tirsdag 20. desember 2011

Nr. 294: Tilbedelse av den hellige ånd leder inn i det okkulte!

Nr. 294:

Tilbedelse av den hellige ånd leder inn i det okkulte!


1. Kor. 12. 2 I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget. 3 Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.

Jeg ønsker å forklare litt rundt at dette med å anerkjenne den hellige ånd som en egen person ved siden av Faderen og Sønnen leder inn i det okkulte. Dette er sterke ord, men jeg skal forklare slik at du kan skjønne det. Og at du tar avstand både i fra treenighetslæren og dette med å ære og tilbe ånden på lik linje med Faderen og Sønnen, som er bibelsk og sunt å gjøre i motsetning til å be og takke ånden. Egentlig så kan en ikke be for mye til Jesus og Faderen, men å gjøre det samme til ånden leder inn i det okkulte.

Hvorfor?

Dette er dagligdags i karismatiske menigheter at en drive ut onde ånder hele tiden. Hvis noen er syke, så er det en sykdomsdemon. Er noen forkjølet, så er det en forkjølelse demon osv. Hva gjør dette med den enkelte, en blir forskrudd og forvirret. En tror på noe som ikke er reelt og sant. Dette vil mange være enig i. Slik er det også å tro på ånden som en egenperson og at han skal tilbedes, æres og tilbedes som Faderen og Sønnen. Og det er de som også ber til ånden og «samtaler» med ham. Dette er nonsens.

Dette med å tro på noe som ikke er reelt og sant, det er Satans strategi nr. 1. Selv Satantilbedere tror kun på det onde, men ikke den onde. Løgnens Far, hvem er det?

Joh 8:44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Satan trives og beveger seg alltid i et miljø av løgn, ikke sannhet. Det å tro og lære feil, det er med på å åpne opp for ham, derfor hater også han dette jeg her skriver for da blir han avslørt!

Demonene trives i et grumset miljø

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

Det er en form for skuespill dette, da dette er ikke åndelige realiteter som ligger bak. Det er bare å se på fruktene til den pinse\karismatiske bevegelse der en i dag er kommet lengre bort i fra Guds ord i mange ting en selv Lutheranere og Katolikkene. Det i seg selv å overdrive dette med å legge slikt vekt på ånden, er og forblir okkult.

Bli ledet ut i det ukjente istedenfor det kjente

Når en skal ut på havet er det viktig med riktige værmeldinger, for å ikke gå ut i storm og omkomme. Det å legge slik vekt på ånden som mange gjør. Der en tror at ånden er en egenperson, be og takke ham. Det er som å få en melding om at det er fint vær men værmeldingen sier storm. Derfor leder dette med å be til ånden inn i noe som ikke er reelt. En tror en har kontakt med Gud, men veldig ofte har en ingen kontakt med Gud. Men en har kontakt med den onde åndeverden, dette er fakta, bare se på fruktene og at en møte med denne «ånd» leder ikke en inn i Guds ord, men fra Guds ord.

Jeg hengir meg til DEG HELLIG ÅND!

Dette er en standardfrase i pinse/karismatiske kretser. Når en hengir seg til en person som ikke er reel, hva leder det inn i? Det okkulte. Se bare på fruktene? De er like i oppførsel og væremåte som vi finner i New Age grupperinger og andre merkverdige sekter.

Den Hellige Ånd taler

Når en tror at Gud taler, Sønnen taler og den Hellige Ånd taler og at det ikke er Gud Fader som taler, da er det renspikka okkultisme av verste sort. Å tro at det finnes en tredje Gud og en tredje person Gud som heter og er en ånd, det er villfarelse. Når det står i skriften at ånden taler, så er det Gud Fader som taler, ingen andre!

Skille mellom Jesus og ordet

Skille mellom Jesus og ordet er av samme villfarelse som det å tro på treenigheten. Det leder akkurat inn i samme villfarelse.

Lutheranerne er skånet

Noe som er positivt med Lutheranerne er om de tror på en tredje Gud og en tredje person i Guddommen. Så legger de så lite vekt på ånden, at de ikke kommer inn i de samme villfarelsene og de samme okkulte og demoniske strømninger som det er i pinse/karismatiske grupperinger og menigheter!

Falske profetier

Hvorfor er det så mange falske profetier i dag og så få ekte? En vil se inn i fremtiden, men hva ser en? Veldig ofte er det i pinse/karismatiske kretser profetier som ikke er noe annet enn en form for spiritisme da det er ånden som taler igjen og igjen, og ikke Gud. En løsreven person i fra Gud er en «farlig» person, det er Satan som skaper seg om til en lysets engel.

Vi vil aldri møte den hellige ånd i himmelen

Vi vil aldri møte den hellige ånd i himmelen som en person, men vi kommer til å være fylt av Gud som skal fylle alt i alle.

Kan en person være i flere samtidig?

Nei, en person kan kun være i en, men hans ånd og tanke kan være i flere enn en.

Hva er rett?

1.) Å tro at ånden er en del av Gud.

2.) Be til Gud Fader i Jesu navn.

3.) Henvende seg til Jesus som den som går i forbønn for oss, han ber for deg og meg som troende!

Alt dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn.
Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Før sin lidelse og død holdt Jesus en tale for sine disipler, der han gav han dem rett til å be på en måte de ikke hadde bedt før. De skulle få be i Jesu navn.

Hva betyr det å ha rett til å be i Jesu navn? Vi forstår det et stykke på vei når vi ser hva det betyr å være rettferdiggjort og frelst. Da du tok imot Jesus skjedde noe i Himmelen. Gud tilregnet deg Jesu fullkommenhet og renhet. Fra det øyeblikk begynte Gud å se på deg som sitt barn og som et menneske uten synd. Ikke fordi du er uten synd i deg selv, men fordi han anser Jesu rettferdighet og renhet for å være din. Det er dette nye forholdet til Gud som får følger for din bønn. Som barn av Gud får du be med de rettigheter som Jesus selv har overfor Gud. Du slipper å tenke på om du selv har fortjent at Gud svarer din bønn. I stedet får du regne med at Gud hører og svarer dine bønner for Jesu skyld. Slik får du be i Jesu navn. Bønnen i Jesu navn følges av et veldig løfte. Gud vil gi oss alt vi ber om.

Vi tror på ånden

Jeg tror på ånden, men som Guds virksomme kraft og det er med sin ånd at Gud leder oss. Vi har en ånd, og Gud har en ånd. Vi har en begrenset ånd akkurat som vi er begrenset. Gud har en ubegrenset ånd, akkurat som Gud er ubegrenset og kan være tilstede over alt. Også i tusenvis, ja millioner av mennesker samtidig. Hadde Guds ånd vært en person, da hadde dette vært en umulighet!

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv

Ingen kommentarer: