tirsdag 6. desember 2011

Nr. 280: Mye av Jesus, mye av hellig ånd. Lite av Jesus, lite av hans ånd!

Nr. 280:

Mye av Jesus, mye av hellig ånd. Lite av Jesus, lite av hans ånd!

Jesus er ånd og Gud er ånd. Jan Kåre har en ånd likeså du. Men gjør det oss til ånd? Nei, ei heller Jesus eller Gud. Ånd er i skriften benevnelse på noe, ikke selve «tingen» eller «personen». Aldri!

1700 år med feilaktig forståelse og oppfatning

1700 år med feilaktig forståelse og oppfatning der t.o.m. bibeloversettelsen har feilaktig oversatt dette gang etter gang. I grunnteksten står det hellig ånd med små bokstaver, at en oversetter det annerledes kommer av at en oversetter bibelen slik at kart og kompass skal stemme, dette er selvfølgelig en av mange bløffer når det gjelder det å tilpasse en lære som i utgangspunktet er ubibelsk til å bli «bibelsk».
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand

Etter Jesu oppstandelse, himmelfart og soning

Etter at Jesus hadde fullført frelsesverket, så var det han som fikk et mandat fra Faderen. Det var å dele ut og døpe mennesker med hellig ånd og ild. Som han selv erfarte i dåpen ved Jordan. Jesus trengte ikke ilden da det var ingenting å brenne bort som hos oss. Derfor er det å erfare ånden, det samme som å erfare Jesus. Ikke mer eller mindre.

Tro på at ånden er en person skaper svermeri og leder inn i okkultisme

Når en ber eller tilber «den hellige ånd» så utsetter en seg selv for manipulasjon og åndsmakter. Dette har jeg sett gang på gang, og det er ingen som er mer villfarne en de som på en overdreven måte legger vekt på dette. De som både ber og tilber den hellige ånd. Ordet den skal vi egentlig sløyfe, da det i grunnteksten ikke står den, men hellig ånd.

Hvorfor ber og tilber mange den hellige ånd?

Når en overfokuserer dette med hellig ånd, så vil det ta deg rett ut i svermeri og villfarelse. Dette har jeg sett gang på gang. Den som gjør Guds vilje skal kjenne at læren er av Gud, og det vil ikke lede til villfarelse. Men å la vær å be eller tilbe ånden, og ånden taler, men da er det Gud Fader eller Jesus som taler ved sin egen ånd.

Vi finner aldri i skriften at ånd stående alene er en person

Hellig ånd som er den rette og bibelske benevnelsen, finner vi ei med eget navn. Hvorfor er han da «plutselig» blitt en egen person? Vi studerer kirkehistorien så trodde mange av hedningene rundt omkring på flerguderi, ikke minst en triade gud. Da måtte en tilpasse dette, for å gjøre kristendommen allment akseptert. En sto igjen med hvem av Jomfru Maria eller Guds ånd som skulle være en tredje gud, da at både Faderen og Sønnen var akseptert var gud. Hvem skulle være den tredje og siste gud i triadeguden? Valget falt på Guds ånd da Maria som kvinne ville bli for vanskelig for de aller fleste å svelge som en person i Guddommen. Hun ble den fjerde person i Guddommen for snaut 60 år siden. Da snakker vi om for katolikkene, så villfaren kan en bli og fremdeles tror mange på denne villfarelsen at både Maria og Guds ånd er en tredje og fjerde person i Guddommen.

Jesus only læren og treenighetslæren er like villfarne!

Når en ikke lærer rett, så er det feil i svaret hvis en får et lavere eller høyere tall en svaret. Jesus alene eller Jesus only læren og treenighetslæren er like villfarne bare på hver sin måte. Jesus alene lærer at Jesus er både det ene og det andre. Treenighetslæren tror på tre guder fra evighet til evighet som skal bedes til, tilbedes og æres. Der en skal møte tre likeverdige Gudepersoner som alle tre er fra evighet, før tiden. Mens skriften ikke lærer dette i det hele tatt, treenighetslæren er en villfarelse!

Hva er det riktige?

Det riktige er å tro på at Faderen og Sønnen har en felles ånd, som virker og taler på deres vegne. Ikke som en egen gudeperson, men som deres ånd. Denne Guds Ånd skal en ha aller største respekt til og på, da ånden er en del av Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus.

Det er Faderen og Sønnen alt dreier seg om

Vi har samfunn med Faderen og Sønnen, ber til Faderen og Sønnen, alt skjer ved å henvende seg til Gud i Jesu navn. Jeg har aldri bedt eller tilbedt hellig ånd. Men så har jeg desto mer bedt og tilbedt Faderen og sønnen.

1. Joh. b. 1. 3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus.

Abels blod taler

Hebr. 12. 24 og til Jesus, mellemmann for en ny pakt, og til oversprengningens blod, som taler bedre enn Abels.

Det står her at Abels blod taler, men dette må vi forstå illustrativt. Slik er det også når det står f. eks at hellig ånd taler. Det er Jesus som taler. Det er merkverdig med treenighetsforkjempere at de leser bibelen opp ned og uten ydmykhet derfor blir resultatet deretter, en villfaren lære så langt jeg kan se.

Ordene virker som en syl

Ordspr 12:18 Mange taler tankeløse ord, som stikker likesom sverd; men de vises tunge er lægedom.

Hvorfor stikker ordene? Fordi vi har en ånd, likesom Gud. Derfor kjenner vi indre smerte og indre glede. Men er vår ånd en egen person? Selvfølgelig ikke, ei heller Guds ånd er en egen person, men en del av Gud selv.

Etter pinsedag «fikk» Jesus ånden!

Ap.gj.2. 33 Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører.

Jesus skal inntil Gud fader skaper en ny himmel og jord være den som styrer og meddeler alt som er fra Gud, derfor står det at Jesus utgjød ånden over de første kristne slik at de skulle ha samfunn med ham og ha hans kraft til å utføre hans gjerning på denne jorden. Det er ved Jesu ånd vi er i stand til å være hans vitner, uten hans ånd er vi svake og kraftløse kristne.

Faderen og Sønnen kommer oss nær og bor i oss ved sin ånd

Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. 22 Judas - ikke Iskariot - sier til ham: Herre! hvad kommer det av at du vil åpenbare dig for oss og ikke for verden? 23 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Jesus kommer til oss, hvordan? Ved sin egen ånd. Skal vi da be eller tilbe ånden? Det står gang etter gang at vi skal tilbe Gud. Hvis ånden hadde vært Gud og en egen person, hvorfor advarer skriften imot å be eller tilbe ånden? Det leder inn i svermeri og okkultisme. Det er fordi ånden er en del av Gud, ikke en egen person eller Gud, men Guds ånd. Gud være lovet, for en herlig og god forkynnelse, Hallelujah, jeg blir salig kjenner jeg, Hallelujah!

En ny lære?

Nei, det er den «gamle» og «opprinnelige». Det var i og med den katolske kirka at treenighetslæren ble en «kristen» lære. Før det så hadde troen på triadeguder og flerguderi vært forbeholdt hedenske religioner som den katolske kirka da fikk til å bli en «kristen» lære. Protestantene og de ortodokse har aldri bryt med denne vranglæren, men mange jøder som blir kristne tror som meg. Når det gjelder Jesus only så kom den frem i og med pinsevekkelsen i forje århundre. Noe godt med denne læren er det i forholdt til treenighetslæren. Bl.a. døper de i Jesu Kristi navn som Guds ord lærer vi skal gjøre.

Hva kan jeg vel for det

Åge Samuelsen skrev en sang noen år før han døde som het; hva kan jeg vel for det.
Her er litt av sangen:
Før Herren skapte stjerner, jord og himmel, i Livets bok med blod Han skrev meg inn.
Han tok meg ut av denne verdens vrimmel. Min kjære venn, hva kan vel jeg for det?

Da jeg fikk kjenne kraften fra det høye, en herlig glede fylte sjel og sinn.
I frelsens frihet må jeg meg fornøye. Min kjære venn, hva kan vel jeg for det?

Han tilfredsstiller hele hjertets hunger, og metter meg hver dag, hver tid og stund.
Og når jeg høylydt priser Ham i tunger, min kjære venn, hva kan vel jeg for det?

La det stå fast, jeg er en himmelborger, så underlig iblant jeg ter meg her.
Snart reiser jeg fra hele verdens sorger. Min kjære venn, hva kan vel jeg for det?

Når Jesus kommer med sin engleskare, da har Han sagt at jeg skal være med.
Så om du tviler på det, kan jeg svare: Min kjære venn, hva kan vel jeg for det?

Slik kjenner jeg det også angående dette emne og mange andre emner. Jeg kan ikke fordi at en ønsker å ha en lære angående Guddommen som ikke er sann og som stemmer. Da det så fromt og fint heter; "en felleskristen lære". Ja, det får så være, men bibelsk å tro på en triadegud er det ikke. Det er mer heller en felleskristen vranglære, desverre!

Et apostel kall

Jeg ønsker ikke å gjøre et stort nummer ut av ting. Men det er ikke til å komme bort i fra før Jesus kommer igjen så vender også Guds sanne menighet tilbake til den bibelsk lære i et og alt. Vi som de første kristen skal forkynne hele Guds råd til frelse, ikke noe skal holdes igjen.

Ap.gj. 20. 20 hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene.
27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

Vi ønsker og prøver så langt som Herren gir nåde, å forkynne hele Guds råd til frelse. Også ta opp de «vanskelige» og «ømtålige» ting, likså mye som det som alle tror og aksepterer. Ingenting holder jeg tilbake eller vi i Smyrna Oslo.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=visjonen med smyrna oslo

Støtt opp om virksomheten

Skal det bli noe mer ut av dette, så trenger jeg/vi din hjelp og støtte på alle områder. Først og fremst i bønn, dernest at du kommer på møtene og støtter opp om virksomheten. Og vi trenger din økonomiske dra hjelp. Vil du være med for å spre det gode, sanne og herlige budskapet? Takk kjære bror og søster for den støtten du har vært, og vi trenger også at du er med enda mer med og anbefaler oss og våre nettsider videre til andre. Legg det også inn som link på din hjemmeside hvis du har og spre det gode og herlige ord videre, Gud velsigne deg og dine i den Herre Jesu Kristi navn.

Relatert link: http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Ingen kommentarer: