torsdag 15. desember 2011

Nr. 287: Ikke alle som sier Herre og får bønnesvar er sanne Guds barn!

Nr. 287:

Ikke alle som sier Herre og får bønnesvar er sanne Guds barn!

Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

At det er mange prester og predikanter som tror på bønn er ingen sensasjon, men hvor mange av dem som vil nå Himmel landet og føre andre dit. Det er av det mest avgjørende spørsmål!

Det vil være mange millioner som på dommens dag vil anklage sine åndelige veiledere for å ha ført dem vill, men da vil det være for sent!

Lukas 6. 39 Han sa også en lignelse til dem: Kan en blind lede en blind? kommer de ikke begge til å falle i grøften?

Kåte og sexgale predikanter!

Det er selvfølgelig bare toppen av et isfjell, men det er nå såpass mange forkynnere som er gjengifte at dette må og skal advares imot på det sterkeste. Jeg betviler ikke på at enkelte av disse har fått «bønnesvar» etc. men deres liv holder ikke mål, de er en skam for evangeliet og Jesus.

Peter Ljunggren
Ligger med alt og alle. Sekreter og jeg vet ikke hva. Gift for 3. gang.

Jan Hanvold
Ligger med alt og alle. Gift for 3. gang og er sexgal gammel gris

Jostein Kirkenes
Ligger med alt og alle. Kan ikke få nok av sex er det helt åpenbart. Gift for 3. gang.

Todd Bentley
Ligger med alt og alle. Det er ikke så lett å følge med her da han er total syk på de aller fleste områder etter min vurdering. Nå gift med sin tidligere barnepike som han hadde sex med når han var gift med sin første kone, tragisk!

Helge Fossmo
Som alle andre nevnt her, syk og helt sexgal. Dreper og har sex, er like ille som Hanvold og de andre her.

De skal se at de har gjort både det ene og det andre, men de levde ikke som Jesus og Guds ord lærer og forventer.

Gjengifte er uakseptabelt for en troende, det er å drive hor. En som er forkynner som ikke lever etter dette, gjør en dobbel synd da han åpner opp for andre til å leve som ham. Dette er skammelig og avskyelig!

”Uttrykket i deres ansikter vidner mot dem, og om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke!”
Jes 2:9 (Profeten taler om ulykken på dommens dag)
Tiden nærmer seg – dommens dag er ganske nær. Vi kan i dag høre de samme rop, som i Sodoma.
”..likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øyne som et eksempel, idet de lider en evig straff. Og dog gjør også disse like ens; idet de går i drømme, gjør de kjødet urent, ringeakter herredømme, spotter høye makter.” Jud 1.7-8
Vi kjenner igjen de som nu fritt taler om sin synd. Det er kommet så langt at det nesten er blitt en betingelse å dyrke denne synd, for å få talerett i en kirke og menighet. De skjemmes (dølger) ikke.
”Og de ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som er kommet til deg i natt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!” (1.Mo:19:5)
Hvor finner vi dagens Sodoma og Gomorra folk? Vi finner dem både utenfor og innenfor de menneskelige kirkebygg.

Paulus avslutter ved å si;

”slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.” Rom 1:26-32

Dommen over denne vederstyggelighet, som Gud kaller den, stå klart skrevet;

”Eller vet Dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horekarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.” 1. Kor 6:9-10 (og synder mot naturen)
Apostelen Peter taler om den samme synd;
”aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme” 2. Peter 2:1-22
Og om de som støtter denne vederstyggelighet og fornekter Guds Ord om denne synd;

”Det var bedre for ham om det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små” Luk 17:2

“Der skal ikke være nogen tempelskjøge blandt Israels døtre og der skal ikke være nogen tempelboler blandt Israels sønner.” 5.Mo 23:17

På dommens dag nytter det ikke å si at ”vi fattet et vedtak innen kirken som tilsa at dette ikke var synd – derfor har vi handlet etter vår egen fornuft” Disse veiledere vil stå ovenfor Guds dom. Og da skal han si;

”Mange skal si til meg på hin dag: Herre! Herre! Har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra meg, Dere som gjorde urett!” Matt 7:22-23

Gjengifte og løssluppen moral drar Guds dom over Guds menighet. Dette pågår åpenlyst i dag og Emanuel Minos, Finn Jarle Sele, Svein Magne Pedersen, Espen Ottesen, David Østby, Norvald Yri, Lise Karlsen og de aller fleste forkynnere samarbeider med disse menneskene. Dette gjør menigheten moden og klar for dom.

De skal en dag stå innforbi Gud. Da vil de være like frekke og freidige som de var her og rose seg selv og påberope seg å ha med den levende Gud å gjøre. Men det har de ikke. Og det tragiske er at de fører også mange andre ditt, med eksemplets makt.

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Ingen kommentarer: