) kjemper/strider». Uavhengig av navnets nøyaktige betydning, har den bibelske nasjonen etter Jakob blitt kalt «Barn av Israel» eller «israelitter».

Ordet «Israel» ble første gang brukt i Merneptah Stele etter oldtidens Egypt (datert tilbake til det 13. århundre f.Kr.), selv om forskere er uenig om det her refereres til et folk eller et hjemland. Nåtidens landområde ble gitt navnet Medinat Yisrael (Staten Israel) etter at andre foreslåtte navn, inkludert Eretz Israel («Israels land»), Sion og Judea hadde blitt forkastet. I løpet av den første tiden som selvstendig stat bestemte regjeringen at uttrykket «israelere» skulle betegne Israels borgere, ved en formell kunngjøring av utenriksministeren Moshe Sharett. Se mer her: http://no.wikipedia.org/wiki/Israel

Se for relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html
http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-vi-skal-dmme-engler-og-vre.html
http://janchristensen.net/israels_historie.pdf
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Loosningen-paa-konflikten-i-Israel
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=isreal-guds-oyensten

Ingen kommentarer: