mandag 12. desember 2011

Nr. 284: Hananja vis a vis Jeremias

Nr. 284:
Hananja vis a vis Jeremias!

Jeremias 28. 1. I det samme år, i begynnelsen av Judas konge Sedekias' regjering, i det fjerde år, i den femte måned, sa Hananja, Assurs sønn, profeten fra Gibeon, til mig i Herrens hus i prestenes og alt folkets nærvær: 2 Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Jeg har brutt i stykker Babels konges åk. 3 Om to år fører jeg tilbake til dette sted alle de kar i Herrens hus som Babels konge Nebukadnesar tok fra dette sted og førte til Babel. 4 Og Judas konge Jekonja, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra Juda som er kommet til Babel, fører jeg tilbake til dette sted, sier Herren; for jeg vil bryte Babels konges åk. 5 Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja så prestene og alt folket som stod i Herrens hus, hørte det - 6 profeten Jeremias sa: Amen! Det gjøre Herren! Herren opfylle de ord som du profeterte, så han fører karene i Herrens hus og alle de bortførte tilbake fra Babel til dette sted! 7 Men hør nu dette ord som jeg taler for dine og for alt folkets ører: 8 De profeter som har vært før mig og før dig fra fordums tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykke og pest. 9 Den profet som profeterer om fred, når hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt. 10 Da tok profeten Hanna åket av profeten Jeremias' nakke og brøt det i stykker. 11 Og Hananja sa i alt folkets nærvær: Så sier Herren: Således vil jeg om to år bryte i stykker Babels konge Nebukadnesars åk og ta det av alle folkeslags nakke. Da gikk profeten Jeremias sin vei. 12 Men efterat profeten Hananja hadde brutt i stykker åket og tatt det av profeten Jeremias' nakke, kom Herrens ord til Jeremias, og det lød så: 13 Gå og si til Hananja: Så sier Herren: Et åk av tre har du brutt i stykker, men i stedet for det har du gjort et åk av jern. 14 For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Et åk av jern har jeg lagt på alle disse folkeslags nakke, forat de skal tjene Babels konge Nebukadnesar, og de skal tjene ham; også markens dyr har jeg gitt ham. 15 Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja: Hør nu, Hananja! Herren har ikke sendt dig, og du har fått dette folk til å sette sin lit til løgn. 16 Derfor sier Herren så: Se, jeg tar dig bort fra jorden; i dette år skal du dø, fordi du har preket frafall fra Herren. 17 Og profeten Hananja døde i det samme år, i den syvende måned.

Kamp mellom trosfeller

Det eksemplet vi her finner, er et klassisk eksempel. Det er alltid to motpoler som står imot hverandre selv innforbi Guds menighet og de som bekjenner seg som troende. Kain og Abel var de to første brødre, de var åndelige «konkurrenter» der Gud hørte den ene men ikke den andre. Historien gjentar seg, men bare med dette. At mennesker hører veldig ofte og låner sine ører lettere til de falske profetene enn de sanne og ekte profetene. Dette lærer vi av denne historien, derfor er den også så lærerik!
Hananja forkynnte og profeterte

Han lå ikke på latsiden denne Hananja. Veldig ofte er de falske profeter veldig energiske og vet å albue seg frem, slik som denne Hananja. Men han forkynnte ikke sannhet, og på den måten forkynte han frafall. Han profeterte løgn i Herrens navn. Det var at Israel skulle kun være i fangeskap i to år, ikke 70 år som profeten Jeremias hadde profetert. Menneskene vil ikke høre sannheten, hva opplever vi i dag?

2. Tim. 4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Espen Ottesen forkynner det som klør i øret

Hva er det å forkynne det som klør i øret? Det er å forkynne og å stå for det folket vil ha, men ikke være tro imot ordet og være ett med det budskapet en forkynner. En mann som Espen Ottesen må man gjennomskue. Han går akkurat så langt i uttalelsene sine som han vet folket vil tåle. Dernest så kan han forkynne imot gjengifte men samme dagen stille opp på Visjon Norge og gå i tospann med Pastor Jan Hanvold som er super gjengiftet og promoterer en utsvevende livstil. Hvor langt skal Guds folk gå imot Guds ord?

2. Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Jørn Strand er av samme ulla

Jeg har likt Evangelist Jørn Strand før da han var en av de få som virkelig la vekt på evangelisering av hele sitt hjerte. Men han sto også opp for Guds ord, men når jeg påpekte hulheten mot å forkynne imot gjengifte men å samarbeide med Hanevold personlig til ham, da slo han tvert om og skjelte meg ut etter noter og sa at jeg manglet sosiale antenner. Tror nok at han er en av de mange som er med å forkynne frafall om det ser så fint ut med evangelisering etc. når en ikke tåler og ønsker andres meninger enn sin egen!

Hananja forkynte det folket ønsket seg, Jeremias hørte fra Gud

Det er ikke vanskelig å bli en godt likt og respektert forkynner i dag. Det er bare å gi folket det de ønsker seg, kristenfolket er de mest lettlurte menneskene jeg kan tenke meg i mange hen seende. De vil ikke ha for store forandringer, men alltid få de samme «sannhetene» servert møte ut og møte inn. Klarer og vil en gi dem det, så er en fort en respektert og godtatt broder som alle føler seg «trygg» på og en som en kan stole på gjør akkurat det en vil selv. Hananja var en slik en. Men Jeremias hørte alltid først i fra Gud, og det gjorde ham også upopulær selv om han formidlet sannheten. Sannheten er mange ganger veldig tung for folk å svelge, men den vil alltid seire til slutt!

Hva er å forkynne det som klør i øret?

Vi vet hva Slangen sa i Edens hage: «har Gud virkelig sagt». Dette er alltid Satans strategi nr. 1, å forkludre og å forandre på Herrens vei og Guds ord. Slik var han og forblir. Derfor er det slik han også opererer nå, han forandrer og forkludrer Herrens vei og Guds vilje som vi har blitt forelagt i Guds ord.

Hva har han forandret?

Satan har forandret mange ting, «store» som «små» ting, da alt Guds ord er viktig. Han forkludrer samlivet mellom mann og kvinne, vi kan gifte oss. Men da bare med èn og det skal vare livet ut. Satan legger «byrder» på noen med å nekte å gifte seg eller å gifte seg med en eller flere om gangen, men ordet sier med èn livet ut!

Hananja ble rammet av Guds dom

Jeremias 28. 15 Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja: Hør nu, Hananja! Herren har ikke sendt dig, og du har fått dette folk til å sette sin lit til løgn. 16 Derfor sier Herren så: Se, jeg tar dig bort fra jorden; i dette år skal du dø, fordi du har preket frafall fra Herren. 17 Og profeten Hananja døde i det samme år, i den syvende måned.

Vi har med en levende Gud å gjøre. Før eller siden vil alltid de som går utenom Ordet og tillater seg ting som strider imot Ordet komme på skam. Men den og de som trofast følger Ordet, vil det gå godt med og de vil seire. Jeg tror på en seirende kristendom, men det er for de som holder fast på Guds ord og følger Jesus nøye i liv og lære.

Guds bud er ikke tunge

1. Joh. b. 5. 3 Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.

Det å gå Herrens vei og leve ham til behag er ikke vanskelig eller umuligt, det er bare det at vi gjør det så vanskelig!

Fork. 7. 29 Se, dette er det eneste jeg har funnet: Gud skapte menneskene slik de skulle være, men de prøver så mange slags påfunn.

Det å gå med Gud, er verdens mest naturlige ting, når en har en renset samvittighet og er ærlig og oppriktig. Da kan ingen skade deg, da Jesu blod dekker deg og Herren dekker deg med nåde.

Salme 5. 13 For du velsigner den rettferdige, Herre! Som med et skjold dekker du ham med nåde.

Jeremias forble trofast imot Herren, selv om Hananja døde

Jeremias 25. 2 og som profeten Jeremias talte til hele Judas folk og til alle Jerusalems innbyggere: 3 Fra Judas konge Josias', Amons sønns trettende år og like til denne dag, nu i tre og tyve år, er Herrens ord kommet til mig, og jeg har talt til eder tidlig og sent, men I hørte ikke. 4 Og Herren sendte til eder alle sine tjenere, profetene, tidlig og sent; men I hørte ikke, og I bøide ikke eders øre til å høre.

Selv med små og negative resultater i mennesker øyne, så var Jeremias trofast imot Herren og det jødiske folket, i 23 år forkynte han til dem natt og dag. Men han viste at de skulle bli bortført til Babylon for å bli der i 70 år og siden kom hjem igjen til Jerusalem og Israel. Det er det som er så herlig å gå med Gud, vi vil alltid seire til slutt. Vi vet hvordan «storyen» ender, den er herlig og triumferende for de som går med Herren.

Asaf «likte» å være i Herrens nærhet

Dette kan misforståes, men å gå med Herren er herlig og storartet. Asaf hadde sett på de ugudelige at det gikk så godt med så mange av dem, inntil han gikk inn i Herrens helligdommer, da fikk han se deres endelikt. De ble utslettet! Men for den som går med Herren, vil det alltid gå til seier. Det er det vi er skapt til, å vandre i lyset da vi er lysets barn, verden vil alltid bedras.

Salme 73. 28 Men for mig er det godt å holde mig nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.

Herren har talt til meg i det siste, vet du hva han har sagt? Ta det med ro og hvil deg litt, jeg skal ta meg av alt! Det er det som er så stort, alt er Guds verk og det han som står ansvarlig for det hele, ikke jeg eller noen andre. Det er så mange rare og stygge rykter og meninger mange kan ha om oss, når vi går med Herren. Men det sa Jesus også at vi måtte regne med, å bli hatet når de hadde hatet ham først! Skal vi da gi opp eller gi etter? Nei, det er akkurat da det hele «moroa» begynner, når Satan tror han har tatt innersvingen på oss, da er det Herren begynner å «arbeide», herlig, stort og sant.

Salme 68. 2 Gud reiser sig, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for hans åsyn. 3 Likesom røk drives bort, så driver du dem bort; likesom voks smelter for ild, forgår de ugudelige for Guds åsyn. 4 Og de rettferdige gleder sig, de jubler for Guds åsyn og fryder sig med glede.

Gud reiser seg, det er her hemmeligheten til de virkelig store og herlige seirene ligger. Det er fint med faste og bønn etc. Men det er like mye for oss dette som for Herren på mange måter da vi trenger å bli tømt og renset for vårt eget. Det er når Herren begynner å virke med sitt ord og ånd at de virkelig store og herlige seirene skjer. Gud kan gjøre mer i løpet av 5 minutter en det vi kan gjøre i løpet av et helt liv. Gud er og forblir forskjellen. Han troner, han regjerer og han styrer. La han da ta og få den fulle og hele kontrollen og Herredømme i livet ditt og mitt, da er det seier, jubel og glede i vårt hjerte hver dag!

Hva er Sabbat?

Helt til slutt, hva er Sabbat? Det er når våre egne gjerninger ikke strekker til eller vi «gir» opp og Gud overtar. Adam og Eva ble skapt på den 6. dag og den første dagen for dem var da den 7. som var Sabbat. Da hvilte Gud og menneske ble skapt til først å hvile. Når de hadde hvilt og hadde hatt felleskap med Gud og hverandre, da kom arbeidet. Dette har Gud ikke forandret på, selv i dag. Vi skal først hvile og ha samfunn, dernest skal vi gjøre. Vi må ikke stokke på rekkefølgen, eller så går det i surr og det blir mennesket i sentrum og ikke Kristus og Gud!

1. Joh. b. 1. 3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus.
Relatert link: http://www.bibelsiden.no/index.php?option=com_content&view=article&id=105:profeten-jeremia&catid=49:jeremia&Itemid=89

Ingen kommentarer: