torsdag 29. desember 2011

Nr. 306: Fantasi læren Gud den Hellige Ånd!

Nr. 306:

Fra Wikipedia: Fantasi er evnen til å kunne forestille seg noe, særlig det som ikke finnes i virkeligheten. Denne evnen bruker en til å skape kunst, men også til å finne løsninger på problemer. Fantasi betegner også det en forestiller eller innbiller seg eller produktet av den skapende innbilningskraften. I følge Erik Lerdahl (2007) er fantasi helt nødvendig for å utvikle nye ideer og konsepter. Nye ideer skapes først i fantasien før de i neste omgang eventuelt blir manifestert i en konkret form i den "reelle verden". Evnen til å fantasere som virkeligmiddel til å stimulere kreativitet kan utvikles gjennom trening, der man bevisst fjerner selvsensur og selvpålagte begrensninger. En fantasi er ofte en personlig forestilling som uttrykker ønsker og mål, enten som virkelighetsfjerne umuligheter, for eksempel magiske krefter eller total verdensfred, eller mer oppnåelige dagdrømmer og håp, gjerne av økonomisk eller seksuell karakter. Det finnes også kollektive fantasier eller forestillinger i et samfunns kultur, enten det gjelder skjønnlitterære uttrykk i forskjellige former eller innen religiøse, idealistiske og andre idébaserte bevegelser. I videre og mer konkret forstand kan ordet fantasi brukes om alle slags kunstverk eller kulturuttrykk som er fritt oppdiktet. Fantasi kan være både konstruktiv og destruktiv i sin natur, det avhenger i stor grad av intensjonene som ligger til grunn for fantasien og hvordan den manifesterer seg i møte med virkeligheten (sitat slutt).

Dette stemmer veldig mye på dette å tro at Gud er den hellige ånd og da en «ekstra» Gud. Dette er en innbilt tankemønster og forestilling som ikke en finner noe grunnlag for i Guds ord. Ånden er ikke engang nevnt med eget navn, bare det forteller oss at det ikke er noen egen person, men en fantasi lære!

Hva lærer skriften?

At ånden er en del av Gud, men ikke en person eller Gud. Men Guds og Kristi ånd. Da med liten bokstav og den riktige og bibelske skrivemåten er ikke den hellige ånd men hellig ånd, som en finner i original teksten.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

1. Joh. b. 4. 13 På dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd.

legg merke til ordlyden: «gitt oss av sin ånd».

Her et utdrag fra den Katolske kirka hva de tror om dette emne, de var de første som forkastet troen på èn Gud og tror på tre Guder, ikke èn som skriften lærer.

Fra Kompendium til Den katolske kirkes katekisme: Tredje kapittel: «Jeg tror på den Hellige Ånd»
136. Hva mener Kirken når den bekjenner: «Jeg tror på den Hellige Ånd?»
Å tro på den Hellige Ånd er å bekjenne den tredje person i den Hellige Treenighet, som utgår fra Faderen og Sønnen og «tilbes og forherliges med Faderen og Sønnen». Ånden blir «inngytt i våre hjerter» (Gal 4, 6), så vi kan motta det nye liv som Guds barn.
138. Hvilke betegnelser finnes det på den Hellige Ånd?
«Den Hellige Ånd» er det rette navnet på den tredje person i den Hellige Treenighet (sitat slutt).

Jeg tror på åndens virksomheter

Det er noen som forkaster den ubibelske treenighetslæren, men samtidig også forkaster åndens virkninger etc. Dette er fullstendig feil, vi må skille mellom de som misbruker gavene og det som Gud gir, og hva skriften lærer. Jeg tror ikke på at f. eks at den pinse\karismatiske bevegelse er en sunn evangelisk bevegelse, men jeg tror allikevel både på Gud og Jesus og at deres felles ånd virker i dag som den virket i fordums dager.

Det jeg tror

Er at Guddommen består av to personer, Faderen og Sønnen, men det er Faderen som er Sønnens opphav, derfor er det kun èn Gud, ikke to eller flere. Og de har en «felles» ånd, som i skriften er omtalt som hellig ånd. I den engelske King James er det riktige oversatt, men det er en av de få bibelen som det er riktig oversatt. Engelsk språkbruk: den hellige ånd fra Old English Gast, "ånd", Derfor skriver de ikke den hellige ånd som vi gjør, men hellig ånd på norsk og på engelsk holy spirit eller holy ghost, vidunderlig og herlig!

Tripp, trapp, tresko!

For mange er det slik at når de tror at Gud Fader er nær er det herlig, og når Jesus er nær er det enda herlige. Og det ultimate er åndenes nærvær, dette er en absurd tanke og tro. Det er når ånden er nær, at Jesus er nær osv.

Avgudsdyrkere er treenighetslærene og Jesus only tilhengerne

2. Mosebok 20. 2 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig. 4 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud. 7 Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Herren sier han er den ene Gud, ingen andre. En skal ikke gjør seg et utskåret gudebilde eller misbruke Herrens din Guds navn. Når en sier og påkaller slikt som dette; «Gud den Hellige Ånd». Da gjør en seg et utskåret gudebilde og misbruker Guds navn, en påkaller en som Gud som «kun» er Guds Ånd. Ikke mer eller mindre.

Synde mot ånden

Synde mot ånden er å stå Guds kall imot og ikke omvende seg, da finnes det aldri mulighet for frelse hvis en ikke vil omvende seg. Trist at så mange skal være misledet her.

Det er kun ved ånden at en kan si Jesus er Herre

1. Kor. 12. 3 Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.

Det er kun ved åndens hjelp at vi kan si Jesus er Herre og mene det. Så enkelt. Og hvis ånden hadde vært èn person, kunne han ikke vært i millioner samtidig.

Absurd lære!

Selvfølgelig får en lov å tro på treenighetslæren, det kan hverken jeg eller noen andre hindre. Men fra 300 tallet og opp til våre dager har en hvis en forkastet treenighetslæren også blitt forkastet av det brede laget blant kristen folket. Med andre ord, en har trodd på en ubibelsk lære i 1700 år og stengt andre ute av Guds menighet og kirke av den grunn, akkurat som Fariseerne og de skriftlærde gjorde det på Jesu tid.

Matt. 23. 13 Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn.

Denne læren skaper mennesker som selv er forført og de som er på vei ut av denne læren, blir nektet. For å bli holdt nede, men skriften sier at vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre oss fri, Hallelujah (Joh. e. 8.32).

Jesus går i forbønn

Det er de som tror at ånden går i forbønn, men dette er feil oversettelse. Det er her problemet er for så mange, at bibelen er så feil oversatt alt for at det skal passe til den ubibelske treenighetslæren.

Ånden er ingen egen person

Faderen og Sønnen er egen personer meg eget navn, det er ikke ånden!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-navnloese-person
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gud-er-to-enig

Ingen kommentarer: